Bu bilgi yalnızca Ultra Kurs Görünümü için geçerlidir.

ULTRA: Öğrenim modülleri

Öğrenim modülü, düzenlenmiş içerik koleksiyonlarını barındıran bir kapsayıcıdır. Modüller, araya giren hiçbir şey olmadan veya ekstra tıklama yapmanıza gerek kalmadan içerik öğeleri arasında gezinmenize olanak verir. Bir öğrenim modülü öğrendiğiniz derse veya konsepte odaklanmanızı sağlar. Kursunuzda bir ders kitabı kullanılıyorsa eğitmeniniz içerikleri söz konusu materyallerle birlikte ilerleyecek şekilde gruplandırmak için modülleri kullanabilir.

Eğitmeniniz bir öğrenim modülündeki içerikleri istediğiniz sırada keşfetmenize izin verebilir. Bunun yanında eğitmen bir sonraki öğeye geçebilmeniz için içerikleri açıp tamamlamanızı da isteyebilir. İçerik sırası, derste daha fazla ilerlemeden önce konseptleri anlamanıza yardımcı olabilir.


ULTRA: Bir öğrenim modülünde çalışma

Öğrenim modülü, Kurs İçeriği sayfasındaki bir klasöre benzer. Modülü açmak ve içeriği görmek için başlığı veya oku seçin.

Eğitmeniniz; içerik öğeleri, dosyalar ve testlerin yanı sıra, etkileşimli öğrenimi ve yardımlaşmayı geliştiren etkinlikler ve araçlar da ekleyebilir.

Örneğin, ödevleri veya grup projelerini modülde görebilirsiniz. Ayrıca, verilen konularla ilgili beyin fırtınaları yapabileceğiniz ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz tartışmalar gibi işbirliği araçlarını da görebilirsiniz.

Son tarihler de dahil olmak üzere, görünür içeriklerin tümünü modül içinden görebilirsiniz. İçerikleri istediğiniz sırayla açıp erişebilirsiniz. Eğitmeniniz bir içerik sırası belirlemişse ayarladığınız diğer koşullarla birlikte içeriği sırayla açıp tamamlamanız gerektiğini belirten bir mesaj görünür.

Bir içerik öğesini açtıktan sonra, tarayıcı penceresinin sol ve sağ üstündeki okları kullanarak modülde gezinebilirsiniz. Hızlı şekilde bir sonraki içerik parçasına geçerek çalışmaya devam edebilirsiniz.

İçeriğe sırayla erişmeniz gerekiyorsa okun yanında bir kilit simgesi görünür.

İçeriklerin tümünü tamamlamadan modülden çıkabilirsiniz. Kurs sayfasına döndüğünüzde modül içeriğinin yanında simgeler görünür. Simgeler, hangi içeriklerin tamamlandığını, hangilerine devam edildiğini, hangilerine başlanmadığını belirtir, böylece kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Onay işareti içeren yeşil renkli daire, içeriğin tamamlandığını belirtir. Yarısı dolu yeşil renkli daire içerik üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtir. Kilit simgesi, içeriğe henüz başlanmadığını belirtir.

Modülde klasörler varsa klasörlerdeki içeriklerde modüldeki içeriklerle aynı şekilde gezinebilirsiniz. Bir içerik sırası belirtilmişse modülde sıradaki içerik öğesine geçmeden önce klasördeki içeriğe erişip tamamlamanız gerekir.