Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrenciler, Doğru/Yanlış sorularını yanıtlamak üzere doğru veya yanlış öğelerinden birini seçer.

Doğru/Yanlış sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Doğru/Yanlış soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Doğru/Yanlış seçeneğini tıklatın.
  2. Soruyu öğrencilerin doğru veya yanlış olarak yanıtlayabileceği ifade formunda yazın.
  3. Doğru yanıtı seçin: Doğru veya Yanlış. Yanıtlar, Doğru ve Yanlış sözcükleriyle sınırlıdır.
  4. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
  5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Doğru/Yanlış sorularına otomatik olarak not verilir. Bir testte sadece bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için test puanları otomatik olarak gönderilir.


ULTRA: Doğru/Yanlış sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Doğru/Yanlış soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrenciler, Doğru/Yanlış sorularını yanıtlamak üzere doğru veya yanlış öğelerinden birini seçer. Doğru/Yanlış sorularına otomatik olarak not verilir. Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Doğru/Yanlış sorusu ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Test İçeriği alanı açılır, bu alanda soruyu oluşturur ve doğru yanıt olarak Doğru veya Yanlış seçeneğini belirlersiniz. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin. Eklediğiniz dosyaları düzenlemek için sorunun düzenleme moduna geçin.

Metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi

Doğru/Yanlış soru türü sadece Doğru veya Yanlış yanıtlarına izin verir. Evet/Hayır, Kabul ediyorum/Kabul etmiyorum veya benzeri yanıt seçeneği bileşimi gibi diğer ikili yanıt kümelerini kullanmak için Çoktan Seçmeli soru türünü kullanın.

Çoktan Seçmeli soru oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları hedeflerle hizalama

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi