This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ders planı, klasöre benzer bir içerik kapsayıcıdır. Ders planı, bir dersi tamamlamak için gerek duyduğunuz içerik ögelerini, ders profilini ve amaçları içerir.

Eğitmeniniz, bilginizin nasıl ölçüldüğüne ilişkin isteğe bağlı bilgileri ve gerekli materyalleri sağlayabilir. Ayrıca, eğitimin süresini ve eğitimden sonra öğrenmiş olmanız gereken şeyleri de görüntüleyebilirsiniz.

Ders planına erişme

Normalde içerik listesindeki ders planlarına erişirsiniz, ancak eğitmeniniz bunlara öğrenim modüllerini ve klasörleri de ekleyebilir. Eğitmeniniz bir açıklama eklediyse bu açıklama ders planının başlığından sonra görünür.

Ders planını açmak için başlığını seçersiniz. İlk bölümde dersle ilgili genel bilgiler yer alır. Sonraki bölümde ise içerik ögeleri bulunur.

İçerikler bir listede veya iki sütun olarak düzenlenmiş şekilde görünebilir. Her içerik parçasıyla birlikte simgelerin görünüp görünmeyeceğini eğitmeniniz seçer.