İş akışı başlatma

İş akışlarını manuel ya da otomatik olarak dağıtabilirsiniz. Şu yolları kullanıp bir iş akışını manuel olarak başlatabilirsiniz:

 • Anlık iş akışı oluşturun (sıfırdan oluşturulan yeni bir iş akışı modeli ve örneği).
 • Paylaşılan bir iş akışı modelinden yeni bir iş akışı başlatın.
 • İçerik Koleksiyonu ögesi seçin ve buna dayalı olarak bir iş akışı modeli başlatın veya oluşturun.

Anlık iş akışı oluşturma

Kullanıcılar, kullanıcıları sorunsuz bir iş akışı oluşturma ve yürütme işleminde yönlendiren bir Anlık İş Akışı oluşturabilir.

 1. İçerik Koleksiyonu'ndan İşbirliği'ni seçin. İşbirliği giriş sayfasına gitmek için ok işaretini seçin.
 2. Başlarken'i seçin.
 3. Anlık İş Akışı Oluştur'u veya Mevcut İş Akışı Modelini Kopyala'yı seçin. Bir model kopyalıyorsanız kopyalamak istediğiniz modeli belirlemek için Gözat'ı seçin.
 4. Yeni iş akışına ad verin ve isteğe bağlı talimatları girin. Diğer kullanıcılar için talimatlar vardır. Örneğin, bu bir paylaşılan iş akışı ise bu bölüm başkalarının bu iş akışını nasıl kullanması gerektiğini açıklamak için kullanılabilir.
 5. Bu modelde kullanılacak Etkinlik Durumu terimlerini tanımlayın: Devam Ediyor, Onaylandı ve Onaylanmadı.
 6. İçerik ögelerini bu iş akışına bağlamak için Gözat'ı seçin.
 7. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

Paylaşılan bir iş akışı modeli kullanma

Kullanıcılar, bir iş akışını paylaşılan bir iş akışı modeline göre başlatabilir.

 1. İçerik Koleksiyonu'ndan İşbirliği'ni seçin. İşbirliği giriş sayfasına gitmek için ok işaretini seçin.
 2. Başlarken'i seçin.
 3. Mevcut İş Akışı Modelini Kopyala'yı seçin.
 4. Kopyalamak istediğiniz modeli belirlemek için Gözat'ı seçin.
 5. Gönder'i seçin.
 6. Dilerseniz, Yorumlar alanına iş akışıyla ilgili ek yorumlar girin.
 7. Bu iş akışına öge eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin.
 8. Bitiş tarihleri ve içerik ögeleri atamak için her bir aşama listesini genişletin.
  • Tarih Belirle'yi seçerek ve tarih ile saat alanlarını kullanarak kilometre taşı için bir son tarih atayın.
  • Bu eyleme öge eklemek için İçerik Koleksiyonu'na Gözat'ı seçin.
 9. İş akışı tamamlandığında e-posta almak için Tamamlanınca e-posta gönder'i seçin.
 10. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak bu iş akışının ne zaman başlatılacağını seçin:
  • Bu iş akışını kendi isteğinize bağlı olarak başlatmak için Manuel Olarak Başlat seçeneğini belirleyin.
  • Bu iş akışını kendi isteğinize en kısa sürede başlatmak için Şimdi Başlat seçeneğini belirleyin.
  • Başlangıç Tarihi Belirle seçeneğini belirleyin; bu iş akışını başlatmak üzere bir tarih ve saat seçmek için tarih ve saat alanlarını kullanın.
 11. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

Öge tabanlı iş akışı oluşturma

Kullanıcılar, bir başlangıç noktası olarak bir İçerik Koleksiyonu kullanarak yeni bir iş akışı oluşturabilir. Bu yöntem, belirli bir ögenin iş akışına eklenmesini sağlar.

 1. Herhangi bir İçerik Koleksiyonu klasöründen İş Akışını Başlat'ı seçin.
 2. Anlık İş Akışı Oluştur'u veya Mevcut İş Akışı Modelini Kopyala'yı seçin.
 3. Anlık iş akışı oluşturursanız iş akışına bir ad verin ve açıklama girin.
 4. Eylem etiketlerini dilediğiniz şekilde düzenleyin.
 5. Dilerseniz ek İçerik Koleksiyonu ögeleri ekleyebilir ve izinler atayabilirsiniz.
 6. İşlemi tamamladığınızda Gönder'i seçin.

Etkin iş akışı düzenleme

Kullanıcılar, sahip oldukları ve devam eden herhangi bir iş akışını düzenleyebilir. Bir iş akışını yalnızca durdurduğunuz takdirde veya kilometre taşları ve iş akışlarının henüz başlatılmamış olması durumunda düzenleyebilirsiniz.

Düzenlenmeden önce sistem iş akışını durdurmalıdır; bu uyarının bulunduğu bir ileti görünür. İş akışını durdurmak içinTamam'ı seçin.

İş akışı düzenleme hakkında daha fazla bilgi