Meta Veri Öznitelikleri ve Şablonları

Meta veri, içeriklerin düzenli kalmasına ve içinde arama yapılabilmesine yardımcı olur, ancak kullanıcılar içerikleriyle beraber bunları da eklemeyi düşünmeyebilirler. Bir kullanıcıdan, her içerik parçası eklediğinde meta veri de eklemesini istemek için bir meta veri şablonu oluşturabilir ve bu şablonu, Content Collection'daki klasörlere veya dosyalara uygulayabilirsiniz. Meta veri şablonu, kullanıcıların Content Collection'daki ögeleri düzenli halde tutan ve içinde arama yapılabilmesini sağlayan bilgileri girmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Tüm klasörler ve içerikleri için özel meta veri şablonları oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde, farklı şablonlarda kullanılacak öznitelikler oluşturarak, şablon oluşturma işlemini daha hızlı hale getirebilirsiniz. Bir şablon klasörde kullanılabilir olduğunda, bu klasör içindeki tüm içerik ögelerinde de kullanılabilir.

Meta veri özniteliklerinin yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi


Meta Veri Şablonları sayfası

Content Collection'da Meta Veri Şablonu sayfasını bulmak için Araçlar menüsüne bakın. Bu araca erişiminiz varsa Meta Veri Şablonlarını menüde listelenmiş olarak görürsünüz.

Kimlerin meta veri şablonları oluşturmak ve yönetmek üzere erişim izni olacağını Blackboard yöneticiniz belirler.

Meta Veri Şablonları sayfasında iki sekme vardır. Meta Veri Şablonları sekmesi, şablonları oluşturup yönetebileceğiniz yerdir. Öznitelikleri Yönet sayfasında, çeşitli şablonlarla birlikte kullanabileceğiniz yaygın özellikler listelenir. Örneğin, bir ders kitabından alınan tüm içerik parçaları için ISBN şartı getirmek istiyorsanız tekrar tekrar kullanılabilen bir meta veri özniteliği oluşturabilirsiniz. Böylece her yeni şablon oluşturduğunuzda bu ögeyi de oluşturmak zorunda kalmazsınız.


Meta veri şablonu oluşturma

 1. Content Collection'da, Araçlar menüsünden Meta Veri Şablonları'nı seçin.
 2. Meta Veri Şablonları sayfasında, Şablon Oluştur'u seçin.
 3. Şablon için bir Sayfa üstbilgisi yazın.
 4. Form Adı alanına şablon için bir ad yazın.
 5. Açıklama alanına bir açıklama yazın.
 6. Gönder'i seçin.

Form Tasarımı sayfası

Şablon eklendikten sonra, sıradaki adım şablonun görünümünü tasarlamaktır.

 • Ekle aşağı açılan listesinden bir tasarım ögesi seçin.
  • Yönergeler. Bu öge, bu şablonun sunulduğu kullanıcılara talimatlar sağlamak için kullanabileceğiniz isteğe bağlı bir tasarım ögesidir. Tüm sayfa için talimat sağlayabilir veya tek tek adımlar için talimat ekleyebilirsiniz.
  • Adım Üstbilgisi. Bu, bir şablonda grafik arası sağlayan bir tasarım ögesidir ve veri giriş alanlarının mantıksal biçimde gruplanması için kullanılabilir.
  • Alan. Tek bir veri alanı ekleyin. Her tür hakkında bilgi edinmek için meta veri şablon alanları listesine bakın.
 • Tasarım ögelerinin konumunu değiştirmek için onları sayfanın farklı yerlerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
 • Şablonun devam etmekte olan tasarımını görüntülemek için Ön izleme işlevini kullanın. Ön izleme yeni bir pencerede görünür.
 • Ögeleri değiştirmek veya kaldırmak için her ögenin menüsünde Düzenle veya Sil seçeneklerini kullanın.

Meta veri şablonlarını yönetme

Meta Veri Şablonları sayfasında, mevcut şablonların her biri için ayarları düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için şablonun menüsünü açın.

