Eğitmenler, gönderilen ödevlerin orijinalliğini kontrol etmek için SafeAssign hizmetini kullanabilirler. SafeAssign, gönderilen ödev ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere gönderdiğiniz ödevleri bir dizi akademik makale ile karşılaştırabilir.

SafeAssignment süreci

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

SafeAssign bir makale ile kaynak materyal arasında eşleşen isabetli ve isabetsiz eşleşmeleri algılama kapasitesine sahip benzersiz bir metin eşleştirme algoritmasına dayanmaktadır.

Ödevler 1990'lı yıllardan günümüze kadar yazılmış milyonlarca makale içeren birkaç farklı veritabanı içeriği ile karşılaştırılır. Karşılaştırma sonrasında, bulunan eşleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi içeren bir rapor oluşturulur.

Gönderim sayfasında bir SafeAssign ifadesi ile desteklenen dosya biçimlerinin listesini görüyorsanız eğitmeniniz SafeAssign hizmetinden faydalanıyor demektir.


Çalışmalarınızı koruma altına alma

Makalelerinizin kopyalarını Global Reference Database'e göndererek çalışmalarınızı koruma altına alabilirsiniz. Diğer kurumlardan gelen makaleler, makaleniz ile karşılaştırılır. Bu, çalışmanızın orijinalliğinin kurumlar arası bir kapsamda korunmasını sağlar. Global Reference Database, kurumunuzun veritabanından farklı bir veritabanıdır. Makalelerinizi veritabanına gönüllü olarak gönderdiğinizde, bu makaleleri gelecekte silmeyeceğinizi kabul edersiniz. Makalelerinizi Global Reference Database'e göndermeme seçeneğini tercih etme özgürlüğüne sahipsiniz. Blackboard, gönderilen makaleler üzerinde herhangi bir mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır.


SafeAssign Originality Report

Bir makale işleme alındıktan sonra, gönderilen makalede mevcut kaynaklar ile eşleşen metin yüzdesini ayrıntılı olarak gösteren bir rapor oluşturulur. Rapor aynı zamanda eşleşme olan her bir kısım için şüphelenilen kaynakları da gösterir. Makale daha önceden gönderilmiş bir çalışmanın devamı niteliğinde olduğunda, eğitmeniniz eşleşen kaynakları rapordan silerek yeniden işleme alabilir.

Originality Report, bir kaynak ile eşleşen bir tümcecik için uygun şekilde referans verilip verilmediğini belirtmez. Eğitmeniniz raporu okumalı ve uygun şekilde alıntı yapıp yapmadığınızı belirlemelidir.

Raporu görüp göremeyeceğinize eğitmeniniz karar verir.


ULTRA: SafeAssign

Tanıdık gelmiyor mu? SafeAssign ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Gelişmiş Kurs Görünümü'nde; eğitmenler gönderilen ödevlerin ve testlerin orijinal olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign hizmetini kullanabilir.

SafeAssign, gönderilen ödev ile mevcut çalışmalar arasında çakışan bölümleri tanımlamak üzere gönderdiğiniz ödevleri bir dizi akademik makale ile karşılaştırabilir. SafeAssign, Orijinal ve Ultra kurslarınızdaki aynı teknoloji tarafından desteklenmektedir, ancak sonuçlar farklı görünür.

Eğitmeniniz Orijinallik Raporlarını görüntülemenize izin verirse ayrıntıları gönderiminizin yanında görüntüleyebilirsiniz.

Originality Report'un nasıl görüntüleneceği ve yorumlanacağıyla ilgili daha fazla bilgi