Günlükler aracı, size eğitmeninizle özel olarak iletişim kurmanız için kişisel bir alan sağlar. Ayrıca bir günlüğü kursunuzla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi ve kaygılarınızı göndermek ve kursla ilgili materyalleri analiz etmek için özdüşünümsel bir araç olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin, karşılaştığınız sorunları ve bunları nasıl çözdüğünüzü açıklayabilirsiniz. Eğitmeniniz odağı daraltabilir ve tartışma konularını listeleyebilir.

Eğitmeniniz, tüm kurs üyelerinin tüm girdileri görüntülemelerine izin vererek günlük girdileri genele açmayı seçebilir. Diğer öğrencilerin neler yazdığını ve okuyabilir ve bu fikirler üzerine inşa edebilirsiniz.

Grup alanında kullanıldığında, grubun üyeleri, bir grup günlüğü için diğerlerinin girişlerini görüntüleyebilir ve bunlara yorum yapabilir. Bütün ve tüm üyeler yapılan yorumlardan faydalanabildiğinden, grup eğitmenleriyle iletişim kurabilir.

Eğitmeniniz, grup günlüklerine not verebilir ve notu kurs grubunun her üyesine uygulayabilir. Günlük girdileri ayrıca özellikle iletişim için de kullanılabilir. her iki durumda, bir günlük konusu için birden fazla girdi oluşturabilirsiniz.


Günlükler nerede bulunur?

Tanıdık gelmiyor mu? Günlüklere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Kurs menüsünde veya Araçlar sayfasında günlükleri bulabilirsiniz. Günlük listeleme sayfasında, erişmek istediğiniz günlük konusunun adını seçin. Günlük konuları alfabetik sırada görünür.


Günlük konu sayfası

Günlük konusu sayfası, iki ana kısma bölünür: İçerik çerçevesi ve kenar çubuğu.

 1. Günlük Girdisi Oluştur ve Taslakları Görüntüle: İstediğiniz kadar günlük girdisi oluşturun. Ayrıca taslak olarak kaydettiğiniz girdilere de erişebilirsiniz.
 2. Günlük Yönergeleri: Günlük yönergelerini ve eğitmeninizin eklemiş olabileceği hedefleri görüntülemek için bölümü genişletin. Günlük girdileriniz, içerik çerçevesindeki yönergelerin altında görünür.
 3. Yorum: Görüşlerinizi ekleyin.
 4. Günlük Ayrıntıları: Günlük bilgilerini görüntülemek için kenar çubuğundaki bölümü genişletin.
 5. Not: Bu bölüm, eğitmeniniz günlük için not vermeyi etkinleştirdiyse görünür. Günlük girdilerinize bir verilip verilmediği görebilirsiniz.
 6. Dizin: Günlük oluşturma esnasında eğitmeninizin yaptığı ayarlarla belirlenen, hafta veya ay için seçilen girdilerinizin başlıklarını görüntüleyin. Önce en son girdi başlığı görünür.

Günlük girdisi oluşturma

Yalnızca eğitmeniniz bir günlük oluşturabilir. Günlük oluşturulduktan sonra günlük girdileri oluşturabilirsiniz.

 1. Günlükler liste sayfasında günlük başlığı seçin.
 2. Günlüğün konu sayfasında Günlük Girdisi Oluştur öğesini tıklatın.
 3. Başlık ve girdiyi girin.
 4. Bilgisayarınızdaki dosyaları karşıya yüklemek istiyorsanız Bilgisayarıma Gözat seçeneğini tıklatın. Ayrıca depodaki bir dosyayı ekleyebilirsiniz: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu.

  -VEYA-

  Dosyaları bilgisayarınızdan Dosya Ekle alanındaki "etkin noktaya" sürükleyin. Tarayıcınız destekliyorsa dosya içeren klasörleri de sürükleyebilirsiniz. Dosyalar birer birer karşıya yüklenir. Tarayıcınız bir klasörü karşıya yükledikten sonra ödevinizi göndermenize izin vermiyorsa kaldırmak için klasör satırında Ekleme öğesini seçin. Dosyaları birer birer sürükleyip tekrar gönderebilirsiniz.

  Kurumunuz Blackboard Learn'ün eski bir sürümünü kullanıyorsa dosyaları sürükleyerek karşıya yükleyemezsiniz.

