Temporitzador de Collaborate

Temporitzador

El temporitzador està desactivat temporalment. Obteniu més informació al Butlletí d'assistència de Behind the Blackboard.

Establiu un temporitzador i informeu els assistents quan teniu pensat començar i quant temps falta. Obriu el tauler Collaborate i seleccioneu Comparteix el contingut i inicieu el temporitzador.

Si utilitzeu la divisió de grups, establiu el temporitzador a la sala principal. Tothom veurà el temporitzador. No hi fa res en quin grup estiguin.

Inactivitat en la sessió de Collaborate


Inactivitat en la sessió

Si cap dels assistents està actiu al cap de 30 minuts, la sessió finalitza i se'n treuen tots els assistents. Això es fa per evitar els períodes llargs d'inactivitat o poca activitat al final dels enregistraments.

Una sessió activa inclou aquestes activitats:

  • Un assistent està parlant i ha deixat el micròfon activat
  • Missatges de xat
  • Un usuari entra o surt de la sessió
  • Sondeig
  • Actualitzacions en les edicions de pissarra electrònica i diapositives
  • Mà aixecada
  • Activitat de contingut (pujada, conversió, supressió, etc.)
  • Activitat en sala de divisió de grups
  • Temporitzador

Es recorda visualment i acústica als moderadors de sessions inactives que la sessió és oberta i es tancarà al cap d'un minut. L'avís d'àudio fa un so semblant a un rebot o una molla.

Si esteu fent una reunió llarga que requereix pauses, utilitzeu el temporitzador per mantenir la sessió activa.