Blackboard®'a Hoş Geldiniz

ÖNEMLİ--LÜTFEN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde ikamet etmeniz veya ana iş yerinizin bu alan içerisinde bulunması halinde, bu Kullanım Koşulları ("Hükümler"), siz ve Hollanda kanunları altında kurulan ve mevcut olan bir özel şirket olan Blackboard International B.V arasındaki bir anlaşma özelliği taşır. Aksi taktirde, bu Koşullar, siz ve bir Delaware kuruluşu olan Blackboard Inc. arasındaki bir anlaşmadır. bize yönelik olan, "biz", "bizim" ve "Blackboard" referansları, uygun şekilde Blackboard International BV veya Blackboard Inc. anlamına gelecektir.

Bu koşullar, Blackboard yazılımlarına, ürünlerine ve/veya hizmetlerine (münferit veya müşterek olarak, yüklenen, indirilen, satın alınan veya "Ürünler") Ürünler (müşterek olarak "İçerik") üzerinde veya ürünler aracılığıyla görüntülenen, herhangi bir bilgi, içerik, metin, grafik, fotoğraf veya diğer materyallere erişiminiz ve bunları kullanmanız konusunda yol gösterir. İlave Koşullar ve ürün gereksinimleri, bireysel Ürünlerimiz için geçerli olabilir ve ilgili Ürünlerde mevcuttur. Bu koşullar, Ürünleri kullanan ve bunlara erişim sağlayan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir ("Kullanıcılar")

Ürünlere erişim sağlayarak veya bunları kullanarak, bu Koşullara bağlı olmayı kabul edersiniz.

HER BİR HÜKMÜ ANLADIĞINIZDAN EMİN OLMAK ÜZERE LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN. BU KOŞULLAR, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN ÖLÇÜDE, İHTİLAFLARIN, JÜRİLİ YARGILAMA VEYA TOPLU DAVA YERİNE ARABULUCULUĞUN BİREYSEL TEMELDE KULLANIMINI GEREKTİREN ZORUNLU BİREYSEL ARABULUCULUK VE TOPLU DAVA / JÜRİLİ YARGILAMA FERAGATNAMESİNİN HÜKÜMLERİNİ İÇERİR.

Yukarıdaki şartlara bağlı olmaksızın, bu Koşullarda yer alan hiçbir husus (1), Blackboard ile Ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak imzalamış olduğunuz yazılı sözleşme uyarınca var olan hüküm ve koşullar altındaki haklarınızın veya (2) bu Koşulların bu tür yasalar veya düzenlemeler aracılığıyla yasaklandığı ölçüde geçerli olan yasaların veya yönetmeliklerin yerini almaz veya bunları kısıtlamaz. Bu koşullar ve Blackboard ile imzalamış olduğunuz uygulanabilir yazılı bir anlaşmanın hüküm ve koşulları arasındaki herhangi bir ihtilaf durumu söz konusu olduğunda, yazılı anlaşmanın hüküm ve koşulları hakim olacaktır.


1. Temel koşullar ve açıklamalar

Ürünlerin tarafınızca nasıl kullanıldığına ilişkin sorumluluk size aittir. Ürünleri, ancak Blackboard ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamanız halinde kullanabilirsiniz. Blackboard hesabınız (ve Ürün kullanımınız), zaman içerisinde ve yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak kurduğumuz ve sürdürdüğümüz hizmet ve işlevlere erişmenizi sağlar. Farklı kullanıcı türleri için farklı hesap türleri sağlayabiliriz. Bu koşulları kabul etmeniz ve Ürünleri şirket, organizasyon, hükümet veya diğer tüzel kişiler adına kullanmanız halinde, buna bağlı olarak (a) "siz" sözcüğü, şahsınızı ve belirtilen tüzel kişiyi içerir ve (b) tüzel kişiliği bu Koşullara bağlı kılma yetkisi bulunan kuruluşun yetkili bir temsilcisi olduğunuzu ve bu Koşulları tüzel kişilik adına kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz. Ürünleri ancak bu koşullar, Ürünler ile ilgili olarak kurumunuzun imzaladığı herhangi bir anlaşma ve tüm uygulanabilir yerel, resmi, ulusal ve uluslararası yasalar, kurallar ve düzenlemeler ile uyumlu olmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

Hesabınızı kullanması için reşit olmayan biri dahil olmak üzere, başka bir bireyi yetkilendirdiğiniz ve veya tescillediğiniz durumlarda, bu Kullanıcının (i) çevrim içi davranışları; (ii) Kullanıcının Ürünleri kullanımı ve bunlara erişiminin kontrol edilmesi; ve (iii) herhangi bir kötüye kullanımdan doğacak sonuçlardan tamamıyla sorumlusunuz. Blackboard, reşit olmayan kişinin ebeveynlerinin, velilerinin veya diğer yetkili yetişkinlerinin veya eğitim kurumlarının, reşit olmayan bu kişilerin bir Blackboard Ürününü kullanması için onay sağlamasına ihtiyaç duyar. Blackboard, reşit olmayan kişinin ebeveynlerine, velisine veya diğer yetkili yetişkinlere ya da eğitim kurumlarına, bu yetişkinin talebi üzerine reşit olmayan kişilerin hesabına erişim sağlama hakkını saklı tutar. Bilgilerinizin tarafımızca nasıl kullanıldığı ile ilgili ek bilgiler için lütfen Gizlilik Politikamıza göz atınız.

Diğer Kullanıcılar ile olan etkileşimleriniz yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Sizinle diğer Kullanıcılar arasındaki ihtilafların takip edilmesi yükümlülüğüne sahip olmamamıza rağmen, bu hakkı saklı tutarız. Blackboard, diğer Kullanıcılar ile olan etkileşimleriniz veya herhangi bir Kullanıcının eylemleri veya ihmallerine yönelik olarak hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.


2. Gizlilik ve kişisel bilgilerin kullanımı

İsim, soyadı, eposta adresi ve sağladığınız, sağlayabileceğiniz, veya Ürünlerin (“Bilgileriniz”) tarafınızca kullanımı ile ilişkili olarak topladığımız kişisel bilgileri içeren diğer tüm bilgiler dahil olmak üzere Blackboard'a sağladığınız tüm bilgiler, Ürünleri, bu Koşullara, burada bulunan gizlilik politikamıza ("Gizlilik Politikası"), bireysel Ürünlere uygulanabilen tüm ilave koşullara ve Ürün ile ilgili, kurumunuzun imzalamış olduğu tüm anlaşmalara göre kurumunuza veya size sağlamak amacıyla toplanacak, muhafaza edilecek ve kullanılacaktır. Ürünlerin tarafınızca kullanılması ile, Bilgilerinizin, Blackboard tarafından depolanması, barındırılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelere transfer edilmesi dahil olmak üzere, bilgilerinizin toplanmasına ve kullanılmasına (bu Koşullarda belirtildiği üzere, Gizlilik Politikası ve Ürün ile ilgili olarak kurumunuz tarafından imzalanan herhangi bir anlaşma) onay verdiğinizi kabul edersiniz.

