Bir dosyanın ayarlarını yönetmeye ilişkin tüm seçeneklere dosyanın menüsünden ulaşabilirsiniz. Ögelerinizi düzenledikten sonra, İçerik Koleksiyonu'nda sunulan diğer özellikleri (özellikler, izleme, sürüm oluşturma ve yorum gibi) yönetebilirsiniz. Ayrıca her şeyi bir bakışta görmek için dosyanın 360° görünümüne de bakabilirsiniz. İçeriği başkalarıyla paylaşıyorsanız veya bir dosyadaki düzenlemeleri izlemeniz gerekiyorsa bu araçlar yardımcı olacaktır.

Dosya ayarlarını düzenleme

Bir klasör oluşturduktan sonra, Ayarları Düzenle sayfasından ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir dosyayı oluşturduktan sonra kilitlemeyi seçerseniz bu sayfada kilidi kaldırabilirsiniz. Ayarları Düzenle sayfası ayrıca dosyayla ilgili ayrıntılı bilgilerin (ögeyi kimin, ne zaman oluşturduğu ve en son ne zaman düzenlendiği gibi) bulunduğu yerdir.

 1. İçerik Koleksiyonu'nda, dosyayı içeren klasöre gidin.
 2. Dosyanın menüsünden Ayarları Düzenle'yi seçin.
 3. Uygun seçenekleri seçin.
 4. Gönder'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler

Öge Özellikleri
Seçenek Açıklama
Dosya Bilgileri
Dosya Adı Dosya adını görüntüleyin veya değiştirin. Bir dosya adının değiştirilmesi, geçişler dâhil olmak üzere dosya bağlantılarını bozar.
Web Klasörü URL'si Bu dosyanın tam konum yolunu içeren web bağlantısı.

Mac'te, web klasörüne Paylaşılan Konum denir.

Kalıcı URL Benzersiz, değişmez tanımlayıcı içeren ancak konum yolunu içermeyen bu dosyaya ait web bağlantısı. Bu kalıcı tanımlayıcılar, İçerik Koleksiyonu ögeleri bağlantılarının bozulmayacağı anlamına gelir.
Dosya Türü Dosyanın türü.
Dosya Boyutu KB olarak dosya boyutu.
Sahibi Ögenin bakımını sağlamaktan sorumlu kişinin kullanıcı adı.
Oluşturan Ögeyi oluşturan kişinin kullanıcı adı.
Oluşturulma Tarihi Ögenin oluşturulduğu tarih, gün ve saat.
Son Düzenleyen Ögede en son değişiklik yapan kişinin kullanıcı adı.
Son Düzenleme Ögede değişikliklerin en son yapıldığı gün, tarih ve saat.
Seçenekler
Dosyayı Kilitle Dosya kilitlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Kilit, kullanıcıların dosyada değişiklik yapmasını veya değiştirmesini önler.
Yorumları Paylaş Yorum paylaşmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Sürüm Belirlemeyi Etkinleştir Sürümleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Dosya her düzenlendiğinde yeni bir sürüm oluşturulur.
İzlemeyi Etkinleştir İzlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. İzleme işlemi, kullanıcıların bir ögeyle etkileşimlerine (görüntüleme veya açma gibi) ilişkin günlük tutar.

Yorumları yönetme

Yorumlar, bir dosyanın içeriğiyle ilgili görüşleri ve yönergeleri depolamada faydalıdır.

İçerik Koleksiyonu'nda bir dosyayla ilgili yorumları okumak için ögeyi içeren klasöre gidin ve dosyanın menüsünden Yorumlar'ı seçin. Bu sayfada şunları yapabilirsiniz:

 • Yorum oluşturma Yorum Oluştur'u seçin, yorumunuzu yazın ve ardından Gönder'i seçin.
 • Bir yorumu silme Yorumun onay kutusunu seçtikten sonra Sil'i seçin.
 • Yorumları sıralama Yorumları sütuna göre sıralamak için söz konusu sütunun başlığını seçin.

Dosyanın üzerine yazma

İçerik Koleksiyonu'nda mevcut bir dosyayı başka bir dosyayla değiştirmek istiyorsanız Dosya Üzerine Yaz sayfasını kullanarak dosyanın üzerine yazabilirsiniz. Bir dosyanın üzerine yazılması dosya adını değiştirmez. Bir dosyanın üzerine yazmak için dosyada okuma, yazma ve kaldırma izinlerine sahip olmalısınız.

Bir dosyanın üzerine farklı bir dosya türüyle yazamazsınız. Örneğin, DOC dosyasının üzerine bir JPG dosyasıyla yazılmamalıdır.

 1. İçerik Koleksiyonu'nda, üzerine yazmak istediğiniz dosyayı içeren klasöre gidin.
 2. Dosyanın menüsünden Dosya Üzerine Yaz'ı seçin.
 3. Yeni dosyayı bulmak ve seçmek için Gözat'ı seçin.
 4. Gönder'i seçin.

