Boşluk Doldurma soruları hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Boşluk Doldurma soruları ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Boşluk Doldurma sorusu, öğrencinin eksik sözcüğü veya sözcükleri girdiği boş bir alana sahip ifade, cümle veya paragraftan oluşur. Bir boşluk için girebileceğiniz maksimum yanıt sayısı 100'dür. Birden çok yanıta sahip bir soru oluşturmak için Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularını kullanın.

Örnek:

_______ en düşük erime sıcaklığa ve hava şartlarına en yüksek dirence sahip silikat mineraldir.

JAWS® ile Boşluk Doldurma soruları hakkında daha fazla bilgi

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Yanıtlarla ilgili değerlendirme yöntemini seçebilirsiniz:

 • Tam eşleşme
 • Doğru yanıtın bir parçasını içerir
 • Belirttiğiniz bir desenle eşleşir

Yanıtların büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını seçersiniz.

Geri yüklenen kurslarda, mevcut tüm Boşluk Doldurma soruları için büyük/küçük harfe duyarlılık kapatılır. Gerekirse bu soruları düzenleyin ve Büyük/Küçük Harfe Duyarlılık'ı tıklatın.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Original Course View


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Boşluk Doldurma sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Boşluk Doldurma sorularını oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Boşluk Doldurma soruları iki bölümden oluşur: Soru ve yanıt kümesi. Sorunun ardından öğrencilerin yanıtlarını yazması için bir metin kutusu görünür.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Boşluk Doldurma'yı seçin.
 2. Soru Metni girin.
 3. Birden fazla yanıt seçmek için Yanıt Sayısı menüsünden 100'e kadar seçim yapabilirsiniz. Bir yanıtı silmek için Kaldır'ı tıklatın.

  Girdiğiniz her yanıtın öğrencinin yanıtına göre nasıl değerlendirileceğini belirtmek için Kapsar, Tam Eşleştirme veya Desen Eşleştirme seçeneklerinden birini tercih edin. Kapsar ve Tam Eşleştirme için büyük küçük harfleri dikkate almak isterseniz Büyük/Küçük Harfe Duyarlı onay kutusunu işaretleyin.

 4. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Yanıt oluşturma hakkında

Yanıtları yanıt kümesinde basit ve kısa tutun. Otomatik not vermede zorluklardan kaçınmak için yanıtları tek sözcükle sınırlayabilirsiniz. Tek sözcük içeren yanıtlar, doğru bir yanıtın yanlış hesaplanmasına neden olan ekstra boşluk veya sözcük sırası gibi sorunları önler.

 • Kısaltmalara veya kısmi yanıtlara izin vermek için menüde Kapsar seçeneğini tıklatın. Öğrencinin yanıtı belirttiğiniz sözcüğü veya sözcükleri içeriyorsa bu seçenek öğrencinin yanıtını doğru kabul eder. Örneğin; Franklin ismini içeren tek bir yanıt ayarlayarak; Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin ve Ben Franklin yanıtlarının tümünün doğru sayılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından Benjamin Franklin yanıtı için kabul edilebilir olasılıkların hepsini listelemek zorunda kalmazsınız.
 • Genel heceleme hatalarına izin veren ek yanıtlar verin. Ayrıca yanıtta bulunan menüden Desen Eşleştirme seçeneğini tıklatıp heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade de oluşturabilirsiniz.

Desen Eşleştirme

Bir yanıtta heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturabilirsiniz.

Normal ifade, bir dize içinde bir veya daha fazla karakteri eşleştirmek için kullanılan bir arama desenidir. Normal ifadelerde, tam metin eşleştirme yerine belirli desenleri doğru kabul edebilirsiniz. Örneğin, normal ifadeler tipik olarak bilimsel verilerde görülen çok sayıda olası yanıta not vermeyi mümkün kılar.

Normal bir ifadede, dizedeki karakterlerin çoğu kendileriyle eşleşir ve bunlara sabit değer adı verilir. Bazı karakterler özel anlama sahiptir ve bunlara meta karakter adı verilir. Karakterlerin tam listesini görmek için internette "normal ifadeler" şeklinde arama yapabilirsiniz. Bu listede bazı örnekler verilmiştir:

 • Nokta (.), satır sonu karakterleri hariç herhangi bir tek karakterle eşleşir.
 • Köşeli parantezler [ ], köşeli parantez içindeki her şeyi tek bir karakterle eşleştirir.
 • Köşeli parantezler içindeki tire (-), aralık tanımlamanıza olanak verir. Örneğin, [0123456789] yerine [0-9] yazılabilir.
 • Soru işareti (?), normal ifadede bir önceki öğeyi isteğe bağlı yapar. Örneğin, Ara(lık)? ifadesi Ara ve Aralık ile eşleşir.

Basit dize örnekleri:

 • b. t - bat, bet, but, bit, b9t ile eşleşir, çünkü noktanın (.) yerini herhangi bir karakter alabilir.
 • b[aeui]t - bat, bet, but, bit ile eşleşir.
 • b[a-z]t, b ile başlayıp t ile biten tüm üç harfli kombinasyonları kabul eder. İkinci karakter olarak rakam kabul edilmez.
 • [A-Z] - herhangi bir büyük harfle eşleşir.
 • [12] - hedef karakteri 1 veya 2 ile eşleştirir.
 • [0-9] - hedef karakteri 0 ile 9 arasındaki herhangi bir rakamla eşleştirir.

Bir yanıt için bir deseni eşleştirmeyi seçtiğinizde deseni test edebilirsiniz, bunu yaptığınızda yeni bir pencere açılır.


