Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Çoktan Seçmeli sorular

Tanıdık gelmiyor mu? Çoktan Seçmeli soru oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Çoktan Seçmeli sorularda, öğrenciler birkaç seçenek arasından doğru yanıtı seçer.

Birden çok yanıta sahip sorular oluşturmak için Çok Yanıtlı Sorular'ı kullanın.

Çoktan Seçmeli sorular ve JAWS® ile ilgili daha fazla bilgi

Çoktan Seçmeli soru oluşturma

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Çoktan Seçmeli seçeneğini tıklatın.
  2. Soru Metni girin.
  3. Menülerden Yanıt Numaralama ve Yanıt Yönlendirme seçeneklerini tıklatın veya varsayılanları bırakın.
  4. Varsayılan seçenek sayısı 4'tür. Bu sayıyı arttırmak istiyorsanız menüden Yanıt Sayısı'nı seçin. Yanıt sayısını azaltmak için bunları silmek üzere yanıt kutularının yanındaki Kaldır'ı tıklatın. Çoktan Seçmeli soru 2'den daha az ve 100'den daha fazla yanıta sahip olamaz.
  5. Her kutuya bir yanıt girin.
  6. Doğru yanıt için seçenek belirleyin.
  7. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin. Kısmi krediye izin verilirse kısmen doğru olan yanıtlar yanlış yanıt için geri bildirim alacaktır.
  8. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Çoktan Seçmeli sorulara otomatik olarak not verilir. Bir testte sadece bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için test puanları otomatik olarak gönderilir.


Kısmi ve eksi kredi

Çoktan Seçmeli sorular için kısmi veya eksi puana izin verebilirsiniz. Verdikleri yanıt, konunun bir kısmını bildiklerini gösteren öğrencilere kısmi puan verilir. Her yanıt için kısmi puan yüzdesini siz girersiniz. Tahmin etmeyi önlemek için eksi puanı kullanın. Yanlış yanıtlar ve sorular için eksi puanlara izin verebilirsiniz.

Kısmi veya eksi krediyi tek tek sorularda kullanmak için bunları Soru Ayarları sayfasında belirtme seçeneklerini etkinleştirmelisiniz. Kısmi krediye izin verme seçeneğini belirlemedikçe eksi puanlara izin verme seçeneği görünmez.

Kısmi ve eksi kredi ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Çoktan Seçmeli/Çok Yanıtlı sorular

Tanıdık gelmiyor mu? Çoktan seçmeli soru oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Çoktan seçmeli sorularda, öğrenciler birkaç seçenek arasından bir veya daha doğru yanıtı seçer. Öğrencilere bir veya daha fazla yanıt seçmeleri gerekip gerekmediği söylenmez.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Çoktan Seçmeli ve Çok Yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir.Bir soru için birden fazla doğru yanıt eklerseniz kısmi veya eksi kredi vermeyi tercih edebilirsiniz.

Çoktan Seçmeli/Çok Yanıtlı/soru oluşturma

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Çoktan Seçmeli soru ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Soru ve yanıtları yazabileceğiniz Test İçeriği alanı açılır. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Yeni Çoktan Seçmeli soruların varsayılan bir doğru yanıtı yoktur. En az bir doğru yanıt seçip tüm yanıtlarınız için metin eklemedikçe kaydedemezsiniz.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin. Eklediğiniz dosyaları düzenlemek için sorunun düzenleme moduna geçin.

Metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi

Dört varsayılan yanıt kutusundan gerekmeyenleri silebilirsiniz. Dörtten fazla yanıt kutusu olmasını istiyorsanız, Seçenek Ekle'yi seçin. İstediğiniz sayıda yanıt kutusu ekleyebilirsiniz. Bir yanıtı taşımak için Taşı simgesini seçin. Bir yanıtı silmek için çöp kutusu simgesini tıklatın.

Çoktan Seçmeli her soru için en az iki yanıt seçeneği ve bir ya da daha fazla doğru yanıt olmalıdır. Kaydet seçeneğinin etkinleşmesi için boş alanları silin. Birden fazla yanıtı olan sorulara nasıl puan vereceğinizi seçebilirsiniz.

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.


ULTRA: Soruları hedeflerle hizalama

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi


ULTRA: Not verilen Çoktan Seçmeli/Çok Yanıtlı sorular

Çoktan Seçmeli ve Çok Yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir. Yanıtlar, birden fazla doğru yanıt için seçtiğiniz puanlama seçeneğine ve öğrencinin verdiği yanıtların bir veya daha fazla doğru yanıtla eşleşmesine göre puanlanır. Gönderileri gözden geçirirken yanıt seçeneklerini gizleyebilir veya gösterebilirsiniz.

Otomatik olarak not verilmiş soruların puanlarını değiştiremezsiniz.