Dersimdeki içeriklere nasıl erişebilirim?

Eğitmenleriniz; dosyalar, metinler, ödevler, resimler, multimedya ve bağlantılar gibi farklı içerik türlerini kurslarınıza ekleyebilir. Ayrıca içerikleri klasörler, öğrenim modülleri ve ders planları halinde düzenleyebilir.

Ders içeriğine ders menüsündeki bağlantılardan erişebilirsiniz. İçeriği barındıran bağlantılara içerik alanları denir. Örneğin, bir eğitmen bir haftalık ders materyalini barındıran bir içerik alanı ekleyebilir. 1. Hafta'da; okumalar, ödevler, bir tartışma ve web sitesinin bağlantısı gibi içerikler bulunabilir. Bir ögeyi açmak için ögeyi seçin.

Kurs menüsü hakkında daha fazla bilgi


İçerik türleri

Bu tabloda eğitmenlerinizin derslere ekleyebileceği içerik türleri açıklanmaktadır.

Her öge içerik türünü belirten bir simgeyle görünebilir. Kurumunuz farklı simgeler seçebilir.

Alternatif dosya sürümlerini içeren bir menü görürseniz kurumunuz, kurs içeriğinize ilişkin alternatif indirme seçenekleri sunmak için Blackboard Ally kullanıyor demektir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Öğrenciler için Ally yardımı.

İçerik türlerinin açıklaması
Simge İçerik Türü Açıklama
Öge Öge; dosya, resim veya metin gibi bir içerik parçasıdır. Eğitmeniniz bir açıklama yazabilir ve dosya, resim, video veya ses dosyaları ekleyebilir.
Ödev Eğitmenler, kurs içeriği ve amaçlarıyla ilgili bilginizi değerlendirmek için ödevleri kullanır. Eğitmenleriniz genellikle ödevlere not verir.
Ölçme Sınavı Eğitmenler anket, değerlendirme ve belirli bir zamanda bilginizi ölçmek amacıyla ölçme sınavlarını kullanır. Ölçme sınavlarına not verilmez.
Test Eğitmenler, kurs içeriği ve amaçlarıyla ilgili bilginizi değerlendirmek için testleri kullanır. Eğitmenleriniz genellikle testteki sorulara puan değerleri atar. Ve yanıtlarınız gönderilerek not verilir.
Dosya Dosya, dersinizde bir sayfa olarak veya ayrı bir tarayıcı penceresinde ayrı bir içerik parçası olarak görüntülenir.
Ses Ses dosyası sayfayı açtığınızda yürütülebilir ve siz durduruncaya ya da sayfadan çıkıncaya kadar yürütülmeye devam eder.
Görüntü Resim sayfada görünür.
Video Video sayfada görünür. Duraklatma, oynatma ve sesi ayarlama gibi kontrolleri kullanabilirsiniz.
Web bağlantısı Bir web sitesine veya kaynağa gitmek için web bağlantısını seçin.
Öğrenim modülü Öğrenim modülü bir içerik kapsayıcıdır. İçindekiler tablosunu kullanarak içerikler arasında gezebilirsiniz. Eğitmeniniz metin, resim, multimedya, ödev ve test gibi her tür içeriği ekleyebilir.
Ders planı Ders planı bir içerik kapsayıcıdır. Ders planı, bir dersi tamamlamak için gerek duyduğunuz içerik ögelerini, ders profillerini ve eğitim amaçlarını içerebilir.
Öğretim Programı Müfredat, ders bilgilerini, amaçları, puanlama bilgilerini, eğitmenin iletişim bilgilerini, tarihleri ve ders kitabıyla ilgili bilgileri içerebilir.
Kurs bağlantısı Ders bağlantısı, ilgili materyallere hızlı erişim için bir derste bulunan öge, araç veya alanın kısayoludur.
İçerik klasörü İçerik klasörü bir içerik kapsayıcıdır. Eğitmenler "1. Hafta Ödevleri" klasörü içinde "1. Hafta Örnek Olay Çalışmaları" klasörü gibi ilgili materyalleri gruplandırmak için klasörler ve alt klasörler kullanabilirler.
Boş Sayfa Eğitmenler tek bir sayfaya dosya, resim ve metin ekleyebilirler. İçeriği görmek için başlığını seçin. Hiçbir açıklama görünmez.
Modül sayfası Modül sayfası, bir kursun Giriş Sayfası'nda görüldüğü gibi, içeriğin kutular halinde görüldüğü, özelleştirilmiş bir içerik sayfasıdır. Görevleri, testleri, ödevleri ve yeni oluşturulan içerikleri kursunuzdan takip edebilirsiniz.
Araç Eğitmenler, kursunuzda tartışma panosu, bloglar veya gruplar gibi özel bir aracın kısayolunu ekleyebilir. Veya ders menüsünde Araçlar bağlantısı görünüyorsa Araçlar sayfasından mevcut tüm araçlara erişebilirsiniz.
Flickr® Fotoğrafı Fotoğrafları ve resimleri bulundukları ilgili web sitesinden görüntüleyebilirsiniz.
SlideShare Sunumu Başka web sitelerinden slayt sunumlarını, belgeleri veya Adobe PDF portföylerini görüntüleyebilirsiniz.
YouTube videosu Çevrim içi videoları ilgili web sitesinden görüntüleyebilirsiniz.

Bazı içerikleri niçin göremiyorum?

Eğitmenler, tarih, saat, bireysel kullanıcılar, kurs grupları ve not verilen ögelerle ilgili performansınıza göre içerik ögelerinin kullanımını sınırlayabilirler.

Örneğin, eğitmeniniz bir testi tamamlayana kadar sonraki ödeve erişmenizi engelleyebilir. Ayrıca eğitmeniniz siz testi tamamladıktan sonra 100 üzerinden en az 70 almadıkça ödevin görünmemesini sağlayabilir.

Görmeniz gerektiğini düşündüğünüz ancak göremediğiniz içerikler hakkında bilgi almak için eğitmeninize danışın. Uymanız gereken belirli şartlar olabilir.

Eğitmeniniz öğrenim modülüne yeni içerik eklediğinde görmüyorsanız şunları yapabilirsiniz:

  • Kurs menüsünün sağ üst tarafındaki 'Yenile' simgesini seçebilir veya
  • Oturumu kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.
     

İçeriği gözden geçirdiğimi bildirebilir miyim?

Gözden geçirme durumu, eğitmeninizin belirli içerik ögeleriyle etkileşimi izlemesine izin verir. Bazen ek içerikleri görebilmeniz de gözden geçirme durumuna bağlıdır.

Örneğin, eğitmeniniz bir makale için gözden geçirme durumunu etkinleştirmiş olsun. Bir testi yapabilmeniz için önce makaleyi gözden geçirmeniz gerekir. Siz makaleyi "gözden geçirildi" olarak işaretledikten sonra test görünecektir.

Eğitmeninizin seçtiği ögelerin yanında Gözden Geçirildi Olarak İşaretle seçeneği görünür. Ögelerden birini gözden geçirdikten sonra Gözden Geçirildi olarak işaretlemek için bu seçeneği kullanın.

Bir içerik ögesine geri dönmek ve tekrar gözden geçirmek istiyorsanız Gözden Geçirildi ve Gözden Geçirildi Olarak İşaretle seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Eğitmeniniz yalnızca geçerli ayarı görür. Bir ögeyi Gözden Geçirildi olarak işaretler ve ardından Gözden Geçirildi Olarak İşaretle durumuna geçerseniz eğitmeniniz herhangi bir zamanda ögenin Gözden Geçirildi olarak işaretlendiğini görmez.


Learn'de Ally - Öğrenci

Alternatif dosya biçimlerini görüntüleme

Hangi araçların kullanılabileceğini kurumunuz kontrol eder.

Her bir öğrenci, kendine özgü öğrenme yeteneklerine ve tercihlerine sahiptir. Eğitmeniniz daha erişilebilir olan bir içerik sağladığında her bir birey kendileri için en uygun biçimleri seçebilir. Kurumunuz Blackboard Ally’ı kullanıyorsa eğitmenler kurs içeriğine her bir öğrencinin erişebilmesini sağlamaya yardımcı olmak için aracı kullanabilir.

Eğitmeniniz bir kursa dosyalar ekledikten sonra Ally, dosyanın orijinalinden yola çıkarak dosyanın alternatif biçimlerini oluşturur. Örneğin; orijinal dosya bir PDF dosyasıysa Ally, aynı içerik için ses dosyası, elektronik braille ve ePub biçimlerini oluşturur. Bu biçimler, her şeyin kolayca ulaşılabilecek tek bir yerde toplanması için dosyanın orijinaliyle birlikte sunulur.

Oluşturulan alternatif biçimler, orijinal dosya türüne göre belirlenir. Alternatif biçimleri indirmek için bir bağlantı göremiyorsanız Ally bu kurs için etkinleştirilmemiştir veya dosya desteklenen bir içerik türüne sahip değildir.

Kursunuzdaki bir dosyayı bulun. Önce dosyanın yanındaki menüyü ve sonra Alternatif Biçimler’i seçin. İhtiyaçlarınıza en uygun olan sürümü bulun. Alternatif biçimi aygıtınıza kaydetmek için İndir’i seçin.

Kurs içeriği için alternatif biçimler hakkında daha fazla bilgi