Öğrencilerin bir ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz.

Çoklu denemeler öğrencilerin yolunda devam etmelerine, ödevlerin kalitesinin artmasına ve sonuç olarak öğrenci başarısına ve bilginin akıllarında kalmasına yardımcı olabilir. Öğrenciler taslak gönderebilir ve gelişmeleri üzerinden kredi kazanabilir. Hangi ödevlerin birden fazla denemeye izin verdiği ve her bir deneme için beklenti ve not verme ilkelerinin neler olduğu konularında öğrencileri bilgilendirin.

Örnek: Araştırma Makalesi Ödevleri

Dört denemeli bir ödevde bir öğrenci aşağıdaki ögeler için dosya ekleri gönderebilir:

 1. Ana hat
 2. Kaynakça
 3. Ön taslak
 4. Son makale

Her aşamada geri bildirim verebilirsiniz. Gönderilen her denemeye not verebilirsiniz ancak ödev notu olarak yalnızca son ödevin puanını kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, denemelerin dördüne ayrı ayrı (araştırma ödevinin her işlem parçası için birer tane olmak üzere) not vermek istiyorsanız her biri için ayrı ödevler oluşturabilirsiniz. Daha sonra Not Merkezi'nde hesaplanmış sütun ayarlayın. Her ödevin puanını toplayarak araştırma ödevi için son notu oluşturun.

Ayrıca grupların ödevlerini birden fazla göndermelerine ve her gönderim için geri bildirim ve puan almalarına da izin verebilirsiniz.


Birden Fazla Deneme Seçenekleri

Bir ödev oluşturduğunuzda Gönderim Ayrıntıları bölmesini genişletin. Kaç adet denemeye izin verileceğini ve Not Merkezi'nde hangi puanın kullanılacağını seçin.

Örneğin, üç adet denemeye izin verirseniz aşağıdaki puanlardan birini seçebilirsiniz:

 • Son Not Verilen Deneme - varsayılan
 • En Yüksek Not
 • En Düşük Not
 • İlk Not Verilen Deneme
 • Not Verilen Denemelerin Ortalaması

Ödeve Not Ver sayfası

 1. Ödeve Not Ver sayfasında, gönderilen denemelerin sayısı öğrencinin adının yanında görünür.
 2. Öğrenciler, en son not verilen deneme veya tüm not verilen denemelerin ortalaması gibi son puan için kullanılan denemeyi görüntüleyebilir.
 3. Diğer denemeleri görüntülemek için Deneme menüsünü seçin.

Denemeyi seçtikten sonra, not ve geri bildirim girin ve gönderin.

Ödevlere satır içi not verme hakkında daha fazla bilgi


Ek denemelere izin verin

Öğrenci deneme için maksimum deneme sayısını gönderdiyse ek denemeye izin verebilirsiniz.

Not Merkezi'nde hücrenin menüsüne gidin ve Not Ayrıntılarını Görüntüle'ye tıklayın. Not Ayrıntıları sayfası görünür.

Ek Denemelere İzin Ver yalnızca, bir öğrenci ödev için izin verilen maksimum deneme sayısını zaten gönderdiyse görünür. Öğrenci maksimum sayıya her ulaştığında yeniden deneme gönderme şansı vermeye devam edebilirsiniz. Öğrencinin yeniden göndermesine izin vermek için, önceki denemelere puan vermeniz gerekmez.

Bir ödev anonim durumdaysa yine de bir öğrenciye ek deneme hakkı verebilirsiniz. Öğrencilerin adlarını görüntüleyebilirsiniz ancak gönderimlerini veya kaç deneme kaldığını görüntüleyemezsiniz. Kalan deneme hakkı varsa isteğiniz yoksayılır.

Alternatif olarak, deneme puanını not hesaplamalarında yok saymak ve maksimum deneme sayısında hesaba katmamak için Denemeyi Yoksay'ı tıklatın.


Birden fazla deneme

Ödev Ayarları'ndan, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, ödevin son notunun hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

 • Tüm denemelerin ortalaması
 • Not verilmiş ilk deneme
 • En yüksek notu alan deneme
 • Not verilmiş son deneme
 • En düşük notu alan deneme
The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.

Grup ödevlerinde veya gönderimleri çevrim dışı olarak toplayacaksanız birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Son notun otomatik olarak nasıl hesaplanacağını Denemelere not ver ayarı belirler, ancak notu geçersiz kılma seçeneğiniz de olur. Ödev için ayarladığınız son tarih, her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız.

Birden fazla denemenin izin verildiği ödevlere not verme hakkında daha fazla bilgi