Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

İçerik alanında bir test veya ölçme sınavı oluşturduğunuzda konum, zamanlayıcı, çoklu deneme ve sunuma göre geri bildirim, son tarih, kısıtlama seçeneklerini ayarlayın.

Bu konudaki seçenekler, hem testler hem de ölçme sınavları için geçerlidir.

Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası

Test veya ölçme sınavı menüsünü açın ve Test Seçeneklerini Düzenle veya Ölçme Sınavı Seçeneklerini Düzenle öğesini seçin.

Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfasında bulunan içerik alanında öğrencilere görünen talimatlar veya bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Test veya ölçme sınavı kullanılabilirliğini de yönetebilirsiniz.

Kullanıma kapalı ve silinmiş testler ve ölçme sınavları aşağıdaki şekillerde ayrılır:

 • Kullanıma kapalı testler ve ölçme sınavları, öğrencilere görünmeyen içerik alanında dağıtılır. Düzenleme Modu AÇIK olduğunda, eğitmenler ve kurs oluşturucuları kullanıma kapalı testleri görebilir.
  • Kullanılabilirliği belirli bir zaman dönemine göre sınırlayabilirsiniz. Tarihleri görüntüleme yalnızca göründüğünde bir test veya ölçme sınavı kullanılabilirliğini etkilemez.
 • Bir içerik alanından test veya ölçme sınavı silerseniz o konumdan kaldırılır. Test veya ölçme sınavını gerektiğinde yalnızca tek bir konumda yeniden oluşturabilirsiniz.
 • Bir testi veya ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından silerseniz kursunuzdan kalıcı olarak silinir. Bu eylem geri alınamaz.

Birden fazla deneme

Tanıdık gelmiyor mu? Birden fazla denemeye izin verme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin bir test veya ankete birden fazla girmelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme durumu, test veya ölçme sınavının en üstünde öğrencilere görünür.

Öğrencilerin test veya ölçme sınavlarına istedikleri kadar girmelerine izin vermek için Sınırsız Denemelere İzin Ver seçeneğini tıklatın. Veya Deneme Sayısı'nı seçin ve bir sayı girin.

Test için birden fazla deneme olduğunda, Denemelere şununla puan ver menüsünden Not Merkezi'nde hangi deneme puanın kullanılacağını da seçebilirsiniz.


Tamamlama, süreölçer ve parolayı zorlama

Bu bölümdeki seçenekler hem testler hem de ölçme sınavları için geçerlidir.

Bazı test ayarları, öğrencilerin bir teste erişebilecekleri süreyi kontrol etmenizi sağlar. Daha güvenli çevrim içi testler için bir parola da belirleyebilirsiniz.

Tamamlamaya zorlama

Tamamlamaya Zorla'yı etkinleştirirseniz öğrenciler başlattıkları testi tamamlamak zorunda olur. Öğrenciler teste yalnızca BİR DEFA erişebilir. Öğrencilerin üzerinde çalışırken soruları kaydetmeleri için Kaydet işlevi bulunmaktadır. Ancak öğrenciler testten çıkıp yeniden giremez. Talimatlarda, Tamamlamaya Zorla öğrenciye bildirilir ve açıklanır. Tamamlamaya Zorla seçeneğini etkinleştirmezseniz öğrenciler ilerleme durumlarını kaydedebilir, çıkabilir ve testi tamamlamak için geri dönebilir.

Öğrenciler tarayıcılarını yanlışlıkla kapatır, test sayfasından ayrılır veya elektrik veya İnternet bağlantıları kesilirse teste devam edemez. Bu durumda öğrencilerini sizinle iletişime geçmesi ve yeni bir deneme istemesi gerekmektedir.

Tamamlamaya Zorla seçeneğini saklamak isteyebilirsiniz. Bunun yerine, öğrencilerin bir gözetmen eşliğinde, Wi-Fi yerine bir Ethernet kablo bağlantısıyla kampüste teste girmelerini isteyebilirsiniz. Sorun yaşanması halinde gözetmen testi sıfırlayabilir.

Örnek: Süreölçerle tamamlamaya zorla

Öğrenciler başladıkları testi bitirmek zorundadır. Testten çıktıktan sonra zaman kalsa bile geri dönemezler. Öğrencilerin bağlantı sorunları varsa Tamamlamaya Zorla işlevinin etkin olduğu bir testi sıfırlamak için sizinle iletişim kurmaları gerekir.

Örnek: Sadece süreölçerle tamamlamaya zorlama

Öğrenci, süreli bir testte 10 dakika boyunca internet bağlantısını kaybedebilir. Bağlantı yeniden kurulduktan sonra öğrenci teste erişebilir ve çalışmaya devam edebilir. Otomatik Gönder kullanıldığında bu öğrenci çalışma süresinin bir kısmını kaybedecektir. Otomatik Gönder kullanılmadığında öğrenci çalışmaya devam edebilir ve öğrencinin gönderiminden sonra tamamlama süresini kontrol edebilirsiniz.

Zamanlayıcıyı ayarlama

Tanıdık gelmiyor mu? Süreölçer ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin tamamlanma süresini sınırlandırmak için bir süreölçer ayarlayabilirsiniz. Süreölçeri, süre bittiğinde testi otomatik olarak gönderecek şekilde ayarlayabilir veya öğrencilerin çalışmaya devam edip el ile göndermelerine izin verebilirsiniz. Öğrencilerin gönderimlerinde tamamlama sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Süreölçeri Ayarla öğesini seçin ve Dakika kutusuna süreyi yazın. Ekleyebileceğiniz maksimum süre 420 dakikadır.

Süreli test sırasında, geçen süre öğrencilere gösterilir. Zamanlayıcı uyarıları, sürenin yarısı 30 saniyeye inerken küme aralarında görünür.

Öğrenciler testi kaydedip çıkarsa süreölçer çalışmaya devam eder. Öğrenciler, testi gönderene kadar veya test süreölçer tarafından otomatik olarak gönderilene kadar (hangisi önce olursa) test üzerinde çalışmaya geri dönebilirler.

