Duyurular, kursun başarısı için büyük önem taşıyan zamana duyarlı bilgilerin yayınlanması için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Şu türlerdeki kurs etkinlikleri için duyuru ekleyin:

 • Ödev ve projelerin son tarihleri
 • Öğretim programınızdaki değişiklikler
 • Malzemelerin düzeltilmesi/netleştirilmesi
 • Sınav planları

Duyurular sayfasını kullanarak duyuru ekleyebilir, eklediğiniz duyuruları düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Duyuru eklediğinizde, duyuruyu kursunuzdaki öğrencilere e-posta olarak da gönderebilirsiniz. Öğrenciler kursunuzda oturum açmasa bile duyuruyu alır.


Duyuru planlama

Gelecekteki etkinlikler için duyurular (kurs etkinliği veya son tarihle ilgili hatırlatıcılar gibi) oluşturabilirsiniz. Kursunuzda, seçtiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak gönderilecek duyurular planlayabilirsiniz. Ayrıca, artık gerekmeyen duyuruları gizleyebilirsiniz.

İlerideki bir tarihte görüntülenmek üzere bir duyuru planlarsanız e-posta onay kutusu devre dışı bırakılır.

 1. Yeni Duyuru sayfasında, Duyuruyu planla onay kutusunu seçin.
 2. Bir duyuruyu planladığınızda, bir Başlangıç tarihi ve saati gerekir. Bu onay kutusunun işaretini kaldıramazsınız.
 3. İsteğe bağlı olarak Gizle: onay kutusunu seçip tarih ve saati girin.

Duyuruları planlamak için tarih seçiciyi kullanın. Tarihi yazarak girerseniz duyuruyu kaydettiğinizde bu tarih yeniden varsayılan tarihe döner.

Artık duyuruyu planlamak istemiyorsanız Duyuruyu planla onay kutusunu temizleyin.

Planlanan duyuru, Kurs Duyuruları sayfasında Planlandı etiketiyle Durum sütununda görünür.


Duyuru oluşturma

Duyurulardan, önemli ve zaman açısından hassas bilgileri paylaşmak için yararlanın.

Başlamak için Kurs İçeriği sayfasındaki Ayrıntılar ve Eylemler panelinden duyurular bağlantısını seçin. Yeni Duyuru sayfası görünür.

Duyuru için bir başlık ve ileti girin. Başlık, en fazla 256 karakterden oluşabilir. Metni biçimlendirmek, multimedya yerleştirmek ve dosya eklemek için ileti düzenleyicisindeki seçenekleri kullanın.

Kurs duyurularınıza ses ve video kayıtları ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda, kendiniz de dâhil olmak üzere tüm kurs üyelerine bir e-posta kopyası gönderebilirsiniz. Alıcılara e-posta kopyası gönder onay kutusunu seçin. Alıcıların sistemde geçerli bir e-posta adreslerinin olması gerekir. İlerideki bir tarihte görüntülenmek üzere planlanan bir duyuru için e-posta kopyası gönderemezsiniz. Duyurular hakkındaki e-postalar her zaman için gönderilir, global bildirim ayarları tarafından kontrol edilmez.

Bir duyuru gönderir ancak e-posta kopyası onay kutusunu işaretlemeyi unutursanız yeni bir duyuru oluşturmanız gerekir. Duyuruyu düzenleyip e-posta kopyasını seçer ve duyuruyu tekrar gönderirseniz e-posta gönderilmez.

Duyurunuzu taslak hâlinde kaydetmek için Kaydet'i seçin. Hazır olduğunuzda Kurs Duyuruları sayfasından duyuruları gönderebilirsiniz.

Gönderilen ve toplam kurs duyurularının sayısı, Ayrıntılar ve Eylemler panelinde güncelleştirilir.

Öğrenciler e-postada ne görür?

Ekli içerik, e-postanın içinde bağlantı şeklinde görünür. Öğrenciler, içeriği görüntülemek için bağlantılara tıklayabilir.


