Hesaplanmış Formül soruları, öğrencilere bir hesaplama yapmak ve sayısal bir yanıt vermek gerektiren bir soru sunar. Sorudaki sayılar her öğrenciyle değişir ve ayarladığınız bir aralıktan çekilir. Doğru yanıt, belirli bir değer olabileceği gibi bir değer aralığı da olabilir. Bir aralık içinde kalan yanıtlar için kısmi kredi verebilirsiniz. Hesaplanmış Formül sorularına otomatik olarak not verilir.

Kısmi kredi ile ilgili daha fazla bilgi

Eğitmen bu soruyu hazırladı:

Küçük bir bardak [x] litre su alıyorsa ve büyük bir bardak [y] litre su alıyorsa, 4 büyük ve 3 küçük bardakta toplam kaç litre su bulunmaktadır?

Bir öğrenci soruyu görüntülediğinde, [x] ve [y] değişkenleri eğitmenin belirttiği sayı aralıklarından rastgele oluşturulan değerlerle değiştirilir.

Tanıdık gelmiyor mu? Hesaplanan formül soruları ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

JAWS®'da Hesaplanmış Formül soruları ile ilgili daha fazla bilgi


Soru ve formülü oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Soru hazırlama ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Hesaplanmış Formül seçeneğini tıklatın.
 2. Soru Metni en az bir değişken içermelidir. Değişkenleri köşeli ayraç içine alın. Öğrencilere gösterilirken değişkenlerin yerine değerler kullanılır.

  Değişkenler harflerden oluşmalıdır, ancak "pi" ve "e" ayrıldığından değişken olarak kullanılamaz. Değişken adlarını yeniden kullanamazsınız. Değişkenler, [ab] veya [cd] gibi birden fazla karakter içerebilir.

  Tüm diğer açık dikdörtgen parantez oluşumları ("[") önünde ters eğik çizgi ("\") olmalıdır.

 3. Yanıt Formülü, doğru yanıtı bulmak için kullanılan matematiksel ifadedir. Yanıt Formülü kutusunun en üstündeki işlevlerden operatörleri seçin. Bu örnekte formül 4y+3x'tir.

  Bu formül öğrencilere görünmez. Bu sistem soruya verilecek doğru yanıtı belirlemek için formülü kullanır.

 4. Seçenekler alanında, yanıtın tam olması gerekirse Yanıt Aralığı'nı sıfırda bırakın. Alternatif olarak, doğru yanıtlar için bir aralık ayarlayın. Ayrıca Kısmi Krediye İzin Ver ve Birimler Gerekli'yi seçebilirsiniz.
 5. Devam etmek için İleri'yi seçin.

Değişkenlerini tanımlama

Tanıdık gelmiyor mu? Yanıt ayarları ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorunun değişkenlerini tanımlamak için süreçteki bir sonraki sayfayı kullanın ve otomatik olarak oluşturulan yanıtlar kümesi için seçenekleri belirleyin.

 1. Değişkenleri Tanımla bölümünde, her değişken için Minimum Değer ve Maksimum Değer'i girin. Soru öğrenciye gösterildiğinde; sistem, değişkeni, tanımladığınız aralıktan rastgele seçilen bir değerle değiştirir. Değer kutularında bilimsel notasyon kullanın. Her değişken değeri için Ondalık Basamaklar sayısını seçin.

  Seçtiğiniz ondalık basamakları sayısı değişkenin minimum ve maksimum değerlerini etkileyebilir. Örneğin, minimum değeri 0,0000004 ve maksimum değeri 1 olarak ayarlarsınız ve 2 ondalık basamak seçersiniz. Sistem, her iki sayıyı 2 ondalık basamak içerecek şekilde yuvarlar, bu nedenle sistem, değişkenleri 0,00-1,00 arasındaki değerlere sahip yanıt kümesinde oluşturur.

 2. Yanıt Kümesi Seçenekleri bölümünde, oluşturulan doğru yanıtlar için Ondalıklar veya Belirleyici Şekiller sayısını seçmek üzere Yanıtları Hesapla menüsünü kullanın. Sorunun olası varyasyonları sayısı olan Yanıt Kümeleri sayısını girin. Doğru Yanıt Biçimi'nin normal mi yoksa üstel mi olduğunu seçin.
 3. Sistemde yanıt kümeleri oluşturmak ve görüntülemek için Hesapla'yı seçin. Yanıt kümelerini görüntülemek için İleri'yi seçin. Sonraki sayfada yanıt kümelerini düzenleyebilirsiniz, ancak bunu manuel olarak yapmanız önerilmez. Önceki sayfaya gitmek için Geri'yi, çıkmak için İptal'i seçin.

