İçerik Paylaş panelini bulun

 1. Collaborate panelinden İçerik Paylaş sekmesi paneline gidin.
 2. Açmak için Ara Çubuğuna basın veya İçerik Paylaş sekmesi panelini tıklatın.
 3. Klavye kısayollarıyla, Sekme tuşuyla veya göz yardımıyla İçerik Paylaş başlığını bulun.
 4. Aşağıdaki özellikleri bulmak için panelde gezinmeye devam edin:
  • Birincil İçerik başlığı
   • Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesi
   • Uygulama/Ekran Paylaş düğmesi
   • Dosya Paylaş düğmesi
  • İkincil İçerik başlığı
   • Anket düğmesi
   • Süreölçer düğmesi
  • Etkileşim başlığı
   • Özel Oda Grupları düğmesi

Beyaz tahtayı paylaşma

 1. Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesine gidin.
 2. Beyaz tahtayı ana içerik bölümünde açmak için Ara Çubuğuna basın veya Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesini tıklatın.
  • Seçim odağı İçerik Paylaş panelindeki Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesi üzerinde kalır.
  • Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesinin altında "Beyaz tahta paylaşılıyor" bildirim metni görünür ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Beyaz tahta paylaşımı, beyaz tahta paylaşılıyor" şeklinde belirtilir.

Beyaz tahta hakkında daha fazla bilgi


Bir uygulamayı veya ekranınızı paylaşma

Uygulamaların paylaşılabilmesi için açık olması gerekir. Uygulama açık değilse paylaşılacak bir seçenek olarak görünmez.

 1. Uygulama/Ekran Paylaş düğmesine gidin.
 2. Bir işletim sistemi iletişim kutusunu ya da Collaborate'teki Uygulama/Ekran Paylaş panelini açmak için Ara Çubuğuna basın veya Uygulama/ Ekran Paylaş düğmesini tıklatın. 
  • ChromeTM ve Edge®, işletim sistemi iletişim kutularını açar
  • Firefox®, Collaborate'teki Uygulama/Ekran Paylaş panelini açar
  • Safari®, desteklenmez
 3. Flash'ın etkinleştirilmesi de dâhil olmak üzere paylaşılacak bir uygulamayı veya ekranı seçmek için tarayıcınızdaki yönergeleri izleyin
  • Seçim odağı İçerik Paylaş panelindeki Uygulama/Ekran Paylaş düğmesi üzerinde kalır.
  • Uygulama/Ekran Paylaş düğmesinin altında "Bir uygulama paylaşıyorsunuz" bildirim metni görünür ve ekran okuyucu kullanıcılarına "[[Sunucu adı] bir uygulama paylaşıyor" şeklinde belirtilir.

Uygulama paylaşımı hakkında daha fazla bilgi


Dosya paylaşımı

Paylaşılan dosyanın içeriği erişilebilir olduğu sürece Dosya Paylaş ile paylaşılan içerik, ekran okuyucu kullanıcılarına belirtilebilir.

 1. Dosya Paylaş düğmesine gidin.
 2. Dosya Paylaş panelini açmak için Ara Çubuğuna basın veya Dosya Paylaş düğmesini tıklatın.
 3. Aşağıdaki özellikleri bulmak için panelde gezinin:
  1. Görsel olarak Dosyaları Ekleyin şeklinde görüntülenen "Görüntü, PowerPoint veya PDF dosyaları eklemek için tıklatın" düğmesi.
  2. Ana Oda Dosyaları ve Özel Oda Grubu Dosyaları başlıkları altında gruplanmış dosyaların listesi.
   • Bu başlıklar, yalnızca kaydedilmiş dosya varsa görünür. 
   • Ana oda dosyaları, oturumun ana odasında kaydedilen dosyalardır. 
   • Özel oda grubu dosyaları, ana odaya kaydedilen özel oda gruplarındaki dosyalardır.

Dosyaları paylaşma hakkında daha fazla bilgi

Dosya Ekleme

 1. Görsel olarak Dosyaları Ekleyin şeklinde görüntülenen "Görüntü, PowerPoint veya PDF dosyaları eklemek için tıklatın" düğmesine gidin.
 2. İşletim sistemi dosya klasörünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya düğmeyi tıklatın.
 3. Bilgisayardaki bir dosyayı seçmek için standart komutları kullanın.
  • Sayfada karşıya yükleme bildirimi görünür ve ekran okuyucu kullanıcılarına bildirilir.
 4. Karşıya yüklendikten sonra dosya, içerdiği sayfa sayısı ile birlikte Ana Oda Dosyaları başlığı altında görünür.
 5. Paylaşmak için, Slaytları Ön İzle panelini açmak üzere Ara Çubuğuna basın veya Şimdi Paylaş düğmesini tıklatın.
 6. 1. Slayt'a gidin ve paylaşımı başlatmak için Ara Çubuğuna basın veya 1 düğmesini tıklatın. 
  • Seçim odağı İçerik Paylaş panelindeki Dosya Paylaş düğmesi üzerinde kalır.
  • İçerik Paylaş panelindeki Dosya Paylaş düğmesinin altında "[[Dosya adı] paylaşılıyor" bildirim metni görünür ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Beyaz tahta paylaşılıyor, beyaz tahta paylaşılıyor [[dosya adı]" şeklinde belirtilir.

Dosya seçenekleri

 1. Dosya Paylaş panelinde [[ad] Dosya seçenekleri açılır düğmesine gidin.
 2. [[ad] Dosya seçenekleri menüsünü açmak için Ara Çubuğuna basın veya [[ad] Dosya seçenekleri düğmesini tıklatın.
 3. Aşağıdaki özellikleri bulmak için Dosya seçenekleri menüsünde gezinmeye devam edin: 
  • Dosyayı kaldır düğmesi
  • Dosyayı yeniden adlandır düğmesi

Anlatım araçlarında yardımcı teknolojiden yararlanma


Anlatım araçları

Anlatım araçları, ekranda o anda ne göründüğünü gerçek zamanlı olarak açıklayan birisi olmadığı sürece, ekran okuyucu kullanıcılarının erişimine açık değildir.

Bir dosyanın ya da beyaz tahtanın paylaşılmasından sonra aşağıdaki işlevleri bulmak için ana sayfaya gidin:

 1. Seç düğmesi
 2. İşaretçi düğmesi
 3. Kalem düğmesi
 4. Şekiller açılır düğmesi
  1. Dikdörtgen düğmesi
  2. Elips düğmesi
  3. Çizgi düğmesi
 5. Metin düğmesi
 6. Temizle düğmesi
 7. Renkler açılır düğmesi (Kalem veya Metin seçenekleri seçildiğinde görünür)
 8. Paylaşımı Durdur düğmesi (Sunucu ve moderatör rolleri)
 9. Görüntüleme Denetimlerini Göster değiştirme düğmesi
  1. Yakınlaştır düğmesi
  2. Uzaklaştır düğmesi
  3. En Uygun Boyut düğmesi
  4. Gerçek Boyut düğmesi

Ara Çubuğuna basarak bir düğmeyi seçin veya düğmeyi tıklatın.

Konuşmayı metne çeviren yazılım kullanıcıları, beyaz tahtaya veya diğer paylaşılan içeriklere metin eklemek veya üzerine şekil çizmek için Mouse Grid gibi ek kontrolleri kullanabilir.


Paylaşımı durdurma

 1. Beyaz tahtayı, uygulamayı/ekranı veya dosyaları paylaşmayı durdurmak için Paylaşımı Durdur düğmesine gidin.
 2. Ara Çubuğuna basın veya Paylaşımı Durdur düğmesini tıklatın.
  • Beyaz Tahta:Boş Beyaz Tahta Paylaş düğmesi metninin altındaki Beyaz tahta paylaşılıyor bildirim metni kaybolur ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Beyaz tahta paylaşılıyor.Beyaz tahta artık paylaşılmıyor" şeklinde belirtilir.
  • Uygulama/Ekran: Uygulama/Ekran Paylaş düğmesinin altındaki "[[Kişi adı] bir uygulama paylaşıyor" bildirim metni kaybolur ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Uygulama paylaşımı durduruldu" şeklinde belirtilir.
  • Sunucular ve moderatörler için dosyalar: Seçim odağı Dosya Paylaş panelindeki Dosya Paylaş başlığına gelir ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Başlık seviyesi 1, Dosya Paylaşımı, ana" şeklinde belirtilir
  • Katılımcılar için dosyalar: İçerik Paylaş panelindeki Dosya Paylaş düğmesinin altında görünen "[[Dosya adı] paylaşılıyor" bildirim metni kaybolur ve ekran okuyucu kullanıcılarına "Beyaz tahta artık paylaşılmıyor" şeklinde belirtilir.