This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Kurs İlerleme Durumu İzleme

Öğrencilerin kurslarınızdaki ilerlemelerini işaretlemelerine ve izlemelerine izin verin.

Kursunuz için ilerleme durumu izleme özelliğini açın:

  1. Ultra gezinme menüsünden Kurslar'ı seçin.
  2. Daha önce hiçbir etkinlik içermeyen bir Kurs seçin.
  3. Ayrıntılar ve Eylemler > İlerleme Durumu İzleme bölümünden Aç'ı seçin. 
    Details & Actions menu with progress tracking turn on option highlighted by a rectangle.
  4. İlerleme Durumu İzleme paneli açıldığında, çift durumlu düğmeyi kapalı konumundan açık konumuna getirin.
  5. Yeni ayarlarınızı kaydedin. 

İlerleme durumu izleme işlevi bir özellik açma/kapatma düğmesiyle (çift durumlu düğme) kullanılır ve yöneticiler, eğitmenlere bu özelliği kurum düzeyinde etkinleştirme izni verip vermeyeceklerini seçebilirler.