Kun edistyneet arviointimenetelmät ovat käytössä, arvosanan valintaelementti korvataan monimutkaisemmilla arviointilomakkeilla. Niitä ovat tarkistuslistat, arviointioppaat ja arviointimatriisit. Ohjaajat voivat valita haluamansa arviointilomakkeen aktiviteeteissa, joissa tämä on mahdollista (esimerkiksi tehtävissä ja Open-keskustelualueissa).

Lisätietoja edistyneistä arviointimenetelmistä ohjaajille

Voit luoda edistyneen arvioinnin lomakemalleja. Vain sivuston ylläpitäjät ja hallinnoijat voivat jakaa malleja koko sivustossa. Mallien avulla voidaan luoda nopeasti lomakkeita, joita voidaan sitten käyttää uudelleen sivuston useilla kursseilla. Olemassa olevia lomakkeita voidaan julkaista malleina. Voit myös luoda malleja kokonaan itse.

Koko sivustossa käytettävän edistyneen arvioinnin lomakemallin luominen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Open-keskustelualue tai Tehtävä ja valitse sitten Ylläpito > Edistynyt arviointi > Vaihda arviointimenetelmäksi > Tarkistuslista, Arviointimatriisi tai Arviointiopas.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue tai Tehtävä ja valitse sitten Ylläpito > Edistynyt arviointi > Vaihda arviointimenetelmäksi > Tarkistuslista, Arviointimatriisi tai Arviointiopas.

  1. Siirry Open-keskustelualueelle tai aktiviteettiin, johon haluat lisätä edistyneen arvioinnin lomakkeen. Siirry keskustelualueelle tai aktiviteettiin valitsemalla sen nimi.
  2. Valitse Ylläpito > Edistynyt arviointi.
  3. Valitse edistynyt arviointimenetelmä: tarkistuslista, arviointiopas tai arviointimatriisi.
  4. Muokkaa lomaketta tarpeen mukaan.
  5. Valitse Tallenna.
  6. Valitse Julkaise arviointimatriisi uutena mallipohjana.
  7. Jos haluat tallentaa kopion arviointilomakkeesta uutena julkisena mallina, jota voidaan käyttää muissakin moduuleissa, valitse Jatka.