Süreli testlere yönelik öğrenci görünümünü kontrol edin (bu konuya dönmek için tarayıcınızın geri tuşunu kullanın)

Otomatik Gönder

süreölçeri ayarlarsanız Otomatik Gönder'i etkinleştirebilirsiniz. Süre dolduğunda testler otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Otomatik Gönder özelliğini etkinleştirmezseniz öğrenciler 420 dakikalık maksimum süreölçer süresi bitse bile devam etme seçeneğine sahiptir. Bu testler, öğrencilere süreyi aştıklarını bildirmek için Not Merkezi'nde Not Verme Gerekiyor simgesiyle görüntülenir. Testler ayrıca Test Bilgileri alanında SÜRE AŞILDI etiketi ile görünür. Sistem, limiti aşan tamamlama süreleri için otomatik ceza uygulamamaktadır. Bir öğrencinin gönderim sayfasında, notu tamamlanma süresine göre ayarlayabilirsiniz.

Örnek:

Salı günü, bir öğrenci Otomatik Gönder işlevi olmadan, 60 dakikalık bir zaman sınırı ile bir teste başlar. Öğrenci soruların yarısına yanıt vermeden testten çıkar. Öğrenci çıktığında süreölçer durmaz. Çarşamba günü, öğrenci geri dönüp testi bitirir ve gönderir. Geçen süre 16 saat 19 dakikadır.

Tamamlama süresini görüntüleme

Tamamlama süresini görüntülemek için Not Merkezi'nden bir öğrencini gönderimini açın ve Test Bilgileri bölümünü genişletin.

Parola

Tanıdık gelmiyor mu? Erişim kodu ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin test veya ölçme sınavını açmalarını sağlayacak bir parola belirleyebilirsiniz. Parolalar 15 karakter sınırına sahiptir ve büyük/küçük harfe duyarlıdır.


Konumu kısıtlama

Öğrencilerin test veya ölçme sınavına belirli bir konumda girmelerini isteyebilirsiniz. Bu konum dışındaki öğrenciler test veya ölçme sınavına giremez.

Bu seçenek, kurumunuz tarafından oluşturulan IP adresi aralığını esas alır. Kurumunuz bu aralığı oluşturmadıysa bu seçenek görünmez.

IP adresleri belirli bilgisayarları tanımlar ve konum kısıtlama gereksinimlerini uygulamak için iyi bir yöntemdir. Test Seçenekleri sayfasında Konumu Kısıtla menüsünden bir konum seçin.

Bazen, bir öğrenci veya öğrenci grubunun teste belirtilen konum (IP aralığı) dışında bir yerden girmesine izin vermeniz gerekebilir. Bu durumda, belirli öğrencileri veya öğrenci gruplarını konum kısıtlamasından hariç tutmak için Test Kullanılabilirlik Özel Durumları'nı kullanabilirsiniz.

Test kullanılabilirliği özel durumları hakkında daha fazla bilgi

Bu özel durumun etkinleştirilmiş olduğu öğrenciler herhangi bir konumda diğer öğrenciler için kısıtlanmış olsa bile teste girebilir.

Büyük miktarda test durumunda, siz veya gözetmen sistem tarafından uygulanan bir kısıtlamayı geçersiz kılabilirsiniz. Teste Başla sayfasında öğrencilerin teste erişimleri engellendiğinde tek tek örnekleri görebilirsiniz. Bir öğrencinin teste devam edebilmesi için bu kısıtlamayı geçersiz kılacak bir seçeneği de görebilirsiniz.

Bu kısıtlamalar daha sonra gözden geçirme gerekebilir diye sistem tarafından günlüğe kaydedilir.


Test kullanılabilirlik özel durumları

Tanıdık gelmiyor mu? Öğrenciler için ayrı ayrı değerlendirme özel durumu ekleme hakkında bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Mevcut kullanılabilirlik ayarlarında, bireysel öğrenciler veya gruplar için özel durumlar oluşturabilirsiniz. Engelli öğrencilere ya da teknoloji ve dil farklılıklarına kolaylık sağlamak üzere istisna atamak için özel durumları kullanabilirsiniz.

Testi sadece belirli öğrencilere veya gruplara sunan bir uyarlamalı sürüm üyelik kuralı oluşturduysanız yalnızca o öğrenciler teste erişebilir. Test Kullanılabilirlik Özel Durumları bölümüne farklı öğrenciler veya gruplar eklerseniz teste erişemezler.

Örnek:

Tek denemeli bir test için görme engelli bir öğrenci için daha fazla denemeye ve ilk defa ekran okuyucu teknolojisi kullanmaya izin verebilirsiniz.

Test veya ölçme sınavı için ayarlar varsa aşağıdaki özel durumları oluşturabilirsiniz:

 • Deneme sayısı
 • Zamanlayıcı
 • Kullanılabilirlik: Testin, öğrencilerin ve grubun kullanımına açıldığı tarih ve saat
 • Tamamlamaya zorla
 • Konumu kısıtla

Sadece şu alanlardan birinde tarih ve saat belirtebilirsiniz: Uyarlamalı sürüm veya test özel durumları. Bir alanda tarih ve saat belirttikten sonra, başka bir alanda daha tarih ve saat belirtirseniz ilk ayar geçersiz olur.

Kullanım süresini uzatma

Test kullanılabilirliği özel durumları ile, belirli öğrencilere ve gruplara bir test için daha uzun bir erişim süresi sunabilirsiniz.

Örnek:

Test Kullanılabilirliği bölümünde, bir testi 1 Ekim'de saat 13.00'ten 15.00'e kadar görüntülemeyi seçersiniz.

Test Kullanılabilirlik Özel Durumları bölümünde, öğrencileri ve grupları seçebilir ve onlara teste erişmek için daha uzun bir süre tanıyabilirsiniz. İlk Tarih ve Son Tarih alanlarına bir gün ve saat eklemeniz gerekir.


