Performans Paneli, kurs süresinde öğrenci ilerlemesini izleyebileceğiniz değerli bir araçtır. Bu sayfada her öğrencinin erişim geçmişini ve ilerleme durumunu özet tablo olarak görüntülenir. Dönem ilerledikçe, öğrencilerin kursunuza düzenli bir şekilde erişip erişmediğini, kurs içeriğini inceleyip incelemediklerini ve tartışma panosuna katılıp katılmadığını hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Bu bilgiler, normal katılım aralığının dışındaki kullanıcılar ile yardım ve desteğe ihtiyaç duyan kişileri tanımlamanıza yardımcı olabilir.

Kurumunuz Performans Panosu'nun kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder. Kurumunuz aynı zamanda tartışma panosu aracını devre dışı bırakabilir, bu işlem, Performans Panosu'nda görüntülenen bilgileri etkileyecektir.


Tartışma analizlerini görüntüleme

Tartışma analizleri forumdaki katılımcılar ve etkinliklerle ilgili yararlı bilgiler sağlar. Bu bilgiler katılımda bulunan veya yardıma ihtiyacı olup teşvik edilmesi gereken öğrencileri belirlemenize yardımcı olabilir. Tartışma analizine Tartışmalar veya Kurs İçeriği sayfalarından erişebilirsiniz.

 1. Bir tartışmanın yanındaki menüyü açın ve Analizi Görüntüle'yi seçin.
 2. Tartışmayla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:
  • Aktif öğrenciler
  • Öğrenci başına ortalama gönderi sayısı
  • Ortalama sözcük sayısı
  • Ortalama tartışma notu
  • Katılım
  • Katılmayan öğrenciler
  • En çok yorum alan yanıtlar
  • En çok katılımda bulunanlar

Analizleri inceleme

Tartışma Analizi sayfasında, tek tek tartışma gönderilerini ve katılımı daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Katılım çubuğu, tartışmaya yapılan katılımı görsel halde incelemeye yardımcı olur. Çubukta, tartışmayı açan ve katılan öğrencilerin yüzdesi mavi renkle gösterilir.

İlgili tartışmayı görüntülemek için En çok yanıt alan yorumlar bölümünden bir yorum seçin.

Bir öğrencinin tartışma katkılarını açmak için En Çok Katılımda Bulunanlar bölümünden o öğrenciyi seçin. Her öğrenciyle ilgili bireysel düzeyde bilgi edinmek için Tartışma Analizi'ni görüntüleyebilirsiniz.

Katılmayan öğrencilerle iletişime geçin

Tartışmaya katılmayan öğrencilere ileti gönderebilirsiniz. Tartışmaya katılmamış bir öğrenciye doğrudan ileti göndermek için o öğrenciyi seçin.

Tartışmaya katılmayanlara toplu ileti gönderin:

 1. Tartışmaya katılmayanların adlarını içeren bölümün sağ üst köşesindeki menüyü açın.
 2. İleti paneli, katılımcılar otomatik olarak girilmiş şekilde açılır. İletinizi yazın ve Gönder'i seçin.
 3. Gizliliğin sağlanması için her öğrenci iletiyi ayrı ayrı alır. İletide başka hiçbir öğrenci alıcı adı yer almaz.

Grup tartışması istatistiklerini görüntüleyin

Gruplar için tartışma istatistiklerini de görüntüleyebilirsiniz. Bir grup tartışmasının menüsünü açın ve Analizi Görüntüle'yi seçin. Sayfanın üstüne yakın konumdaki Genel sekmesinde, tüm sınıfın tartışma istatistikleri görüntülenir. Her grubun ayrıntılarını içeren sekmeleri de açabilirsiniz.


Tek tek öğrenciler için tartışma analizi

Öğrenciler, çevrim içi kurslardan duydukları memnuniyetin eğitmenin varlığıyla ilgili olduğunu belirtmektedir. Tartışmalar, öğrencilerin kurslara daha aktif biçimde katılmasını sağlamanın kolay bir yoludur. Tartışmalar iletişimi arttırır ve hem grup arasında hem de sizinle güçlü bağlar kurulmasını sağlar.

Bir tartışma etkinliğini şu amaçlarla ekleyebilirsiniz:

 • Kursa katılım sağlama
 • Öğrencilerin ilgisini çekme
 • Tüm yanıtları okuma
 • Not verme

Çok sayıda öğrenciniz varsa bu amaçları gerçekleştirmek zor olabilir. Çok sayıda tartışma yapılan veya tartışmalara yüksek katılımın olduğu kurslarda, öğrenci katılımını ölçemeyeceğinizi veya yeterince ayrıntılı bilgi toplayamayacağınızı fark edebilirsiniz. Bazı eğitmenler puanlamada derine inme yerine tamamlamaya not verir. Blackboard Learn’de tartışma analizi, not verme sürecini basitleştirir. Böylece öğrencilerle ilgilenmek için daha fazla zamanınız olur.

