Kullanıcılar, hangi belgeler ve bireylerin yer aldığı dâhil olmak üzere görevleri ve belirli bir işlemin yürütülme sırasını tanımlayan iş akışları oluşturabilir. Kendinize görevler atandığında veya iş akışı bir aşamadan sonrakine ilerlediğinde olduğu gibi, katıldığınız iş akışlarıyla ilgili e-posta bildirimleri alma seçeneğine sahipsiniz.

İş akışları, modeller kullanılarak dağıtılır. Model, iş akışının altyapısı şeklinde işlev görür: kilometre taşları ve eylemler, iş akışını hızlı ve kolay bir şekilde dağıtabilecek şekilde önceden tanımlanır. Tek bir model birden çok iş akışı örneğine sahip olabilir ve diğer içerik kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Bu modellerin bir kurum içindeki uygun rollerle paylaşılması etkinlik ve doğruluğu artırabilir.

İş akışları, kurumların genel iş süreçleri için yapı sunmasında kurumlara yardımcı olur. Örnek:

  • Kütüphaneciler, eğitmenler ve öğrenciler için telif hakkı yetkilendirme işlemini ayarlayabilir.
  • BT departmanları, talep edilen kaynaklar için yöntemler ayarlayabilir.
  • Kurumlar, belirli kurs içeriğine erişme talebi için prosedürler oluşturabilir.
  • Öğrenciler, sınıf projelerinde işbirliği yapabilir.

İş akışlarına İçerik Koleksiyonu menüsündeki İşbirliği bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu sayfalar, her bir kullanıcı için tasarlanmıştır ve bunların iş akışı modellerini, katıldıkları iş akışlarını ve kendilerine atanan eylemleri gösterir.