Son tarih

Not Merkezi'ndeki not verme dönemlerini kullanıyorsanız bu test veya ölçme sınavı not verme dönemine ve Blackboard'um menüsündeki takvime kolayca eklemek için bir son tarih belirleyin.

Son tarih ve geç gönderimler

Geç gönderimleri önlemek için Son tarih geçilirse öğrencilerin Teste/Ölçme Sınavına başlamalarına izin verme onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. Son tarihten sonra öğrenciler, test veya ölçme sınavını artık tamamlayamayacakları konusunda bilgilendirildikleri bir ileti alırlar.

Geç gönderimlere izin verdiğinizde aşağıdaki sayfalarda açıkça işaretlenirler:

 • Not Verme Gerekiyor (sadece testler)
 • Tüm Denemeleri Görüntüleme
 • Test Gönderimini Gözden Geçir
 • Not Ayrıntıları

Otomatik olarak not verilen testler için yapılan geç gönderimler de bu sayfalarda görünür. Not Verme Gerekiyor durumunun kalkması için geç yapılan test gönderimlerini manuel olarak incelemeniz gerekir. Bir geç gönderime erişip Kaydet ve Çık'ı seçtiğinizde otomatik olarak verilen test notu öğrenci için yayınlanır ve not Not Merkezi sütununda görünür. Ölçme sınavları anonim olarak gönderildiğinden öğrencilerin asıl gönderimlerini göremezsiniz. Ancak bir öğrenci bir ölçme sınavın geç gönderdiğinde gönderime erişip Kaydet ve Çık'ı da seçmeniz gerekir. Ardından, Not Merkezi'nde ve öğrenci için Notlarım bölümünde Tamamlandı simgesi görünür.


Kendini değerlendirme seçenekleri

Varsayılan olarak, dağıtılan test Not Merkezi hesaplamalarına dahil edilir. Ancak öğrencilerin Not Merkezi hesaplamalarını etkilemeden gözden geçirmek veya pratik yapmak için testlere girmelerine izin verebilirsiniz.

Öğrencilerin puanlarını Not Merkezi'nde gizleyerek testi, kendini değerlendirmeye dönüştürebilirsiniz. Öğrenciler, toplam notlarını etkileyen bir puanla ilgili baskı hissetmeden öğrenmeyi pekiştirmek için teste girebilir. Nasıl yaptıklarını görebilmeleri için, Test Sonuçları ve Geribildirimi Öğrencilere Göster bölümünde uygun seçenekleri belirleyin. Tüm seçenekleri belirlerseniz öğrenciler seçtikleri ve doğru olan yanıtları göreceklerdir.

Kendini değerlendirme seçenekleri
SeçenekAçıklama
Bu Testi Not Merkezi Puan Hesaplamalarına Dahil EtBu testi Not Merkezi hesaplamalarına dahil edebilirsiniz. Test dahil edilmezse puan Not Merkezi hesaplamalarını etkilemez.
Bu Testin Sonuçlarını Eğitmenden ve Not Merkezi'nden Tamamen GizleBu test puanını sizden gizleyebilir ve Not Merkezi hesaplamalarından hariç tutabilirsiniz. Not Merkezi'ndeki ekranda Not Ayrıntıları sayfasında Tamamlandı/Tamamlanmadı ve Mevcut Değil görünür. Öğrencinin sorulara verdiği yanıtları göremezsiniz. Öğrenciler kendi puanlarını görüntüleyebilir.

Bu seçeneği seçtiğinizde ve Not Merkezi'ndeki sütun bilgileriniz düzenlediğinizde aşağıdakiler kullanıma kapanır:

 • Bu Sütunu Diğer Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et
 • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster

Sonuçlar ve geri bildirim seçenekleri

Test veya ölçme sınavını tamamlayan öğrencilerin kullanımına açık olacak sonuç ve geri bildirimleri ayarlayabilirsiniz. Menüleri kullanarak bir veya iki kuralı belirleyebilirsiniz. Bazı kuralları kombinasyon halinde seçemezsiniz. İlk menüden bir kuralı seçtikten sonra, bazıları ikinci menüde görünmeyebilir.

Kurallar çakışırsa sistem öğrenciye veya öğrenci grubuna daha kapsamlı izinler sağlar. Örneğin, öğrenciler en fazla deneme sayısı ve en uzun kullanılabilirlik süresi alacaktır.

Hiçbir değişiklik yapmazsanız öğrenciler testlerini gönderdikten sonra genel test puanlarını ve her bir ayrı soru için kazandıkları puanları görür. Doğru yanıtlar veya geri bildiriminiz gibi başka görmelerini istediklerinizi belirlemek için daha fazla seçenek seçin.

Öğrenciler her zaman genel test puanlarını görebilir. Bu seçeneği bu sayfadan değiştiremezsiniz. Henüz puanlarını görmelerini istemezseniz Not Merkezi sütunu menüsüne gidin ve sütunu öğrencilerden gizleyin. Ancak test sütununu öğrencilerden gizlediğinizde Notlarım'da test ile ilgili hiçbir şey görmez. İçerik alanında teste eriştiklerinde testi ne zaman gönderdiklerini belirten bir ileti alırlar. Puanlar görünmez.

Bu tablo test ve ölçme sınavı sonuçlarını ve geri bildirim seçeneklerini açıklar.

