Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Soru havuzu tekrarlanan kullanım için saklanan soru koleksiyonudur.

Orijinal Kurs Görünümü'nde test ve ölçme sınavı oluşturmak için havuzları kullanabilirsiniz. Diğer kurslarda test kullanımı için havuzları içeri veya dışarı aktarabilirsiniz.

Havuzdaki sorular test sorularına neredeyse benzerdir. Havuzdaki sorular test sorularının geri bildirimlerini, meta verilerini ve tüm diğer bileşenlerini kapsasa da puan değerlerini kapsamaz.

Eğitmenler, çoklu testlerde yeniden kullanabilecekleri soru veri tabanı oluşturmak için genellikle havuzları kullanır. Örneğin; Sürdürülebilir Yaşam kursu için bir eğitmen, öğretilen her ana konu için bir soru havuzu oluşturabilir: Beslenme, Barınma ve Enerji. Eğitmen daha sonra bu havuzları çoklu testlerde ve diğer kurslarda kullanabilir.


Havuz Tuvali

Tanıdık gelmiyor mu? Soru bankaları ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Havuz Tuvali'nden havuza eklenecek soruları yönetebilir ve bu soruları arayabilirsiniz. Havuz adını ve yönergeleri düzenleyebilir, soruları oluşturabilir veya düzenleyebilir ve soruları karşıya yükleyebilirsiniz. Ayrıca soruları silebilir veya puan değerlerini değiştirebilirsiniz.

Test için havuz sorularını seçtiğinizde, test ve havuz soruları arasında bağlantılar oluşturulur. Bu nedenle, orijinal soruyu değiştirirseniz sorunun revize edilen sürümü görünür.

Not verilmeyen ölçme sınavlarında kullanılması amaçlanan havuz soruları oluşturduğunuzda mutlaka doğru yanıtları seçmelisiniz. Ardından, soruları ölçme sınavlarının yanı sıra testlerde de kullanabilirsiniz. Yanıtlar, sorular bir ölçme sınavına eklendikten sonra yok sayılır.


Havuz oluşturma

 1. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar'ı seçin.
 2. Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar sayfasında, Havuzlar seçeneğini tıklatın.
 3. Havuzlar sayfasında Havuz Oluştur seçeneğini tıklatın.
 4. Havuz Bilgileri sayfasını doldurun ve Gönder seçeneğini tıklatın.
 5. Soruları eklemek için Soru Oluştur, Soruları Bul ve Soruları Yükle'yi kullanabilirsiniz.

Soru Bul'u seçtiğinizde, kursunuzdaki mevcut testlerdeki ve diğer kurslardan aldığınız testlerdeki sorular arasından seçim yapabilirsiniz. Hiç testiniz yoksa bölüm boştur.

Testleri alma ile ilgili daha fazla bilgi

Mevcut havuzları düzenleme

 1. Havuzlar sayfasında, havuz menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Sorular ekleyin, soruları silin veya puan değerlerini değiştirin.
 3. Havuzlar sayfasına geri dönmek için Tamam seçeneğini tıklatın.

Soruları düzenleme

Öğrenciler teste başladığında, testte dağıtılan havuz sorularında değişiklikler yapmamalısınız. Havuz sorusunu düzenlerseniz öğrenciler kendi notlarını ve geri bildirimlerini görüntülediklerinde yeni ve değiştirilmiş soruyu görür. Orijinal soruyu görüntüleyemezler.

Bağlantılı sorularda değişiklik yapıldığında, değişikliklerin sorunun bulunduğu her yerde etkili olacağını bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

Sorunun denemeleri varsa ve bunu değiştirirseniz gönderilen denemelere yeniden not verilmesi gerekir ve bu işlem de test puanlarını etkileyebilir. Etkilenen eğitmenler ve öğrencilere bilgi verilir.

Havuzdaki bir soruyu düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

 1. Havuzlar sayfasında, havuz menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Havuz Tuvali'nde soru listesini filtreleyebilirsiniz. Ölçütlere Gözat panelinde, ölçek bölümlerini genişletin ve belirli ölçekleri seçin.
 3. Soru menüsüne gidin ve değişikliklerinizi yapmak için Düzenle seçeneğini tıklatın.
 4. Sorunun göründüğü tüm testlerde değişikliklerinizi işlemek için Gönder seçeneğini tıklatın. Alternatif olarak, mevcut denemelere yeniden not verme gerektirmeyen yeni bir soru oluşturmak için Yeni Olarak Kaydedebilirsiniz.

ULTRA: Soru bankaları

Tanıdık gelmiyor mu? Soru havuzları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin..

Ultra Kurs Görünümü'nde, kursunuzdaki tüm mevcut testler, ödevler ve soru bankalarına ait soruları ve diğer içerikleri yeniden kullanabilirsiniz.

Orijinal Kursu Görünümü'nün soru havuzları dönüştürme işleminden sonra soru bankası olarak görünür. Desteklenmeyen soru türleri kaldırılır.

Soruları yeniden kullanma ile ilgili daha fazla bilgi