Tavoitteiden avulla voit mitata sitä, miten hyvin opiskelijat osaavat aktiviteettien ja kurssien sisällöt.

Tavoitteet kuvaavat sitä, millaista osaamista opiskelijat osoittavat tai minkälaisen osaamisen he saavuttavat, kun he ovat suorittaneet aktiviteetin tai kurssin. Ohjaajat voivat hyödyntää tavoiteasteikkoa arvioidessaan, ovatko opiskelijat täyttäneet vaaditut ehdot.

Sinun täytyy ottaa tavoitteet käyttöön, jotta ohjaajat voivat käyttää niitä. Valitse Sivuston hallinta -kohdasta Lisäasetukset. Valitse Käytä tavoitteita ja tallenna muutokset.

Lue lisätietoja Moodle-sivuston tavoitteista (ohjeet saattavat olla saatavilla vain englanniksi)

Lisätietoja tavoiteraportista