Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Hesaplanan Sayısal sorularda, öğrencilere sayısal bir yanıt gerektiren bir soru gösterilir. Sorunun matematiksel bir formül olmasına gerek yoktur. Sayısal yanıt gerektiren bir metin sorusu verebilirsiniz. Hesaplanan Sayısal sorular, doğru yanıtların sayı olduğu Boşluk Doldurma sorularına benzer.

Örnek:

Normal şartlarda insanın ortalama vücut sıcaklığı 36,5−37,5 santigrat derece arasındaysa, Fahrenhayt derece olarak insanın ortalama vücut sıcaklığı nedir?

Tam sayısal bir yanıt belirtebilir ya da bir yanıt ve izin verilen bir aralık belirtebilirsiniz.

Hesaplanan Sayısal sorulara otomatik olarak not verilir.

Hesaplanan sayısal yanıtlar alfa-sayısal değil, sayısal olmalıdır (örneğin, "kırk iki" değil, "42").


Hesaplanan Sayısal bir soru oluşturma

  1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Hesaplanan Sayısal seçeneğini tıklatın.
  2. Soru Metni ve Doğru Yanıt'ı girin. Bu değer bir sayı olmalıdır.
  3. Yanıt Aralığı'nı girin. Yanıtın öğrencilerin krediyi alması için tam olması gerekiyorsa 0 değerini girin. Doğru Yanıt'tan daha küçük veya daha büyük bir değerdeki fark, Yanıt Aralığı değerinden daha küçük olduğunda bu değer doğru olarak işaretlenir.
  4. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
  5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.