Tartışma analizi, çeşitli ölçümleri kullanarak her öğrencinin tartışmaya katılımı ile ilgili ayrıntılı bir bakış sağlar. Performansla ilgili bu bilgiler size hangi öğrencilerinizin yardıma ihtiyaç duyduğunu, hangilerinin normal katılım aralığının dışında olduğunu gösterir. Tartışma analizi algoritmamız öğrencilerin içeriğine odaklanır ve katılımları değerlendirmenize yardımcı olan ayrıntılar sağlar. Sözcük sayımı otomatik hale getirilmiş ve yazının anlamlı olmasına yönelik özellikler eklenmiştir.

Tartışma analizi, sadece not verilen tartışmalar için geçerlidir. Tartışma analizi sadece İngilizce dilinde sunulan kurslarda kullanılabilir.

Tartışma analizi bileşenleri

Tartışma analizi öğrencilerinizin tartışmalara katılımını daha yakından görmenizi sağlar. Bir tartışmaya not verirken notu belirlemeye yardımcı olması için bu ölçümleri kullanabilirsiniz:

 • Önemli gönderiler: Tartışmanın gelişmesine yardımcı olan yanıtların ve yorumların sayısı.
 • Cümlelerin karmaşıklık seviyesi: Öğrencinin gönderilerine ilişkin not düzeyinde ortalama okunabilirlik.
 • Anlamsal varyasyon: İçerik sözcüklerinin ve işlevsel sözcüklerin sayısı. İçerik sözcükleri, öğrencinin fikirlerini destekleyici özelliktedir, işlevsel sözcükler ise dilbilgisinin uygun olmasını sağlar.
 • Eleştirel düşünme seviyesi: Bir öğrencinin tüm gönderilerindeki eleştirel düşünmeye işaret eden sözcüklerin ve tümcelerin yüzdesi.
 • Sözcük varyasyonu: Öğrencinin yorum ve yanıtlarında kullandığı farklı sözcüklerin yüzdesi.

Ayrıca öğrencilerin yanıtları ve diğer öğrencilere yönelik yorumları ile ilgili daha fazla yararlı bilgi sunması için tartışma ayrıntıları da eklendi. Tartışma analizi ortalamaları, bir öğrencinin yanıtları ve yorumları aynı tartışmaya katılan diğer öğrencilerin yanıt ve yorumlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.

Bir tartışmanın Not & Katılım sayfasından istediğiniz öğrenciyi seçip gönderilerini, yanıtlarını ve yorumlarını görebilirsiniz.

Analiz ne demektir?

Önemli gönderiler

Önemli gönderiler, tartışmanın gelişmesine yardımcı olan yanıtların ve yorumların sayısıdır. Önemli bir gönderi, öğrencinin düşüncesini oluşturan veya destekleyen ya da dikkatli sorular soran cümleler içerir. Bu gönderiler aynı zamanda sözcük seçimine ve çeşitliliğine göre eleştirel düşünme veya gelişmiş kompozisyon becerisini de gösterir.

Önemli olmayan gönderiler kısa olan veya yeterince gelişmiş düzeyde olmayan gönderilerdir. Örneğin, bir tartışma sorusuna basit bir "Evet" veya "Hayır" yanıtı vermek önemli görülmez. Yanıt veya yorumların önemli olabilmesi için öğrencilerin yanıtları ayrıntılandırması ve fikrini açıklaması gerekir.

Cümlelerin karmaşıklık seviyesi

Cümlelerin karmaşıklık seviyesi; her yanıttaki cümle, sözcük ve hece sayısıyla ölçülür. Sözcüklerin karmaşıklık seviyesine ve ne kadar sık kullanıldıklarına bakarız. Bu ölçüm Flesch-Kincaid adında, dilbilimle ilgili bir standarttır. Her öğrencinin tüm gönderimlerinde cümlelerinin barındırdığı karmaşıklık seviyesine 1-16 arasında bir not verilir. Flesch-Kincaid notu 10 olan bir içerik, 10. sınıftaki bir kişi tarafından kolayca anlaşılabilecek niteliktedir.

Anlam çeşitliliği

Anlam çeşitliliği, öğrencinin kullandığı sözcüklere bakarak yanıt veya yorumlarının önemini analiz eder.

İçeriğe ilişkin sözcükler, öğrencinin yanıt veya yorumunda anlam taşıyan sözcüklerdir. Bu sözcükler öğrencinin soruyla ilgili duygu ve düşüncelerini gösterir. Toplam sözcük sayısıyla karşılaştırıldığında, içeriğe ilişkin sözcükler öğrencinin yanıt ve yorumlarındaki anlam yoğunluğunu göstermeye yardımcı olur. Yüksek bir sayı daha gelişmiş bir yazım becerisini gösterir.

