Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Eşleşme sorularıyla öğrenciler bir sütundaki öğeleri diğer sütundaki öğelerle eşleştirir. Her sütundaki öğe sayısının eşit olması gerekmez çünkü yanıtları yeniden kullanır ve eşleşmeyen yanıt seçenekleri eklersiniz. Eşleşmeyen yanıt seçenekleri, hiçbir öğeyle eşleşmeyerek ve sorunun zorluk derecesini arttırarak çeldirici görevi görür. Bazı eğitmenler öğrencilerin doğru yanıtları eleme yöntemiyle tahmin edememesi için bu şekilde çeldiriciler kullanır.

Örnek:

Hayvanları ait oldukları besin sınıfıyla eşleştirin.

Öğrenciler domuz, aslan, zebra, at ve kirpiyi yanıtlarla eşleştirir: Etobur, hem etobur hem otobur ve otobur.

Bu örnekte, öğrencilerin bazı yanıtları birden fazla kez kullanmaları gerekir.


Eşleştirme sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Eşleştirme soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Eşleştirme seçeneğini tıklatın.
 2. Soru Metni girin.
 3. Menüden Yanıt Numaralama'yı seçin veya varsayılan olarak bırakın.
 4. Menüden Soru Sayısı'nı seçin. Varsayılan soru öğesi sayısı 4'tür ve en fazla 100 olabilir. 4'ten daha az soru öğesi istiyorsanız bir sorunun düzenleyicisinin üstündeki Kaldır'ı seçebilirsiniz.
 5. Soru ve yanıt kümeleri çiftleri yazın. Başka bir çifte ait bir yanıtı tekrar kullanabilirsiniz. Bir yanıt alanının altından Bunun yanıtını tekrar kullan onay kutusunu seçip menüden bir seçim yapın.
 6. İsterseniz Eşleştirilmeyen yanıt seçenekleri ekle'yi seçebilir ve bir rakam belirleyebilirsiniz. Eşleştirilmeyen yanıt seçenekleri sorunun zorluk derecesini artırabilir.
 7. Yanıt Sırası, varsayılan olarak Rastgele seçeneğine ayarlıdır. Yanıtları manuel olarak basıp sürükleyerek görünmelerini istediğiniz konumlara yerleştirmek için El ile öğesini seçebilirsiniz.
 8. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 9. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Kısmi ve eksi kredi

Eşleştirme soruları için kısmi veya eksi puana izin verebilirsiniz. Verdikleri yanıtlardan konunun bir kısmını bildikleri anlaşılan öğrencilere kısmi kredi verilir. Her yanıt için kısmi puan yüzdesini siz girersiniz. Tahmin etmeyi önlemek için eksi puanı kullanın. Yanlış yanıtlar ve sorular için eksi puanlara izin verebilirsiniz.

Kısmi veya eksi krediyi tek tek sorularda kullanmak için bunları Soru Ayarları sayfasında belirtme seçeneklerini etkinleştirmelisiniz. Kısmi krediye izin verme seçeneğini belirlemedikçe eksi puanlara izin verme seçeneği görünmez.

Kısmi ve eksi kredi ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Eşleştirme soruları hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Eşleştirme soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Eşleştirme sorularıyla öğrenciler bir bilgi istemleri sütunundaki öğeleri yanıtlar sütunundaki öğelerle eşleştirir. Her sütundaki öğelerin sayısının eşit olması gerekmez çünkü yanıtları yeniden kullanabilir ve başka yanıtlar ekleyebilirsiniz. Eklenen başka yanıtlar, hiçbir bilgi istemiyle eşleşmeyerek ve sorunun zorluk derecesini arttırarak çeldirici görevi görür. Bazı eğitmenler öğrencilerin doğru yanıtları eleme yöntemiyle tahmin edememesi için bu şekilde çeldiriciler kullanır.

Örnek:

Hayvanları ait oldukları besin sınıfıyla eşleştirin.

Öğrenciler bilgi istemlerini eşleştirir: Domuz, aslan, zebra, at ve kirpi yanıtlarla eşleştirilir: Etobur, hem etobur hem otobur ve otobur.

Tüm yanıtlar öğrencilere rastgele sırayla görüntülenir.