Yeni bir dosyayı karşıya yükledikten sonra, tarayıcı önbelleğini temizlemek için sayfayı yenileyin ve yeni dosya adını gösterin.

Dosyaların üzerine yazma ve sürüm oluşturma

Üzerine yazılan bir dosyada sürüm oluşturma işlevi etkinse yeni sürüm oluşturulur, eski sürüm ise sürüm geçmişinde depolanır. Sürüm oluşturma işlevi devre dışıysa dosyanın üzerine yazıldıktan sonra eski sürümlerin geçmişi depolanmaz.


Dosya izlemeyi yönetme

İzleme, kullanıcının dosyayla etkileşimde bulunduğu her anı kaydeder. Birisinin gerekli bir ödevi okuduğunu doğrulamak veya bir dosyada en son değişiklikleri kimin yaptığını görüntülemek için, izleme işlevi faydalıdır. İzleme Günlüğünü görüntülemek için izleme açılmalıdır.

İzleme Günlüğü Hakkında

İzleme sayfasındaki her satır dosyayla yapılan bir etkileşimi açıklar ve aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Dosyaya erişen kullanıcının adı.
 • Dosyada gerçekleştirilen eylem.
 • Sürüm oluşturma işlevi etkinse erişilen dosyanın sürümü.
 • Dosyanın erişildiği tarih.
 • Dosyaya erişmek için kullanılan bilgisayarın IP adresi.

Bir kullanıcı bir dosyayla birden fazla kez aynı biçimde etkileşimde bulunursa izleme günlüğü yalnızca ilk işlemi kaydeder. Örneğin, bir kullanıcı aynı belgeyi birden fazla açar ve okursa yalnızca ilk işlem kaydedilir. Kullanıcı, tarayıcı tanımlama bilgilerini temizler ve dosyayı yeniden okursa izleme günlüğünde ikinci işlem görünür.

Dosya izleme işlemlerini görüntüleme

 1. İçerik Koleksiyonu'nda, dosyayı içeren klasöre gidin.
 2. Dosyanın menüsünden İzleme'yi seçin.
 3. Dosyayla ilişkili işlemleri görüntüleyin.

İzleme Günlüğünü silmek için İzleme Günlüğünü Sil'i seçin. Bu işlem sayfada listelenen tüm eylemleri kaldırır. Yeni eylemler ise hâlâ izlenecektir.

WebDAV istemcileri

Bazı WebDAV istemcileri İçerik Koleksiyonu ile kullanıldığında birden fazla işlem gerçekleştirebilir. Örneğin, bir dosya okunduğunda, kullanıcı dosyayı yalnızca bir defa okusa bile izleme günlüğünde iki defa görünebilir.


Dosya sürümlerini yönetme

Sürüm oluşturma, dosyanın düzenlendiği veya değiştirildiği her anı izler. Sürümleri Yönet sayfasında, sürüm oluşturma işlevi etkinleştirildiği andan itibaren oluşturulan her dosya sürümünü görüntüleyebilirsiniz Bir dosyanın sürümlerine erişmek için dosyayı içeren klasöre gidin. Dosyanın menüsünden Sürümler'i seçin veya dosyanın yanındaki Sürümler sütununda görünen sayıyı seçin.

Sürümleri Yönet sayfasında her sürümle ilgili aşağıdaki bilgiler listelenir.

 • Bir köprü olarak sürüm numarası. Görüntülemek üzere bir dosya sürümünü seçtiğinizde öge web tarayıcısında açılır Bu görünümde, değişiklik yapamaz veya yeni sürümleri kaydedemezsiniz.
 • Sürümün oluşturulduğu tarih ve saat.
 • Sürümü oluşturan kişi.
 • Dosya boyutu.

Ek seçenekler

 • Dosyayı Kilitle: Bir dosyayı kilitlemek için dosya menüsünden Kilitle'yi seçin. Bu seçenek bir dosyada zamanın belirli bir noktasında yapılan düzenlemeleri korumaya yarar. Bir dosya kilitlendiğinde, yeni bir sürüm oluşturulur ve yeni sürümün menüsünde Kilidi Aç ve Geri Dön seçenekleri görünür.
 • Geri Dön: Dosyayı kilitlemişseniz dosyanın menüsünde bu seçenek görünür. Bu işlev; düzenlemekte olduğunuz kopyayı, değişiklikleri kaydetmeden kaldırır ve önceki sürümü geri yükler
 • Sürümleri Sil: Bir sürümü ve ardından Sil'i seçin.

Bir dosya açıldığında, diğer kullanıcılar için otomatik olarak kilitlenir.

Bir sürümü kilitleme

İçeriğinizin başka bir sürümünü oluşturmak için Sürümleri Yönet sayfasında dosyanın menüsünden Kilitle'yi seçin. Dosyayı açmak ve düzenlemeleri yapıp değişiklikleri kaydetmek için en yeni sürümün bağlantısını seçin. Bir dosyayla ilgili işbirliği yapıyorsanız diğer kullanıcıların erişmesine izin vermek için kilidini açtığınızdan emin olun.