Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Soru havuzu, tekrarlı kullanımlar için saklanan soru koleksiyonudur.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, test ve ölçme sınavı oluşturmak için havuzları kullanabilirsiniz. Testlerin diğer kurslarda kullanılabilmesi için, havuzları içeri veya dışarı aktarabilirsiniz.

Havuzdaki sorular test sorularına neredeyse benzerdir. Havuzdaki sorular test sorularının geri bildirimlerini, meta verilerini ve tüm diğer bileşenlerini kapsasa da puan değerlerini kapsamaz.

Eğitmenler, çoklu testlerde yeniden kullanabilecekleri soru veri tabanı oluşturmak için genellikle havuzları kullanır. Örneğin; Sürdürülebilir Yaşam kursu için bir eğitmen, öğretilen her ana konu için bir soru havuzu oluşturabilir: Beslenme, Barınma ve Enerji. Eğitmen daha sonra bu havuzları çoklu testlerde ve diğer kurslarda kullanabilir.


Ultra ve Orijinal Kurs Görünümü değerlendirmeleriyle ilgili terminoloji

Kullanıcı araştırmasına ve mevcut sektör standartlarına göre değerlendirme özelliği adlarında bazı değişiklikler yaptık. Ultra Kurs Görünümü, mevcut standartlara uygun yeni terminolojiyi içerir.

Bu tabloda, iki kurs görünümündeki değerlendirme sorusu özelliklerinin adları yer almaktadır.

Değerlendirmelerde kullanılan Ultra ve Orijinal terminolojileri
Ultra Kurs GörünümüOrijinal Kurs Görünümü
Soru havuzuRastgele blok ve soru kümesi
Soru bankasıSoru havuzu
Soru analiziÖğe analizi

Havuz Tuvali

Tanıdık gelmiyor mu? Soru bankaları ile ilgili bilgi için "Ultra" konusuna geçin.

Havuz Tuvali'nden havuza eklenecek soruları yönetebilir ve bu soruları arayabilirsiniz. Havuz adını ve yönergeleri düzenleyebilir, soruları oluşturabilir veya düzenleyebilir ve soruları karşıya yükleyebilirsiniz. Ayrıca soruları silebilir veya puan değerlerini değiştirebilirsiniz.

Test için havuz sorularını seçtiğinizde, test ve havuz soruları arasında bağlantılar oluşturulur. Bu nedenle, orijinal soruyu değiştirirseniz sorunun revize edilen sürümü görünür.

Not verilmeyen ölçme sınavlarında kullanılması amaçlanan havuz soruları oluşturduğunuzda mutlaka doğru yanıtları seçmelisiniz. Ardından, soruları ölçme sınavlarının yanı sıra testlerde de kullanabilirsiniz. Yanıtlar, sorular bir ölçme sınavına eklendikten sonra yok sayılır.

Soru havuzlarını, QTI standardını kullanarak test sorularını içe ve dışa aktarmak için de kullanabilirsiniz.


Havuz oluşturma

 1. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar'ı seçin.
 2. Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar sayfasında, Havuzlar seçeneğini tıklatın.
 3. Havuzlar sayfasında Havuz Oluştur seçeneğini tıklatın.
 4. Havuz Bilgileri sayfasını doldurun ve Gönder seçeneğini tıklatın.
 5. Soruları eklemek için Soru Oluştur, Soruları Bul ve Soruları Yükle'yi kullanabilirsiniz.

Soru Bul'u seçtiğinizde, kursunuzdaki mevcut testlerdeki ve diğer kurslardan aldığınız testlerdeki sorular arasından seçim yapabilirsiniz. Hiç testiniz yoksa bölüm boştur.

Testleri alma ile ilgili daha fazla bilgi

Mevcut havuzları düzenleme

 1. Havuzlar sayfasında, havuz menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Sorular ekleyin, soruları silin veya puan değerlerini değiştirin.
 3. Havuzlar sayfasına geri dönmek için Tamam seçeneğini tıklatın.

Soruları düzenleme

Öğrenciler teste başladığında, testte dağıtılan havuz sorularında değişiklikler yapmamalısınız. Havuz sorusunu düzenlerseniz öğrenciler kendi notlarını ve geri bildirimlerini görüntülediklerinde yeni ve değiştirilmiş soruyu görür. Orijinal soruyu görüntüleyemezler.

Bağlantılı sorularda değişiklik yapıldığında, değişikliklerin sorunun bulunduğu her yerde etkili olacağını bildiren bir uyarı mesajı görüntülenir.

Sorunun denemeleri varsa ve bunu değiştirirseniz gönderilen denemelere yeniden not verilmesi gerekir ve bu işlem de test puanlarını etkileyebilir. Etkilenen eğitmenler ve öğrencilere bilgi verilir.

Havuzdaki bir soruyu düzenlemek için aşağıdaki adımları kullanın:

 1. Havuzlar sayfasında, havuz menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Havuz Tuvali'nde soru listesini filtreleyebilirsiniz. Ölçütlere Gözat panelinde, ölçek bölümlerini genişletin ve belirli ölçekleri seçin.
 3. Soru menüsüne gidin ve değişikliklerinizi yapmak için Düzenle seçeneğini tıklatın.
 4. Sorunun göründüğü tüm testlerde değişikliklerinizi işlemek için Gönder seçeneğini tıklatın. Alternatif olarak, mevcut denemelere yeniden not verme gerektirmeyen yeni bir soru oluşturmak için Yeni Olarak Kaydedebilirsiniz.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

NOTLAR