  Dosya adını kullanabilir veya dosya için başka bir ad sağlayabilirsiniz.

 5. Günlük girdisini göndermek için Girdi Gönder öğesine ya da girdiyi daha sonra eklemek için Girdiyi Taslak Olarak Kaydet seçeneğine tıklatın.

Video: Create a Journal Entry


Watch a video about creating a journal entry

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a journal entry shows you how to create a journal entry in the original course view.


Günlük taslaklarını görüntüleme

Bir günlük girdisini daha sonra düzenlemek üzere kaydettiyseniz günlük konusu sayfasında Taslakları Görüntüle'yi seçin. Düzenlemek ve göndermek üzere girdi başlığını seçin.


Günlük girdisine yorum yapma

Eğitmeniniz tarafından izin verildiyse günlük girdileriyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Konuşmayı devam ettirmek için, eğitmeniniz bir girdiyle ilgili yorum yaptıktan sonra bir yorum ekleyebilirsiniz.

Günlük genele açılmış olsa bile, başka bir kullanıcının günlük girdisi hakkında yorum yapamazsınız. Kullanıcılar yalnızca bir grup üyesi olduklarında başka bir kullanıcının girdisiyle ilgili yorum yapabilir. Grup günlükleri için, tüm grup üyeleri ve eğitmenin tek tek girdilerle ilgili yorum yapmasına izin verilir.


Günlük girdisini düzenleme veya silme

Günlük girdilerinizi düzenlemenize veya silmenize izin verilip verilmediğini eğitmeniniz belirler. Günlüğün konu sayfasında, girdinin menüsünü açın ve Düzenle veya Sil'i seçin. Silme eylemi kalıcıdır ve geri alınamaz.


Günlük notlarını görüntüleme

Eğitmeniniz günlük girdilerinize not verdikten sonra, notunuzu iki yerde görüntüleyebilirsiniz. Not verme bilgileri, günlüğün konu sayfasında bulunan Not bölümünde ve Notlarım'da görünür. Ayrıca eğitmeninizin geri bildirimini ve notun atandığı tarihi de görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Notlar.

Dereceli Puanlama Anahtarları

Eğitmeniniz günlükle bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirip kullanılabilir hale getirdiyse not verme ölçütlerini göstermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.


Sorun Giderme

 • Siz gönderirken eğitmeniniz bir günlüğü silerse günlük ve tüm yorumlar silinir.
 • Siz gönderi yaparken eğitmeniniz bir günlüğü kullanımdan çıkarırsa günlük yalnızca eğitmeniniz tarafından görülebilir olarak kalır.
 • Eğitmeniniz Kullanıcıların Girdileri Düzenlemelerine ve Silmelerine İzin Ver ayarını değiştirirse girdiler kalır ancak bunları düzenleyemezsiniz.
 • Eğitmeniniz Kullanıcıların Yorumları Silmelerine İzin Ver ayarını değiştirirse yorumlar kalır ancak bunları düzenleyemezsiniz.

ULTRA: Günlükler hakkında

Günlük, size eğitmeninizle özel olarak iletişim kurmanız için kişisel bir alan sağlar. Bir günlüğü kursunuzla ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi ve kaygılarınızı göndermek için özdüşünümsel bir araç olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca kursla ilgili materyalleri tartışabilir ve analiz edebilirsiniz. Örneğin, karşılaştığınız sorunları ve bunları nasıl çözdüğünüzü açıklayabilirsiniz. Eğitmeniniz odağı daraltabilir ve tartışma konularını listeleyebilir.

Eğitmeniniz günlüğe yaptığınız katkılara puan verebilir veya bunları yalnızca iletişim için kullanabilir. Her iki durumda da, bir günlükte birden fazla girdi oluşturabilirsiniz.


ULTRA: Günlüklere erişme

Tanıdık gelmiyor mu? Günlüklere erişme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Eğitmeniniz son tarihleri eklediyse not verilen günlüklere Notlar sayfanızdan, takviminizden ve etkinlik akışınızdan erişebilirsiniz.

Not verilen bir günlüğün son tarihi geçmişse etkinlik akışının Önemli bölümünde uyarı alırsınız.

