Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Video: Create a Test Question in the Original Course View

Watch a video about creating test questions in the Original Course View

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a test question explains how to create a question, add metadata, and tags in the Original Course View.


ULTRA: Kullanılabilir soru türleri

Şu anda Ultra Kurs Görünümü'nde aşağıdaki soru türlerini ve ödevleri oluşturabilirsiniz:

  • Hesaplanmış Formül
  • Deneme
  • Boşluk Doldurma ve Çoklu Boşluk Doldurma
  • Eşleştirme
  • Birden Çok Yanıt
  • Çoktan Seçmeli
  • Doğru/Yanlış