Test ve ölçme sınavı sonuçları ve geri bildirim seçenekleri
SeçenekAçıklama
Ne ZamanBir seçim yapmalısınız. İstenen test sonuçlarının ve geri bildirimlerin öğrencilere ne zaman gösterileceğini belirler:
 • Gönderimden Sonra: Bu seçenek varsayılandır.
 • Bir Defalık Görüntüleme: Öğrenciler testlerini ve ölçme sınavlarını gönderdikten sonra, belirli sonuçlar ve geri bildirim seçenekleri öğrencilerin BİR DEFA görüntülemesi için etkindir. Ancak, Not Merkezi sütununu öğrencilerden gizlemediğiniz sürece, öğrenciler kazandıkları puanları her zaman görüntüleyebilir. Öğrenci test veya ölçme sınavından çıktıktan hemen sonra, diğer sonuçlar ve geri bildirimler kısıtlanır. Ayarı değiştirebilir veya ikinci görüntüleme için başka bir kural ekleyebilirsiniz. İkinci kural bir defalık görüntüleme kuralıyla birleştirilmez ancak ayrı olarak uygulanır.
 • Belirli Bir Tarihte: Seçilen tarih ve saatten sonraki sonuçları ve geri bildirimi görüntüleyin.
 • Son Tarihten Sonra
 • Kullanılabilirlik ve Bitiş Tarihinden Sonra
 • Denemelere not verildikten sonra: Tüm öğrenciler test veya ölçme sınavını gönderdikten sonra, sonuçlar ve geri bildirim öğrencilerin kullanımına açık duruma gelir. Bir veya daha fazla öğrenci bir deneme göndermezse tüm öğrencilerin seçilen sonuçları ve geri bildirimi görüntüleyebilmesi için 0 not atamalısınız.
Soru Başına PuanHer test sorusu için kazanılan puanı gösterin. Bu seçenek sadece testler için varsayılandır. Tek tek sorular için puanları göstermek istemezseniz onay kutusunun işaretini kaldırın.
YanıtlarÖğrencilerin yanıtlarıyla ilgili bilgileri görmelerine izin verebilirsiniz:
 • Tüm Yanıtlar: Tüm yanıt seçeneklerini gösterin.
 • Doğru: Yalnızca doğru yanıtlı testleri gösterin.
 • Gönderildi: Tüm öğrencilerin gönderilen yanıtlarını gösterin.

Örnek 1: Daha fazla geri bildirim gösterin

Öğrenciler testlerine eriştiklerinde, genel puanlarını, her bir sorunun puanını ve tüm yanıt seçeneklerini görür. Gönderilen yanıtlarını doğru veya yanlış işaretlendiğini ve verilen geri bildirimleri görürler.

Örnek 2: Kopyayı önlemek için daha az geri bildirim gösterin

Öğrenciler testlere farklı zamanlarda giriyorsa tüm öğrenciler testi gönderene kadar sınırlı geri bildirim miktarını kullanıma açılır.

İlk kural olarak, ilk menüde Gönderimden Sonra'yı seçin ve Soru Başına Puan onay kutusunun işaretini kaldırın. Başka seçim yapmayın. Testlerini gönderdikten sonra, öğrenciler yalnızca genel test puanlarını görebilir.

İkinci kural olarak, Son Tarihten Sonra'yı seçin ve daha fazla sonuç ve geri bildirim gösterecek seçenekleri belirleyin. Öğrencilere görüntülenecek ek geri bildirim olduğunu bildirmek için bir duyuru oluşturabilirsiniz.

Geri bildirimHer soru için eğitmen tarafından oluşturulan geri bildirimi gösterin. Bu seçenek sadece testler için görünür.
Yanlış Soruları GösterÖğrencinin yanlış veya kısmen yanlış yanıtladığı soruları gösterin. Bu seçenek sadece testler için görünür. Öğrencilerin çalışmalarını bu alanlara odaklayabilmesi için yanlış soruları gösterebilir ve birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.

Sonuçlar ve geri bildirim için bir defalık görüntüleme

Test Sonuçları ve Geri bildirimi Öğrencilere Göster bölümünde, Bir Defalık Görüntüleme'yi seçebilirsiniz. Öğrenciler testlerini gönderdikten sonra, seçtiğiniz sonuçlar ve geri bildirim seçenekleri öğrencilerin BİR DEFA görüntülemesi için etkindir. Ancak, öğrenciler her zaman kazandıkları genel test puanlarını görüntüleyebilir. Öğrenci testten çıktıktan hemen sonra, seçtiğiniz herhangi diğer seçenekler kısıtlanır. Daha sonra öğrencilerin yeni belirlenen seçenekleri görüntülemelerine izin vermek için ikinci bir kural uygulayabilirsiniz. İkinci kural bir defalık görüntüleme kuralıyla birleştirilmez ancak ayrı olarak uygulanır.

Her kural için farklı seçenekler belirleme imkanı başlangıçta bazı test sonuçları ve geri bildirimleri ve ardından daha fazlasını göstermenize imkan verir.

Örnekler:

Kural #1: Bir Defalık Görüntüleme ve Yanlış Soruları Göster'i seçin. Diğer öğrencilerin hâlâ teste girmelerine izin verilirken, kimsenin doğru yanıtları paylaşmaması için diğer seçenekleri belirlemeyin.

Kural 2: Aşağıdaki seçeneklerin hepsini seçin:

 • Son Tarihten Sonra
 • Soru Başına Puan
 • Tüm Yanıtlar
 • Doğru
 • Gönderildi
 • Geri bildirim

Son tarihten sonra, öğrenci tüm yanıt seçenekleriyle birlikte puanlarını görür. Gönderilen yanıtlarını doğru veya yanlış işaretlendiğini ve eğitmen geri bildirimlerini de görürler.


Test veya ölçme sınavı sunumu

Bu tablo testler ve ölçme sınavlarında soruları sunma seçenekleri açıklar.

Soru seçenekleri
SeçenekAçıklama
Tümü Bir DefadaTüm soruları tek bir ekranda sunun. Öğrenciler tüm sorularda ilerler ve sorudan soruya yukarı ve aşağı hareket edebilir. Seçildiğinde, Geriye Dönüşü Engelle'yi seçmeyebilirsiniz.
Her Defasında Bir AdetHer defasında bir soru gösterin. Ekranda sorular arasında hareket etmek için gezinme araçları bulunur. Gönder işlevi yalnızca test veya ölçme sınavının son sayfasında görünür. Ayrıca Geri Dönüşü Engelle ve Soruları Rastgele Seç'i de seçebilirsiniz.
Geri Dönüşü EngelleÖğrencilerin zaten yanıtladıkları sorulara geri dönmelerini engelleyin. Geriye dönüşe izin vermezseniz her defasında bir soru gösterilir ve <<, < ile >> işlevleri öğrencilere görünmez.
Soruları Rastgele SeçTest veya ölçme sınavına her girildiğinde soruları rastgele bir sırada gösterin. Test Tuvali'nde göründüklerinde referansları soru numaralarına girdiyseniz rastgele sıralama, soru numaralandırmasını değiştirdiğinden bu seçeneği kullanmayın.

