SafeAssign, gönderilen ödev ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere gönderilen ödevleri bir dizi akademik makale ile karşılaştırabilir.

SafeAssign hem caydırıcı nitelikli hem de eğitim amaçlı olarak etkili bir araçtır. Eğitmenlere ödev gönderimlerinin orijinalliğini değerlendirme ve öğrencilerin değiştirerek yeniden yazmak yerine uygun şekilde atıfta bulunmalarına yardımcı olabilecek fırsatları eğitmenlere sunmak için SafeAssign aracını kullanabilirsiniz.


SafeAssign Kaynakları

SafeAssign, bir makale ile kaynak materyal arasında eşleşen tam veya tam olmayan eşleşmeleri algılama kapasitesine sahip benzersiz bir metin eşleştirme algoritmasına dayanmaktadır. Gönderimler birkaç adet veritabanı ile karşılaştırılır:

  • Global Reference Database: Blackboard müşteri kurumlarındaki öğrenciler tarafından kurumlar arası bir şekilde yazılı eser kopyalanmasını önlemeye yardımcı olmak üzere gönüllü olarak gönderilen 15 milyonun üzerinde makaleden oluşur.
  • Kurumsal belge arşivleri: Öğrencilerin bünyesinde bulundukları kurumdaki kullanıcılar tarafından SafeAssign'a gönderilen tüm makaleleri içerir.
  • İnternet: SafeAssign, metin eşleştirmesi yapmak üzere dahili bir arama hizmeti kullanarak internetteki geniş kaynaklar arasında arama yapar.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: 1970'lerden bugüne, "reklamcılıktan" "kadınlara yönelik araştırmalara" kadar çeşitli konuları ele alan 3000'den fazla yayın adı, 4,5 milyon belge ve 200'den fazla konu kategorisi.

Global Reference Database

Blackboard'un Global Reference Database'i, orijinalliğin geliştirilmesine yardımcı olması için öğrencilerin kendi makalelerinin kopyalarını gönüllü olarak paylaştığı bağımsız bir veritabanıdır. Bu veritabanı, ilgili kurumun tüm makalelerinin saklandığı dahili veritabanından ayrıdır. Öğrenciler makalelerinin Global Reference Database'e göndermeme seçeneğini tercih etme özgürlüğüne sahiptir. Öğrenciler makalelerini veritabanına gönüllü olarak gönderir ve bu makaleleri gelecekte silmeyeceklerini kabul eder. Global Reference Database'e yapılan gönderimler, orijinalliği sağlamaya yardımcı olmak üzere gönüllü olarak verilmiş ekstra kopyalardır. Blackboard, gönderilen makaleler üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır.

Dahili arama motoru

SafeAssign tarafından kullanılan internet arama dizinleri SafeAssign tarafından yürütülen geniş çaplı arama sorguları kapsamında güvenilirlik, performans ve verim için tasarlanmıştır. Bu arama dizinleri, tüketici internet arama hizmetlerinin kullandığı dizinler kadar sık yenilenemez. Genel olarak, bu dizinlerin güncellik durumunda 1-3 günlük fark olabilir. Bu arama dizini özellikleri ve SafeAssign algoritmasının uyguladığı ağırlık sisteminin birleşiminin bir sonucu olarak, herhangi bir cümle ya da kelime öbeği için SafeAssign Orijinallik Raporu'nda bildirilen sonuçlar ile tüketicilere yönelik internet arama hizmetinin verdiği sonuçlarla aynı olmayabilir.

Öncesinde Blackboard SafeAssign, internetten daha kapsamlı sonuçlar sağlamak için Yahoo! BOSS hizmetinden yararlanıyordu. Yahoo! BOSS hizmetinin 31 Mart 2016 tarihinden itibaren sonlandırılması nedeniyle Blackboard, SafeAssign için internet sonuçları sağlamak üzere dahili bir arama hizmeti geliştirdi. Bu değişiklik SafeAssign Merkez Hizmeti’nde gerçekleştirildiğinden ve tüm müşteriler için geçerli olduğundan, müşterinin SafeAssign dahili arama hizmetini etkinleştirmek üzere herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

En son arama/bilgi toplama ve dizin oluşturma teknolojileri kullanılarak oluşturulan dahili arama hizmeti, Blackboard’un üçüncü taraf araçlara olan bağımlılığı ve bu araçlara karşı zafiyeti önemli ölçüde azaltmasına olanak tanır. Arama hizmeti artık dahili olarak yönetildiği için Blackboard, arama sonuçlarını zaman içinde geliştirme ve daraltmanın yanı sıra genel SafeAssign ürün kalitesi ve performansını artırma yeteneğine sahiptir. Buna ek olarak, internetten arama sonuçları sağlama konusunda bu yeni yaklaşım kullanılarak müşteri verilerinin Blackboard iş ortaklarıyla paylaşılmasıyla ilgili her türlü potansiyel endişe tümüyle azaltılır.

