Kurs rolleri bir kursun içindeki araçlara ve içeriğe erişimi denetler. Her kullanıcıya katıldığı her kurs için bir rol atanır. Örneğin, bir kursta Eğitim Asistanı rolüne sahip bir kullanıcı başka bir kursta Öğrenci rolüne sahip olabilir.

Kurs rollerini öğrencileri kurslara kaydederken ayarlarsınız. Kayıttan sonra da kurs rollerini ayarlayabilirsiniz.

Yöneticiler, varolan kurs rolleriyle ilişkilendirilmiş adları, özellikleri ve ayrıcalıkları düzenleyebilir. Ayrıca yeni kurs rolleri de oluşturabilirler. Bu yüzden, burada listelenen bilgilerden bazıları kullanılabilir kurs rollerinizi doğru yansıtmayabilir.

Standart kurs ve organizasyon rolleri
Rol Açıklama
Kurs Oluşturucu Kurs Oluşturucu rolü kursun çoğu alanına erişebilir. Bu rol, öğrenci notlarına erişmemesi gereken asistanlar için uygun bir roldür.

Kurs öğrencilerin kullanımına açık değilse, kurs oluşturucu yine de kursa erişebilir. Kurs oluşturucusu, kurstan eğitmen silemez.
Kolaylaştırıcı Kolaylaştırıcı rolü; bir kursun ilerlemesi konusunda eğitmenlere yardımcı olmak için kurs materyalleriyle, not defteriyle, takvimle, duyurularla, tartışmalarla ve gruplarla ilgili varsayılan ayrıcalıklara sahiptir.

Pek çok kurum, birden fazla fakülte tarafından sunulan büyük, çok bölümlü kurslar için içerik oluşturmak üzere Konu Uzmanlarından yararlanır. Bu kurumlar veya kurslar, müfredatın izlenmesine yardımcı olacak birden fazla kişi de gerektirebilir. Ayrıca, kurum yöneticileri daha büyük kurslarda bu sorumlulukları hafifletmek için güvenilir kolaylaştırıcılara notlandırma, müfredat oluşturma ve iletişimle ilgili izinlerin bir kısmını veya tamamını verebilir.
Not Veren Not Veren rolü kurs yapısına sınırlı şekilde erişebilir. Not verenler değerlendirme ve anket oluşturma, yönetme, gönderme ve not verme işlemlerine eğitmene yardımcı olabilir. Not veren, girdileri manuel biçimde ekleyerek de eğitmene yardım edebilir.

Öğrencilerin erişimine kapalı olan kurs, Not Veren rolüne sahip bir kullanıcının kurs listesinde görünür. Bununla beraber, not veren kişi kurs kullanılabilir oluncaya kadar kursa giremez.

Vekaleten not verme iş akışının bir parçası olarak, eğitmenler notları not verenlerle uzlaştırma izni de verebilirler.
Konuk Konuk rolü muhtemel öğrencilerin, mezunların ve ebeveynlerin kullanıcılarda, kurslarda ve içerikte herhangi bir değişiklik yapmadan Blackboard Learn'ü keşfetmesini sağlar. Konuk rolüne sahip kullanıcılar, yetkisiz kullanıcılardır.

Bir yönetici konuk erişimini etkinleştirmişse, eğitmenler kurs içindeki alanları kimliği doğrulanmamış kullanıcıların erişimine açabilir.

Ultra Kurs Görünümü'ndeki kullanıcılara konuk rolü atayabilirsiniz ancak konuklar şu anda kurslara erişemez.

Eğitmen Eğitmenlerin kursa tam erişim yetkileri vardır. Bu rol genellikle dersi geliştiren, öğreten veya yardımcı olan kişiye atanır. Bir kurs öğrencilerin kullanımına kapalıysa, Eğitmen rolüne sahip kullanıcılar yine de buna erişebilir. Eğitmen Kurs Kataloğu'ndaki kurs açıklamasına eklenir. Eğitmen rolü araç kullanılabilirliğini denetleyebilir.
Öğrenci Öğrenci varsayılan kurs kullanıcısı rolüdür. Öğrenci rolüne sahip bir kullanıcı kurs ödevini teslim edebilir ve tartışmalara katılabilir. Öğrenciler kurs ögeleri oluşturamaz veya bu ögelere not veremez. Öğrenciler kurs listelerindeki özel kursları görebilir ancak bu kurslara erişim sağlayamazlar.
Öğretim Asistanı Öğretim Asistanı rolüne sahip kullanıcılar kursun çoğu kısmına erişebilir. Kurs, öğrencilerin erişimine açık olmasa da eğitim asistanları kursa erişebilir.

Öğretim asistanı, Kurs Kataloğu'ndaki kurs açıklamasına eklenmez. Öğretim asistanları, kurstan eğitmen silemez.