 • Ön İzleme - Şablonu kullanıcıların nasıl göreceğine bakın.
 • Düzenle - Şablonun Ad ve Açıklama alanlarını düzenleyin.
 • Form Tasarımı - Şablonun alanlarını, etiketlerini ve organizasyonunu düzenleyin.
 • Kullanılabilirlik - Hangi kullanıcıların bu meta veri şablonunu görebileceğini seçin.
 • Kopyala - Bu şablonu çoğaltın.
 • Sil - Bu şablonu silin.

Bir şablonu kullanılabilir yapma

Meta veri şablonlarının, belirli bir içerik yönetim kullanıcısı grubu tarafından kullanılabilmesini sağlayabilirsiniz. Content Collection ögeleri, belirli bir klasörde gruplandırılabilir ve belirli bir kursa atanabilir. Bu içerik, ayrıca bir departman veya tüm kurumda paylaşılabilir.

 1. Content Collection'da, Araçlar menüsünden Meta Veri Şablonları'nı seçin.
 2. Şablonun menüsünden Kullanılabilirlik'i seçin.
 3. Şablonun sistem genelinde kullanılabilmesi için Sistem Kullanılabilirliği'nin yanından Evet'i seçin.
 4. Dizin düzeyinde şablonun kullanılabilirliğini kontrol etmek için, Tüm Klasörler veya Seçilen Klasörler ve Tüm Alt Klasörler'i seçin.
  • Klasörleri ve alt klasörleri seçmek için Gözat'ı seçin.
 5. Öge Ekle ve Klasör Ekle sayfalarında meta veri formunu görüntülemek için içerik ögeleri için meta veri formunu göster onay kutusunu seçin. Kullanıcıların ilgili kurs alanlarında bir öge yüklediklerinde veya oluşturduklarında meta veri girmelerini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
 6. Gönder'i seçin.

Öznitelikleri Yönet sayfası

Öznitelikleri Yönet sayfasında, birden fazla şablonda kullanılmak üzere tasarlanmış öznitelikler oluşturup düzenleyebilirsiniz. Bir öznitelik oluşturduğunuzda, bunları diğer kullanıcıların da kendi meta veri şablonlarını oluştururlarken kullanabilmesini sağlayabilirsiniz.

Meta veri şablonu özellikleri, şablonların kendileri için meta veri görevi görür. Bu özellikler, kullanıcıların şablonlara erişmelerine izin verir, toplu işlemlerde yardımcı olur ve şablonu oluşturan kişiye açıklama verileri sağlar.

Bir öznitelik oluşturma

 1. Content Collection'da, Araçlar menüsünden Meta Veri Şablonları'nı seçin.
 2. Öznitelikleri Yönet sekmesini seçin.
 3. Öznitelik Oluştur ögesini ve ardından bir öznitelik türünü seçin. Bir öznitelik oluşturduktan sonra türü değiştiremezsiniz.
 4. Öznitelik için bir ad yazın. Bu ad Öznitelikleri Yönet sayfasındaki listede görünür.
 5. Bir açıklama yazın.
 6. Değerlerin dış bir kaynaktan türetildiğini belirtmek için Dış onay kutusunu seçin.
 7. Bu özniteliğin diğer meta veri şablonu kullanıcıları tarafından da kullanılabilmesini istiyorsanız Sistem Kullanılabilirliği'nin yanındaki Evet'i seçin. Özniteliğin özel kalmasını istiyorsanız Hayır'ı seçin.
 8. Kaydetmek için Gönder'i seçin.

Bir meta veri şablonuna öznitelik ekleme

Bir öznitelik oluşturduktan sonra onu bir meta veri şablonunda kullanabilirsiniz. Özniteliğin sistem genelinde kullanılabilmesini sağlarsanız özniteliği başkaları da kendi şablonlarında kullanabilirler.

