Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Soru kümesi, seçili testler ve havuzlardan alınan soru koleksiyonudur.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, test oluştururken soru kümeleri kullanabilirsiniz. Küme içinde kaç tane soru olacağını seçebilirsiniz. Öğrencilerin testi her yapışında sorular rastgele seçilir. Soru seçimi, meta verilere göre arama ve gözat'ı kullanabileceğiniz soru iş akışını bul özelliği ile aynı iş akışını kullanır.

Testlere çoklu soru kümesi dahil edebilirsiniz. Her soru kümesi için şu parametreleri belirleyebilirsiniz:

  • Sorunun çekileceği havuzlar ve testler
  • Çekilecek soru türü
  • Çekilecek soru sayısı

Gösterilecek sorudan soru sayısını seçin. Örneğin, 50 sorudan 3'ünü gösterebilirsiniz. Bu sorular daha sonra rastgele dağıtılır ve böylece her öğrenci 3 soruluk farklı bir küme görür. Öğrencilere soru kümesindeki soruların hepsini de gösterebilirsiniz.


Ultra ve Orijinal Kurs Görünümü değerlendirmeleriyle ilgili terminoloji

Kullanıcı araştırmasına ve mevcut sektör standartlarına göre değerlendirme özelliği adlarında bazı değişiklikler yaptık. Ultra Kurs Görünümü, mevcut standartlara uygun yeni terminolojiyi içerir.

Bu tabloda, iki kurs görünümündeki değerlendirme sorusu özelliklerinin adları yer almaktadır.

Değerlendirmelerde kullanılan Ultra ve Orijinal terminolojileri
Ultra Kurs GörünümüOrijinal Kurs Görünümü
Soru havuzuRastgele blok ve soru kümesi
Soru bankasıSoru havuzu
Soru analiziÖğe analizi

Soru kümeleri ve rastgele blokların karşılaştırılması

Hem soru kümeleri hem de rastgele bloklar soruları öğrencilere rastgele olarak sunsa da iki özelliğin belirgin farkları vardır:

  • Soru kümeleri için tüm testlerden, anketlerden ve havuzlardan manuel olarak soru seçebilirsiniz. Rastgele bloklar sadece havuzlardan soru aldığından diğer testler veya anketlerdeki soruları dahil edemezsiniz. Rastgele bloklar oluşturmadan önce mutlaka en az bir soru havuzu oluşturmalısınız.
  • Soru kümeleri oluşturmak için soru arayabilir ve meta verilere göz atabilirsiniz. Rastgele bloklar oluştururken soru arayamaz ve meta verilere göz atamazsınız.
  • Bir soru kümesindeki soruları silebilirsiniz. Soru, kümeden kaldırılır ancak kursunuzdan silinmez. Rastgele blok içindeki soruları silemezsiniz. Bir sorunun rastgele blokunuza eklenmesini istemiyorsanız soruyu havuzdan kaldırın.

Seçimler yaptıktan sonra, küme veya bloktaki tüm soruların için aynı olası puanları ayarlarsınız. Bir soruya farklı bir puan değeri atamak için, söz konusu soruyu bir blokun veya kümenin dışında bireysel olarak eklemeniz gerekir.


Soru kümeleri oluşturma

Blackboard Learn'ü açmak için etkin olması halinde açılı pencere engelleyicisini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Böylece Soru Kümesi Oluştur açılır penceresine erişebilirsiniz.

  1. Teste erişin. Soruyu Yeniden Kullan menüsünden Soru Kümesi Oluştur seçeneğini tıklatın.
  2. Açılır pencerede, Ölçütlere Gözat panelinde soruları arayın. Ölçüt seçimlerini genişletin ve belirli ölçütleri seçin. Havuzlar, testler, soru türleri, kategoriler, konular, zorluk düzeyleri ve anahtar sözcükler içinde arama yapabilirsiniz. Bu ölçütlere uyan tüm sorular görünür. Eşleşen soruları bulmak üzere ifade, sözcük veya sözcük parçası yazmak için Geçerli sonuçları ara kutusunu da kullanabilirsiniz.
  3. Dahil etmek istediğiniz sorulara ait onay kutularını seçin. Sorular ekranın altındaki Seçili Sorular alanında görünür. Soru listenizi görüntülemek için alanı genişletebilirsiniz. Bunu kaldırmak için bir sorunun yanında bulunan kırmızı X simgesini seçin. Soru, koleksiyondan kaldırılır ancak sistemden silinmez.
  4. Gönder'i tıklatın. Sorular, Test Tuvali'ndeki soru kümesine eklenir.

Soru kümelerini düzenleme

Test Tuvali'nde soru kümesini bulun. Soru kümesi, kümedeki toplam soru sayısını ve gösterilecek soru sayısını gösterir. Varsayılan soru sayısı birdir.

Gösterilecek soru sayısı kutusundan sayıyı değiştirebilirsiniz.

Soru başına puan kutusunda, kümedeki her soru için öğrencilerin kazanabileceği puanları girin. Örneğin, 10 olarak ayarladıysanız ve soru kümesi 5 sorunun 2'sini gösteriyorsa, soru kümesinde öğrencilerin doğru yanıtlar için kazanabileceği toplam 20 puana sahiptir. Aynı rastgele bloktaki ayrı sorular için ayrı puan değerleri atayamazsınız. Bu nedenle, yalnızca yaklaşık olarak aynı zorlukta soruları eklemek isteyebilirsiniz.

Soru kümelerinin rastgele biçiminden dolayı belirli soru içeriği veya numaralandırmaya atıfta bulunurken dikkatli olun. Görünen sorular her denemeyle değişir.

Kümeye soru eklemek için:

Soru kümesinden Kümedeki Sorular'ı genişletin. Soruları Ekle seçeneğini tıklatın.

Açılır pencerede, zaten kümede bulunan sorulara eklenecek soruları bulmak ve seçmek için ölçütleri kullanın. Gönder'i tıklatın.

Kümeden soruları kaldırın:

Soruları seçin ve Soru Kaldır seçeneğini tıklatın. Soru, kümeden kaldırılır ancak kursunuzdan silinmez.