Şüpheye mahal vermemek için, Bu Ürünlerin kullanımı yoluyla Blackboard'a sağlanan Öğrenci Verilerini (aşağıda tanımlanan) içeren kişisel bilgiler, Blackboard ve Ürünleri kullanımınızla ilgili görev yapan eğitim kurumu arasındaki anlaşmanın hükümlerine tabidir. Blackboard ile sizin aranızda; sağladığınız veya diğer bir şekilde bize sunduğunuz tüm Öğrenci Verilerine ait tüm hak, unvan ve menfaatlerin sahibi siz ve/veya eğitim kurumudur. Burada açıklandığı üzere ve uygun düşen durumlarda, size ve ürünleri sağlayıp eğitim raporlarından alınan Öğrenci Verilerini denetleyen eğitim kurumuna ürünleri sağlamak amacı dışında, bu tür Öğrenci Verilerini elde tutmayız, denetlemeyiz ve lisanslamayız. "Öğrenci Verileri", bir okul, okul bölgesi veya ilgili tüzel kişilik veya organizasyon tarafından veya bizim tarafımızdan, Ürün hükümlerinin parçası olarak tutulan ve kimliği belli mevcut veya eski bir öğrenci ile direkt olarak ilişkili olan tüm bilgilerdir. Öğrenci Verileri, Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Kanunu (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g) aracılığıyla tanımlandığı üzere "eğitim kayıtlarını" içerebilir. Blackboard, Öğrenci Verilerini gizli olarak tutmayı ve Blackboard’un eğitim kurumuyla yaptığı anlaşmada açıklanan hususlardan farklı olarak bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul eder.

Bilgilerinizin kullanımı ve gizliliğine ilişkin herhangi bir sorunuzun olması halinde, lütfen bize [email protected] adresinden veya eğitim kurumunuz aracılığıyla ulaşınız.


3. İçerik ve haklarınız

Ürünlere yaptığınız gönderilerin İçeriği ve bundan dolayı doğabilecek tüm sonuçlar sizin sorumluluğunuzdadır. Gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz İçerik, diğer Ürün Kullanıcıları tarafından görülebilir. Belirli Ürünlerin diğer Kullanıcılarının belirli Ürünlere gizlilik özellikleri üzerinden erişim sağlayabildiği İçeriği kontrol edebilirsiniz.

Gönderdiğiniz veya yayınladığınız veya ürünler üzerinde veya ürünler aracılığıyla görüntülediğiniz tüm İçeriklere ait haklarınız saklıdır. Ürünler üzerinde veya ürünler aracılığıyla İçeriğin tarafınızca görüntülenmesi, gönderilmesi veya yayınlanması ile, bize, bu İçeriği, herhangi bir Ürünün sağlanmasının parçası olarak, herhangi bir ve tüm medya veya dağıtım yöntemlerinde (mevcut olarak bilinen veya daha sonradan geliştirilen) kullanmak, barındırmak, saklamak, kopyalamak, yeniden üretmek, işlemek, uyarlamak, değiştirmek, yayımlamak, iletmek, içerisinden benzer işler oluşturmak, ulaştırmak, görüntülemek ve/veya dağıtmak amacıyla dünya çapında kabul gören, özel olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz. Bu lisansın, Blackboard'un Ürünleri sağlaması, tanıtması ve geliştirmesi ve gizlilik ayarlarınıza göre ve Ürünlerin (Ürünleri kullanmayı bitirmenizin sonrası dahil) sağlanmasının bir parçası olarak ürünler üzerinden diğer kurum veya bireylere sağlanan veya gönderilen İçeriği oluşturmasına yönelik hakları içerdiğini kabul edersiniz. Gönderdiğiniz herhangi bir İçeriğe sağlanan hakları vermek için gerekli tüm haklara, güce ve yetkilere sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz.

Açıkça yayınlanan veya gizli olarak iletilen tüm içerikler, bu tür İçerikleri oluşturan kişilerin yegane sorumluluğundadır. Ürünler aracılığıyla gönderilen İçeriği takip edemeyebilir veya kontrol edemeyebiliriz ve bu tür İçerikler için sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünler aracılığıyla yayınlanan veya Ürünler üzerinden tarafınızca edinilen herhangi bir İçerik veya materyal üzerindeki tüm kullanımlar veya bu içeriklere karşı güveninizin getireceği riskler kendi sorumluluğunuzdadır.

Ayrıca, Ürünlerden veya bunların üzerinden gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz İçerik ile bağlantılı olarak aşağıdakileri onaylar, temsil ve garanti edersiniz: (a) Var olması halinde herhangi bir Ürünün ve işbu Koşulların öngördüğü şekilde bu kişinin adını veya benzerini kullanmak için, İçerik'te tanımlanabilir olan her bir gerçek kişinin yazılı onayına sahip olursunuz ve bunun gibi tüm kişiler, sizi, bu kullanım ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorumluluktan muaf tutar; (b) üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir İçeriğin yayınlanması için kanunun gerektirebileceği üzere tüm onaylara sahipsiniz ve tüm bunların yegane sorumluluğu size aittir; (c) bu Koşullar ve herhangi bir Ürün ile tasarlandığı üzere İçeriğiniz ve Blackboard'un kullanımı, Fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir yasayı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyecektir; ve (d) Blackboard, herhangi bir toplu iş sözleşmesi, lisans düzenlemesi veya başka bir şekilde ödenmesi gereken herhangi bir telif ücreti, ücretler, ödemeler, bakiyeler veya meslek birliği ücretlerinin ödenmesi yükümlülüğü olmaksızın işbu Koşullar kapsamında verilen İçeriğinize ait hakları kullanabilir.

Blackboard, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Ürün Kullanıcılarının da aynısını yapmasını bekler. Yürürlükteki yasalar ile uyumlu olan ve bize uygun şekilde sağlanan telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin bildirimlere yanıt vereceğiz. İçeriğinizin telif hakkı ihlali oluşturan bir şekilde kopyalandığını düşünmeniz halinde, lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın: (i) telif hakkı sahibinin veya onların adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası; (ii) ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı ile korunan çalışmanın belirlenmesi; (iii) hak ihlali yaptığı iddia edilen ya da ihlal edici faaliyet konusu olan ve kaldırılacak veya erişime engellenecek olan ögenin tanımlanması ve ögeyi bulmamıza olanak sağlaması için makul ölçüde yeterli bilgi; (iv) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz; (v) Ögenin şikayet edilen şekilde kullanılmasına telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından izin verilmediğine dair iyi niyete sahip olduğunuzu belirten, tarafınızca verilen bir beyan; ve (vi) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere tanıklık cezası kapsamında, telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkinizin olduğunu belirten bir beyan.

İhlalde bulunduğu iddia edilen İçeriği, önceden bildirmeksizin, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size karşı yükümlülük sahibi olmaksızın kaldırma hakkını saklı tutarız. Ürünler üzerinde görünen telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin bildirime yönelik olarak belirlenmiş olan telif hakkı acentemiz:

Blackboard Inc.
Vekil: Genel Danışman
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
E-posta: [email protected]


4. Ürünleri kullanmak için lisansınız

A. Lisans

Blackboard size, bu koşullara ve yalnızca ürünlerin kullanımına yönelik olup, rekabetçi istihbarat, analiz veya gösterimlere yönelik olmayan, Ürünler ile ilgili kurumunuz aracılığıyla imzalanan tüm sözleşmelere tabi olan kişisel, dünya çapında geçerli, telifsiz, devredilemez ve özel olmayan bir lisans sağlar. Yasalar bu kısıtlamaları yasaklamadığı veya yazılı iznimize sahip olmadığınız sürece, Ürünlerimizin herhangi bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamaz, herhangi bir Ürünün kaynak kodunu çıkartamaz veya tersine mühendislik işlemi gerçekleştiremezsiniz.

B. Kabul edilebilir kullanım

Ürünleri kullanırken aşağıdakileri yapmamalısınız: (i) Ürünler aracılığıyla erişilebilecek içeriğin kullanılmasını veya kopyalanmasını önleyen veya kısıtlayan Ürünlerin veya özelliklerin güvenlikle ilgili özelliklerini önlemek, devre dışı bırakmak veya başka şekilde engellemek; (ii) belirli bir Ürün ile kullanılmak üzere birden fazla hesap oluşturmak (bununla birlikte, desteklediğimiz her durumda bu tür bir Ürün ile kullanım için hesabınıza tüm sosyal ağlarınızı veya diğer Ürün hesaplarınızı bağlayabilirsiniz); (iii) herhangi bir yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek veya başka bir kişinin bir Ürünü sizin adınıza veya sizin adınıza kullanmasına izin vermek; (iv) herhangi bir kişiyi taklit etmek, durumun farklı olması halinde kimliğinizi veya üyeliğinizi herhangi bir kişiyle paylaşmak veya bu kişilerin Blackboard'a bağlı oldukları izlenimini vermek, (v) bir ürüne yönelik kullanımınızı askıya almamız veya yasaklamamıza rağmen bir Ürünü kullanmak; (vi) Önemsiz, istenmeyen, tekrarlayan mesajlar, istenmeyen reklam veya pazarlama e-postaları, çağrıları veya metin mesajlarını göndermek veya CAN-SPAM Yasası veya 2003, Telefon Tüketici Koruması Yasası veya e-postalar, çağrılar veya metin mesajları ile ilgili diğer federal, eyalet veya yerel yasalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, anti-spam yasalarını ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunmak, (vii) herhangi bir kişi veya mülke zarar veren veya yaralanmaya neden olan yasadışı veya kurallara uymayan davranışları veya diğer davranışları savunmak, teşvik etmek veya bunlar ile etkileşime geçmek; (viii) herhangi bir Ürünü değiştirebilir, etkileyebilir, arayabilir, bozabilir veya kesebilir veya bu Kullanım Koşullarına uygun bir şekilde bir Üründen veri toplayabilir; (ix) Ürünleri, Ürünleri veya Ürünleri teçhizatının Kullanıcılarına zarar verecek virüsleri, Truva atlarını, solucanları, mantık bombalarını veya diğer malzemeleri bilerek tanıtarak; (x) veya kötüye kullanılan, tehdit edici, müstehcen, yanıltıcı, yanlış veya rahatsız edici (her durumda, bu tür İçerik, örneğin, tarihsel olarak eğitim amaçlı bir amaç için sunulmadığı veya bu yönde katkıda bulunmadığı sürece örneğin bir sınıf tartışmasına yönelik olarak bir Ürün aracılığıyla katkıda bulunulan ögeler) olan, çıplaklık veya şiddet içeren herhangi bir İçeriği sunmak veya bu yönde katkıda bulunmak; (xi) herhangi bir İçeriği, içerik sahibinin izni olmaksızın göndermek veya gönderilmesine katkıda bulunmak veya üçüncü şahısların telif hakkı, ticari marka, gizlilik, tanıtım veya diğer haklarını ihlal etmek; (xii) sahibi tarafından belirtilen herhangi bir lisans koşulunu ihlal eden herhangi bir İçeriği kullanmak; (xiii) söz konusu kişinin izni olmadan diğer bir kişi hakkında herhangi bir bilgi veya yorum göndermek veya gönderilmesine katkıda bulunmak; (xiv) bir başkasının gizliliğini tehdit etmek, bu konuda rahatsızlık vermek veya kötüye kullanmak, uygun olmayan veya gereksiz kaygıya neden olmak veya herhangi bir kişiyi taciz etmek, üzmek, utandırmak, korkutmak veya rahatsız etmek için herhangi bir eylemde bulunmak; veya (xv) Ürüne, bir insanın aynı süre içerisinde üretebileceği miktardan daha fazla istek mesajı gönderen bir ürüne erişim sağlamak amacıyla "robotlar", "örümcekler" veya "çevrim dışı okuyucular" dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik sistemi kullanmak.

Bu kabul edilebilir kullanım kurallarına uyulmaması, bu Kullanım Koşullarının ciddi bir ihlali anlamına gelir ve aşağıdaki eylemlerin tümünün veya bunlardan herhangi birinin (önceden bildirilerek veya bildirilmeden) uygulanmasıyla sonuçlanabilir: (a) Ürünlerimizi kullanma hakkınızın derhal, geçici veya kalıcı olarak geri alınması; (b) herhangi bir İçeriğin anında, geçici veya kalıcı olarak kaldırılması; ( c) size uyarı bildirimi yapılması (d) ihlalden kaynaklanan tüm masrafların (makul idari ve yasal masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) geri ödenmesi için yapılan işlemleri de içerecek şekilde size karşı yasal işlem başlatılması; (e) bu tür bilgilerin, makul olarak gerekli olduğunu düşündüğümüz şekilde emniyet yetkililerine bildirilmesi.

Bu Bölüm'de açıklanan cevaplar sınırlı değildir ve makul olarak uygun gördüğümüz başka herhangi diğer bir işlemi uygulayabiliriz.

C. Ürünler üzerinde yapılan değişiklikler

Önceden haber vermeksizin herhangi bir Ürünü değiştirebiliriz; genel olarak herhangi bir Ürünü veya herhangi bir Ürünün özelliklerinin size veya Kullanıcılara sağlanmasını durdurabiliriz; veya herhangi bir Ürün için kullanım limitleri oluşturabiliriz. Bu Şartların herhangi bir hükmünü, herhangi bir sebepten ötürü ihlal etmeniz halinde, yegane sorumluluk sahibi olmamız dahil olmak üzere, herhangi bir nedenden ötürü herhangi bir ürüne erişiminizi, bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden, kalıcı veya geçici olarak feshedebilir veya askıya alabiliriz. Herhangi bir nedenle veya hiçbir sebep olmadan, bu Koşullara tabi olmaya devam edersiniz.


5. Mobil yazılım

A. Mobil yazılım

Ürünlere bir mobil cihaz aracılığıyla erişebilmek için mevcut yazılımı kullanabiliriz (“Mobil Yazılım ”). Mobil Yazılımı kullanmak için Mobil Yazılım ile uyumlu bir mobil cihazınız olmalıdır. Blackboard, Mobil Yazılımın mobil cihazınızla uyumlu olacağını garanti etmez. Mobil verileri Mobil Yazılım ile bağlantılı olarak kullanabilir ve bu hizmetlere yönelik olarak kablosuz sağlayıcınızdan ek ücret alabilir. Bu tür ücretlerden yalnızca tarafınızın sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Blackboard işbu belge ile, kişisel kullanımınız için size ait veya kiralık bir mobil cihazda bir hesap için Mobil Yazılım'ın derlenmiş bir kod kopyasını kullanmak amacıyla özel olmayan, devredilemez, geri alınabilir bir lisans sağlar. Aşağıdakileri gerçekleştiremezsiniz: (i) bu tür kısıtlamaların yasalarca açıkça yasaklandığı durumlar haricinde, Mobil Yazılımın değiştirilmesi, parçalara ayrılması, kaynak koda dönüştürülmesi veya tersine mühendislik yapılması; (ii) Mobil Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafa kiralanması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi, yeniden satılması, alt lisans verilmesi, dağıtılması veya aksi taktirde devredilmesi veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak zaman paylaşımı veya benzeri hizmetleri sağlamak üzere Mobil Yazılımın kullanılması; (iii) Mobil Yazılıma ait herhangi bir kopyanın oluşturulması; (iv) Mobil Yazılımın, Mobil Yazılım aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriğin kopyalanmasına yönelik kullanımın engellendiği veya kısıtlandığı veya Mobil Yazılım kullanımını kısıtlayan güvenlikle ilgili özelliklerinin kaldırılması, geçiştirilmesi, devre dışı bırakılması, buna zarar verilmesi veya diğer bir şekilde engellenmesi; veya (v) Mobil Yazılım üzerindeki telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin silinmesi. Blackboard'un zaman zaman Mobil Yazılımın güncelleştirilmiş sürümlerini yayınlayabileceğini ve Mobil cihazınızda kullandığınız Mobil Yazılımın sürümünü otomatik şekilde elektronik olarak yükseltebileceğini kabul edersiniz. Mobil cihazınızda bu tür otomatik güncelleştirmelere izin verirsiniz ve bu Koşulların hüküm ve şartlarının, bu tür söz konusu güncelleştirmelere uygulanacağını kabul edersiniz. Mobil Yazılıma dahil edilebilecek herhangi bir üçüncü taraf kodu, var olması halinde, bu tür bir kodun kullanılmasına yetki veren, geçerli açık kaynak veya üçüncü taraf lisansı EULA tarafından karşılanır. Yukarıdaki lisans tahsisi, Mobil Yazılımın veya herhangi bir kopyasının satışı değildir ve Blackboard veya onun üçüncü taraf ortakları veya tedarikçileri, Mobil Yazılımdaki tüm hakları, görev ve menfaatleri (ve bunların herhangi bir kopyasını) muhafaza eder. İşbu Koşullar içerisinde açıkça belirtilen durumlar haricinde, burada bulunan hak, görev veya yükümlülüklerin herhangi birini transfer etme girişimleriniz hükümsüzdür. Blackboard, işbu Koşullar atında açık bir şekilde sağlanmayan tüm hakları saklı tutar. Mobil Yazılım Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşturulur ve Amerika Birleşik Devletleri ihracat yasa ve yönetmeliklerine tabidir. Mobil Yazılım, belirli ülkeler veya ABD'den ihracat ürünü alması yasaklanan kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Buna ek olarak Mobil Yazılım, diğer ülkelerin ithalat ve ihracatına tabidir. Mobil Yazılım ve Ürünlerin kullanımına ilişkin tüm Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı yasalar ile uyumluluk göstereceğinizi kabul edersiniz.

B. Apple'ın Uygulama Mağazası'ndan Mobil yazılım

Aşağıdakiler, Uygulama Mağazasından edindiğiniz tüm Mobil Yazılımlar ("Uygulama Mağazası Kaynaklı Yazılım") için geçerlidir: Bu Koşulların, Apple Inc. ("Apple") ile sizin aranızda değil, yalnızca Blackboard ile sizin aranızda olduğunu ve Apple'ın Uygulama Mağazası Kaynaklı Yazılım veya bunların içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluğa sahip olmadığını kabul ve taahhüt edersiniz. Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılıma yönelik kullanımınız Uygulama Mağazası Hizmet Koşulları ile uyumlu olmalıdır. Apple'ın, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti vermek üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul edersiniz. Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılımın, uygulanabilir herhangi bir garantiye uymaması durumunda Apple'ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılımın satın alım ücretini size iade edecektir; Yürürlükteki yasaların izin verdiği maksimum ölçüde, Apple, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır ve Herhangi bir garantiye uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer talepler, kayıplar, yükümlülükler, zararlar, masraflar veya harcamalar, yalnızca bu Koşullar ve Blackboard için yazılımın sağlayıcısı olarak geçerli olan herhangi bir yasa tarafından yönetilecektir. Apple'ın, sizin talepleriniz veya Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılıma ilişkin herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir talebine gönderme yapılmasından veya aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılımın kullanımından ve/veya buna sahip olunmasından sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz: (i) ürün sorumluluğu talepleri; (ii) Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılımın geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gereksinime uymadığı iddiası; ve (iii) tüketici koruması veya benzeri mevzuattan doğan talepler; ve tüm bu talepler yalnızca bu Koşullar ve Blackboard'a yazılımın sağlayıcısı olarak uygulanan herhangi bir yasaya tabidir. Herhangi bir üçüncü tarafın, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılımın veya bu Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılıma ait sahipliğin ve kullanımınızın, söz konusu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine yönelik iddiasını kabul edersiniz, bu Koşulların gerektirdiği ölçüde bu tür fikri mülkiyet ihlali iddialarının soruşturulması, savunulması, çözülmesi ve tahliyesi için Apple değil, Blackboard, yegane sorumlu olacaktır. Siz ve Blackboard, Apple ve Apple’ın yan kuruluşlarının, Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım lisansınız ve Koşulları kabul etmeniz ile ilgili olduğu üzere, işbu Koşulların üçüncü taraf hak sahipleri olduğunu ve Apple'ın, bu Koşulları, bir Üçüncü Taraf hak sahibi olarak size karşı Uygulama Mağazası-Kaynaklı Yazılım lisansı ile ilgili olarak yürürlüğe koyma hakkına sahip olduğunu (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır) kabul edersiniz.

C. Google Play Store'dan Mobil yazılım

Aşağıdakiler Google Play Store'dan edindiğiniz herhangi bir Mobil Yazılım ("Google-Kaynaklı Yazılım") için geçerlidir: (i) Koşulların, sizinle Google, Inc. şirketi ("Google") arasında değil, yalnızca Blackboard arasında olduğunu kabul edersiniz; (ii) Google Kaynaklı Yazılım kullanımınız, Google’ın o sırada yürürlükte olan Google Play Store Hizmet Koşullarına uygun olmalıdır; (iii) Google yalnızca, Google Kaynaklı Yazılımı edindiğiniz Google Play Store'un bir sağlayıcısıdır; (iv) Google Kaynaklı Yazılımı ile ilgili yegâne sorumlu Google değil, Blackboard'un kendisidir; (v) Google'ın, Google Kaynaklı Yazılım veya Koşullar ile ilgili olarak tarafınıza sunabileceği hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmaz ve (vi) Google’ın, Blackboard’un Google Kaynaklı Yazılımı ile ilgili olarak Koşullara ilişkin üçüncü taraf hak sahibi olduğunu kabul ve taahhüt edersiniz.

D. Microsoft Store'dan mobil yazılım

Aşağıdakiler, Microsoft Store'dan edindiğiniz tüm Mobil Yazılımlar ("MS Kaynaklı Yazılım") için geçerlidir: (i) Bu Koşulların yalnızca sizinle Microsoft Corporation ("Microsoft") arasında değil, yalnızca Blackboard arasında olduğunu kabul edersiniz; (ii) MS Kaynaklı Yazılım kullanımınız, Microsoft'un o sırada yürürlükte olan Microsoft Store Hizmet Koşulları ile uyumlu olmalıdır; (iii) Microsoft yalnızca, MS Kaynaklı Yazılımı edindiğiniz Microsoft Mağazasının bir sağlayıcısıdır; (iv) MS Kaynaklı Yazılımı ile ilgili yegâne sorumlu Microsoft değil, Blackboard'un kendisidir; (v) Microsoft'un MS Kaynaklı Yazılım veya bu Koşullar ile ilgili olarak tarafınıza sunabileceği hiçbir sorumluğu veya yükümlülüğü bulunmaz ve (vi) Microsoft'un, Blackboard’un MS Kaynaklı Yazılımı ile ilgili olarak bu Koşullara ilişkin üçüncü taraf hak sahibi olduğunu kabul ve taahhüt edersiniz.


6. Blackboard'un hakları

Ürünler daimi gelişim içerisindedir ve Ürünlerin şekli, yapısı ve/veya işlevselliği size önceden bildirilmeksizin zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak Blackboard, Blackboard genel olarak, Ürünleri size (veya Ürünlerdeki herhangi bir özellik) veya Kullanıcılara sağlamayı durdurabilir (sürekli veya geçici olarak) ve size önceden bildirimde bulunamayabilir. Ayrıca, önceden haber vermeksizin, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kullanım ve depolama konusunda sınırlamalar oluşturma hakkımızı saklı tutarız.

Ürünlere (Kullanıcıların veya diğer üçüncü şahısların sağladığı İçerik hariç) yönelik hak, unvan ve menfaatler, Blackboard'un ve lisans sağlayıcılarının özel mülkiyetindedir ve bu şekilde kalacaktır. Ürünler, telif hakkı, ticari marka ve Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı ülkelere ait diğer yasalar ile korunur. Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, size, Blackboard adını veya Blackboard markalarının, logolarının, alan adlarının ve diğer ayırt edici marka özelliklerinin herhangi birini kullanma hakkını vermez. Blackboard veya Ürünler ile ilgili verebileceğiniz her türlü geri bildirim, yorum veya öneri tamamen gönüllülük esasına bağlıdır ve size uygun olduğu düşünüldüğü ve size karşı herhangi bir sorumluluk getirmediği üzere bu tür geri bildirimleri, yorumları veya önerileri kullanmakta serbest olacağız.


7. Kayıt yükümlülükleri ve parolalar

Blackboard'un izni olmadan başka bir Kullanıcı hesabını asla kullanamazsınız. Ürünleri kullanımınız dikkate alındığında, (a) bilgilerinizin doğru, tutarlı, güncel ve eksiksiz olacağını ve (b) bilgilerinizi doğru, tutarlı, güncel ve eksiksiz olarak koruyacağınızı ve hızlı bir şekilde güncelleştireceğinizi kabul edersiniz. Ürünlere, faaliyetlere ve etkinliklere erişmek üzere kullandığınız herhangi bir şifrenin korunmasına (Ürünler için tek oturum açmaya izin veren diğer Blackboard ürünlerinde kullanılan şifreler dahil) yönelik sorumluluk size aittir. Hesabınızda “Güçlü” şifreler (büyük ve küçük harfler, sayılar ve sembollerin bir kombinasyonunu kullanan ve en az sekiz (8) karakterden oluşan şifreler) kullanmanızı öneririz. Şifreniz veya Kullanıcı kimliğinizin izinsiz bir şekilde kullanılması ve diğer güvenlik ihlalleri konusunda Blackboard'a (a) bildirimde bulunmayı ve (b) her oturumun sonunda hesabınızdan çıkış yapacağınızı kabul edersiniz.


8. İhracat kontrolleri

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin yasalarının gerektirdiği üzere: (a) Ürünlerin, ABD Ticaret Bakanlığı İhracat İdare Yönetmeliği ("EAR") uyarınca ihracat kontrollerine tabi olduğu; (b) EAR veya ABD yaptırım yönetmeliklerine göre yasaklı bir varış ülkesinde bulunmadığınız; Ürünleri, gerekli ihracat lisansları veya yetkileri olmaksızın, (c) ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu Reddedilen Taraflar veya Kişiler Listesi, ABD Yabancı Kaynaklar Bürosu Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Kontrol Listesi veya diğer ülkeler tarafından korunan benzer listelerdeki herhangi bir yasaklı varış bölge, kişi veya kuruma ihraç edilemeyeceği, yeniden ihraç edilemeyeceği veya transfer edilemeyeceği tarafınızca bilinir.


9. Fesih

Hesaplarınızı askıya alabilir veya feshedebilir veya tüm bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenden ötürü, mantık çerçevesinde inandığımız durumlarda, Ürünlerin tümünü veya bir kısmını size vermeyi durdurabiliriz veya bu işlemleri sona erdirebiliriz: (i) İşbu koşulları ihlal etmeniz durumunda, (ii) bizim için olası risk ve yasal maruziyet oluşturacak eylemleri oluşturmanız durumunda; veya (iii) Ürünlerin tarafımızca tedarikinin artık ticari olarak yapılamadığı durumlarda. Bu tür bir fesih durumunda, burada sağlanan lisans, otomatik olarak feshedilecektir. Bu tür durumlarda, aşağıdaki Bölümlerin geçerli olması haricinde, Ürünlerin kullanımına yönelik lisansınız dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Koşullar feshedilecektir: 2, 3, 5, 6, 9, 10 ve 11.

Ayrıca, Ürünleri 60 günden fazla bir süreliğine kullanmayı bırakmanız halinde, hesaplarınız silinebilir ve Blackboard, eylemsizliği takiben silinen İçeriklere yönelik olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Blackboard Ürün hesaplarınızı bütünüyle silmek istemeniz halinde, [email protected] adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilir ve silmek istediğiniz Blackboard Ürün hesaplarını belirtebilirsiniz. Yasal olarak yasak olmadığı sürece, belirtilen hesaplarınızı makul bir süre içinde sileriz.

Bu Bölümdeki hiçbir hüküm, işbu Koşullarda sağlandığı üzere, önceden belirtmeksizin, Blackboard'un, Ürünlerin hükümlerini değiştirme, kısıtlama veya durdurma üzerindeki haklarını etkilemeyecektir.

10. Feragatnameler ve yükümlülüğün sınırlandırılması

Blackboard'un ve ana şirketinin, yan kuruluşlarının, iştiraklerinin, ilgili şirketlerinin, yetkililerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, vekillerinin, temsilcilerinin, ortaklarının ve/veya lisans sağlayıcılarının (müşterek olarak, “Blackboard Teşebbüsleri”) yükümlülüklerini kısıtlanması nedeniyle lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun. Aşağıdaki Alt Bölümlerin her biri yalnızca geçerli yasalar uyarınca izin verilen azami ölçüde uygulanır. Bu Bölümde yer alan hiçbir hüküm, yasal olarak sınırlandırılması mümkün olmayan herhangi bir hakkın sınırlandırılmasına yönelik değildir.

A. Ürünler, "OLDUĞU GİBİ" mevcuttur.

Ürünlere veya herhangi bir İçeriğe erişiminiz ve kullanımınız kendi sorumluluğunuzdadır. Ürünlerin size “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sunulduğunu anlar ve kabul edersiniz. Yukarıda geçenleri sınırlandırmaksızın, geçerli yasa uyarınca izin verilen azami ölçüde, BLACKBOARD TEŞEBBÜSLERİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA İHLAL ETMEME DURUMUNA UYGUN OLAN TÜM TİCARETE ELVERİŞLİLİK TAAHHÜTLERİ VE KOŞULLARINI REDDEDER. Sözlü veya yazılı olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir Blackboard Teşebbüsünden veya Ürünler üzerinden edinilen hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça yapılmayan herhangi bir taahhüdü oluşturacaktır.

B. HIPAA sorumluluk reddi

Blackboard, Ürünler'i kullanımınızın, değiştirildiği üzere 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası'na (“HIPAA”) uygun olacağını garanti etmez veya bu konuda garanti vermez. HIPAA kapsamında “karşılanan bir kuruluş” veya HIPAA kapsamında “kapalı bir kuruluş”un “iş ortağı” olarak kabul edilebilecek bir sağlık hizmetleri kuruluşu, sağlık planı, sigortacı, sağlık danışma odası veya diğer bir kuruluş olmanız halinde, HIPAA ile uyumlu olmak için gerekli tüm adımları atacaksınız ve HIPAA ile yürürlükteki herhangi bir uyumluluktan sorumlu olacaksınız. Blackboard'a, korunan herhangi bir sağlık bilgisini (bu terimin HIPAA kapsamında tanımlandığı üzere) vermeyeceğinizi ve bu nedenle Blackboard'un HIPAA ile uyumlu olmak amacıyla sizin ve/veya kurumunuzun iş ortağı olarak sayılmayacağını kabul edersiniz.

C. Üçüncü taraf bağlantılar ve kaynaklar

Ürünler, üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklara ait bağlantıları içerebilir. Blackboard Teşebbüslerinin aşağıdakilerden sorumlu veya yükümlü olmadığını taahhüt ve kabul edersiniz: (i) bu tür web sitelerinin veya kaynakların kullanılabilirliği veya doğruluğu; veya (ii) bu tür web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan elde edilen içerik, ürün veya hizmetler. Bu tür web sitelerine veya kaynaklara olan bağlantılar, söz konusu web sitelerinin veya kaynakların Blackboard Teşebbüsleri aracılığıyla veya söz konusu web sitelerinden veya kaynaklardan elde edilen içerik, ürün veya hizmetlerin herhangi bir şekilde onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür web sitelerini veya kaynakları kullanmanızdan doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğinizi kabul edersiniz. Bir Ürün üzerinden üçüncü taraf bir web sitesine veya hizmete erişmeniz veya İçeriğinizi herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmeti üzerinden paylaşmanız hâlinde bu, sizin sorumluluğunuz altındadır ve bu Koşullar'ın ve Gizlilik Politikası'nın bu tür siteleri kullanımınız için geçerli olmadığını anlamış sayılırsınız.Ayrıca, Ürünler aracılığıyla YouTube tarafından sağlanan hizmetlere veya içeriğe eriştiğiniz ölçüde, şu adreste bulunan YouTube Hizmet Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz: https://www.youtube.com/t/terms.

D. Sorumluluğun sınırlandırılması

UYGULANABİLİR YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE OLMAK ÜZERE, BLACKBOARD TEŞEBBÜSLERİ, (i) ÜRÜNLERE ERİŞİM SAĞLAMANIZ BU ÜRÜNLERİ KULLANMANIZ VEYA ÜRÜNLERE ERİŞİM SAĞLAYAMAMANIZ VEYA BU ÜRÜNLERİ KULLANAMAMANIZ; (ii) DİĞER KULLANICILARA VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YÖNELİK HAKARET, SALDIRI VEYA YASA DIŞI DAVRANIŞLAR DA DAHİL OLMAK, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR KULLANICI VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFIN ÜRÜNLER ÜZERİNDE, ÜRÜNLER ARACILIĞIYLA VEYA ÜRÜNLER İLE İLİŞKİLİ OLARAK ORTAYA KOYMUŞ OLDUĞU HERHANGİ BİR DAVRANIŞ VEYA İÇERİK; (iii) ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK; VEYA (iv) İLETİLERİNİZ VEYA İÇERİĞİNİZE AİT YETKİSİZ ERİŞİM, KULLANIM VEYA DEĞİŞİKLİK NEDENLERİYLE MEYDANA GELEN, DİREKT OLMAYAN, ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA CEZAİ ZARARLAR VEYA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK OLUŞAN HERHANGİ KÂR VEYA GELİR KAYBI, VEYA VERİ KAYBI, KULLANIM, İYİ NİYET VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARA YÖNELİK HİÇBİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEYECEKTİR.

HİÇBİR DURUMDA, BLACKBOARD TEŞEBBÜSLERİNİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜZ AMERİKAN DOLARINI ($100.00 AMERİKAN DOLARI) VEYA MEVCUT OLMASI HALİNDE, İDDİAYA KONU OLAN ÜRÜNLERE YÖNELİK OLARAK GEÇTİĞİMİZ ALTI AY İÇERİSİNDE SİZİN BLACKBOARD'A ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ MİKTARI GEÇMEYECEKTİR.