Tanıdık gelmiyor mu? Soruları rastgele sıralama ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

ULTRA: Doğru yanıtları göster

Değerlendirme ayarlarını seçerken, öğrencilerin gönderimlerinden sonra otomatik olarak puanlanan soruların doğru yanıtlarını görmelerine izin verebilirsiniz. Örneğin; öğrencilerin birden fazla denemeye izin verilen değerlendirmelerde hangi soruları kaçırdıklarını görmelerini ancak doğru yanıtları görmemelerini istersiniz. Ayrıca tüm öğrenciler gönderimlerini tamamlayana kadar yanıtları gizleyebilirsiniz.

Değerlendirme ayarları panelinde Doğru yanıtları göster ve Soru puanlarını göster öğeleri varsayılan olarak seçili değildir. Bu nedenle, her soru için doğru yanıtlar ve puanlar öğrenciler tarafından görülemez. Öğrencilerin değerlendirme içeriğiyle birlikte yanıtları incelemelerini istediğinizde ayarlar paneline dönün ve Doğru yanıtları göster öğesini tıklatın. Soru puanlarını göster öğesi otomatik olarak seçilecektir. Doğru yanıtları gösterdiğinizde soru puanlarını da göstermeniz gerekir. Yalnızca soru başına puanı göstermek ancak doğru puanı göstermemek için Doğru yanıtları göster onay kutusunun işaretini kaldırın.

Belirlediğiniz son tarih bu ayarı etkilemez. Yanıtları tüm öğrencilere açıklamaya hazır olduğunuzda onay kutusunu seçin.

Öğrenciler bir değerlendirmeyi tamamlayıp gözden geçirmek için geri döndüklerinde değerlendirmenin en üstünde bir başlık görünür. Tüm öğrenciler gönderim yaptıktan sonra kendilerine eğitmenlerinin doğru cevapları göstereceği bildirilir. Verdiğiniz geri bildirimler notlar yayınlanana kadar görünmez.

Öğrencilerin, sorusuz değerlendirmelerin başlığını görmesini istemiyorsanız oluşturma sırasında Doğru cevapları göster onay kutusunu seçin.

ULTRA: Otomatik geri bildirim

Otomatik geri bildirim, otomatik not verilen soru türlerinde ayrı ayrı geri bildirim girmenize olanak tanır. Öğrenciler, belirlediğiniz yayımlama zamanı ayarlarına bağlı olarak geri bildirimi otomatik olarak alır. Geri bildirim şu anda soru düzeyinde eklenebilmektedir.

Otomatik Geri Bildirim'i etkinleştirmek için açma kapatma düğmesini seçin. Doğru yanıt geri bildiriminizi ve Yanlış yanıt geri bildiriminizi yazın. Yanlış yanıt geri bildirimi aynı zamanda kısmi puanlı yanıtlar için de görüntülenir. Varsayılan olarak otomatik geri bildirim, öğrencinin gönderiminin ardından görüntülenir. Yayımlama zamanı ayarlarını değiştirmek için düzenleme simgesini seçin. Geri bildirimi gönderimin ardından veya belirli bir tarihte gösterin. Doğru yanıtları göster'i seçtiyseniz otomatik geri bildirim ayarlarınızın doğru yanıtları gösterme tarihiyle aynı zamanda veya öncesinde olması gerekir.


ULTRA: Otomatik Geri Bildirim hakkında bir video izleyin

Video: Otomatik Geri Bildirim videosu, Otomatik Geri Bildirimin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.


ULTRA: Erişim kodları hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Parola ekleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Erişim kodundan yararlanarak değerlendirmenize bir güvenlik katmanı ekleyin.

Öğrencilerin ve grupların değerlendirmeye ne zaman gireceklerini kontrol edebilmek için bir erişim kodu dağıtabilirsiniz. Şu anda erişim kodları sistem tarafından rastgele üretilmektedir. Erişim kodlarını özelleştiremezsiniz.

Değerlendirmeler testleri ve ödevleri ifade eder ancak SCORM öğelerini kapsamaz.

Örnek:

Bazı öğrencilerin diğerlerinden önce değerlendirmeye girmesini istediğinizde bir erişim kodu eklersiniz. Erişim kodunu yalnızca ilk gruptaki öğrencilere dağıtabilirsiniz. Değerlendirmeye daha sonra girecek öğrenciler değerlendirmeyi girmeden önce ön izleyemezler.

Örnek:

Denetlenen veya gözetim altında yapılan bir değerlendirme için erişim kodu ekleyebilirsiniz. Öğrenciler kimlik belgelerini gösterir, eğitmenden veya gözetmenden erişim kodunu alır ve sınıfta değerlendirmeye girerler.

Aynı teste farklı zamanlarda birkaç öğrenci grubu giriyorsa her bir grup için erişim kodunu değiştirebilirsiniz. Bazı öğrencilerin daha sonra devam etmek üzere çalışmalarını kaydetmediklerine emin olmanız yeterlidir.

Öğrenciler neleri görür?

Kurs İçeriği sayfasında, siz yayımlama koşulları eklemediğiniz veya gizlemeyi seçmediğiniz sürece erişim koduyla korunan bir değerlendirmeyi tüm öğrenciler görebilir. Eklediğiniz talimatları görüntülemek için tüm öğrenciler Ayrıntılar ve Bilgiler panelini açabilir. Erişim kodu olmadan değerlendirmeyi başlatamazlar.