İşlevsel sözcükler, bir cümlenin anlamsal unsurlarını toparlar ve uygun bir dilbilgisi kullanılmasını sağlar. Edatlar, bağlaçlar, zamirler ve artikeller işlevsel sözcüklerdendir.

İşlevsel sözcükleri, öğrencinin yanıtlarını bir arada tutan yapıştırıcı unsurlar gibi düşünebilirsiniz. Sözcüklerin kendisi önemli bir anlama sahip olmayabilir.

Eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme, bir öğrencinin tüm gönderilerinde eleştirel düşünmeye işaret eden sözcükler ve tümceler anlamına gelir. 12 farklı sözlük kullanılarak sözcükler tanımlanır ve ardından ağırlıklı eleştirel düşünme kategorilerden birine ayrılır:

 • Bir fikri tartışma
 • Destekleyici veriler ekleme
 • Literatürden veya tecrübelerden örnek verme
 • Değerlendirme
 • Özetleme
 • Verileri referans gösterme
 • Varsayım sunma
Eleştirel düşünmeyi şöyle ölçeriz:

Her kategorideki sözcüklerine ve tümcelerin ağırlıklı sayısı birleştirilir ve ardından sınıf ortalamasıyla karşılaştırılarak bir eleştirel düşünme puanı verilir. Puan, öğrencinin eleştirel düşünme becerisiyle sınıf ortalaması arasındaki farktır.

Puan, -1 ile 1 arasında ondalık bir sayıdır. Negatif puan, öğrencinin eleştirel düşünme becerisinin sınıf ortalamasının altında olduğu anlamına gelir. Pozitif puan ise, öğrencinin eleştirel düşünme becerisinin sınıf ortalamasının üzerinde olduğu anlamına gelir. Sıfır puan, öğrencinin eleştirel düşünme becerisinin sınıf ortalamasıyla aynı olduğu anlamına gelir. Bu puanlar düşükten yükseğe doğru giden bir aralıkta belirtilir:

-1 < -0,06 = Düşük
-0,06 ila -0,03 = Ortalamanın Altında
-0,03 ila 0,03 = Ortalama
0,03 ila 0,06 = Ortalamanın Üzerinde
0,06 ila 1 = Yüksek

Eleştirel düşünme, sınıf ortalamasına kıyasla her öğrencinin puanının görsel olarak sunulmasını sağlar.

Örnekler:

 • Deneysel araştırmalar, "farklı fikirde olmanın" "aynı fikirde olmaya" oranla daha ileri düzeyde bir eleştirel düşünmeyi ortaya koyduğunu göstermektedir. Bir tartışmada "Can ile aynı fikirdeyim" demek 0,113 puan alırken, "Can ile aynı fikirde değilim" demek 0,260 puan almaktadır.
 • Bir pasajı özetleyen ancak hiçbir fikir sunamayan veya aksi bir iddia getiremeyen bire öğrenci farklı fikir sunanlara oranla daha düşük puan alır.
 • Literatürden örnekler veren öğrenci bir varsayım ortaya koyanlara oranla daha düşük puan alır.

Sözcük çeşitliliği

Sözcük çeşitliliği, öğrencinin gönderimindeki farklı sözcükleri yüzde olarak ölçer. Farklı sözcüklerin yüzdesinin yüksek olması, öğrencinin kompozisyonunda çeşitli fikirler olduğunu, bir fikri güçlü şekilde desteklediğini gösterebilir. Yüzdenin yüksek olması aynı zamanda öğrencinin diğer bakış açıları üzerinde düşünmek için sınıf arkadaşlarıyla etkileşim içinde olduğunu da gösterebilir.

Öğrencinin yüzdesini sınıf ortalamasıyla karşılaştırabilirsiniz.

Tartışma ayrıntıları

Ayrıntılar; hesaplanan okunabilirlikle birlikte, ortalama sözcük sayısını, yanıt sayısını ve her öğrencinin sınıf ortalamasına göre verdiği yanıtları içerir. Bu bilgiler dereceli puanlama anahtarları veya ayarladığınız ölçütlerle birlikte, vereceğiniz notu belirlemenize yardımcı olur.

Tartışma analizini gizleme

Tartışma analizini gizlemek için menüyü açın ve Tartışma Analizini Gizle’yi seçin.

Verileri neden görmüyorum?

Aktif tartışmalarda tartışma analizi gece yenilenir. Belirli bir gün içinde yeni tartışma etkinliği yoksa veriler güncelleştirilmez. Öğrenci son dört ay içinde katılmışsa verileri Tartışma Analizi panelinde görürsünüz. Tartışma analizini sadece eğitmenler ve not verenler görür.

Tartışma analizi, sadece not verilen tartışmalar için geçerlidir. Tartışma analizi, sadece İngilizce olarak sunulan kurslarda kullanılabilir.