Kurs duyuruları nerede görüntülenir?

Yeni ve etkin kurs duyuruları, öğrenciler kursa ilk kez girdiklerinde görünür. Öğrencilerin kurs içeriğini görüntüleyebilmesi için Yeni Kurs Duyuruları penceresini kapatması gerekir. Öğrenciler pencereyi kapattıktan sonra pencere bir daha görünmez. Yeni duyurular gönderirseniz pencere, yalnızca yeni duyuruları gösterecek şekilde yeniden görünür.

Etkin duyurular, aynı zamanda etkinlik akışının Bugün ve En Son Ögeler bölümlerinde de görünür. Öğrenciler duyuruları kurs içinde görüntülediklerinde bu duyuruların çoğu etkinlik akışından kaybolur. Bir duyuru planlarsanız planlanan zamanda etkinlik akışında bu duyuru da görünür.

Öğrenciler, katılmaları gereken kurs gruplarına ilişkin bir kurs duyurusu ve bir etkinlik akışı bildirimi alır. Öğrenciler kurs grubuna katılmadıkları takdirde bu uyarı etkinlik akışında görünmeye devam eder.

Öğrenciler; Kurs İçeriği sayfasındaki Ayrıntılar ve Eylemler panelinden Arşivi görüntüle ögesini seçerek kurstaki geçmiş ve etkin duyuruları okuyabilirler. Belirli bir duyuruyu bulmak için Duyurularda ara simgesini seçebilir ve anahtar sözcükleri yazabilirler.


Kurs Duyuruları sayfası

Kurs duyurularınızın tümünü görüntülemek için Kurs İçeriği sayfasındaki Ayrıntılar ve Eylemler panelinden, duyurular bağlantısını seçin.

Kurs Duyuruları sayfasında her bir duyurunun durumunu ve görüntüleyen sayısını görebilirsiniz. Ayrıca; duyuruları oluşturabilir, kopyalayabilir, düzenleyebilir, sıralayabilir ve silebilirsiniz.

 1. Duyurularınızın bir özetini görüntüleyin. Sayfanın üstünde durumlarına göre sıralanmış olarak kurs duyurularının sayısını görüntüleyin. Duyurularda üç durum vardır: Gönderildi, Planlandı ve Taslak.
 2. Sütunları sıralayın. Duyuruları başlığına, durumuna veya görüntüleyen sayısına göre sıralayın.
 3. Duyurularda arayın. Belirli bir duyuruyu bulmak için Duyurularda ara simgesini seçin ve anahtar sözcükleri yazın.
 4. Yeni duyuru oluşturun. Yeni Duyuru sayfasını açmak için artı simgesini seçin.
 5. Duyuruları yönetin. Duyuruyu düzenlemek, kopyalamak veya silmek için duyuruya ait menüyü açın.

Duyuruyu düzenleme, kopyalama veya silme

Kursunuzdaki herhangi bir duyuruyu düzenleyebilir, kopyalayabilir veya silebilirsiniz. Kurs Duyuruları sayfasından bir duyurunun menüsünü açın ve bir seçeneği belirleyin:

 • Başlığı veya iletiyi değiştirmek için Düzenle'yi seçin. Planlanan gönderme zamanını da düzenleyebilir, bu zamanı açıp kapatabilirsiniz.
 • Bir duyuruyu kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak için Sil'i seçin.
 • Mevcut duyurunun tam bir kopyasını oluşturmak için Kopyala ögesini seçin ve gereken şekilde güncelleştirin.

Anımsatıcı:Bir duyuru gönderir ancak e-posta kopyası onay kutusunu işaretlemeyi unutursanız yeni bir duyuru oluşturmanız gerekir. Duyuruyu düzenleyip e-posta kopyasını seçer ve duyuruyu tekrar gönderirseniz e-posta gönderilmez.