Yanıt kümelerini düzenleme

Tanıdık gelmiyor mu? Doğrulama ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Süreçteki son sayfada sistem tarafından oluşturulan yanıt kümeleri gösterilir. Her küme, öğrencilere gösterilebilen olası soru varyasyonlarından birini temsil eder.

 1. Her yanıt kümesindeki değişkenlerin değerlerini, kutulara yazarak değiştirebilirsiniz. Hesaplanan yanıtları güncellemek için Hesapla seçeneğini tıklatın ve göndermeden önce değişikliklerinizi kaydedin.
 2. Silmek için yanıt kümesi satırındaki Kaldır seçeneğini tıklatın ve sistemin otomatik olarak başka bir kümeyle değiştirmesini sağlayın. Küme sayısını azaltmak isterseniz Geri Git'i seçin ve Yanıt Kümesi Seçenekleri altından yanıt sayısını değiştirin.
 3. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 4. Soruyu teste eklemek için Gönder veya Gönder ve Başka Oluştur seçeneğini tıklatın.

Yanıt seçeneklerini ayarlama

Soru oluşturmanın ilk sayfasında Kısmi Krediye İzin Ver veya Birimler Gerekli öğesini seçebilirsiniz. Onay kutusunu işaretledikten sonra, daha fazla seçenek görünür.

Örnekte aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

 • Artı veya eksi 4 içindeki bir yanıta puan toplamının %100'ü verilir.
 • Artı veya eksi 5−8 kısmi kredi aralığı içinde olan bir yanıta puan toplamının %50'si verilir.

Kullanılabilir seçenekler aşağıdakileri kapsar:

 • Yanıt Aralığı: Tam kredi verilen yanıt aralığı. Sayısal aralık mı yoksa Yüzde aralığı mı olduğunu seçin. Yanıtın tam olması gerekiyorsa aralık için sıfır girin.
 • Kısmi Krediye İzin Ver: Daha az doğru yanıt aralığında kısmi krediye izin verin. Öğrencinin yanıtı kısmi kredi aralığı içindeyse verilecek Kısmi Kredi Puanları Yüzdesi'ni ayarlayın.
 • Birimler Gerekli: Öğrencinin yanıtında ölçüm birimi yer almalıdır. Birimler doğru girilirse verilecek Yanıt Birimleri ve Birim Puanları Yüzdesi'ni girin.

Örnekler

Bu örnekler denklemlerdeki değişkenleri kullanır. Eğitmenin soru metnini nasıl yaptığına ve sorunun öğrenci görünümü sonucuna bakabilirsiniz.

Örnek 1

Örnek 2


ULTRA: Hesaplanan Formül sorusu

Hesaplanmış Formül soruları, öğrencilere bir hesaplama yapmak ve sayısal bir yanıt vermek gerektiren bir soru sunar. Sorudaki sayılar her öğrenciyle değişir ve ayarladığınız bir aralıktan çekilir. Doğru yanıt, belirli bir değer olabileceği gibi bir değer aralığı da olabilir.

Eğitmen bu soruyu hazırlıyor:

Küçük bir bardak [x] litre su alıyorsa ve büyük bir bardak [y] litre su alıyorsa 4 büyük ve 3 küçük bardakta toplam kaç litre su bulunmaktadır?

Bir öğrenci soruyu görüntülediğinde, [x] ve [y] değişkenleri eğitmenin belirttiği sayı aralıklarından rastgele oluşturulan değerlerle değiştirilir.


ULTRA: Soru ve formülü oluşturma

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Hesaplanan Formül Sorusu Ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

Soruyu hazırladığınız ve formülü eklediğiniz Test İçeriği alanı açılır. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır.

 1. Soru Metni, değişkenler veya basit denklemler içerebilir. Değişkenleri köşeli ayraç içine alın. Öğrencilere gösterilirken değişkenlerin yerine değerler kullanılır.

