Localitzeu el tauler Comparteix contingut

 1. Al tauler Collaborate, aneu al tauler de la pestanya Comparteix contingut.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el tauler de la pestanya Comparteix contingut per obrir-lo.
 3. Localitzeu l'encapçalament Comparteix contingut amb les dreceres de teclat, la tecla de tabulació o visualment.
 4. Continueu navegant pel tauler per trobar les característiques següents:
  • Encapçalament Contingut principal
   • Botó Comparteix la pissarra electrònica en blanc
   • Botó Comparteix aplicació/pantalla
   • Botó Comparteix fitxers
  • Encapçalament Contingut secundari
   • Botó Sondeig
   • Botó Temporitzador
  • Encapçalament Interaccionar
   • Botó Divisió de grups

Compartir la pissarra electrònica

 1. Aneu al botó Comparteix la pissarra electrònica.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Comparteix la pissarra electrònica per obrir la pissarra electrònica a la sessió de contingut principal.
  • Al tauler Comparteix contingut, el focus roman al botó Comparteix la pissarra electrònica en blanc.
  • El text de notificació “S'està compartint la pissarra electrònica” apareix sota el botó Comparteix la pissarra electrònica i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “S'està compartint la pissarra electrònica”.

Més informació sobre la pissarra electrònica


Compartir una aplicació o la pantalla

Les aplicacions han d'estar obertes per poder compartir-les. Si l'aplicació no està oberta, no es mostrarà com a opció per compartir.

 1. Aneu al botó Comparteix aplicació/pantalla.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Comparteix aplicació/pantalla per obrir una finestra de diàleg del sistema operatiu o el tauler Comparteix aplicació/pantalla a Collaborate. 
  • ChromeTM i Edge®  obren quadres de diàleg del sistema operatiu
  • Firefox®  obre el tauler Comparteix aplicació/pantalla a Collaborate
  • Safari®  no és compatible
 3. Seguiu les instruccions del navegador per seleccionar una aplicació o pantalla per compartir, inclosa l'habilitació de Flash
  • Al tauler Comparteix contingut, el focus roman al botó Comparteix aplicació/pantalla.
  • El text de notificació “Esteu compartint una aplicació” apareix sota el botó Comparteix aplicació/pantalla i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “[Nom del presentador] està compartint una aplicació”.

Més informació sobre com compartir una aplicació


Compartir fitxers

El contingut compartit des de Comparteix fitxers es pot representar per als usuaris de lectors de pantalla sempre que el contingut del fitxer compartit sigui accessible.

 1. Aneu al botó Comparteix fitxers.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Comparteix fitxers per obrir el tauler Comparteix fitxers.
 3. Navegueu pel tauler per descobrir les característiques següents:
  1. Seleccioneu el botó per afegir un fitxer d'imatge, de PowerPoint o PDF, que es mostra com Afegeix fitxers.
  2. Llista de fitxers agrupats als encapçalaments de Fitxers de la sala principal i Fitxers de la divisió de grups.
   • Aquests encapçalaments només apareixen si hi ha fitxers desats. 
   • Els fitxers de la sala principal són els que estan desats a la sala principal de la sessió. 
   • Els fitxers de divisió de grups són els fitxers d'alguna divisió de grups que estan desats a la sala principal.

Més informació sobre com compartir fitxers

Afegir fitxers

 1. Seleccioneu el botó per afegir un fitxer d'imatge, de PowerPoint o PDF, que es mostra com Afegeix fitxers.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó per obrir la carpeta de fitxers del sistema operatiu.
 3. Utilitzeu les ordres normals per seleccionar un fitxer de l'ordinador.
  • A la pàgina es mostra una notificació de pujada, que es representa als usuaris de lectors de pantalla.
 4. Després que es pugi el fitxer, es mostra sota l'encapçalament Fitxers de la sala principal amb el nombre de pàgines que inclou.
 5. Per compartir, premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Comparteix ara per obrir el tauler Visualització prèvia de diapositives.
 6. Aneu a la Diapositiva 1 i premeu la barra espaiadora o seleccioneu 1 per començar a compartir. 
  • Al tauler Comparteix contingut, el focus roman al botó Comparteix fitxers.
  • El text de notificació “S'està compartint [nom del fitxer]” apareix sota el botó Comparteix fitxers al tauler Comparteix contingut i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “S'està compartint la pissarra electrònica; s'està compartint la pissarra electrònica [nom del fitxer]”.

Opcions de fitxer

 1. Al tauler Comparteix fitxers, aneu al botó emergent Opcions de fitxer de [nom].
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Opcions de fitxer de [nom] per obrir el menú Opcions de fitxer de [nom].
 3. Continueu navegant pel menúOpcions de fitxer per trobar les característiques següents: 
  • Botó Suprimeix fitxer
  • Botó Canvia el nom del fitxer

Eines d'anotació amb tecnologia d'assistència


Eines d’anotació

Les anotacions no són accessibles per als usuaris de lectors de pantalla si una persona no els explica en temps real el que es mostra a la pantalla.

Després de compartir un fitxer o la pissarra electrònica, aneu a la pàgina principal per trobar les característiques següents:

 1. Botó Selecciona
 2. Botó Marcador
 3. Botó Llapis
 4. Botó emergent Formes
  1. Botó Rectangle
  2. Botó El·lipse
  3. Botó Línia
 5. Botó Text
 6. Botó Esborra
 7. Botó emergent Colors (es mostra quan s'ha seleccionat Llapis o Text)
 8. Botó Deixa de compartir (rols de presentador i moderador)
 9. Botó de commutació Mostra els controls de visualització
  1. Botó Amplia
  2. Botó Redueix
  3. Botó Ajusta
  4. Botó Mida real

Seleccioneu un botó amb la barra espaiadora o el botó de selecció.

Els usuaris de tecnologies de parla a text poden utilitzar controls addicionals, com ara la graella de ratolí, per afegir text o dibuixar a la pissarra electrònica, o altres continguts compartits.


Deixeu de compartir

 1. Per deixar de compartir la pissarra electrònica, l'aplicació o la pantalla o fitxers, aneu al botó Deixa de compartir.
 2. Premeu la barra espaiadora o seleccioneu el botó Deixa de compartir.
  • Pissarra electrònica: El text de notificació “S'està compartint la pissarra electrònica” desapareix de sota del botó Comparteix la pissarra electrònica i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “S'està compartint la pissarra electrònica. S'ha deixat de compartir la pissarra electrònica."
  • Aplicació o pantalla: El text de notificació “[Nom de persona] està compartint una aplicació” desapareix de sota del botó Comparteix aplicació/pantalla i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “S'ha deixat de compartir una aplicació”.
  • Fitxers per a presentadors i moderadors: El focus canvia a l'encapçalament Comparteix fitxers del tauler Comparteix fitxers i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “Encapçalament de nivell 1, Comparteix fitxers, principal”
  • Fitxers per a participants: El text de notificació “S'està compartint [nom del fitxer]” desapareix de sota del botó Comparteix fitxers al tauler Comparteix contingut i es representa als usuaris de lectors de pantalla com “S'ha deixat de compartir la pissarra electrònica”.