Erişim kodu sistem içinde hiçbir yerde saklanmaz. Öğrenciler erişim kodunu yalnızca sizden veya kodu vermeyi uygun gördüğünüz diğer rollerden alabilir. Gerektiğinde erişim kodunu değiştirebilir ve bu durumu öğrencilere haber verebilirsiniz.

Öğrenciler değerlendirmeyi kaydetmek ve daha sonra geri dönmek isterlerse aynı kodu kullanabilirler. Öğrencilerin notlarını ve tarafınızdan gönderilen geri bildirimi görmek için erişim koduna ihtiyacı yoktur.


ULTRA: Erişim kodu ekleme

Bir testin veya ödevin Ayarlar panelindeki Değerlendirme güvenliği bölümünden Erişim kodu ekle'yi seçin.

Erişim kodunun ayarını Açık yapın. Sistem, 6 basamaklı rastgele bir erişim kodu üretir. Bu kodu özelleştiremezsiniz. Erişim kodunu kopyalamak için kodun yanındaki simgeleri kullanın veya kodu değiştirmek için yenileyin. Yalnızca eğitmenler erişim kodunu yenileyebilir veya değiştirebilir. Kodu kapatıp tekrar açarsanız kod değişmez.

Devam et öğesini seçin. Erişim kodu Ayarlar panelinde görünür. Kodu silmek için çöp kutusu simgesini tıklatabilirsiniz. Artık öğrenciler değerlendirmeyi başlatmak veya sürdürmek için koda ihtiyaç duymaz.

Anımsatıcı: Erişim kodunu öğrencilere eğitmenler veya gözetmenler verir.

LockDown Browser Panosu

Değerlendirmelerinize daha fazla güvenlik eklemek için hem Lockdown Browser'ı hem de erişim kodunu birlikte açabilir ve ortak çalışmalarını sağlayabilirsiniz. LockDown Browser'ın başlatılması için öğrencilerin doğru erişim kodunu girmesi gerekir.

Lockdown Browser hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Süreölçer ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Süreölçer ekleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Ultra Kurs Görünümü'nde bir teste süre sınırı ekleyebilirsiniz. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir.

Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Ek süre öğrencilerin denemeleri sırasında bağlantıları kesilmişse tekrar bağlanmalarına imkan verir. Ayarladığınız esas sürenin öğrencilerin tüm soruları okuyup yanıtlamasına yetip yetmediğini görmek için ek süre tanıyabilirsiniz. Testlere not verirken, her öğrencinin testi bitirmek için ne kadar ek süre kullandığını görebilirsiniz. Ayrıca hangi soruların esas süre dolduktan sonra yanıtlandığını da görebilirsiniz. Öğrenciler bu bilgilerin aynısını not verilen testlerine eriştiklerinde de görürler.

Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Test Ayarları panelindeki Ek Araçlar bölümünden Süre sınırı ekle komutunu seçin.

Önce bir süre sınırı yazın. Süre sınırı, 1-480 arası bir tamsayı olmalıdır. Kesirli sayılar desteklenmez. Ardından iki seçenekten birini seçin:

 • Süre dolduğunda çalışma otomatik olarak kaydedilip gönderilir: Bir öğrenci belirlenen süre içinde gönderim yapmazsa sistem testi otomatik olarak kaydedip gönderir.
 • Öğrenciler süre dolduktan sonra da çalışmak için ek süreye sahip olur: Bu seçeneği belirlediğinizde görünen menüden ek süreyi seçin:
  • %50
  • %100
  • Sınırsız ek süre

%50 ve %100 seçenekleri, test kaydedilip otomatik olarak gönderilmeden önce süre sınırına ne kadar zaman eklendiğini gösterir. Örneğin, süre sınırı olarak 60 dakika ayarlayıp, ek süre olarak %50'yi seçerseniz öğrencileriniz, süre dolduktan sonra 30 dakika daha çalışabilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz. Ek süre verildiğini belirten bir açılır ileti alırlar. Ek süreyi kullanmayı veya testi göndermeyi seçebilirler. Çalışmalarını süre sınırı dolduktan sonra gönderdikleri takdirde kısmi puan alacakları bildirilir.

Birden fazla denemeye izin verirseniz süre sınırı her deneme için geçerli olur.

Test Ayarları paneline dönmek için X işaretini seçin. Belirlediğiniz süre sınırı ayarını görüntüleyebilirsiniz. Değişiklik yapmak için süre sınırını seçin. Ancak öğrenciler gönderim yaptıktan sonra süre sınırını düzenleyemezsiniz. Süre sınırını kaldırmak üzere Kaldır simgesine erişmek için süre sınırının üzerine gelin. Süre sınırı test ayrıntılarıyla birlikte Kurs İçeriği sayfasında da görünür ancak ek süre görünmez.

Süre sınırı istisnası + süre sınırı

Öğrencilerin süre sınırı istisnası varsa ve ayarlar bölümünden bir değerlendirmenin bitirilmesi için daha fazla zaman tanırsanız söz konusu süreler birleştirilir.

Süre sınırı istisnaları ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrenci iş akışı

Öğrenciler süre sınırını Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarıyla birlikte görürler. Süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler. Ekranın sol alt köşesinde bulunan bir geri sayım sayacı, kalan süreyi öğrencilere dakika olarak, son dakikaya girildiğinde de saniye olarak belirtir.

Öğrenciler Denemeye Başla'yı seçtiklerinde, teste erişebilmeleri için önce süreölçeri başlatacakları bir açılan pencere görürler.

Ek süre verdiyseniz esas süre dolduğunda başka bir açılır pencerede testi o anda gönderebilecekleri veya daha uzun süre çalışabilecekleri bildirilir. Ayrıca süre sınırı dolduktan sonra gönderilen ödevlere kısmi puan verileceği de belirtilir. Esas süre sınırının bitmesine az bir zaman kalana kadar öğrencilerinize herhangi bir uyarı yapılmaz.