İnternetin sürekli değişen yapısı nedeniyle SafeAssign dâhilî arama hizmetinin, belirli web sayfalarını veya web sitelerini henüz dâhil etmediği durumlar olabilir. Bunun sonucunda ise SafeAssign Orijinallik Raporları, öğrencilerin çalışmalarında potansiyel olarak eşleşen metni tanımlayamayabilir. Bu durumlar ortaya çıktığında Blackboard, kaynak web içeriğini inceler ve mümkünse içeriği gelecekteki gönderimler için SafeAssign dahili arama hizmetine ekler.

SafeAssign dahili arama hizmetinin geliştirilmesi, Blackboard'un SafeAssign ürün işlevselliğini ve müşterilerin SafeAssign hizmetini kullanmasını desteklemeye olan bağlılığını ortaya koyan bir diğer unsurdur. Her zaman olduğu gibi Blackboard, iyileştirme fırsatları için SafeAssign’ı izlemeye devam edecektir. Blackboard bu doğrultuda arama sonuçları ve genel SafeAssign performansıyla ilgili müşteri geri bildirimini teşvik etmektedir.

SafeAssign Orijinallik Raporundan alınan sonuçların, herhangi bir cümle veya kelime öbeği için tüketicilere yönelik internet arama hizmetleri (ör. Google, Bing vb.) tarafından alınan sonuçlarla aynı olmayabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. SafeAssign hizmetinden alınan sonuçların, yalnızca öğretmen veya eğitmenin takdirine bağlı olarak kullanılacak bir araç olması amaçlanmıştır. SafeAssign tarafından aranan akademik konuların boyutu, kapsamı ve kaynakların sayısı nedeniyle sonuçların, intihalin gerçekleşip gerçekleşmediğini garanti etmesi veya başka bir şekilde göstermesi amaçlanmaz. Potansiyel intihal değerlendirmesi eğitmenin yetkisinde olmalı ve SafeAssign sonuçları her zaman diğer kaynaklar bağlamında ve sağduyulu olarak dikkate alınmalıdır.

Yeni URL önerme

Bu araç, yalnızca Orijinal Kurs Görünümü’nü kullanan Blackboard Learn kurslarında mevcuttur

URL Ekleyici aracını kullanarak SafeAssign'a Orijinallik Raporlarında işaretlenmemiş veya referans gösterilmemiş ek web sayfaları ve web siteleri önerebilirsiniz.

Eğitmenler, URL Ekleyici aracına şu şekilde ulaşabilirler: Kurs Araçları > SafeAssign > URL Ekleyici. Bir web adresini göndermek için SafeAssign sayfasında URL öner'i seçin.

Bir kullanıcı belirli bir web sayfasını önerdiğinde; SafeAssign, temel web sitesi URL'sinin altındaki tüm web sayfalarını eklemeye çalışır. Örneğin, http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx adresi önerildiğinde, http://www.blackboard.com temel web sitesi URL'siyle ilişkili tüm web sayfalarını bulmaya çalışılır.

URL Ekleyici ile eklenen tüm URL'ler tüm SafeAssign kullanıcıları ve kurumları tarafından kullanılabilir, yani bir URL önerildiğinde bundan tüm SafeAssign topluluğu yararlanır.


Desteklenen dosyalar

SafeAssign sadece düz metne dönüştürülebilen aşağıdaki dosya türlerini destekler: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML ve HTM. Elektronik tablo dosyaları desteklenmez.

SafeAssign, aynı zamanda ZIP dosyalarını da kabul etmekte ve bu dosya türleri ile eşleşen dosyaları da işleme almaktadır.

SafeAssign bir gönderimdeki toplam ek sayısının yanı sıra SafeAssign tarafından işleme alınan ek sayısını da belirler ve görüntüler. SafeAssign yalnızca desteklenen dosya türleri ile eşleşen ekleri işleme alır ve yalnızca bu ekler için Orijinallik Raporu oluşturur. Desteklenmeyen dosya türleri için, SafeAssign Orijinallik Raporu bir eşleşme puanı belirlemez.


SafeAssign Orijinallik Raporları

Bir gönderim işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor gönderilen makalede eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Eğitmenler, doküman aynı öğrencinin daha önce gönderdiği bir çalışmanın devamı niteliğinde ise eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilir.

Raporu dikkatli bir şekilde okuyun ve her metin bloğu için uygun şekilde atıfta bulunulduğundan emin olun.

SafeAssign Orijinallik Raporları Hakkında daha fazla bilgi


SafeAssign’ı çalışırken görün

SafeAssign’ın kurumunuzda nasıl kurulacağını öğrenin.