Eşleştirme sorularına otomatik olarak not verilir. Bir değerlendirmede sadece bu tür sorular varsa, öğrencilerin görmesi için ödev puanları otomatik olarak gönderilir. Puanlama seçeneğini siz seçersiniz:

 • Kısmi krediye izin ver
 • Tümü ya da hiçbiri
 • Yanlış yanıtlar için puan düşebilirsiniz ancak soru puanı eksi olamaz
 • Eksi soru puanına izin ver

Puan verme seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi

Yardımcı teknolojiler ile Ultra Eşleştirme sorularında nasıl gezinileceğini öğrenin


ULTRA: Eşleştirme soruları oluşturma

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Eşleştirme sorusu ekle'yi tıklatın.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Test İçeriği alanı açılır.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

1. Adım: Düzenleyicide talimatlar veya soru ekleyin.

2. Adım: Bilgi istemleri ve yanıtlar ekleyin.

 • En az 1 bilgi istemi ve 2 yanıt ekleyin. Yeni bir Eşleştirme sorusundaki varsayılan alanlar bu koşulu karşılar.
  • Çift Ekle: En fazla 100 bilgi istemi ve yanıt çifti olabilir. Çiftlerdeki yanıtları yeniden kullanabilirsiniz.
  • Yanıt Ekle: Ek yanıtlar bilgi istemleriyle eşleşmez ve bunları yeniden kullanamazsınız. En fazla 10 ek yanıt olabilir.
 • Düzenleyici içeren herhangi bir alana dosya, video, ses ve bağlantı ekleyebilirsiniz. Düzenleyicideki seçeneklerden veya İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin. Bilgi istemleri ve yanıtlar için kullanabileceğiniz düzenleyici işlevleri sınırlıdır. Örneğin, madde işaretleri veya numaralı listeler ekleyemezsiniz.

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

3. Adım: Puanlama seçeneğini seçin. Soru talimatlarına puanlama seçenekleri eklemek isteyebilirsiniz.

4. Adım: Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için puan notu kutucuğunu seçin.

5. Adım: Soruyu kaydedin.

 • Siz soruyu ve 2 yanıtlı en az 1 bilgi istemini ekleyene kadar Kaydet seçeneği devre dışıdır. Ek yanıt alanını kullanmak istemiyorsanız yanıtlı iki çiftiniz olması gerekir.
 • Kaydet seçeneğini etkinleştirmek için, eklediğiniz boş çift veya boş bir ek yanıt gibi boş alanları silin. Siz yanıtlı en az iki çift oluşturana kadar Ek yanıt 1 alanının yanındaki Sil seçeneği etkin değildir.

Bir yanıtı tekrar kullanıma

Aynı yanıtı birden fazla çift için kullanabilirsiniz. Bir yanıtı, bir ek yanıt alanında yeniden kullanamazsınız.

Bir çiftin yanıt alanının yanındaki menüye erişin ve Bir yanıtı yeniden kullan'ı seçin. Daha önce eklediğiniz yanıtlar arasından bir seçim yapın. Bir yanıtı yeniden kullandığınızda yanıt alanında bir ileti görünür: Çiftin yanıtı yeniden kullanıldı [sayı]. Yeniden kullanılan yanıtı kaldırma için X işaretini seçin.

Bir veya daha fazla başka çiftte yanıtını yeniden kullandığınız bir çifti silerseniz yanıt etkilenen çiftten de silinir. Yeniden kullanılan bir yanıtı düzenlemeye başlarsanız bu iletiyi alırsınız: Bu yanıt yeniden kullanıldı. Yapılan değişiklikler diğer çiftleri etkiler.

Puanlama seçenekleri

Seçtiğiniz puanlama seçeneğine göre eşleştirme sorularına otomatik olarak puan verilir:

 • Kısmi krediye izin ver
 • Tümü ya da hiçbiri
 • Yanlış yanıtlar için puan düşebilirsiniz ancak soru puanı eksi olamaz
 • Eksi soru puanına izin ver

Gönderim başladıktan sonra da puanlama seçeneğini değiştirebilirsiniz. Notlar güncelleştirilir.

Hangi puanlama seçeneğinin kullanıldığını değerlendirme talimatlarında öğrencilere bildirin.

Kısmi kredi. Öğrencilere sorunun bir kısmını doğru yanıtlarsa kısmi kredi verilir. Çiftler eşit ağırlıklıdır. Bir çifte diğerinden daha fazla puan veremezsiniz.

Tümü ya da hiçbiri. Tam kredi almak için öğrenciler tüm çiftleri doğru eşleştirmelidir. Bir veya daha fazla yanlış eşleştirme = 0 puan.

Yanlış yanıtlar için puan düşebilirsiniz ancak soru puanı eksi olamaz. Öğrencileri tahmin ederek doğru yanıtı bulma yönteminden caydırmak veya boş bırakmalarını önlemek için yanlış eşleştirmelere eksi puan vermeyi seçebilirsiniz. Çiftler eşit ağırlıklıdır. Bir çifte diğerinden daha fazla puan veremezsiniz. Sorunun puanı 0'dan küçük olamaz.

Eksi soru puanına izin ver. Öğrenciler her doğru eşleştirme için puan kazanır, her yanlış eşleştirme veya boş yanıt için puan kaybeder. Toplam soru puanı 0’dan küçük olabilir.

Örnek:

Bir soru, her biri 2 puan ve toplam 10 puan değerinde 5 çift içerir. Öğrenci 2 çifti doğru eşleştirdiğinde:

2 doğru eşleştirme için 4 puan kazanır, 3 yanlış eşleştirme için 6 puan kaybeder, böylece sorunun puanı -2 olur.


ULTRA: Sorulara medya ekleme

Sorulara ve yanıtlara medya ekleyebilirsiniz. Bu medya dosyalarının türleri tarayıcılarda satır içi olarak görünür:

 • Görüntüler: JPEG, GIF ve PNG
 • Ses: MP3, FLAC ve WAV
 • Video: MP4

Örneğin, bir yanıta MP4 video dosyası yüklerseniz öğrenciler soruyu görüntülerken videoyu oynatmak için gerekli kontrollere sahip olur. Bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleme seçeneğini görmüyorsanız öğrencilerin dosyayı görüntülemek için indirmeleri gerekir.

Bir yanıtı tekrar kullanmayı seçtiğinizde satır içi olarak görüntülenen medya dosyaları seçiminiz için de görünür.

Sorulara metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Sorulara resim ve medya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrencinin medya görünümü

Öğrenciler yanıt seçeneklerinde medyaları görüntüleyebilir ve listede gezinerek seçimlerini yapabilirler. Satır içi olarak görünen videolarda oynatma ve indirme kontrolleri vardır. Satır için olarak görünmeyen medya dosyalarında bir ön izleme veya indirme menüsü vardır. Öğrenciler resimleri büyütmeyi seçebilirler.


ULTRA: Soruları hedeflerle hizalama

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi


ULTRA: Not verilen Eşleştirme soruları

Eşleştirme sorularına otomatik olarak not verilir. Bir değerlendirmede sadece bu tür sorular varsa, öğrencilerin görmesi için ödev puanları otomatik olarak gönderilir. Öğrenciler not verilen soruyu sizin gördüğünüz gibi görür.

Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

 1. Sorunun not kutucuğu, kazanılan puanları gösterir. Eşleştirmelere, seçtiğiniz puanlama seçeneğine göre puan verilir. Otomatik olarak not verilmiş soruların puanlarını değiştiremezsiniz.
 2. Kaç çiftin doğru eşleştirildiğine ilişkin bir özet, bilgi istemlerinin ve yanıtların yukarısında görünür.
 3. Doğru eşleştirmeler, bir onay işareti ile görünür ve yeşil arka plana sahiptir.
 4. Yanlış eşleştirmeler, bir X simgesi ile görünür ve açık kırmızı arka plana sahiptir.

Gönderim başladıktan sonra da puanlama seçeneğini değiştirebilirsiniz. Notlar güncelleştirilir.

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları eşleştirme ve kurs dönüştürme

Orijinal Kurs Görünümünde, puanlama için bir Eşleştirme sorusundaki her çifte farklı yüzdeler ekleyebilirsiniz. Örneğin; Orijinal kursunuzda, 1. çifti yüzde 30, diğer her bir çifti de yüzde 10 değerinde olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir Orijinal kursu Ultra kursuna dönüştürdüğünüzde yüzdelerin dağılımı eşit olarak yapılır.