This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Günü yaklaşan ödevleri takip etmek için görevler aracını kullanabilirsiniz. Her görev bir durum ve son tarihe sahiptir. Eğitmeniniz kurs görevlerini tanımlar ve bunları listeye ekler.

Programın gerisinde kalmamak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Her görev için durumunuzu bildirmeniz istenebilir.

Ayrıca Kurumum sekmesinde bulunan Araçlar panelinden kendi kişisel görev listenizi oluşturabilirsiniz. Bir kişisel görev oluşturduğunuzda, bunu görüntüleyebilecek tek kişi sizsinizdir.

Görevler ayrıca bir kurs içindeki daha küçük bir gruba özel görevler için bir kurs grubu aracı olarak da kullanılabilir.

Bir kursun giriş sayfasında Yapılacak bildirim modülü görebilirsiniz. Bu modül sadece o kursa ilişkin bilgileri görüntüler. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Giriş Sayfası.

Video: Create and Manage Tasks


Watch a video about tasks

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: How to Create and Manage Tasks explains the difference between personal and course tasks, and how to access, create, and manage tasks.

Görevler sayfası

Görevlere kurs menüsünde bulunan Araçlar bağlantısından veya kurs Giriş Sayfasında bulunan görevler modülünden erişebilirsiniz. Eğitmeniniz ayrıca kurs menüsünde görevlere özelleştirilmiş bir bağlantı da ekleyebilir.

 1. Açıklamayı görüntülemek için bir görev bağlantısını seçin.
 2. Eğitmeniniz görevler için bir öncelik seviyesi atayabilir:
  • Yüksek öncelikli simge: Ünlem işareti
  • Normal öncelik: Simge yok
  • Düşük öncelikli simge: Aşağıyı gösteren ok
 3. Bir sütunu sıralamak için sütunun başlığını seçin.
 4. Bir görevin menüsünden bir durum seçebilirsiniz:
  • Başlatılmadı
  • Sürüyor
  • Tamamlandı