Kaybı önlemek için metin kopyalama ve yapıştırma

Kursunuza metin eklerken, internet bağlantısı kesildiğinde veya yazılım hataları ortaya çıktığında olabilecek iş kaybını önleyebilirsiniz. Not Defteri veya TextEdit gibi basit bir çevrim dışı metin düzenleyicisinde metin yazabilir, ardından çalışmanızı kopyalayıp kursunuza yapıştırabilirsiniz.

Veya göndermeden ya da kaydetmeden önce, eklemek istediğiniz tüm metni kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak için metni seçin ve sağ tıklatın. Ayrıca kopyalama ve yapıştırma için tuş kombinasyonlarını da kullanabilirsiniz:

 • Windows: Tüm metni seçmek için Ctrl + A, kopyalamak için Ctrl + C, yapıştırmak için de Ctrl + V tuşlarına basın.
 • Mac: Tüm metni seçmek için Komut + A, kopyalamak için Komut + C, yapıştırmak için de Komut + V tuşlarına basın.

Microsoft® Word'den metin yapıştırabilir miyim?

Metninizi doğrudan düzenleyicide yazıp mevcut seçenekleri kullanarak biçimlendirdiğinizde en iyi sonuçları elde edersiniz.

Metni doğrudan bir Word belgesinden kopyalayıp düzenleyiciye yapıştırdığınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Orijinal biçimlendirmeniz istediğiniz gibi görünmeyebilir. Ayrıca metni düzenleyiciye yapıştırdıktan sonra biçimlendirmeyi kaldıramayabilir veya yeni biçimlendirme ekleyemeyebilirsiniz. Biçimlendirme sorunlarıyla karşılaşmamak için, biçimlendirmeyi kaldırıp düzenleyicideki seçenekleri kullanarak tekrar biçimlendirebilirsiniz.

Metni düzenleyiciye yapıştırdıktan sonra Word biçimlendirmesini kaldırmak için tüm metni seçin, ardından Biçimlendirmeyi Kaldır simgesini seçin. Bu seçeneği sadece tüm biçimlendirmenin kaldırılmasını istiyorsanız kullanın. Tüm madde işaretleri, numaralandırılmış listeler, girintiler, satır araları, ortalanmış metinler, yazı tipi biçimlendirmeleri ve boyutlandırmaları kaldırılır.

Veya düzenleyicide metninizi eklemeden önce Not Defteri ya da TextEdit gibi basit bir çevrim dışı metin düzenleyiciye yapıştırabilir, ardından biçimlendirmeyi temizleyebilirsiniz. Sonra, metni düzenleyiciye yapıştırabilir ve istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.


Metin ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Metin ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Ödevlere, testlere, tartışmalara, bloglara ve günlüklere metin ekleyebileceğiniz ve biçimlendirebileceğiniz durumlarda düzenleyici görüntülenir.

Ayrıca dosya eklemek, multimedya yerleştirmek, denklemler, bağlantılar ve tablolar eklemek için düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz. İçeriğinizin görünümü sizin yaratıcılığınıza kalmıştır ve içeriğin sıralama ve görünüşünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Varsayılan görünüm WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) türündedir. HTML Kod Görünümü simgesini seçip kod ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca sağ tıklatarak sık kullanılan seçeneklere de erişebilirsiniz. Menü, imlecin bulunduğu yere ve metin seçip seçmediğinize bağlı olarak değişir.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Odak en üst satırda soldaki ilk simgeye yerleştirilir. İleri ve geri gitmek için sağ ve sol okları kullanabilirsiniz. Yukarı ve aşağı oklar farklı satırlara gitmek için kullanılamaz. Ok tuşlarını, bir satırın sonuna ve ardından sonraki satırda yukarı veya aşağı gitmek için kullanın.

Tanıdık gelmiyor mu? Düzenleyiciyi kullanma ile ilgili bilgi için "Ultra" videosuna geçin.


Satır aralığını ayarlama

Düzenleyicideki metnin satırları arasındaki aralığı ayarlamak için bir CSS ayarını değiştirebilirsiniz. Madde işareti ve numaralı liste öğeleri arasındaki aralığı ayarlamak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.

 1. Satır aralığı eklemek istediğiniz metni seçin.
 2. Ayrı bir pencere açmak üzere CSS Stilini Düzenle simgesini seçin.
 3. Satır Yüksekliği için iki menüden ayarlama yapabilirsiniz:
  • İkinci menüden bir seçeneği (ems gibi) seçin.
  • İlk menüden (değer) öğesini seçin ve bir değer yazın. Örneğimizde, "2" yazın; ems ile birlikte kullanıldığında metin iki kat aralıklı olarak görüntülenir.
 4. Güncelleştir öğesini seçin. Yeni satır aralığınız düzenleyicide görünür.
 5. Gönder'i tıklatın.

Listelerle çalışma

Düzenleyicide, metninize madde işareti ve numaralı listeler ekleyebilirsiniz.

 • Numaralı Liste: Mevcut liste seçeneklerinden birini seçin:
  • Varsayılan: Rakamlar
  • Alfabetik
  • Romen rakamları
  • Yunan sembolleri
 • Madde İşareti Listesi: İçi dolu yuvarlak, boş yuvarlak, disk veya kare şekillerinden istediğinizi seçin.

Madde işareti ile numara öğeleri arasındaki aralığı ayarlama

CSS Stilini Düzenle seçeneğini kullanarak madde işareti ile numara öğeleri arasındaki aralığı ayarlayabilirsiniz. Veya WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) görünümünde ya da HTML kodu görünümünde madde işareti ile numara öğeleri arasındaki aralık miktarını arttırabilirsiniz.

Varsayılan olarak, madde işaretli ve numaralı listelerde bir paragraftaki satırlarla aynı aralık vardır. Listedeki her öğede her bir madde işaretli veya numaralı öğeyi oluşturmak için <li> etiketi kullanılır.

WYSIWYG görünümünde aralığı ayarlama

WYSIWYG görünümünde, listenizi oluşturduktan sonra, fare imlecinizi her bir madde işaretli veya numaralı satırın sonuna yerleştirin ve Shift + Enter'a basın. Her bir liste öğesi arasına bir satır aralığı eklersiniz. Tuş kombinasyonuna basmaya devam ederseniz, ek satır aralıkları eklenir. Kod görünümünde, her satır aralığı için <br /><br /> öğesini görürsünüz. Bu kod, her madde işaretli veya numaralı öğenin kapatma etiketi (</li>) içinde görünür.

Kod görünümünde aralığı ayarlama

Liste öğeleri arasındaki aralık miktarını kontrol etmek isterseniz, kod görünümünde çalışmanız gerekir. Kod penceresini açmak için HTML Kod Görünümü simgesini seçin. Her bir liste öğesinin etiketine bir miktar ekleyebilirsiniz. Aralık, liste öğeleri arasında boşluk oluşturarak her bir madde işaretli veya numaralı öğenin altına eklenir.

Aynı yöntemlerle paragraf aralığını ayarlayabilirsiniz.


Çizgiler ve yatay cetveller ekleme

İçerik düzenleyicisinde eklediğiniz içeriğe çizgiler ve yatay cetveller ekleyebilirsiniz.

Mevcut fare imleci konumuna metin alanı genişliğince uzanan ince bir yatay çizgi eklemek için Çizgi'yi seçin.

Ortalanmış ince bir çizgi eklemek için Yatay Cetvel simgesini seçin. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

 • Piksel olarak veya toplam kullanılabilir metin alanı genişliğinin yüzdesi olarak genişlik
 • Mevcut konuma göre çizgi yüksekliği
 • Gölgeli veya değil, varsayılan gölgelidir.

Piksel veya yüzdeyi seçmek için Genişlik menüsünü kullanın. Normal'i veya 1 ila 5 arasında bir yükseklik artışı seçmek için Yükseklik menüsünü kullanın. Çizgiyi eklemek için Ekle'yi seçin.


Yazım denetimi yapma

Kurumunuz bu seçeneğin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.

Otomatik yazım denetimi seçeneğini açmak veya kapatmak için Yazım Denetimi Düğmesi'ni seçin. Dille ilgili sözlüğü menüden değiştirebilirsiniz. Kurumlar ve eğitmenler yazım denetimini devre dışı bırakabilirler. Hangi yazım denetimi sözlüklerinin yükleneceğini kurumunuz belirler.

Yanlış yazılma olasılığı olduğu veya yüklenen sözlükte bulunmadığı tespit edilen sözcükler için dalgalı, kırmızı altçizgi görürsünüz. Metni yazmaya devam ederseniz, yazım denetimi seçeneği kapanır.

Bir menüyü görüntülemek için altı çizili sözcüğü sağ tıklatın:

 • Önerilen düzeltme listesini görün.
 • Tek örneği yok sayın.
 • Gösterilen sözcüğün tüm yinelemelerini yok sayın.

Bağlantı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Bağlantı ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir web sitesi bağlantısını, bilgisayarınızdan bir dosyayı veya kurumunuzun erişimi varsa kursun dosya deposunu (İçerik Koleksiyonu gibi) belirtebilirsiniz.

Bir metin veya nesne seçin, ardından Bağlantı Ekle/Düzenle simgesini seçerek yeni bir bağlantı ekleyin ya da mevcut bir bağlantıyı düzenleyin. Bir bağlantıyı kaldırmak için bağlantıyı ve ardından Bağlantıyı Kaldır simgesini seçin. Ayrıca sağ tıklatma menüsünü kullanarak bağlantı yapabilir ve bağlantıları kaldırabilirsiniz. Bir bağlantı adresini yazarken veya yapıştırırken http:// protokolünü kullanmalısınız.

Bir metin veya nesne seçmedikçe, Bağlantı Ekle/Düzenle ve Bağlantı Kaldır simgeleri gri olur ve kullanılamaz.

Hedef menüsünden, bağlantının nerede açılacağını (örneğin, yeni bir pencerede) seçin.

Kullanıcılar bağlantıyı seçtiğinde gösterilecek pencere veya çerçeve için isteğe bağlı bir başlık yazın. İsteğe bağlı olarak bir bağlantı sınıfı seçin. Başka kullanılabilir seçenek yoksa menüde sadece Ayarlanmadı ifadesini görebilirsiniz.


Metin bulma ve değiştirme

Eşleşen metin aramak ve isteğe bağlı olarak başka metinle değiştirmek için Bul simgesini seçin.

Metin bulma

Açılan pencerede, Bul sekmesini seçin ve bulunacak metni yazın.

Yön için, mevcut fare imleci konumundan yukarı mı yoksa aşağı mı aranacağını seçin. Büyük ve küçük harf eşleştirmesi için Büyük Küçük Harf Eşleştir onay kutusunu seçin. Büyük küçük harfi yok saymak için onay kutusunu temizleyin. Metin bulunursa kutuda vurgulanmış olarak görünür.

Sonraki eşleşmeyi bulmak için Sonrakini Bul veya pencereyi kapatmak için Kapat'ı seçin.

Metin değiştirme seçeneğine geçmek için, Değiştir sekmesini de seçebilirsiniz.

Metin değiştirme

Şununla değiştir kutusuna, bulunan metni değiştirmek için kullanılacak yeni metni girin ve bir eylem seçin:

 • Değiştir: Sonraki bulunan örneği değiştirin.
 • Tümü Değiştir: Her eşleşen örneği değiştirin.
 • Sonraki Bul: Sonraki eşleşmeyi bulun ve vurgulayın, ancak metni değiştirmeyin.

Yalnızca arama seçeneğine geçmek için, Bul sekmesini de seçebilirsiniz.


ULTRA: Metin ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Metin ekleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Ödevlerde, testlerde ve tartışmalarda olduğu gibi, metin ekleyebileceğiniz durumlarda düzenleyici görüntülenir.

Madde işareti ve numaralandırılmış listeler, kalın ve italik yazı tipinde metinler ekleyebilirsiniz. Başlık eklemek için Metin stili menüsünü kullanın.

Ayrıca metninize matematik formülleri eklemek için matematik düzenleyicisini de başlatabilirsiniz. WIRIS düzenleyicisi yeni bir pencerede açılır.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.


ULTRA: Bağlantı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Bağlantı ekleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Düzenleyicide çalışırken metninize bağlantı ekleyebilirsiniz. Bağlantı eklemek için, zincir şekliyle gösterilen Bağlantı Ekle/Düzenle simgesini seçin. Bağlantı URL'sini ve Bağlantı Metni'ni yazın veya yapıştırın. http:// protokolünü kullanmanız gerekir. Bağlantıyı kaydetmek üzere Ekle'yi seçin.

Ayrıca daha önce yazmış olduğunuz bir metne de bağlantı ekleyebilirsiniz. Metni vurgulayın ve Bağlantı Ekle/Düzenle simgesini seçin. Bağlantı Metni, düzenleyicide seçtiğiniz metne göre otomatik olarak eklenir.


ULTRA: LTI Öğesi Ekleme

Content Market'taki kurumunuzun izin verdiği içeriğe göz atmak ve içeriği eklemek için LTI öğesi Ekle/Düzenle seçeneğini kullanın.

İhtiyaç duyduğunuz aracı göremiyor musunuz? Yöneticinizle iletişim kurun.