Kayıt adlarını düzenleme

Collaborate Planlayıcısı, Blackboard Learn'de ve LTI uyumlu LMS kurslarında mevcuttur. Collaborate Planlayıcısı, Blackboard Open LMS Collaborate etkinlik modülünde bulunmaz.

Kayıtlarınıza yeni ad verin.

  1. Collaborate planlayıcısından Kayıtlar'ı seçin ve istediğiniz kaydı bulun.
  2. Kayıt seçenekleri menüsünü açın ve Kayıt Ayarları ögesini seçin.
  3. Adı değiştirin ve Kaydet'i seçin.

Kayıt adı her zaman oturum adıyla başlar. Adlarda yapılan düzenlemeler, yalnızca ters bölü işaretinden (/) sonraki metni değiştirir.