Gecikmeli çalışma hakkında daha fazla bilgi

Kurs İçeriği sayfası

Günlüklerinizi, Kurs İçeriği sayfasında da bulabilirsiniz. Yeni etkinliği göstermek için başlığın yanında bir simge görünür.

Eğitmeniniz günlükleri klasörler ve öğrenim modülleri halinde de düzenleyebilir.

Eğitmeniniz bir günlüğü görüntülemek için uymanız gereken yayın koşulları ekleyebilir. Örneğin, günlüğü açabilmeniz için önce bir testte belirli bir not almanız gerekebilir.


ULTRA: Günlük girişleri ve yorumlar ekleme

Eğitmeniniz, günlük sayfasında genellikle başlamanız için gereken talimatlar ve dosyalar hakkında bilgi verir.

İstediğiniz kadar günlük girdisi oluşturabilirsiniz. Ayrıca günlük girdilerine yorum yazabilirsiniz. Konuşmayı devam ettirmek için, eğitmeniniz bir girdiyle ilgili yorum yaptıktan sonra bir yorum ekleyebilirsiniz.

Eğitmeniniz bir günlüğe not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı eklemişse gönderiminize başlamadan önce ve başladıktan sonra dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarını görüntülemek için yan paneldeki Bu öğeye dereceli puanlama anahtarıyla not verildi öğesini seçin.

İsterseniz dereceli puanlama anahtarını günlük talimatlarının yanında görüntüleyebilirsiniz. Başarı düzeylerini görüntülemek ve not verilen çalışmaların gereksinimlerini karşılamak için çalışmanızı planlamak üzere dereceli puanlama anahtarı ölçütlerini genişletebilirsiniz.

Metni biçimlendirmek, görüntü ve dosya eklemek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz. Düzenleyiciyi küçük bir ekranda görüntülüyorsanız seçenekler menüsünü görmek için artı simgesini seçin. Eklediğiniz içeriği yalnızca eğitmeniniz görüntüleyebilir.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Düzenleyicide yazarken düzenleyicinin altında sözcük sayısı görünür. Metni kaydettiğinizde sözcük sayısı artık görünmez.

Sözcük sayısı hakkında daha fazla bilgi

Yeni yorum uyarıları

Günlüğünüzde yeni yorumlar yapıldığında etkinlik akışında bilgilendirilirsiniz.

Günlüğünüzde, yorum sayısı her girdinin altındaki bir bağlantıda görünür. "Yeni" adını taşıyan bir etiket, yeni torum sayısıyla birlikte görünür. Yorumlar bölümünü açmak için Yorumları Göster bağlantısını seçin. Yorumlar bölümünü daraltmak için Yorumları Gizle bağlantısını seçin.


ULTRA: Girdileri ve yorumları düzenleme ve silme

Eğitmenler tüm kullanıcıların yanıtlarını ve yorumlarını düzenleyebilir veya silebilir. Sadece kendi girdilerinizi ve yorumlarınızı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Bir girdi veya yorumun menüsünü açarak Düzenle ve Sil işlevlerine erişin. Siz veya eğitmeniniz bir girdiyi silerseniz girdiyle ilgili tüm yorumlar da silinir.


ULTRA: Günlük notlarım nerede?

Günlüklere otomatik olarak not verilmez. Eğitmeninizin çalışmanıza not vermesi ve notu göndermesi gerekir.

Eğitmeniniz notları gönderdiğinde bunları etkinlik akışınızda görebilirsiniz. Notunuzu görüntülemek için Notumu Görüntüle'yi seçin.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi

Not verilen gönderiminize ayrıca Kurs İçeriği sayfasından da erişebilirsiniz. Ayrıntılar ve Bilgiler panelini açmak için günlüğün başlığını seçin. Eğitmeniniz gönderinize not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanmışsa dereceli puanlama anahtarını günlüğünüzün yanında açmak için Bu öğeye dereceli puanlama anahtarıyla not verildi öğesini seçin. Şu anda eğitmeniniz dereceli puanlama anahtarında not ekleyemez ancak onu referans olarak kullanabilir.

Notlarınız genel ve kurs notları sayfalarında da görünür.

Notlara erişme ile ilgili daha fazla bilgi

Not kutucuğu renkleri hakkında daha fazla bilgi