 1. Şablonları yönet sayfasında, Form Tasarımı'nı seçin.
 2. Ekle menüsünden Alan'ı seçin.
 3. Alan Ekle bölümünden, mevcut alanı kopyalamak için Kopyala'yı seçin.
 4. Oluşturduğunuz özniteliği aramak için Gözat'ı seçin. Kullanılabilir öznitelikler listesine gözatabilir veya sayfanın üstündeki arama alanlarını kullanabilirsiniz.
 5. Özniteliği seçtikten sonra Gönder'i seçin. Alanı Biçimlendir sayfasına yönlendirilirsiniz.
 6. Alan için bir etiket yazın ve bir stil seçin (varsa).
  • Aşağı açılan liste, kullanıcının tek bir seçim yapması için ilgili değerleri içeren bir aşağı açılan liste oluşturur.
  • Liste Menüsü kullanıcının seçim yapabileceği sabit bir değerler listesi oluşturur.
  • Radyo Düğmeleri, kullanıcının tek bir seçim yapabileceği bir dizi düğme oluşturur.
  • Metin alanı, bir metin alanı üretir.
  • Metin Düzenleyicisi, metnin girilip biçimlendirilebileceği bir Metin Düzenleyici oluşturur.
 7. Kural seçeneklerinin yanında, kullanıcının bu alanla nasıl etkileşimde bulunacağını seçin:
  • Oku/Yaz, bu meta veri şablonu kullanıcılarının bu alan değerini girmelerini ve düzenlemelerini sağlar.
  • Salt Okunur, kullanıcıların bu alana veri girmesine izin vermez.
  • Bu alanı gerekli yapmak için Gerekli onay kutusunu kullanın.
 8. Alan Yardımı Metni bölümünde, bu alanın altında görünen kullanıcı yardım metnini yazın.
 9. Alanı kaydetmek için Gönder'i seçin.

Dosya türleri

Öznitelik/alan türü Açıklama
Dize Bu alan kullanıcının alan limitine kadar herhangi bir metin yazmasına olanak verir.
 • Kısa - Kullanıcı en fazla 100 karakter yazabilir
 • Orta - Kullanıcı en fazla 255 karakter yazabilir
 • Uzun - Kullanıcı en fazla 1000 karakter yazabilir
Biçimlendirilmiş metin Bu alan kullanıcının herhangi bir uzunlukta serbest formlu metin yazmasına ve İçerik Düzenleyicisini kullanarak onu biçimlendirmesine olanak verir.
Tam sayı Bu alana sadece tam sayılar (1, 2, 3 vb.) girilebilir.
Ondalık Bu alana sadece ondalık noktalı sayılar girilebilir.
Tarih Bu alan bir tarih seçicidir. Kullanıcı ögeyle ilişkilendirilecek bir gün, ay ve yıl seçebilir.
Saat Bu alan bir saat seçicidir. Kullanıcı ögeyle ilişkilendirilmek üzere günün bir saatini seçer.
Tarih/Saat Bu alan bir tarih ve saat seçicidir. Kullanıcı ögeyle ilişkilendirilecek bir saat, gün, ay ve yıl seçer.
Boole Bu alan kullanıcıya bir onay kutusu sunar.
Sınırsız dize Bu alan kullanıcının herhangi bir uzunlukta serbest formlu metin yazmasına olanak verir.
Seçim özniteliği Bu alan kullanıcıya aşağı açılan bir listede çeşitli metin seçenekleri, liste menüsü veya radyo düğmeleri sunar.

Seçenek eklemek için öznitelik veya alan türleri oluştur bölümünde Seçim Özniteliği'ni seçin. Özniteliğe bir ad verin, kullanılabilirlik durumunu seçin, ardından İleri'yi seçin. Seçenek Ekle sayfasına yönlendirilirsiniz. Seçim listesine öge eklemek için Seçenek Ekle'yi seçin.

Seçenekleri içeren uzun bir listeniz varsa Seçenekleri Toplu Ekle düğmesini kullanarak aynı anda birden fazla seçenek ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki biçimi kullanarak bir düz metin dosyası veya CSV dosyası yükleyebilirsiniz: Etiket, Değer, Kullanılabilirlik (Evet/Hayır). Seçenekleri Toplu Ekle sayfasında, dosyaya gözatın ve ayırıcı türünü seçin. Seçenekleri yüklemek için Gönder'i seçin.

İşiniz bittiğinde, sayfanın sonunda Tamam'ı seçin.

Bir şablonda yeni bir alan oluşturuyorsanız alanı yapılandırma işlemini tamamlamanız için Alanı Biçimlendir sayfasına geri yönlendirilirsiniz.

Bir şablonun dışında öznitelik oluşturuyorsanız oluşturmuş olduğunuz özniteliği arayabileceğiniz Öznitelikleri Yönet sayfasına geri yönlendirilirsiniz.