Collaborate Süreölçer

Süreölçer

Süreölçer, geçici olarak devre dışıdır.Behind the Blackboard'daki Destek Bülteninden daha fazla bilgi edinin.

Süreölçeri ayarlayarak katılımcılarınıza ne zaman başlayacağınızı ve ne kadar süre kaldığını bildirin. Collaborate panelini açın, İçerik Paylaş'ı seçin ve ardından Süreölçer'i başlatın.

Özel oda grupları kullanıyorsanız süreölçeri ana odaya ayarlayın. Herkes süreölçeri görür. Hangi grupta oldukları fark etmez.

Collaborate Oturum Eylemsizliği


Oturum eylemsizliği

Katılımcıların hiçbiri 30 dakika boyunca etkinlik göstermezse oturum sona erer ve katılımcılar oturumdan çıkarılır. Bunun amacı, kayıtların sonunda uzun süreli sessiz ve etkinliğin olmadığı bölümler kalmasını önlemektir.

Etkin oturumlar, şu etkinlikleri içerir:

  • Mikrofonu açık olan bir katılımcının konuşması
  • Sohbet iletileri
  • Kullanıcıların oturuma katılması veya oturumu terk etmesi
  • Anket
  • Beyaz tahta düzenlemeleri ve slayt güncelleştirmeleri
  • El Kaldırma
  • İçerik etkinliği (karşıya yükleme, dönüştürme, silme vb.)
  • Özel Oda etkinliği
  • Süreölçer

Etkinlik yaşanmayan oturumların moderatörleri oturumun açık olduğuna ve bir dakika içinde kapanacağına ilişkin bir anımsatıcı görür ve duyar. Sesli uyarı sıçrama veya zıplama sesi gibidir.

Ara verilmesini gerektiren uzun bir toplantıyı yönetiyorsanız oturumu etkin tutmak için süreölçeri kullanın.