Öğrenciler testte aktif şekilde çalışıyor olsa da olmasa da süreölçer çalışmaya devam eder. Bir taslak kaydeder veya test penceresinden çıkarlarsa geri sayım devam eder ve süre dolduğunda çalışmaları kaydedilip gönderilir.

Süre sınırı olan testlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Birden fazla deneme

Tanıdık gelmiyor mu? Birden fazla denemeye izin verme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Test Ayarları'ndan, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, testin son notunun hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

 • Tüm denemelerin ortalaması
 • Not verilmiş ilk deneme
 • En yüksek notu alan deneme
 • Not verilmiş son deneme
 • En düşük notu alan deneme

Grup testlerinde veya gönderimleri çevrim dışı olarak toplayacaksanız birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Son notun otomatik olarak nasıl hesaplanacağını Denemelere not ver ayarı belirler, ancak notu geçersiz kılma seçeneğiniz de olur. Test için ayarladığınız son tarih, her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız.

Birden fazla denemenin izin verildiği testlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları ve yanıtları rastgele sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Test ve ölçme sınavı sunumuyla ilgili seçenekler hakkında bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerin akademik dürüstlük sergilemesine yardımcı olmak için soruları ve yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini ya da ikisini birden kullanabilirsiniz. Testin İçerik Ayarları sayfasında yanıtları rastgele yapma seçiminiz hakkında bir ileti görünür.

Soruları rastgele sıralama

Test Ayarları'ndan Soruları rastgele sırala öğesini seçip öğrencilere soruları rastgele sıralamayla gösterin.

Sorular, testi oluştururken kullandığınız sıralamayla görünür. Öğrencilerin bir test denemesine başladıkları her seferinde ise farklı bir sıralamayla görüntülenir. İçerik ve Ayarlar sayfasında görünen soru numaralarına referanslar eklerseniz Soruları rastgele sırala seçeneği kullanmayın. Rastgele sıralama, soru numaralarını değiştirir ve karışıklığa neden olabilir.

Öğrenciler gönderime başladıktan sonra Soruları rastgele sırala ayarını seçebilir veya işaretini kaldırabilirsiniz.

Metin blokları veya dosyalar içeren testlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Yanıtları rastgele sıralama

Test Ayarları'ndan Yanıtları rastgele sırala öğesini seçip Çok Yanıtlı ve Çoktan Seçmeli yanıt seçeneklerini öğrencilere rastgele sıralamayla gösterin.

Yanıtlar, testi oluştururken kullandığınız sıralamayla görünür. Öğrencilerin bir test denemesine başladıkları her seferinde yanıtlar farklı bir sıralamayla görüntülenir.

Öğrenciler gönderime başladıktan sonra Yanıtları rastgele sırala ayarını seçemez veya işaretini kaldıramazsınız.


ULTRA: Anonim not vermeyi etkinleştirme

Soru içermeyen bir test oluştururken Test Ayarları panelinden anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Siz not verirken öğrencilerin adları gizlenir. Anonim olarak not verilen testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Paralel not vermeyi etkinleştirme

Soru içermeyen bir test oluştururken Test Ayarları panelinden paralel not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. 

Sistem sizin seçtiğiniz not verenleri rastgele olarak atar, böylece her öğrenci için testle ilgili iki not veren olur. Not verme işi, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, sadece kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir. Öğrencilerin son notlarını eğitmenler veya uzlaştırıcılar belirler.

Paralel not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Değerlendirme özel durumları hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Öğrenciler için ayrı ayrı değerlendirme özel durumu ekleme hakkında bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Özel şartlarda, belirli bir öğrenciye belirli bir test veya ödevle ilgili özel durum atayabilirsiniz. Değerlendirme öğrencilerden gizlense dahi özel durum, ek denemeleri veya genişletilmiş erişimi içerir. Erişimi, son tarihten farklı olan gösterme ve gizleme tarihlerinden yararlanarak uzatabilirsiniz.

Genişletilmiş erişim için bireysel bir istisna ayarlamadan önce şartlı kullanımı (gösterme ve gizleme tarihleri) ayarlamanız gerekir.

Özel durum, sadece söz konusu değerlendirmeye yönelik olarak başka herkes için iki ayarı geçersiz kılar. Öğrenciler eklediğiniz özel durumları görmez.

Test ve değerlendirme özel durumlarını değerlendirmenin Gönderimler sayfasından veya bir gönderimden ayarlarsınız. İnternetle ilgili sorun yaşayan, engelli olan, teknoloji ve dil farklılıkları bulunan öğrenciler için özel durumları kullanabilirsiniz.

Örnekler:

 • Tek denemeli test: Görme engelli olan ve ilk defa ekran okuyucu teknolojisi kullanmak isteyen bir öğrenci için daha fazla deneme yapma izni verebilirsiniz.
 • Şu tarihten sonra gizle: tarih ve saat şartlı kullanımına sahip ödev: İnternetle ilgili sorun yaşayan bir öğrencinin bir ödeve olan erişimini genişletin. Ancak son tarih ve saat, orijinal Şu tarihten sonra gizle zamanı ile aynı ise gönderim yine de not defterinde geç olarak işaretlenir.

Grup ödevi veya grup testi için belirli bir gruba sadece genişletilmiş erişim için özel durum atayabilirsiniz. Şu anda grup değerlendirmeleri için birden fazla denemeye izin verilmemektedir.

Grup özel durumları hakkında daha fazla bilgi

Özel durumlar ve istisnalar

Özel durumlar, kurs katılımcı listesinde ayarladığınız istisnalardan farklıdır. İstisna, tek bir öğrenci için kursunuzdaki tüm son tarihlere veya zaman sınırlamalarına uygulanır. Şu anda, tek bir öğrenci veya grup için son tarihlerde ve süre sınırlarında istisnalara izin verilmez. İstisnalara, yalnızca gösterme ve gizleme tarihleri ile ek denemeler için izin verilir.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

İstisnaların gruplarda nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Bir değerlendirme özel durumu oluşturma

Bir değerlendirmenin Gönderimler sayfasından, öğrenciler için tek tek özel durumlar ekleyebilirsiniz. Özel durumları bir öğrenci veya grubun kendi gönderim sayfasından da ekleyebilirsiniz. Anonim olarak not verilen bir değerlendirme için özel durum ekleyemezsiniz.

