Bu içerik öğrenciler ve eğitmenler içindir.

Bir dosyayı veya klasörü niçin göremiyorum?

Muhtemelen söz konusu öge için okuma izniniz yoktur. Doğru izne sahip olup olmadığınızı öğrenmek için ögenin sahibiyle iletişime geçin.

Diğer sistem kuralları nedeniyle bir dosya veya klasör göremeyebilirsiniz. Bunun sizin için de geçerli olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki SSS bölümünü okuyun.

Bir kursa kayıtlıyım. İçerik Koleksiyonu'nda kurs klasörünü niçin göremiyorum?

Eğitmen, eğitim asistanı veya kurs oluşturucu İçerik Koleksiyonu'na erişinceye kadar Kurs Koleksiyonu'nda kurs klasörleri oluşturulmaz. İçerik Koleksiyonu'nda kurs klasörünü görmeniz için bu kullanıcılardan biri aynı zamanda size okuma izni de vermelidir.

Bu kullanıcılardan biri İçerik Koleksiyonu'na eriştikten sonra eKaynak'ta da bir kurs klasörü oluşturulur. Bir kursa kayıtlı olan tüm kullanıcılar eKaynak'ta bulunan ilgili kurs klasöründe okuma izinlerine sahiptir.

Organizasyonumun klasörü eKaynak'ın neresinde?

e-Reserves altında organizasyonların klasörleri bulunmaz. eKaynak'ta sadece kurs klasörleri vardır.

Sınıf arkadaşım benimle bir portföy paylaştı ancak bir bağlantıyı seçtiğimde çalışmıyor. Sebebi nedir?

Artık portföydeki tüm ögeler için okuma izniniz yok.

Portföy ilk oluşturulup paylaşıldığında paylaşılan kullanıcılar, portföy kullanıcı listesine eklenmiş ve portföydeki bağlantılı tüm ögelere yönelik okuma izni verilmişti. O zamandan beri, bu ögelerin bir veya daha fazlasından okuma erişimi kaldırıldı. Portföyünüzden ögelere eriştiğinizde, onları göremezsiniz. Ögeleri görebilmeniz için okuma ve yönetme iznine sahip bir kullanıcı, portföy kullanıcı listesi okuma iznini bu iznin kaldırıldığı her ögeye eklemelidir.

Bir klasördeki tüm içeriklerimi niçin göremiyorum?

Klasör için okuma izniniz var ancak içerikleri için izniniz yok. Klasörde okuma ve yönetme iznine sahip bir kullanıcıyla iletişime geçerek klasörün içeriği için okuma izni isteyin.

Bir klasörde yönetme iznim var. Bu klasörü yeni bir klasöre neden kopyalamıyorum?

Bir klasörü yeni bir hedefe kopyalamak için hedef klasörde yazma izniniz olmalıdır.

Bir ögeyi biçin bir portföye bağlayamıyorum?

Dosya veya klasörü bir portföye bağlamak için yönetme izniniz olmalıdır.

/institution klasöründen eklemek istediğiniz ögeler üzerinde yönetim iznine ihtiyacınız yoktur çünkü Tüm Sistem Hesapları /institution için okuma izinlerine sahiptir. Sistem, Tüm Sistem Hesapları'nın okuma iznine sahip olduğunu varsayar ve herkes buna bağlantı yapabilir.

Neden öğrenciler kursun ana klasörlerinde okuma iznine sahip değiller?

Kurstaki dosya bağlantılarında katıştırılmış bir dize bulunur. Sistem, dosyaya erişmek isteyen kullanıcının dosyayı görme iznine sahip olup olmadığını kontrol etmek için bu dizeyi kullanır.

Öğrenciler kurs içeriği dosyalarına erişemez ve WebDAV veya "URL kullanımı" ile uyarlamalı sürümleri veya kullanılabilirliklerini atlayamaz. Öğrencilere bir kurs içeriği ana klasörüne veya bir kurs içeriği dosyasına doğrudan okuma ayrıcalıkları verilirse değerlendirmelerin ve diğer materyallerin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek içerikleri görüntüleyebilirler.

Bu nedenle, öğrencilere kursun ana klasörleri için doğrudan okuma ayrıcalıkları vermeniz önerilmez. Öğrenciler okuma iznine sahip kurumsal bir role eklenirlerse kursa aynı şekilde kaydolmamış olsalar bile kursun ana klasörüne erişebilirler.