Blackboard Gizlilik Koruma

Blackboard, Inc., Blackboard Connect, Inc. ve Schoolwires, Inc. ("Blackboard"); Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") ve Birleşik Krallık'tan ("UK") alınan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan AB-ABD Gizlilik Koruma Çerçevesi ile uyumludur. Blackboard'un; üçüncü taraflara aktarım, güvenlik, veri bütünlüğü ve amaç sınırlaması, erişim ve başvuru, uygulama ve yükümlülüğe ("İlkeler") yönelik olarak bildirim, seçim, sorumluluk ilkelerine bağlı olduğu onaylanmıştır. Bu Bildirim içerisinde bulunan politikalar ve Gizlilik Koruma İlkeleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda İlkeler geçerli olacaktır. Gizlilik Koruma hakkında daha fazla bilgiye erişmek için lütfen ABD Ticaret Bakanlığı Gizlilik Koruma web sitesini ziyaret ediniz: https://www.privacyshield.gov/. Gizlilik Koruma Sertifikası ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıya göz atınız: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO.

Veri gizliliği taahhüdümüz hakkında genel bilgiler için lütfen Privacy Center'ımıza ve Gizlilik Bildirimi'mize bakın.


Amaç

Blackboard Gizlilik Koruma Bildirimi'nin ("Bildirim") amacı, topladığımız kişisel bilgilere ilişkin Gizlilik Koruma İlkelerine nasıl uyduğumuzu açıklamaktır. Genel olarak bu web sitesinde toplanan bilgilere ilişkin gizlilik uygulamalarımız ile ilgili ek bilgi almak isterseniz lütfen Gizlilik Bildirimi'mizi okuyun. Bu Bildirim ile Gizlilik Bildirimi arasında bir uyuşmazlık olması durumunda bu Bildirim geçerli olacaktır.


Kapsam

Bu Bildirim, Blackboard'un Gizlilik Koruma bağlamında Avrupa Birliği'nden ve Birleşik Krallık'tan aldığı kişisel bilgiler için geçerlidir.

Blackboard, kişisel bilgilerin Avrupa Adalet Divanı'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında aktarılması için AB-ABD Gizlilik Koruma Çerçevesinin kısa bir süre önce geçersiz kılındığını kabul etmiş olup kendisi de artık AB-ABD Gizlilik Koruma Çerçevesini bu amaçla kullanmayacaktır. Ancak Blackboard'un; AEA veya Birleşik Krallık'tan Blackboard'a aktarılan kişisel bilgileri koruma taahhüdünü yerine getirme konusunda yetkisi devam etmektedir.


Blackboard Veri İşleme Faaliyetleri

Blackboard zaman zaman, Blackboard ürününe veya hizmetine bağlı olarak AEA veya Birleşik Krallık'tan aktarılan kişisel verileri işlerken bir veri işleyicisi veya veri denetleyicisi görevi görür. Buna rağmen Blackboard'un topladığı ve işlediği veri türleri, ürüne ve müşterilerimizin tercihlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Topladığımız veriler normalde öğrenciler ile ilgili kişisel bilgilerin yanı sıra ürün ve hizmetlerimizin diğer son kullanıcılarını ve okul/organizasyonları, fatura ve ödeme bilgilerini, internette gezinme alışkanlıklarını ve hizmetlere erişmek üzere kullanılan bir kullanıcı cihazı ile ilgili diğer bilgileri ve Gizlilik Bildirimi'mizde açıklandığı üzere diğer bilgileri içerir. Blackboard bu bilgileri, iş ve tüketici hizmetlerimize destek; fatura ve ödemeler; müşteri hizmeti ve ürün desteği; iletişim ve pazarlama; hizmetlerimizin güncel kalması ve geliştirilmesi için analiz; diğer şirket içi amaçların sağlanmasına yönelik olarak işler.


İlkeler

 1. Bildirim. Gizlilik Bildirimi'mizde, bireylere veri toplama bildirimi ve veri işleme uygulamalarını sağlayacağız, burada hangi kişisel bilgileri topladığımız, kişisel bilgilerin amacı ve kullanımı, bu tür bilgileri paylaşabileceğimiz üçüncü tarafların kategorileri (ve bunların gerçekleştirilme amaçları), bireyin, bu tür bilgilere erişim sağlama hakkı, bireyin, kişisel bilgilerin kullanımını ve ifşasını sınırlandırabileceği araçlar ve seçimler ile Bildirim İlkeleri ve uyumlu diğer ifşalar açıklanır. Direkt olarak ilişki içerisinde olduğunuz eğitim kurumları ve diğer kurumlar (her biri "Kurum") adına kişisel bilgileri işlediğimiz durumlarda, size uygun bildirimi sağlamaları konusunda yardımcı olmak üzere bu kurumlar ile birlikte çalışacağız.
 2. Seçenek. Bireylere, kişisel bilgileri devre dışı bırakma (veya hassas bilgiler için bariz bir devre dışı bırakma onayının sağlanması) olanağını sunarız: (i) bir üçüncü tarafa (bir hizmet sağlayıcısı veya aşağıda belirtildiği üzere yasal talep uyarınca) ifşa edilen veriler veya (ii) esas toplanma amacından somut şekilde farklı bir amaca yönelik olarak kullanılan veya (Gizlilik Bildirimi'mizde belirtildiği üzere) bu tür durumların ortaya çıkması durumunda, tarafınızca daha sonradan yetkilendirilen veriler. Posta içerisinde belirtilen abonelik iptal prosedürlerini takip ederek, kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik kullanımını herhangi bir anda devre dışı bırakabilirsiniz. Bu hakkı kullanabilmek için Hizmetler aracılığıyla hesabınıza giriş yapın ve belirlenmiş olan işlevleri kullanın. Yukarıda bahsedilenler ile ilgili olarak daha fazla sorunuzun olması hâlinde, bizimle [email protected] (e-posta korunur) adresi üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Kişisel bilgileri Kurum adına işlediğimiz durumlarda, herhangi bir bireye ait kişisel kullanımın sınırlandırılması veya kişinin ifşa edilmesi ile ilgili olarak bireyin tercihlerine uymak üzere söz konusu Kurum ile birlikte çalışırız.
 3. Üçüncü Taraflara Aktarım. Blackboard, kişisel bilgileri belirli üçüncü taraflara aktarabilir (Gizlilik Bildirimi'mizde belirtildiği üzere). Kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa aktardığımız durumlarda, üçüncü tarafın, kişisel bilgileri sınırlı ve belirli amaçlara yönelik olarak ve Blackboard'un Gizlilik Koruma yükümlülüklerine uygun bir şekilde işlediğine emin olmak üzere makul ve uygun adımları atarız. Transfer işleminin, adımıza hareket eden üçüncü taraf bir acente olduğu durumlarda, Blackboard, bu üçüncü tarafların, bu yükümlülükleri karşılayamaması halinde sorumlu olacaktır ve zarara yol açan olaydan sorumlu olacağız.
 4. Güvenlik. Kişisel bilgileri, kayıplar, kötüye kullanım ve izinsiz erişim, ifşa, değişim ve tahribata karşı korumak üzere makul ve uygun önlemleri alırız. Kişisel bilgileri, kayıp, kötüye kullanım ve izinsiz erişim, ifşa, değişim ve tahribata karşı korumak için yardımcı olmak üzere uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler tarafımızca uygulanmıştır.
 5. Veri Bütünlüğü ve Amaç Sınırlaması. Kişisel bilgileri, bireyler tarafından toplandığı veya yetkilendirildiği amaca uygun olacak şekilde işleyeceğiz. Kişisel bilgileri bir Kurumdan aldığımız durumlarda, bu, burada bulunan amaçları belirleyen Kurum olabilir. Bu amaçlara yönelik olarak gerekli olduğu ölçüde, kişisel bilgilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanımına yönelik olarak güvenilir olmasını sağlamak için makul adımları atacağız.
 6. Erişim. AEA ve Birleşik Krallık'ta yaşayan bireyler, sizinle ilgili muhafaza ettiğimiz kişisel bilgilere makul olarak erişim sağlama hakkına sahiptir. Talep üzerine ayrıca, tutarsız olduğu belirlenen herhangi bir bilgiyi değiştirmek, güncelleştirmek veya silmek üzere, söz konusu durumda veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiği durumlarda, bazı adımların atılmasına ait sorumlulukların yükü veya masraflarının gizliliğinize yönelik olarak aşırı riskler taşıdığı durumlar haricinde gerekli makul adımları atacağız. Bir kurum adına kişisel bilgileri işlediğimiz durumlarda, Erişime yönelik herhangi bir bireysel talebi yönlendirecek veya bilgilerin kullanımı veya Kuruma ifşasını sınırlandıracağız ve yürürlükteki yasalara ve Gizlilik Koruması kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak, bu tür talepler ile uygunluk içerisinde bu Kurumlar ile birlikte çalışacağız.
 7. Yargı Yetkisi ve İnfaz. Gizlilik Korumasına katılımımızın bir parçası olarak, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun soruşturma ve yürütme yetkilerine tabiyiz.
 8. Yasal Talepler. Blackboard'un, ulusal güvenlik veya yasaların uygulanmasına yönelik gereksinimler dahil olmak üzere kamu yetkilileri tarafından gelen yasal taleplere karşılık olarak kişisel bilgileri açıklaması gerekebilir.
 9. Blackboard ve Kaynakları ile İletişim. İşbu Bildirim ile ilgili veya Gizlilik Koruması uyarınca sizden topladığımız bilgiler ile ilgili sorularınızın olması durumunda lütfen bizimle [email protected] (e-posta korunur) adresi üzerinden iletişime geçin veya şu adrese yazın:

  Global Gizlilik Yetkilisi
  Blackboard Inc.
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  ABD

  Blackboard'a sağladığınız kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığı ile ilgili endişeleriniz olması durumunda, lütfen soru veya şikayetinizi yukarıda belirtilen adres üzerinden bize bildirin. Blackboard, gizliliğinizle ve kişisel bilgilerinizin kullanımıyla ilgili tüm endişeleri oldukça ciddiye alır ve bir şikâyeti almasının ardından 45 gün içinde size yanıt vermeye çalışır.

  Bu süre içerisinde yanıt vermememiz hâlinde veya yanıtımızın endişelerinizi gidermemesi hâlinde şikâyetinizi, ücretsiz bir şekilde aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Blackboard'un belirlenen Gizlilik Koruma ihtilaf çözüm sağlayıcısı olan JAMS'e bildirebilirsiniz: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim.

  Ayrıca, anlaşmazlıkların, Gizlilik Koruması bağlayıcı tahkim süreci üzerinden çözülebileceği durumlar var olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Koruma web sitesine göz atınız:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

   

  Bu Bildirim, 10 Aralık 2020 tarihinde güncelleştirildi.