ULTRA: Boşluk Doldurma soruları hakkında

Tanıdık gelmiyor mu? Boşluk Doldurma soruları ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Boşluk Doldurma sorusu, öğrencinin eksik sözcüğü veya sözcükleri girdiği boş bir alana sahip ifade, cümle veya paragraftan oluşur. Birden fazla boşluklu sorular da oluşturabilirsiniz.

Örnek:

[Ataerkillik] erkek otoritesine dayanan bir toplumsal örgütlenme düzenidir.

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Yanıtlarla ilgili değerlendirme yöntemini seçebilirsiniz:

 • Tam eşleşme
 • Doğru yanıtın bir parçasını içerir
 • Belirttiğiniz bir desenle eşleşir

Yanıtların büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını seçersiniz.


ULTRA: Boşluk Doldurma sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Boşluk Doldurma sorularını oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Boşluk Doldurma sorusu ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Sorunuzu yazın ve yanıtı köşeli ayraç içine alın. Metni biçimlendirmek, formül, dosya, görüntü ve bağlantı eklemek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Örnek: [Ataerkillik] erkek otoritesine dayanan bir toplumsal örgütlenme düzenidir.

Birden fazla doğru yanıtı noktalı virgülle ayırın.

Örnek: Ana renklerden biri [kırmızıdır;mavidir;sarıdır].

Normal bir ifade de kullanabilirsiniz. Her boşlukta yalnızca bir ifade tanınır. Normal ifadeyi ve yanıtını köşeli ayraç içine almayı unutmayın.

Örnek: [[a-zA-Z]] alfabedeki bir harftir.

Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Bir sonraki adımda ayar yapmanız gerektiği için Kaydet seçeneği devre dışıdır. Devam etmek için Sonraki Adım'ı seçin.

Yanıt türü menüsünde, yanıtın öğrencinin verdiği yanıta göre nasıl değerlendirileceğini seçin:

 • Tam eşleşme
 • Kısmi eşleşme
 • Desen eşleşmesi

Büyük küçük harfleri dikkate almasını isterseniz Büyük/küçük harfe duyarlı onay kutusunu işaretleyin.

Yanıt oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Düzenleme yapmanız gerekiyorsa Önceki Adım'ı seçin. Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin.

Soru, Yanıtlar tam olarak eşleşmelidir gibi seçtiğiniz yanıt türünü görüntüler.

Soruları düzenleme veya silme ile ilgili daha fazla bilgi

Yanıt oluşturma hakkında

Boşlukların yanıtlarını sade ve kısa tutun. Otomatik not vermede zorluklardan kaçınmak için yanıtları tek sözcükle sınırlayabilirsiniz. Tek sözcük içeren yanıtlar, doğru bir yanıtın yanlış hesaplanmasına neden olan ekstra boşluk veya sözcük sırası gibi sorunları önler.

 • Kısaltmalara veya kısmi yanıtlara izin vermek için Yanıt türü menüsünde Kısmi eşleşme'yi seçin. Öğrencinin yanıtı belirttiğiniz sözcüğü veya sözcükleri içeriyorsa bu seçenek öğrencinin yanıtını doğru kabul eder. Örneğin; Franklin ismini içeren tek bir yanıt ayarlayarak; Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin ve Ben Franklin yanıtlarının tümünün doğru sayılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından Benjamin Franklin yanıtı için kabul edilebilir olasılıkların hepsini listelemek zorunda kalmazsınız.
 • Yanıt türü menüsünden Desen eşleşmesi'ni seçin ve heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturun.

Desen eşleşmesi

Bir yanıt için bir deseni eşleştirmeyi seçtiğinizde deseni test edebilirsiniz, bunu yaptığınızda yeni bir pencere açılır. Etkin haldeki desen için bir onay işareti görünür. Ayrıca deseni test etmek için beklenen bir doğru yanıtı yazabilirsiniz.

Deseniniz değerlendirilemezse bir hata iletisi alırsınız ve değişiklik yapabilirsiniz.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating a Fill in the Blank question

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Fill in the Blank questions explains how to create a fill in the blank question type.


ULTRA: Boşluk Doldurma sorusuna dosya ekleme

Değerlendirmenizdeki içeriğin düzenli olmasına yardımcı olmak için her sorunun içinde ayrı ayrı dosya ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin, ardından düzenleyici seçenekleri satırından Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen Ad ve Alternatif Metin ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.


ULTRA: Boşluk Doldurma sorusunu düzenleme veya silme

Öğrenciler değerlendirmeyi açmadan önce, menüye erişerek Düzenle veya Sil'i seçin. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Kurumunuzun başarı ölçümünü kolaylaştırmak için menüden Hedefle eşleştir'i seçerek hedefleri değerlendirme sorularıyla tek tek eşleştirin. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için değerlendirmeler ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Gönderim olduktan sonra

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, yanlış yanıtı seçmiş, bir yazım yanlışı bulmuş veya puanları ya da puanlama seçeneklerini ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Tüm öğrencilerin görebileceği bir değişiklik yapabilir ve tüm notları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Öğrenciler testi açtıktan sonra yeni soru ve boşluk ekleyemez, soru veya boşluk silemez ya da içerik taşıyamazsınız.

Bir testte veya öğrenci gönderiminde, bir sorunun menüsünü açın ve değişiklikleri yapmak için Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçin. Öğrenciler gönderim yapmışsa değişikliklerinizi kaydettikten sonra bir uyarı alırsınız ve yeniden puanlama işlemi yapılır.

Soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Not verilen Boşluk Doldurma soruları

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Her Boşluk Doldurma sorusu, Doğru veya Yanlış ve Yanıtlar tam eşleşmelidir gibi seçtiğiniz yanıt türünü görüntüler.

Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.