Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Hesaplamalar hakkında

Kurs not defterinize kolayca hesaplama ekleyebilirsiniz. Hesaplama, genellikle diğer not verilen ögeleri temel alarak notları görüntülemek veya atamak için kullanılan ve sayısal sonuç üreten bir formüldür.

Kendi formüllerinizi oluşturabilir ve toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi sık kullanılan aritmetik işlemleri, ayrıca grup işleçlerini (parantezler) kullanabilirsiniz.

Kategoriler, not verilen ögeler ve diğer hesaplamalar gibi eklediğiniz değişkenlerin ortalamasına, toplamına, maksimumuna veya minimumuna dayanan hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerin kendi performanslarına ilişkin genel bir fikir edinmesi için tüm ödevlerin ortalamasını gösteren bir hesaplama ekleyin. İhtiyaç duyduğunuz kadar hesaplama ekleyebilirsiniz.

Ultra Kurs Görünümü'nde, her kursun notlar ve hesaplamalar için kullanılan, varsayılan bir not verme şeması vardır. Şu anda yeni şema oluşturamazsınız ancak varsayılan şemada değişiklik yapabilirsiniz.

Varsayılan not verme şeması hakkında daha fazla bilgi


Satır içi hesaplama oluşturma

Not Verilebilir Ögeler listesinde veya öğrenci tablosu görünümünde, hesaplama eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin ve Hesaplama Ekle'yi tıklatın.

İki not defteri görünümü hakkında daha fazla bilgi

Add calculation option in the gradebook

Hesaplama arayüzü

Hesaplama için anlamlı bir başlık yazın. Başlık eklemezseniz not defterinde Yeni Hesaplama ifadesi ve tarih görünür. Sayfadaki formül geçerliyse ve kaydedildiyse yer tutucu metnini başlık olarak kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak açıklama ekleyebilir ve hesaplama sütununu öğrenciler tarafından görülebilir hale getirebilirsiniz. Öğrenciler, kendilerine ait Notlar sayfasında, hesaplanan notları görür ancak açıklamaları veya formülleri göremez.

Hesaplama sonucunun nasıl görüneceğini belirleyin. Bir not şeması seç menüsünden Puanlar, Yüzde veya Harf'i seçin.

Formülünüzü oluşturun. Sağ bölmeye eklemek üzere sol bölmeden bir işlev, değişken veya işleç seçin.

Instructor grading calculation

İşlevler ve Değişkenler

 • Ortalama: Seçilen sayıda not verilen ögenin, kategorinin ve diğer hesaplamaların ortalamasını verir. Örneğin, bu formülle tüm testlere ait ortalama puanı bulabilirsiniz.
 • Toplam: Kümülatif puanlara göre izin verilen puanlara bağlı toplam değeri verir. Not verilen ögelerin, kategorilerin ve diğer hesaplamaların hangilerinin hesaplamaya dâhil edileceğini seçebilirsiniz.
 • En Az: Seçilen not verilen ögeler, kategoriler ve diğer hesaplamalar için minimum notu verir. Örneğin, bu formülle tüm değerlendirmelere ait minimum puanı bulabilirsiniz.
 • En Fazla: Seçili not verilen ögeler, kategoriler ve diğer hesaplamalar için maksimum notu verir. Örneğin, bu formülle tüm tartışmalara ait maksimum puanı bulabilirsiniz.
 • Değişken: Menüden not verilen tek bir öge veya hesaplama seçin. Bir defada tek bir değişken ekleyebilirsiniz. Sol bölmeden değişken eklemeye devam ederek istediğiniz sayıda değişken ekleyebilirsiniz.

İşleçler

 • Toplama ( + )
 • Çıkarma ( - )
 • Bölme ( / )
 • Çarpma ( * )
 • Aç Parantez (
 • Kapa Parantez )
 • Değer: Metin kutusu formülde göründükten sonra sayısal bir değer eklemek için kutunun için tıklatın. Ondalık virgülden önce yedi basamak, sonra ise dört basamak ekleyebilirsiniz. Hesaplama yapılıp öğrencilerin not simgelerinde göründüğünde, ondalık virgülden sonra sadece iki basamak görünür.

Formülünüzü oluşturma

Örneğin, sol bölmeden Toplam'ı seçip o işlevi sağ bölmeye ekleyin. Listeyi genişletin ve formüle eklemek istediğiniz ögelerin onay kutularını seçin. Bir kategori seçtiğinizde o kategorinin içerdiği tüm ögeler eklenir. Not verilen ögeleri ve diğer hesaplamaları tek tek seçmeniz gerekir. Tüm ögeleri görmek için listeyi kaydırın. Değişken menüsünden bir ögeyi seçin.

Add functions and variables to gradebook calculations

Seçim yaptıktan sonra menüden çıkmak için menünün dışındaki herhangi bir yeri tıklatın ve sağ bölmede seçimi kaydedin. Formüle eklediğiniz her öge, sonda görünür. Formülünüzdeki sıralamayı değiştirmek istediğinizde, eklenen ögelere basıp sürükleyebilirsiniz. Bir ögeyi kaldırmak için ögeyi seçip X işaretine basın. Fonksiyonları, değişkenleri veya işleçleri yeniden kullanabilirsiniz.

Kaydet'i veya Doğrula'yı seçtiğinizde, sistem formülünüzün doğruluğunu kontrol eder. Doğrula işlevi, siz sayfadayken formülü kontrol eder. Matematiksel olarak doğru olmadıkça bir hesaplamayı kaydedemezsiniz.

Sağ bölmedeki tüm ögeleri kaldırıp baştan başlamak için Temizle'yi seçin.

İlk üç aylık dönemin toplamı için örnek formül:

Ödev ve Test kategorileri ile Yoklama notunu içeren ancak Kısa Sınav notunu içermeyen bir Toplam hesaplaması oluşturun.

Ödev ve Test kategorileri Toplam menüsünde yer almaktadır. Yoklama ve Kısa Sınav, Değişken menüsünde, not verilen farklı ögelerdir.

Formül: Ödev Toplamı kategorisi + Test kategorisi + Yoklama - Kısa Sınav

Example of gradebook calculation

Formül doğru değilse Doğrula'nın yanında satır içi bir hata iletisi görünür. Formülünüzdeki sorunlar, sağ bölmede kırmızı renkle vurgulanır.

Örnek hata iletileri:

 • Eşleşmeyen işleç: (+) veya ( -) gibi simgeler, formülün başka bir kısmıyla eşleşiyor. Örnek: Not verilen öge + (hiçbir şey).
 • Eşleşmeyen işlev, değişken veya değer: Normalde bu, not verilen iki öge veya kategori gibi iki değişken arasında bir işleç bulunmadığında görünür.
 • Eşleşmeyen aç parantez gibi bazı hata iletileri özel iletiler olup tam olarak neyin eksik olduğu konusunda uyarır.
Example of gradebook calculation error

Yeni oluşturulan hesaplanmış öge, not defterinizde görünür. Öge listesi görünümünde, hesaplama satırındaki Taşı simgesini tıklatın ve yeni bir konuma sürükleyip bırakın. Seçtiğiniz sıralama, kılavuz görünümünde ve öğrencilerin Notlar sayfasında da görünür.

Example of calculation in gradebook

Anımsatıcı: Hesaplamaya not verilip öge öğrencilerin erişimine açılana kadar öğrenciler hesaplamayı göremez.

Hesaplamada not verilen ögelerin silinmesi

Hesaplamada kullanılan not verilmiş bir ögeyi silerseniz hesaplamayı açtığınızda uyarı alırsınız:

Not defterinizde bulunan ve bu hesaplamada kullanılan bir öge kaldırıldı. Hesaplama, mümkün olan yerlerde güncelleştirildi ancak sizin de işlem yapmanız gerekebilir.

Hesaplamayı güncelleştirmeniz gerekebilir. Hesaplamayı öğrencilerin erişimine açtıysanız öğrenciler, güncelleştirilmiş hesaplamayı kendilerine ait Notlar sayfasında görür.


Ağırlıklı hesaplama oluşturma

Ağırlıklı hesaplama; seçili not verilen ögelerin, kategorilerin, diğer hesaplamaların sonuçlarına ve ilgili yüzdelerine göre notu oluşturur. İhtiyacınız olan ağırlıklandırmayı oluşturmak için normal aritmetik işleçlerini kullanabilirsiniz.

Örneğin, dört testiniz ve bir final testiniz varsa "Ağırlıklı Testler" hesaplaması için bu testlerin her birine ağırlık verebilirsiniz.

Değişken menüsünden testleri birer birer seçin, ardından her test için yüzde eklemek üzere Değer'i seçin (0,15 gibi). Çarpma ve Toplama gibi gerekli işleçleri ekleyin.

Temel formül:

Test 1 x 0,15 + Test 2 x 0,15 + Test 3 x 0,15 + Test 4 x 0,15 + Final Sınavı x 0,40

İsterseniz bu örneği parantezli biçimde düzenleyebilirsiniz:

(Test 1 x 0,15) + (Test 2 x 0,15) + (Test 3 x 0,15) + (Test 4 x 0,15) + (Final Sınavı x 0,40)

Hesaplama, her iki yöntemde de geçerli olup aynı sonucu verir.

Gradebook weighted calculation example

Öge listesi görünümünde, her öğrencinin hesaplanan notunu görüntülemek için hesaplamayı seçin veya öğrenci tablosu görünümüne erişerek ilgili sütuna gidin.

Example of weighted tests

Ağırlıklı ve genel not hakkında daha fazla bilgi

 


Klavye komutları

Klavyeyle gezintiyi kullanacaksanız bir formül oluşturmak için bölmeler arasında sekme tuşuyla geçiş yapabilirsiniz.

Formüle işlevler ve işleçler ekleyin. İşlev ve İşleç bölmelerinde, listeden bir öge seçmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanıp, formüle eklemek üzere Enter tuşuna basın.

Formülün sıralamasını değiştirme. Odağı bir formül ögesine getirin ve Enter tuşuna basın. Ok tuşlarını kullanarak ögeyi taşıyın ve yeni yerine yerleştirmek için tekrar Enter tuşuna basın.

İşlevlere eklenecek ögeleri seçin. Odağı formüldeki bir işlevin veya değişkenin üzerine getirin ve Boşluk tuşuna basın. Menüden, eklenecek not defteri ögelerini seçin. Menüyü kapatmak için Esc tuşuna basın.