  Değişkenler harflerden oluşmalıdır ve değişken adları tekrar kullanılamaz. Değişkenler, [ab] veya [cd] gibi birden fazla karakter içerebilir.

  'sin', 'cos', 'tan', 'asin', 'acos', 'atan', 'csc', 'sec', 'cot', 'log', 'In', 'round', 'e' ve 'pi' ifadeleri, ayrılmış değişkenler olduklarından bu ifadeler değişken adı olarak kullanılamaz.

 2. Yanıt Formülü, doğru yanıtı bulmak için kullanılan matematiksel ifadedir. Yanıt Formülü kutusunun en üstündeki işlevlerden operatörleri seçin. Bu örnekte formül 4y+3x'tir.

  Öğrencilere formülü göstermek isteyip istemediğinizi seçin.

 3. Devam etmek için İleri'yi seçin.

ULTRA: Yanıt ayarlarını tanımlayın

Süreçteki bir sonraki adımı sorunun ayarlarını, puanlama seçeneklerini ve yanıt kümelerini tanımlamak için kullanın.

 1. Yanıt biçimini ve Yuvarlama ayarlarınızı belirleyin.
 2. Hassas puanlama seçeneklerinde, puanlama seçeneklerinizi belirleyin.

  Yanıt, seçilen bir aralıktaysa tam krediye izin verin: Tam kredi verilen yanıt aralığı. Yanıt aralığının Sayısal mı yoksa Yüzde biçiminde mi olduğunu seçin. Yanıtın tam olması gerekiyorsa aralık için sıfır girin.

  Yanıt, seçilen bir aralıkta ise kısmi krediye izin verin: Daha az doğru yanıt aralığında kısmi krediye izin verin. Öğrencinin yanıtı kısmi kredi aralığı içindeyse Verilecek Kredi'yi belirtin.

 3. Yanıt birimleri ayarınızı seçin. Gerekirse öğrencinin yanıtına ölçüm birimi dâhil edilmelidir. Birimler doğru girilirse verilecek Yanıt Birimleri ve Birim Puanları Yüzdesi'ni girin.

  Yanıt birimleri tam olarak eşleşmelidir. Örneğin, birim için "metre" yazarsanız "m" yanlış yanıt olarak değerlendirilecektir.

 4. Değişken aralıkları bölümünde, her değişken için Minimum Değeri ve Maksimum Değeri girin. Soru öğrenciye gösterildiğinde; sistem, değişkeni, tanımladığınız aralıktan rastgele seçilen bir değerle değiştirir. Değer kutularında bilimsel notasyon kullanın. Her değişken değeri için Ondalık Basamaklar sayısını seçin.

  Seçtiğiniz ondalık basamakları sayısı değişkenin minimum ve maksimum değerlerini etkileyebilir. Örneğin, minimum değeri 0,0000004 ve maksimum değeri 1 olarak ayarlarsınız ve 2 ondalık basamak seçersiniz. Sistem, her iki sayıyı 2 ondalık basamak içerecek şekilde yuvarlar, bu nedenle sistem, değişkenleri 0,00-1,00 arasındaki değerlere sahip yanıt kümesinde oluşturur.

 5. Oluşturulacak Yanıt kümesi sayısını yazın.
 6. Yanıt kümelerini görüntülemek için İleri'yi seçin. Yanıt kümelerini bir sonraki sayfada düzenleyebilirsiniz.Önceki sayfaya gitmek için Geri'yi, çıkmak için İptal'i seçin.

ULTRA: Doğrulama

Süreçteki son adımda, sistem tarafından oluşturulan yanıt kümeleri gösterilir. Her küme, öğrencilere gösterilebilen olası soru varyasyonlarından birini temsil eder.

 1. Her yanıt kümesindeki değişkenlerin değerlerini, kutulara yazarak değiştirebilirsiniz. Hesaplanan yanıtları güncelleştirmek için Yanıtları hesapla öğesini seçin ve göndermeden önce değişikliklerinizi kaydedin.
 2. Yanıt kümesini silmek için Yanıt kümesini yeniden doldur öğesini seçin ve sistemin, yanıt kümesini otomatik olarak başka bir kümeyle değiştirmesini sağlayın. Küme sayısını azaltmak isterseniz Geri'yi seçin ve Yanıt Ayarları'ndaki yanıt kümesi sayısını değiştirin.
 3. Soruyu teste eklemek için Kaydet'i seçin.