Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Orijinal Kurs Görünümü'nde testleri, ölçme sınavlarını ve havuzları diğer kurslarda kullanmak veya diğer eğitmenlerle paylaşmak için içeri ve dışarı aktarabilirsiniz.

Alınan testleri, bir havuz oluştururken Testler bölümünden kullanabilirsiniz.

Sizin veya diğer eğitmenlerin başka kurslara alabildiği testleri, ölçme sınavlarını ve havuzları, sıkıştırılmış dosyalar olarak dışa aktarabilirsiniz.

Ders kitabı yayıncınızdan test setleri ve soru havuzlarını da içeri aktarabilirsiniz. Blackboard Learn'e içeri aktarmaya uygun bir formatta soruların nasıl dışa aktarılacağı ve kaydedileceğiyle ilgili yönergeler için özel yayıncınızın web sitesini kontrol edin.

Test, ölçme sınavı veya havuzu içeri aktarma

 1. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar'ı seçin.
 2. Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar sayfasında, Havuzlar gibi içeri aktarmak istediğiniz öğeyi seçin.
 3. İçeri Aktar seçeneğini tıklatın.
 4. İçeri Aktar sayfasında bilgisayarınızdan veya kurs dosyası deposunda şu konumlardan dosyaya gözatın: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu.
 5. Gönder'i tıklatın.

Test, ölçme sınavı veya havuzu dışarı aktarma

 1. Test, ölçme sınavı veya havuz menüsüne gidin ve Dışarı Aktar seçeneğini tıklatın.
 2. Dosyayı kaydetmek için açılır pencerede Tamam seçeneğini tıklatın.

Kurumunuzun içerik menüsü özelliklerine erişiminiz varsa menüde iki dışarı aktarma seçeneği görünür. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için Yerel Bilgisayarda Dışarı Aktar seçeneğini tıklatın. Dosyayı İçerik Koleksiyonu'na kaydetmek için İçerik Koleksiyonu'na Ver seçeneğini tıklatın.

Başlangıçta bir Kurs Kartuşundan içe aktarılan korumalı sorular dışa aktarmaya dâhil edilmez.


Sorun Giderme

Sadece test, ölçme sınavı veya Blackboard Learn'den dışarı aktarılan havuz sıkıştırılmış dosyalarını içeri aktarabilirsiniz.

Dosyalar uygun formattaysa, başka kurumlarda başkaları tarafından oluşturulan veya Blackboard Learn'ün daha eski sürümleriyle oluşturulan testler ve ölçme sınavlarını de içeri aktarabilirsiniz.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

ULTRA: Soruları al

Ultra kursunuza Orijinal Kurs Görünümü soru havuzlarını ZIP dosyası olarak aktarabilirsiniz. Orijinal kursunun soru havuzları dönüştürme işleminden sonra soru bankası olarak görünür. Desteklenmeyen soru türleri kaldırılır.

Kurs İçeriği sayfasında, Toplu Düzenleme bağlantısının yanındaki menüye erişin. İçerik Al > Kurs Al'ı ve ardından bilgisayarınızdan yüklenecek ZIP dosyasını seçin. Kurs İçeriği sayfasında içeriğin içe aktarıldığını belirten bir ileti görüntülenir. Ancak sadece soruları içe aktarırken, içerik Kurs İçeriği sayfasında görünmez. Soruları Yeniden Kullan sayfasında sadece içe aktarılan sorulara erişebilirsiniz.


ULTRA: Soruları yeninden kullanma ve kurs dönüştürme

Orijinal kursunuzun soru havuzları dönüştürme işleminden sonra soru bankası olarak görünür. Desteklenmeyen soru türleri kaldırılır. Soru bankalarınıza sadece Soruları Yeniden Kullan sayfasından erişebilirsiniz.

Orijinal kursu Ultra kursa dönüştürdüğünüzde, iki ondalık nokta geçerli olur.