Bu bilgi yalnızca Orijinal deneyim için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Günü yaklaşan ödevleri takip etmek için görevler aracını kullanabilirsiniz. Her görev bir durum ve son tarihe sahiptir. Eğitmeniniz kurs görevlerini tanımlar ve bunları listeye ekler.

Programın gerisinde kalmamak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Her görev için durumunuzu bildirmeniz istenebilir.

Ayrıca Kurumum sekmesinde bulunan Araçlar panelinden kendi kişisel görev listenizi oluşturabilirsiniz. Bir kişisel görev oluşturduğunuzda, bunu görüntüleyebilecek tek kişi sizsinizdir.

Görevler ayrıca bir kurs içindeki daha küçük bir gruba özel görevler için bir kurs grubu aracı olarak da kullanılabilir.

Bir kursun giriş sayfasında Yapılacak bildirim modülü görebilirsiniz. Bu modül sadece o kursa ilişkin bilgileri görüntüler. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Giriş Sayfası.

Görevler sayfası

Görevlere kurs menüsünde bulunan Araçlar bağlantısından veya kurs Giriş Sayfasında bulunan görevler modülünden erişebilirsiniz. Eğitmeniniz ayrıca kurs menüsünde görevlere özelleştirilmiş bir bağlantı da ekleyebilir.

 1. Açıklamayı görüntülemek için bir görev bağlantısını seçin.
 2. Eğitmeniniz görevler için bir öncelik seviyesi atayabilir:
  • Yüksek öncelikli simge: Ünlem işareti
  • Normal öncelik: Simge yok
  • Düşük öncelikli simge: Aşağıyı gösteren ok
 3. Bir sütunu sıralamak için sütunun başlığını seçin.
 4. Bir görevin menüsünden bir durum seçebilirsiniz:
  • Başlatılmadı
  • Sürüyor
  • Tamamlandı