BU ALT BÖLÜMDEKI KISITLAMALAR, GARANTI, SÖZLEŞME, TÜZÜK, HAKSIZ MUAMELE (IHMAL DAHIL) VEYA BAŞKA BIR ŞEKILDE BAĞLI OLUP OLMADIĞINA VE BLACKBOARD TEŞEBBÜSLERININ, BU TÜR BIR ZARARIN YAŞANMA OLASILIĞINA DAIR BILGILENDIRILIP BILGILENDIRILMEDIĞINE BAKILMAKSIZIN VE BURADA ORTAYA KONULAN BIR ÇÖZÜMÜN, ESAS AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTIRME KONUSUNDA BAŞARISIZ OLMASI HALINDE DAHI, HERHANGI BIR SORUMLULUK TEORISINE UYGULANACAKTIR.

FEDERAL YASALAR, BAZI EYALETLER, ŞEHİRLER VE DİĞER YARGILAMA BÖLGELERİ BELİRLİ ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VE SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU TERİMLER SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR SAĞLAR VE AYRICA YARGI YETKİSİNDEN YARGI YETKİSİNE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. AYRICA BAZI YARGI MERCİLERİ, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDA BULUNAN SINIRLAMALAR VEYA İSTİSNALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. FERAGATNAMELER, İSTİSNALAR VE BU KOŞULLAR ALTINDAKİ SORUMLULUK SINIRLAMALARI, UYGULANABİLİR YASALARIN YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

E. Tazminat

Blackboard'u ve iştiraklerini, acentelerini, lisans sağlayıcılarını, yöneticilerini ve diğer bağlı şirketlerini ve çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, yetkililerini ve müdürlerini, aşağıdakilerden meydana gelen tüm iddialardan, hasarlardan, yükümlülüklerden, kayıplardan, sorumluluklardan, masraflardan veya borçlardan ve masraflardan (dahil olup yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere avukatlık ücretleri) ve bunlara karşı korumayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz. (i) Sizin tarafınızdan iletilen veya alınan herhangi bir veri veya içerik dahil olmak üzere, bir Ürünü kullanımınız ve bu ürüne erişiminiz; (ii) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yukarıdaki beyan ve garantilerin ihlali dahil olup bununla sınırlı olmaksızın bu Koşulların herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlali; (iii) herhangi bir sınırlama olmaksızın gizlilik veya fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkının tarafınızca ihlali; (iv) geçerli herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliğin tarafınızca ihlali; (v) yanıltıcı, yanlış veya tutarsız bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı Hesabınız üzerinden gönderilen herhangi bir İçerik; (vi) kasıtlı olarak kötüye kullanım; veya (vii) (vii) herhangi bir tarafın bir Ürüne erişimini ve kullanımını, size özgü kullanıcı adınız, şifreniz veya diğer uygun güvenlik kodunuz ile birlikte yapması.


11. Genel koşullar

A. Feragat ve bölünebilirlik

Blackboard'un bu Koşullara ait herhangi bir hakkı veya hükmü yerine getirememesi, bu haktan veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, o hüküm, gerekli asgari ölçüde sınırlandırılacak ya da ortadan kaldırılacaktır ve aşağıdaki Bölüm 11(B)de (iii) belirtilen evrensel toplu dava/jüri yargılamasından feragat edilmesinin dışında, bu Koşulların geride kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır ve bütün tahkim sözleşmesi uygulanamaz olacaktır.

B. Geçerli yasa; anlaşmazlıkların çözümü

(i) Geçerli Yasa. Bu Hükümler ve bunlara ilişkin herhangi bir eylem, hiçbir sınırlama olmaksızın veya devletiniz veya ikamet ettiğiniz ülke ile ilgili ihtilaf yasa hükümleri uygulanış şekli uyarınca, New York Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Ürünlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm hak talepleri, yasal işlemler veya davalar yalnızca Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan federal veya eyalet mahkemelerince görülecektir, ve bu tür mahkemelerde yargı yetkisini kabul edersiniz ve uygunsuz yargılama hakkında herhangi bir itirazdan feragat edersiniz.
(ii) Tahkim Yargılaması. BU BÖLÜMÜ, TARAFLARIN İHTİLAFLARINI TAHKİM ETMELERİNİ VE BLACKBOARD'DAN NASIL YARDIM ALABİLECEĞİNİZ İLE İLGİLİ SINIRLAMA KONULMASINI GEREKTİRMESİ NEDENİYLE DİKKATLİCE OKUMANIZ GEREKLİDİR. Blackboard ile herhangi bir ihtilaf yaşamanız durumunda, ilk olarak [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçmeyi ve ihtilafı bizimle gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz. Blackboard'un altmış (60) gün boyunca sizinle olan bir ihtilafı çözüme ulaştıramadığı durumlarda, Bu koşullar ile ilgili, bağlantılı olan ve bu koşullardan doğan herhangi bir iddia, ihtilaf veya anlaşmazlığın veya burada sağlananlar haricinde, JAMS tarafından tahkim edilmek suretiyle, JAMS için geçerli olan Opsiyonel Hızlandırılmış Tahkim Usulleri kapsamında bir ihlalin veya burada iddia edilen ihlalin, çözüme ulaştırılmasını kabul ederiz. JAMS ile www.jamsadr.com adresinden iletişime geçebilir. Tahkim yargılaması, siz ve Blackboard başka şekilde anlaşmadığınız sürece, Washington, D.C, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecektir. Ürünleri, ticari amaçlara yönelik olarak kullanmanız halinde, her bir taraf, JAMS kurallarına uygun olarak herhangi bir JAMS dosyalama, idari ve tahkim masrafı ödemek üzere sorumlu olacaktır ve tahkim tarafından verilen karar, tahkim masraflarını, makul avukatlık masraflarını ve uzmanlar ve diğer tanıklara yönelik makul maliyetleri içerecektir. Ürünleri ticari olmayan amaçlarla kullanan bir birey olmanız halinde: (i) JAMS'e başvuruda bulunup ücretten feragat etmelerini sağlamadıkça JAMS, davanızın başlatılması için bir ücret ödemenizi isteyebilir; (ii) tahkim tarafından verilen hüküm, tahkim masraflarınızı, makul avukatlık ücretlerini ve uzmanlar ve diğer tanıklara yönelik makul maliyetlerinizi içerebilir; ve (iii) ilk olarak tahkim kararını istemeden küçük bir yetkili mahkemede dava açabilirsiniz, ancak bu, sizi, gayri resmi ihtilaf çözüm sürecine girme taahhüdünüzün yükümlülüğünden kurtarmaz. Tahkim tarafından verilen hüküm ile ilgili herhangi bir yargı, herhangi bir mahkemenin yetki kapsamına girilebilir. Bu bölümde yer alan hiçbir husus, esas veya tehdit altındaki ihlalleri, kötüye kullanımı veya veri güvenliğimizi, Fikri Mülkiyet Haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmesini önlemek amacıyla gerektiği üzere Blackboard'un, mahkemelerden ihtiyati tedbir veya parasal olmayan başka bir tedbire başvurmasının engellemesi olarak addedilecektir.
(iii) Toplu Dava/Jüri Duruşmasından Feragat. ÜRÜNLERİ, KİŞİSEL, TİCARİ VEYA BAŞKA AMAÇLARLA KULLANIP KULLANMADIKLARINA BAKILMAKSIZIN, TÜM KİŞİ VE TEŞEBBÜSLERE İLİŞKİN OLARAK, TÜM İDDİALAR, İDDİA EDİLEN HERHANGİ BİR SÖZDE DAVA DURUMUNDA, TOPLU DAVADA, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASINDA VEYA DİĞER TEMSİLİ DAVALARDA BİR DAVACI VEYA TOPLU ÜYE OLMAKSIZIN TARAFLARIN BİREYSEL YETKİ GÜCÜ İÇERİSİNDE VAR OLMALIDIR. BU FERAGATNAME, ÇOK TARAFLI TAHKİME YÖNELİK OLARAK GEÇERLİDİR VE TERSİNİ KABUL ETMEDİĞİMİZ SÜRECE, TAHKİM, BİRDEN (1) FAZLA KİŞİNİN İDDİALARINI KONSOLİDE EDEMEZ. BU KOŞULLAR KAPSAMINA DÂHİL OLARAK, SİZ VE BLACKBOARD'UN, JÜRİ YARGILAMASI VEYA BİR DAVAYA, TOPLU DAVAYA, ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASINA VEYA ÜRÜNLER VE BU KOŞULLAR İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ TÜRDE BİR DİĞER TEMSİL İŞLEMİNE KATILIM HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.
(iv) Tahkimin Sınırlı Uygulanabilirliği ve Toplu Dava/Jüri Duruşmasından Feragat. Sizin için geçerli olabilecek bazı yasalar, kurallar ve düzenlemeler, bağlayıcı tahkime katılmayı kabul etmenize olanak vermeyebilir veya sizin, bir temsili yargılama sürecine katılma haklarınızdan veya bir jüri yargılaması haklarınızdan feragat etmenize neden olabilir. Bu tür yasaların sizin için geçerli olması halinde, (ii) numaralı alt bölümde belirtilen tahkim koşulları ve/veya (iii) numaralı alt bölümde belirtilen toplu dava/jüri duruşmasından feragat sizin için geçerli değildir.