Bir değerlendirmenin Gönderimler sayfasından

Bir değerlendirmenin Gönderimler sayfasından, bir öğrencinin satırındaki menüyü açın ve Ayarları düzenle'yi seçin. Gönderim Ayarlarını Düzenle paneli açılır.

Şu tarihte göster ve Şu tarihten sonra gizle tarih ve saatlerini değiştirebilir ve ek denemelere izin verebilirsiniz.

Koşullu kullanılabilirlik ile ilgili daha fazla bilgi

Ayarlarda bir değişiklik yapana kadar kaydedemezsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız paneli kapatmak için İptal'i seçin.

Tek bir gönderimden

Bir öğrenci veya grubun gönderim sayfasından not kutucuğunun yanındaki menüyü açın ve İstisnalar'ı seçin. Gönderim Ayarlarını Düzenle paneli açılır.

Genişletilmiş erişim örneği:

Belirli bir tarih ve saatten sonra içeriği gizlediyseniz, tek bir öğrenci için erişimi genişletebilirsiniz. Örneğin, "Test 1" bugün saat 10.00'dan sonra gizlenmiştir. Bir öğrencinin internetle ilgili sorunu olduğundan erişimi sadece öğrenci için saat 18.00'e kadar uzatırsınız. Ancak son tarih de saat 10.00 ile bitiyorsa gönderim not defterinde yine geç olarak işaretlenecektir.

Testin kullanıma açık olduğu etkinlik akışında öğrenciye bildirilir ancak genişletilmiş erişim süresi akışta veya testte belirtilmez. Genişletilmiş erişim süresinin uzunluğunu öğrenciye bildirmeniz gerekir. Ayrıca ek denemelere izin verdiğiniz zaman da öğrencilere tek tek bildirmeniz gerekir.

Özel durum simgesi görünür

Bir öğrencinin değerlendirmesi için bir özel duruma izin verdikten sonra öğrencinin adının yanında bir simge görürsünüz. Değerlendirme özel durumunun simgesi istisnalar için görüntülenen simge ile aynıdır. Bir öğrencinin bir değerlendirme için hem istisnası hem de özel durumu varsa sadece tek bir simge görünür.

Bir değerlendirmeyi bir kurstan diğerine kopyalarsanız istisnalar aktarılmaz. Kursunuza tek tek öğe kopyalıyorsanız içerik, Öğrenciler tarafından görülemez olarak ayarlanır. Bir kursu başka bir kursa kopyalarsanız öğrenciye özgü veriler kopyalanmaz.


ULTRA: Not verildikten sonra özel durum ekleme

Bir öğrenciye, notunu verip gönderdiğiniz bir değerlendirme için özel durum atayabilirsiniz. Örneğin, bir öğrencinin otomatik olarak not verilen ve ek denemesi olmayan bir testi tekrar yapmasını istiyorsanız ek bir deneme hakkı tanıyabilirsiniz. Sistem bildirim göndermediğinden yine ek deneme hakkında öğrenciyi bilgilendirmeniz gerekir.

Otomatik sıfır ayarı

Kursunuzda gönderilmemiş çalışmalar için otomatik sıfırları uyguladıysanız öğrenci siz bir özel durum ekledikten sonra bile sıfır alır. Siz gönderime not verdikten sonra otomatik sıfır uygulanır.

Otomatik sıfır ile ilgili daha fazla bilgi

Video: Grant Assessment Exceptions


ULTRA: Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


ULTRA: Grup değerlendirme özel durumları

Grup değerlendirmeleri için sadece tek bir özel durum türüne izin verilir. Ayrı olarak bir gruba belirli bir grup testi veya grup değerlendirmesi ile ilgili genişletilmiş erişim özel durumu verebilirsiniz. Grup değerlendirmeleri için şu anda birden fazla denemeye izin verilmediğinden izin verilen deneme sayısını değiştiremezsiniz.

Bir grup değerlendirmesinin Gönderimler sayfasından, gruplar için tek tek özel durumlar ekleyebilirsiniz. Özel durumları bir grubun kendi gönderim sayfasından da ekleyebilirsiniz.

Grup özel durumları ve istisnaları için, bir grup gönderiminin Gönderimler sayfasında aynı simge görünür. Değerlendirme özel durumunun simgesi grubun adıyla birlikte görünür. Bir grupta istisnalara sahip üyeler varsa grubun adıyla birlikte aynı simge görünür. Eklediğiniz özel durumları görüntülemek için her grubun simgeli adına ait menüyü açın. Bir grubun bir grup değerlendirmesi için hem istisnaları hem de özel durumu varsa sadece tek bir simge görünür.

Bir değerlendirmenin ayarlar panelinden gruplara eriştiğinizde özel durumları olan grupların adlarının yanında simge görünür. İstisnalara sahip grup üyelerinin adlarının yanında da aynı simge görünür.


ULTRA: Bir özel durumu sıfırlama

Bir öğrenci veya grubun bir değerlendirmeye yönelik özel durumunu kaldırabilirsiniz.

Bir değerlendirmenin Gönderimler sayfasından > öğrenci veya grubun menüsü > Ayarları düzenle > Ayarları sıfırla öğesine gidin

Özel durum ayarları kaldırılır. Artık öğrenci veya grup için, izin verilen denemeler ve erişim süresine orijinal değerlendirme ayarları uygulanır. Onaylamak için Kaydet'i seçin. Öğrencinin veya grubun da bir özel durumu olmadıkça özel durum simgesi kaldırılır.

Öğrenciler gönderime başladıktan sonra deneme sayısını azaltamazsınız.