İçerik Koleksiyonu ile kurs malzemelerini tek bir konumda depolayabilir ve birden çok kurs için kullanabilirsiniz. Dosyaları öğrencilerinizle paylaşmak istediğiniz aynı dosyanın her an çok sayıda kopyasını yüklemek zorunda kalmazsınız. Bunun yerine, söz konusu malzemeleri bir kurs ya da ödevde kullanmak istediğinizde öğeleri İçerik Koleksiyonu'na yeniden bağlayabilirsiniz.

İçerik Koleksiyonu'ndaki öğe bağlantıları; bir kursu kopyaladığınızda, aldığınızda veya dışarı verdiğinizde farklı şekilde işler.

Kursu İçerik Koleksiyonu bağlantılarıyla kopyalama

Kursları kopyaladığınızda İçerik Koleksiyonu'ndaki öğe bağlantıları ve kullanıcıların bu öğelere erişim izinleri de kopyalanır. Bu dosyaları görüntülemek için tüm kullanıcıların İçerik Koleksiyonu'nda izninin olması gerekir. Gerekli izne sahip olmayan bir kullanıcı, kursta bir öğe bağlantısını seçerse Erişim Reddedildi mesajı ile karşılaşır. Kullanıcıların bir öğeye erişmesi için ek izin vermek istiyorsanız bu işlemi İçerik Koleksiyonu'ndan gerçekleştirmelisiniz.

İçerik Koleksiyonunda klasör izinleri hakkında daha fazla bilgi

İçerik Koleksiyonu öğe bağlantıları ile bir kurs kopyaladıktan sonra İçerik Koleksiyonu'nda Tüm Kurs Kullanıcıları için okuma iznini göreceksiniz.

Kurumunuz, bir kursun kopyalanmasının ardından izinleri otomatik olarak düzenlemek için Kurs Kopyalama Ayarları'na yönelik seçenekleri etkinleştirebilir. Bu ayar etkinleştirildiğinde, kurs alanlarının neredeyse tamamında bulunan İçerik Koleksiyonu öğelerine yönelik izinler otomatik olarak güncellenir. Testlerdeki, ölçme sınavlarındaki ve soru havuzlarındaki bağlantılı İçerik Koleksiyonu öğeleri izinleri otomatik olarak güncellemez. Eğitmenler bu öğelerin izinlerini İçerik Yönetimi'nden el ile güncelleştirmelidir.

İzinlerin otomatik yükseltilmesi yalnızca kopyalanan kurslara uygulanır.


Kursu İçerik Koleksiyonu bağlantılarıyla içeri aktarma veya geri yükleme

Blackboard Learn'de bir kursu dışarı aktardığınızda ya da arşivlediğinizde, tüm İçerik Koleksiyonu dosyalarının bağlantıları da dâhil edilir. Ardından bir paket içe aktarılır veya geri yüklenirse bu bağlantılar içeriğe dâhil edilir. Bu bağlantıların davranışı, İçerik Koleksiyonu'ndaki öğelerin durumuna bağlıdır.

Öğeler, İçerik Koleksiyonu içinde özgün konumlarında depolanmaya devam ediyorsa kurstaki bu öğelerin bağlantıları doğru şekilde çalışacaktır. Öğeler taşındıysa veya yeniden adlandırıldıysa bağlantılar bozulur.

Aynı şekilde kurs paketleri, bir kursa İçerik Koleksiyonu olmadan Blackboard Learn'deki geri yüklenirse veya içeri aktarılırsa içe aktarılan veya geri yüklenen kurstaki tüm İçerik Koleksiyonu öğelerinin bağlantıları bozulacaktır. Bunun nedeni, kursun gerçek dosyaları değil her öğeye ait bir bağlantıyı kaydetmesidir. Eğitmenler, kurstan bu öğelerin bağlantılarını silmelidir. Öğeler erişilebilir ise İçerik Koleksiyonu'na eklenir ve kurstan yeniden bağlanır.

İçerik Koleksiyonu taşınır veya silinir ise yukarıda açıklanan aynı davranış ortaya çıkar. Tüm İçerik Koleksiyonu öğeleri bağlantıları bozulur.

Blackboard Learn, alınan veya geri yüklenen kurslarda bağlantıları olan İçerik Koleksiyonu öğeleri için kullanıcı izinlerini otomatik olarak güncellemez.


Dosyaları İçerik Koleksiyonuna Karşıya Yükleme

İçerik Koleksiyonuna Sıkıştırılmış Dosya Karşıya Yükleme

İçerik Koleksiyonundan Sıkıştırılmış Paketteki Dosyaları Karşıdan Yükleme videosunu izleyin