C. ABD Hükûmeti kullanıcıları ve ABD Hükûmeti sınırlı hakları

Ürünleri içeren belirli bileşenler, 48 C.F.R. 12.212'de kullanıldığı üzere “Ticari bilgisayar yazılımı” ve/veya “ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonundan” oluşan, 48 C.F.R. 2.101'de tanımlandığı üzere "ticari ürünlerdir". 48 C.F.R. 12.212 ve 48 C.F.R. 227.7202-1'den 227.7202-4'e kadar uygun olduğu üzere, Tüm ABD Hükümeti son kullanıcıları, Yazılımı yalnızca burada belirtilen haklar ile edinir.

Ürünler, tüm Mobil Yazılımlar ve daha önce belirtilen (var olması halinde) tüm yükseltmeler sınırlı haklar ile sağlanır. ABD Hükümeti tarafından gerçekleştirilen kullanım, çoğaltma veya ifşaat, DFARS 252.227-7013'de, Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazılımı ile ilgili hakların (c)(1)(ii) alt paragrafında veya 48 CFR 52.227-19'da, Ticari Bilgisayar Yazılımı-Sınırlı Hakların (c)(1) ve (2) alt paragraflarında belirtildiği üzere, uygun olduğu şekilde kısıtlamalara tabidir.

Yüklenici/imalatçı: Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036. Bu Koşullarda özel olarak sağlanmayan tüm haklar Blackboard tarafından saklı tutulur.

D. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu koşullar ve Gizlilik Politikamız, Ürünler ile ilgili olmak üzere, sizinle Blackboard arasında imzalanan bütün ve özel bir sözleşmeyi oluşturur ve bu Koşullar, Ürünler ile ilgili olmak üzere Blackboard ile daha önceden yaptığınız tüm anlaşmaları hükümsüz kılar ve onların yerini alır. Ana şirketin Blackboard Inc. olduğu şirketler grubunun üyeleri dışında başka hiçbir kişi veya şirket, Koşullara yönelik olarak üçüncü taraf hak sahipleri olmayacaktır.

Yukarıdaki şartlara bağlı olmaksızın, bu Koşullarda yer alan hiçbir husus (1), Blackboard ile Ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak imzalamış olduğunuz yazılı sözleşme uyarınca var olan hüküm ve koşullar altındaki haklarınızın veya (2) bu Koşulların bu tür yasalar veya düzenlemeler aracılığıyla yasaklandığı ölçüde geçerli olan yasaların veya yönetmeliklerin yerini almaz veya bunları kısıtlamaz. Bu koşullar ve Blackboard ile imzalamış olduğunuz uygulanabilir yazılı bir anlaşmanın hüküm ve koşulları arasındaki herhangi bir ihtilaf durumu söz konusu olduğunda, yazılı anlaşmanın hüküm ve koşulları hakim olacaktır.

Bu Koşullar tarafımızca zaman zaman gözden geçirilebilir, en güncel sürüme her zaman https://www.blackboard.com/. adresinden ulaşabilirsiniz. Revizyonun, yegane takdir yetkisi tamamıyla tarafımıza ait olmak üzere, madde olması halinde, Ürünler aracılığıyla veya profiliniz ile ilişkili olan e-posta vasıtasıyla sizi bilgilendiririz. Bu düzeltmelerin yürürlüğe girmesinin ardından Ürünlere erişim sağlamaya veya bunları kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş Koşullara tabi olmayı kabul edersiniz.

Bu Ürünler, Blackboard tarafından işletilir ve sağlanır:

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 ABD
veya
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1, 1012 RB
Amsterdam, Hollanda

Bu Koşullar ile ilgili sorularınızın olması halinde, lütfen şu adrese e-posta gönderiniz: [email protected].

Geçerlilik Tarihi: 43117


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect; e-posta, telefon görüşmesi, kısa mesaj veya sosyal medya kanalları aracılığıyla güncelleştirmeler ve acil uyarılar almanıza olanak tanıyan bir toplu bildirim sistemidir. Mesaj sıklığı, hesaba ve tercihlere göre değişir. Kablosuz hizmet operatörünüzden seçtiğiniz hizmet paketine bağlı olarak mesaj ve veriler için ücret alınabilir. Ayrıntılar için lütfen kablosuz hizmet operatörünüze danışın. Kablosuz hizmet operatörleri, geciken veya teslim edilmeyen mesajlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki işlemi yaparak kısa mesaj almayı devre dışı bırakabilirsiniz:

  • İptal etmek için STOP yazıp "23177"ye gönderin
  • İptal etmek için STOP yazıp "53291"ye gönderin
  • İptal etmek için STOP yazıp "22898"ye gönderin

Müşteri desteği için şu adresten iletişime geçin: [email protected].