Çok Yanıtlı sorular, öğrencilerin birden fazla yanıt seçmesine izin verir. Bu soru tipini birden çok yanıt doğru olduğunda kullanın. Örneğin; medikal alanda öğrencilerin tıbbi bir duruma ilişkin belirtileri seçmesini isteyin.

Çok Yanıtlı soru oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Çok yanıtlı soru oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Çoklu Yanıt seçeneğini tıklatın.
 2. Soru Metni girin.
 3. Menülerden Yanıt Numaralama ve Yanıt Yönlendirme seçeneklerini tıklatın veya varsayılanları bırakın.
 4. Varsayılan yanıt sayısı 4'tür. Bu sayıyı arttırmak istiyorsanız menüden Yanıt Sayısı'nı seçin. Yanıt sayısını azaltmak için bunları silmek üzere yanıt kutularının yanındaki Kaldır'ı tıklatın. Çoktan Yanıt sorusu 2'den daha az ve 100'den daha fazla yanıta sahip olamaz.
 5. Her yanıt için Yanıt kutusunu doldurun.
 6. Her yanıt için Doğru onay kutusunu tıklayarak doğru yanıtları seçin.
 7. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 8. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Çok Yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir. Bir testte sadece bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için test puanları otomatik olarak gönderilir.

Çok Yanıtlı sorular ve JAWS® ile ilgili daha fazla bilgi


Kısmi ve eksi kredi

Tanıdık gelmiyor mu? Kısmi ve eksi kredi ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Çok Yanıtlı sorular için kısmi veya eksi puana izin verebilirsiniz. Verdikleri yanıtlardan konunun bir kısmını bildikleri anlaşılan öğrencilere kısmi kredi verilir. Tahmin etmeyi önlemek için eksi puanı kullanın. Yanlış yanıtlar ve sorular için eksi puanlara izin verebilirsiniz.

Kısmi veya eksi krediyi tek tek sorularda kullanmak için bunları Soru Ayarları sayfasında belirtme seçeneklerini etkinleştirmelisiniz. Kısmi krediye izin verme seçeneğini belirlemedikçe eksi puanlara izin verme seçeneği görünmez.

Kısmi ve eksi kredi ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Çok Yanıtlı soru oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Çok yanıtlı soru oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Çoktan Seçmeli ve Çok Yanıtlı sorulara otomatik olarak not verilir. Bir değerlendirmede sadece bu tür sorular varsa öğrencilerin görmesi için değerlendirme puanları otomatik olarak gönderilir.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Çok Yanıtlı soru oluşturmak için Çoktan Seçmeli soru türünü kullanın ve birden fazla doğru yanıt seçin. Yanıtlar için kısmi veya eksi krediye izin verebilirsiniz.

Yeni soruların varsayılan bir doğru yanıtı yoktur. En az bir doğru yanıt seçip tüm yanıtlarınız için metin eklemedikçe kaydedemezsiniz.

Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin. Dörtten fazla yanıt kutusu olmasını istiyorsanız, Seçenek Ekle'yi seçin. İstediğiniz sayıda yanıt kutusu ekleyebilirsiniz. Bir yanıtı taşımak için Taşı simgesini seçin. Bir yanıtı silmek için çöp kutusu simgesini tıklatın. Kaydet seçeneğinin etkinleşmesi için boş alanları silin.

Çoktan Seçmeli soru oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Kısmi ve eksi kredi

Tanıdık gelmiyor mu? Kısmi ve eksi kredi ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Yanıt seçenekleri eşit ağırlıklıdır. Bir yanıt seçeneğine diğerinden daha fazla puan veremezsiniz.

Puanlama seçenekleri menüsünden bir seçim yapın.

 • Tümü ya da hiçbiri: Tam kredi almak için öğrencilerin tüm yanıtları doğru olmalıdır. Bir veya daha fazla yanlış yanıt = 0 puan.
 • Kısmi krediye izin ver: Öğrencilere sorunun bir kısmını doğru yanıtlarsa kısmi kredi verilir.
 • Yanlış yanıtların puanını düşün: Tahmin ederek doğru yanıtı bulma yönteminden caydırmak için yanlış yanıt seçenekleri için puanı düşürün. Sorunun puanı 0'dan küçük negatif bir sayı olabilir.

Not verilen bir Çok Yanıtlı soruyu görüntüleme hakkında daha fazla bilgi