Öğrencilerin bir ödev için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz.

Çoklu denemeler öğrencilerin yolunda devam etmelerine, ödevlerin kalitesinin artmasına ve sonuç olarak öğrenci başarısına ve bilginin akıllarında kalmasına yardımcı olabilir. Öğrenciler taslak gönderebilir ve gelişmeleri üzerinden kredi kazanabilir. Hangi ödevlerin birden fazla denemeye izin verdiği ve her bir deneme için beklenti ve not verme ilkelerinin neler olduğu konularında öğrencileri bilgilendirin.

Örnek: Araştırma Makalesi Ödevleri

Dört denemeli bir ödevde bir öğrenci aşağıdaki ögeler için dosya ekleri gönderebilir:

  1. Ana hat
  2. Kaynakça
  3. Ön taslak
  4. Son makale

Her aşamada geri bildirim verebilirsiniz. Gönderilen her denemeye not verebilirsiniz ancak ödev notu olarak yalnızca son ödevin puanını kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, denemelerin dördüne ayrı ayrı (araştırma ödevinin her işlem parçası için birer tane olmak üzere) not vermek istiyorsanız her biri için ayrı ödevler oluşturabilirsiniz. Daha sonra Not Merkezi'nde hesaplanmış sütun ayarlayın. Her ödevin puanını toplayarak araştırma ödevi için son notu oluşturun.

Ayrıca grupların ödevlerini birden fazla göndermelerine ve her gönderim için geri bildirim ve puan almalarına da izin verebilirsiniz.


Birden fazla deneme

Ödev Ayarları'ndan, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, ödevin son notunun hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

  • Tüm denemelerin ortalaması
  • Not verilmiş ilk deneme
  • En yüksek notu alan deneme
  • Not verilmiş son deneme
  • En düşük notu alan deneme

Grup ödevlerinde veya gönderimleri çevrim dışı olarak toplayacaksanız birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Son notun otomatik olarak nasıl hesaplanacağını Denemelere not ver ayarı belirler, ancak notu geçersiz kılma seçeneğiniz de olur. Ödev için ayarladığınız son tarih, her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız.

Birden fazla denemenin izin verildiği ödevlere not verme hakkında daha fazla bilgi