Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Deneme Sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Deneme soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Deneme soruları öğrencinin metin kutusuna yanıt girmesini ve sizin de bu yanıtlara manuel olarak not vermenizi gerektirir.

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Deneme seçeneğini tıklatın.
  2. Deneme Sorusu Oluştur/Düzenle sayfasında, Soru Metni girin. Doğrudan düzenleyiciye girebilir veya Notepad veya TextEdit gibi bir uygulamadan da soru yapıştırabilirsiniz. Deneme soruları oluştururken matematik düzenleyicisini kullanabilirsiniz.
  3. İsteğe bağlı olarak, örnek bir yanıt girin.
  4. İsteğe bağlı olarak bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirin.
  5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Bireysel Deneme geri bildirimi

Soru Ayarları sayfasında, tek tek sorular için geri bildirim seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

  • Tek tek yanıtlar için geri bildirim sağlayın: Tek tek yanıtlarla ilgili geri bildirimlerinizin öğrenciler tarafından görülmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de, siz bu onay kutusunu seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
  • Bireysel geri bildirime görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyin: Sağladığınız bireysel geri bildirimlere tek tek görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Deneme Sorusu oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Deneme soruları oluşturma ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Deneme soruları öğrencinin metin kutusuna yanıt girmesini ve sizin de bu yanıtlara manuel olarak not vermenizi gerektirir.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve Kompozisyon sorusu ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Deneme sorusunu oluşturduğunuz Test İçeriği alanı açılır. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin. Eklediğiniz dosyaları düzenlemek için sorunun düzenleme moduna geçin.

Metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.


ULTRA: Soruları hedeflerle hizalama

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Öğrenciler değerlendirmeyi açmadan önce, menüye erişerek Düzenle veya Sil'i seçin. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile bir Kompozisyon sorusunun metnini düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra yeni soru ekleyemez, soru silemez, içeriği taşıyamaz, değerleri düzenleyemez veya doğru yanıtları değiştiremezsiniz.

Kurumunuzun başarı ölçümünü kolaylaştırmak için menüden Hedefle eşleştir'i seçerek hedefleri değerlendirme sorularıyla tek tek eşleştirin. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için değerlendirmeler ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin, ardından düzenleyici seçenekleri satırından Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen ad ve Alternatif metin ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi