Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Not verilecek testlere erişim

Tanıdık gelmiyor mu? Testlere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Not Verme Gerekiyor sayfası veya Not Merkezi'nden not bekleyen testlere erişin.

Oluşturduğunuz her test için otomatik olarak bir Not Merkezi sütunu oluşturulur ve kursunuza bağlanır. Gönderilmiş ancak not verilmemiş bir test Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir. Sistem bir çok soru türüne puan vermesine rağmen, Denemeler, Kısa Yanıt ve Dosya Yanıtı gibi bazı sorulara manuel olarak not vermelisiniz.

Testlere anonim olarak not verme, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not verme ve bir soruya ait tüm yanıtlar için tam kredi verme seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca, testten soruları silebilir ya da öğrencinin bir teste yeniden girmesine izin vermek üzere bir test denemesini temizleyebilirsiniz.


Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar.

Anımsatıcılar gönderme ile ilgili daha fazla bilgi


Not Bekleyenler sayfasını kullanarak testlere not verme

Kaydolmuş birçok öğrenciye ve not verilen öğelere sahip kurslar için Not Bekleyenler sayfası önce hangi testlere not verilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.

Devam eden testler, Not Verme Gerekiyor sayfasında görünmez.

Örneğin, kurumunuzun bitiş tarihinden önce final testlerinizin puanlanması için son tarihe göre sıralayabilirsiniz. Not verilen tüm öğeler için tanımlanmış iş geri dönüş zamanlama kümesine sahipseniz öğelerin görünümünü Not Bekleyenler durumu ile özelleştirebilirsiniz. Listeyi sıralayıp filtreleyebilir ve en acil testlere önce not verebilirsiniz.

Denetim Masası > Not Merkezi bölümü > Not Verme Gerekiyor sayfası

Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi


Not Merkezi'nde testlere not verme

Not Merkezi'nde tüm puanlanabilir öğeler gösterilir. Öğelerin sayısı, puanlama görevleri için zamanınızı nasıl düzenleyeceğinizi etkileyebilir. Ayrıca not verdiğinizde öğrencinin önceki notunu görüntülemek de faydalı olabilir.

Not Merkezi'ne gidin:

 1. Kontrol Paneli'nde, Not Merkezi bölümünü genişletin.
 2. Test denemelerine erişmek için Tam Not Merkezi'ni veya varsa Testler akıllı görünümünü seçin.

Tek bir teste not verin:

 1. Not Verme Gerekiyor simgesinin görüntülendiği öğrenci testlerinden birine ait hücreyi bulun.
 2. Hücre menüsüne gidin ve Deneme'yi seçin. Teste Not Ver sayfası görünür.

Teste ait tüm denemelere not verin:

 1. Test sütunu menüsüne gidin.
 2. Denemelere Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'nde notları atama ile ilgili daha fazla bilgi


Teste Not Ver sayfası

Tanıdık gelmiyor mu? Test sayfası ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Teste Not Ver sayfasında öğrenciler ve denemeler arasında gezinebilir, dereceli puanlama anahtarlarını görüntüleyebilir, anonim olarak not verebilir ve testlere ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Durumu, yönergeleri ve geçerli tarih ve süreleri görüntülemek için Test Bilgileri bağlantısını genişletin. Test denemesini temizleyebilirsiniz. Böylece öğrenciler testi yeniden gönderebilir. Aynı zamanda devam eden testi de gönderebilirsiniz. Böylece bu teste not verebilirsiniz.

Sizin puan atamanız gereken sorulara sahip olan testin durumu Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir ve Deneme Puanı 0'dır.

 1. Teste Not Ver sayfasında, otomatik olarak not verilemeyen her bir soru için bir puan girin. Aynı zamanda mevcut puanları da değiştirebilirsiniz.
 2. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
 3. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi tek tek sorular için geri bildirimlerinizin gösterilmesini istiyorsanız Soru Ayarları sayfasında o seçeneği seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de, siz ilgili seçeneği seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
 4. İsteğe bağlı olarak, yorumları Öğrenciye Geri Bildirim kutusuna girebilirsiniz.
 5. İsteğe bağlı olarak, yorumları Not Vermeye İlişkin Notları kutusuna girebilirsiniz. Bu metin öğrenciler tarafından görülmez.
 6. Kaydet ve Çık seçeneğini tıklatarak not vermenin başladığı yere bağlı olarak Tam Not Merkezi, Not Bekleyenler sayfası veya Not Ayrıntıları sayfasına geri dönün.

  -VEYA-

  Varsa sonraki öğrenciyi göstermek için Kaydet ve İleri seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

  Varsa önceki veya sonraki öğrenciye gitmek için okları kullanın.

Testle için birden fazla denemeye izin veriyorsanız tüm denemelere not verinceye kadar öğrencinin notu yayınlanmaz.


Geri bildirim kayıtları ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Geri bildirim kaydetme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Denemelere not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses veya video kaydını ekleyebilirsiniz. Kursunuzdaki en çok not verilen öğeler için geri bildirim düzenleyicisinde kayıt seçeneği görünür. Öğrenciler, eklediğiniz metinle birlikte geri bildiriminizi izler veya dinler.

Sesli/videolu geri bildirim ekleme hakkında daha fazla bilgi


Testlere öğrenci adları gizli olarak not verme

Önemli sonuçları olan ödevlerde not verme önyargısını önlemek üzere oluşturma aşamasında not verme süresince herhangi bir zamanda kullanıcı adlarını gizleyebilirsiniz.

Anonim olarak not verme başka bir eşitlik ve tarafsızlık katmanı ekler. Gönderimi kimin yaptığınız bilmezsiniz, böylece öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.

Anonim olarak not verdiğinizde, tüm kimlik bilgileri gizlenir ve test denemeleri rastgele sırayla görünür. Her öğrenciye, Öğrenci 8 gibi bir sayı atanır.

Not Bekleyenler sayfasına erişin:

 1. Test denemesi menüsüne gidin.
 2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Not Merkezi'ne gidin:

 1. Sütun başlığı menüsüne gidin.
 2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğini tıklatın. Teste Not Ver sayfası görünür.

Teste Not Ver sayfasından başlatın:

 1. Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin.
 2. Tamam öğesini seçin. Puanlama sürüyorsa, açık denemeye kaydedilmeyen değişiklikler kaybolur. Teste Not Ver sayfası yenilenir, yeni deneme görünür ve tüm kimlik bilgileri gizlenir.

Teste soruya göre not verme

Her bir test için, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not vermeyi seçebilirsiniz. Gönderimler arasında gezinebilir ve öğrencilerin aynı soruyu hangi yanıtı verdiğini görüntüleyebilir ve yanıtlara not verebilirsiniz. Yalnızca tek bir soru için gönderilen yanıtlara konsantre olduğunuzda zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Belirli bir soruyla ilgili nasıl grup yapılacağı hakkında anlık geri bildirim sağlayarak tüm öğrencilerin nasıl yanıt verdiğini görebilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerin tamamı ya da bir grup öğrenci için bir puan ayarı gerektiren bir soruyu yeniden ziyaret etmek istediğinizde soruya göre not verebilirsiniz.

Aynı zamanda, sorulara öğrenci adları gizli olacak şekilde de not verebilirsiniz. Tüm sorulara ait tüm yanıtlara not verinceye kadar tüm test denemeleri Not Bekleyenler durumunda kalır.

 1. Not Merkezi'nde test sütunu menüsüne gidin ve Sorulara Not Ver seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

  Not Bekleyenler sayfasında, test menüsüne gidin ve Soruya Göre Not Ver seçeneğini tıklatın.

 2. Sorulara Not Ver sayfasında, soruları duruma göre filtreleyebilirsiniz: Not Verildi, Not Bekleyenler veya Devam Ediyor. Ayrıca gerekirse Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
 3. Her bir soru için Yanıtlar sütunundaki değeri seçin.
 4. Yanıtlara Not Ver sayfasında, soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri bağlantısını genişletin. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
 5. Öğrenci puanının yanındaki Düzenle seçeneğini tıklatın.
 6. Puan kutusuna bir not girin. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi belirli soru türleri için yalnızca geri bildirim kutusu görünür. Gönder'i seçin.
 7. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
 8. Tüm öğrenci yanıtlarına not verdikten sonra, Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön'ü seçin.

Tam kredi verme veya kaldırma

Görüntülemekte olduğunuz soruya ait tüm test gönderimleri için Tam Kredi Verebilirsiniz. Sonraki gönderimlere de tam kredi verilir. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak atanan notu geri almak için Tam Krediyi Kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz.

 1. Yanıtlara Not Ver sayfasına erişmek için devam eden bölümde adım 1-3'ü izleyin.
 2. Soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri seçeneğini tıklatın. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
 3. Soruya tam kredi atamak için Tam Kredi Ver -VEYA- Tam Krediyi Kaldır seçeneklerinden birini belirleyin.
 4. Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön seçeneğini tıklatın.

Soru değerini düzenleyin, silin veya değiştirin

Test veya Anket Tuvali'nde soru ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler gönderim yapmadan önce, soru kümeleri veya rastgele bloklar ekleyebilir, soruları yeniden sıralayabilir ve test veya ölçme sınavı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Test gönderimleri yapıldıktan sonra, soru ekleyemez, soru kümesindeki soru sayısını değiştiremez veya rastgele blok tanımı giremez veya blok seçeneklerini değiştiremezsiniz.

Testi veya ölçme sınavını dağıttıktan ve öğrenciler gönderim yaptıktan sonra, soruları silebilirsiniz. Etkilenen tüm test gönderimlerine yeniden not verilir ve etkilenen tüm ölçme sınavı sonuçları güncellenir. Soru sayıları otomatik olarak güncellenir. Test gönderimleri varsa ve soru sildiyseniz bu soru, kazanılan olası notlarla birlikte testten kaldırılır. Sorular teste eklenmediyse test denemelerine yeniden not verilir.

Soruları düzenleme ve silme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Not vermeye nereden başlamalıyım?

Tanıdık gelmiyor mu? Testlere erişme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Not vermeye nereden başlayacağınızı seçebilirsiniz!

Tüm kurslarınızda kaç testin not verilmek üzere hazır olduğunu mu görmek istiyorsunuz? Adınızın göründüğü listede, genel Notlar sayfasında tüm kurslarınızın not verme görevlerine hemen erişebilirsiniz. Tüm not verme görevleriniz kursa göre düzenlenir. Hızlı şekilde ilerleme durumunuzu kontrol edebilir, panoda öncelikler ayarlayabilir, hatta not vermeye başlayabilirsiniz. Not verilmeye hazır öğeleri görmek için her bir kursa gitmenize gerek yoktur.

Sadece bir eylem yapmanız gerektiğinde sayfada bilgi görüntülenir. Not verilmeye hazır olan testleri veya kaç öğrenci için hangi testlerin süresinin dolduğunu görürsünüz.

Kapsamı daraltmak mı istiyorsunuz? Bir kursta, gezinti çubuğundan kurs not defterine erişebilirsiniz. Kimin gönderimde bulunduğunu görebilir ve not vermeye başlayabilirsiniz.

Öğrenci gönderimleri not verilmeye hazır olduğunda etkinlik akışında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Not defterine gitme bağlantısını tıklatın. Veya kaç öğrencinin gönderimde bulunduğunu görmek için Kurs İçeriği sayfasından bir test seçin.


ULTRA: Bir testten not vermeye başlama

Tanıdık gelmiyor mu? Teste Not Ver sayfasıyla ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Bir teste eriştiğinizde, İçerik ve Ayarlar sayfasında sorular ve ayarlar (son tarih ve maksimum puan gibi) görüntülenir. Değişiklik yapmak için Test Ayarları simgesini seçin. Örneğin, not verme şemasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz; bu değişiklikler öğrenciler tarafından ve sizin not defterinizde görülür.

Grup testlerine grup ödevleriyle aynı şekilde not verilir.

Sohbetleri takip edin. Bu test için sohbete izin verdiyseniz Sınıf görüşmesi aç simgesini seçin. Test kullanıma açıkken öğrenciler testi sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla tartışabilir. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Simgeyle birlikte görünen mor renkli daire, yeni etkinlik olduğunu belirtir.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi

Not verilmesi gereken kaç öğrenci olduğunu kontrol edin. Kaç öğrencinin testi tamamladığını görmek için Gönderimler bağlantısını seçin.

Sorularda iyileştirme yapma. Öğrenciler bir testi veya grup testini açtıktan sonra sorularda düzeltme yapmanız gerekebilir. Örneğin, yanlış yanıtı seçmiş, bir yazım yanlışı bulmuş veya puanları ya da puanlama seçeneklerini ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Tüm öğrencilerin görebileceği bir değişiklik yapabilir ve tüm notları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Test gönderim liste sayfası

Gönderim listesi sayfasında kayıtlı tüm öğrenciler görüntülenir. Öğrenci veya grup arayabilir ve sayfada kaç öğe görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Yaptığınız seçim sistem tarafından hatırlanır. Böylece, siz sayfadan ayrılıp tekrar dönseniz bile bir sonraki oturumda da bu ayar kullanılır. Ekranın altında hangi sayfanın görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Sadece not verilmesi gereken gönderimleri görüntülemek için Filtre menüsünü kullanın. Şu anda, Tüm durumlar ve Not Verme Gerekiyor seçeneklerine göre filtreleyebilirsiniz. Filtre menüsü grup ve tartışma öğeleri için görünmez.

Bir testte anonim not verme işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz anonim not verme işleminin devam ettiğini belirten bir ileti görünür. Gönderimler listesi sadece gönderim yapmış öğrencilerin listesini içerir. Tüm öğrenci bilgileri gizlenir ve öğrenci resimlerinin yerine genel bir silüet konur. Gönderim yapmış olan öğrencilere “Anonim Öğrenci” adı ile birlikte bir de numara atanır; örneğin, Anonim Öğrenci 244260. Gönderimler, gönderim tarihine göre değil, rastgele sıralanır.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Tüm gönderimleri tek bir sayfada takip edin. Hangi denemelerin not verilmeye hazır olduğunu hızlı şekilde görün. Geç gönderim yapan veya son tarihi geçirip hiç deneme göndermemiş öğrencilerin profil resimleri kırmızı renkli bir daire içinde görünür.

Ayrıntıları açın. Yönergeleri ve ayarları istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Örneğin, test sayfasına dönmek için İçerik ve Ayarlar bağlantısını seçin.

İstisnalara sahip öğrencileri görüntüleme. Tek tek öğrenciler için istisnalar ayarlayabilir ve onları değerlendirme son tarihleri, süre sınırları gibi bazı şartlardan muaf tutabilirsiniz. Bazı şartları yerine getirmekte zorluk çekmelerine rağmen öğrencilerin kursta ilerlemelerine yardımcı olmak için istisnaları kullanın. Not defterinde veya katılımcı listesinde, istisnası olan öğrencilerin adlarının yanında ilgili simge görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Sohbeti gözden geçirin. Öğrencilerin dediklerini görmek için Sınıf sohbetini aç simgesini seçin.

Not vermeye başlayın. Öğrencilerin bireysel gönderimlerine erişmek üzere adlarını seçin, notları atayın ve geri bildirimde bulunun. En fazla beş basamaklı sayısal bir değer yazın. Ondalık virgülden sonra iki basamak daha ilave edebilirsiniz. Notları doğrudan bu sayfadan da atayabilirsiniz. Bu notlar geçersiz kılma notlarıdır. Notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür. Bir değer atadıktan sonra kaydetmek için not alanı dışındaki herhangi bir yeri tıklatın.

Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

Notları göndermeye hazır mısınız? Henüz yayınlamadığınız her notun yanında Gönder düğmesi görünür. Hangi notların ne zaman gönderileceğini seçebilirsiniz. Gönderilen notların sütununda Gönderildi iletisi görünür. Ayrıca, bir öğeye ilişkin tüm gönderimlere sırayla not verip ardından Tüm notları gönder öğesini seçerek tek bir adımla tüm notları yayımlayabilirsiniz.

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Otomatik olarak puanlanan soruların doğru yanıtlarını göstermemeyi seçtiyseniz değerlendirme ayarları paneline geri dönün ve Doğru yanıtları göster onay kutusunu seçin.

Doğru yanıtları gösterme hakkında daha fazla bilgi

Bir test için özel durum eklemek istediğinizde öğrencinin gönderim sayfasında not kutucuğunun yanındaki menüye erişin. Test öğrencilerden gizlense dahi, özel durum ek denemeleri veya genişletilmiş erişimi içerir. Ayrıca notları gönderdikten sonra da özel durum ekleyebilirsiniz.

Değerlendirme özel durumları ile ilgili daha fazla bilgi

Gönderim zaman damgalarını görüntüleme

Not vermeye başlarken veya notları gözden geçirirken; bir gönderim zaman damgasının üzerine gelerek daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Bir değerlendirme için birden fazla denemeye izin vermişseniz zaman damgaları, öğrencilerin gönderim sayfalarında ve deneme panellerinde görünür.

Örneğin, bir öğrencinin gönderim sayfasında, öğrencinin gönderimi ne zaman yaptığını ve notu ne zaman gönderdiğinizi görebilirsiniz. Son tarih geçtikten sonra zaman damgası kırmızı renkte ve "geç" etiketiyle görünür.

Birden fazla deneme söz konusu ise Gönderimler liste sayfasında bir öğrencinin adını seçip denemeler panelini açın. Ek bilgileri görüntülemek için bir zaman damgasının üzerine gelin.


ULTRA: Geri bildirim paneli

Denemeyi açın. Gönderim sayfasında, geri bildirim panelini açmak için geri bildirim simgesini seçin. Siz ödevin içinde gezinir, genel geri bildirim ve not eklerken panel yerinde kalır.

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.


ULTRA: Düzenleyicide geri bildirim kaydı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Geri bildirim kaydetme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Denemelere not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses veya video kaydını ekleyebilirsiniz. Kursunuzdaki en çok not verilen öğeler için geri bildirim düzenleyicisinde kayıt seçeneği görünür. Öğrenciler, eklediğiniz metinle birlikte geri bildiriminizi izler veya dinler.

Bu özellik tüm tarayıcılarda desteklenmemektedir. En iyi deneyim için Chrome veya Firefox kullanın.

Sesli/videolu geri bildirim ekleme hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Öğrencinin gönderim sayfası

Öğrenci gönderimlerine test gönderimlerini içeren liste sayfasından erişin.

Öğrencilerin çalışmasını inceleyin. Her soruya ilişkin öğrenci yanıtları görünür. Öğrenciler testlerinin sonuna yorum ve dosya da ekleyebilir. Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

Kaç tanesine not verdiğinizi görün. Her gönderime not verip bir sonrakine geçtikçe, sağ üst köşeden ilerleme durumunuzu görebilirsiniz.

Diğer gönderimlere gidin. Not verilmeye hazır başka bir gönderime geçmek için okları kullanın.

Dereceli puanlama anahtarını görüntüleyin. Test ile bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz ölçeği görüntülemek için boş not kutucuğundaki dereceli puanlama anahtarı simgesini seçin. Ekran, öğrencinin gönderimini dereceli puanlama anahtarıyla birlikte görebileceğiniz şekilde ayarlanır.

dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme hakkında daha fazla bilgi

Not verin, geri bildirimde bulunun ve gönderin. Her soru için puan atayın. En fazla iki ondalık basamak kullanabilirsiniz. Kaydetmek için not kutucuğunun dışındaki herhangi bir yeri tıklatın. Bitirdiğinizde, toplam değer testin üstünde görünür. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Not simgeleri ile ilgili daha fazla bilgi

Seçenekleri belirlemek için not kutucuğunun yanındaki menüye erişin. Gönderimle ilgili öneriler, teşvik ifadeleri ve genel geri bildirimlerin bulunduğu bir not eklemek için geri bildirim simgesini seçin.ç Notu gönderin veya gönderimi silin. Ayrıca öğrenciye bu testle ilgili bir özel durum da verebilirsiniz. Test öğrencilerden gizlense dahi, özel durum ek denemeleri veya genişletilmiş erişimi içerir.

Bir öğrencinin gönderiminden bir sorunun menüsünü açıp Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçerek değişiklikler yapabilir veya herkese tam kredi verebilirsiniz. Bu düzenlemeler herkesin testini etkiler.. Öğrenciler gönderim yapmışsa değişikliklerinizi kaydettikten sonra bir uyarı alırsınız ve yeniden puanlama işlemi yapılır.

Bir testi düzenleme ve yeniden not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrenciler neleri görür? Testlere not verip sonuçları gönderdikten sonra, öğrenciler puanlarını not sayfalarında veya etkinlik akışlarında görebilirler. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasından da teste, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.

Öğrenci yorumlarını ve dosyalarını görüntüleme

Bb Annotate

Hem Ultra hem de Orijinal Kurs Görünümünde satır içi not vermek için Bb Annotate'ten yararlanabilirsiniz. Bb Annotate, öğrencilere özelleştirilebilir geri bildirimler sağlamak üzere daha güçlü bir özellik seti sunar. Özellikler arasında kenar çubuğu özet görünümü, serbest çizim araçları, çeşitli renk seçimleri ve çok daha fazlası yer alır.


Bb Annotate not verme iş akışı

Ödev Gönderimi sayfasında, desteklenen dosya türleri tarayıcı içinde açılır. Tarayıcıda görüntüleyebileceğiniz ve açıklama ekleyebileceğiniz belge türleri şunlardır:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice® Belgeleri (ODS, ODT, ODP)
 • Dijital Görüntüler (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kaynak kodu (Java, PY, C, CPP, vb.)
 • Medikal Görüntüler (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Visual Basic benzeri Office Suite Makroları desteklenmez.

Açıklama ekleme oturumlarının süresi bir saat sonra sona erer. Oturumunuz sona ermeden önce bir uyarı iletisi alırsınız. Tamamlanan ek açıklamalarınız, geri bildirimleriniz ve dosyalarınız sayfada kaydedilir. Geri döndüğünüzde, çalışmaya devam edebilirsiniz.

Pdf görüntüleyicide, açıklama amaçlı olarak animasyonlu gif'lerin yalnızca ilk kareleri gösterilir. Animasyonlu gif'i görüntülemek için gönderimi indirin.

Orijinal biçimlendirme ve eklenen görüntüler korunur. Öğrenci desteklenmeyen bir dosya göndermişse bu dosyayı indirmeniz istenir. Düzenleyici yoluyla oluşturulan ödev gönderimleri, satır içi not verme ile uyumlu değildir.

10 Aralık 2020 tarihinden itibaren:Gönderilen dosyanın (dönüştürülen hâlinin değil) boyutu 300 MB'tan büyükse veri kaybı olmamasını ve performans kalitesini garanti altına almak üzere işlem durdurulacaktır.

Bb Annotate; Firefox, Chrome, Edge ve Safari'nin son sürümlerinde desteklenmektedir.

Esnek tasarımın bir parçası olarak, ekran boyutuna göre menü görünümü değişir. Orta ve küçük boyutlu ekranlarda Belge Görünümü ayarları, görüntülediğiniz sayfa numarasını gösterir. Anlatım araçları, Anlatım araçlarını Görüntüle simgesinin altında sıralanır. Küçük ekranlarda İçerik Kitaplığı gizlidir.

Belge Görüntüleme Ayarları

A. Kenar çubuğu: Gönderimin Küçük Resim, Ana Hat veya Ek Açıklama görünümlerini görüntüleyin.

B. Sayfalar: Gönderimdeki farklı sayfalara geçmek için okları kullanın.

C. Kaydırma: Sayfadaki gönderimi taşıyın.

D. Yakınlaştırma/Uzaklaştırma ve Sığdırma: Gönderimi yakınlaştırıp uzaklaştırın veya görünümü sayfaya sığacak ya da en uygun boyuta getirecek şekilde ayarlayın.

Ek Açıklamalar

E. Anlatım araçları: Özelliklerini görüntülemek her bir aracı seçin.

 • Çizim, Fırça ve Silgi: Gönderim üzerinde çeşitli renkler, kalınlık ve saydamlık ayarları ile serbest çizimler yapın. Ek açıklamaları kaldırmak için silgiyi seçin. Silgiden yararlanarak serbest çizimin bir kısmını silebilir veya çizimin tamamını silmek için Delete simgesini seçebilirsiniz.
 • Görüntü veya Damga: Önceden yüklenmiş bir damgayı seçebilir veya gönderime eklenecek kendi özel damganızı ya da görüntünüzü oluşturabilirsiniz.
 • Metin: Gönderime doğrudan metin ekleyin. Metni taşıyabilir, düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Ayrıca; metnin yazı tipini, boyutunu, hizalamasını ve rengini seçebilirsiniz.
 • Şekiller: Çizgi, Ok, Dikdörtgen, Elips, Çokgen ve Çoklu çizgi'yi seçin. Her şeklin renk, genişlik, saydamlık ve daha birçok özelliğini değiştiren kendi ayarları mevcuttur.

F. Yorum: Yorumlarda geri bildirim sağlayın. Yorumlarınız, gönderimin yanındaki bir panelde görünür.

Öğrenciler ek açıklamalar içeren dosyalara erişebilir ancak kendi gönderimlerine açıklama ekleyemez.

G. Yazdır veya İndir: Gönderimi ek açıklamalarla birlikte yazdırın veya indirin.

Bazı tarayıcıların yerleşik PDF görüntüleyicisinde bilinen bir sorun nedeniyle tüm ek açıklamalarınız görüntülenmeyebilir. Açıklama eklenen PDF dosyalarını lütfen Adobe Acrobat gibi bağımsız bir PDF görüntüleyicide görüntüleyin.

H. Ara: Gönderimde belirli bir metni arayın.

I. İçerik Kitaplığı: Yeniden kullanılabilir bir yorum kümesi oluşturun. Kitaplıkta yorum ekleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve arayabilirsiniz. Menüden doğrudan gönderim sayfasına bir yorum da ekleyebilirsiniz.İçerik Kitaplığına yeni bir yorum eklemek için artı işaretini seçin. Kitaplıktaki içeriklere Yorum yapabilir, onları Panoya kopyalayabilir, Düzenleyebilir veya Silebilirsiniz. Kaydedilmiş yorumları aramak için anahtar kelimeleri veya ifadeleri yazın.

İçerik Kitaplığı yalnızca SaaS ortamlarında mevcuttur.

Vurgulayıcı: Gönderimin vurgulamak amacıyla belirli bölümlerini seçin. Siz gönderimdeki metni vurgularken ek bir menü açılır. İşaretlenen bölümü vurgulayabilir, üstü çizili, altı çizili, dalgalı yapabilir veya bu bölüme yorum ekleyebilirsiniz.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.


ULTRA: SafeAssign ile not verme

Ultra Kurs Görünümü'nde, testlerde SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign özelliği etkinken değerlendirmelere not verdiğinizde, öğrencinin gönderdiği içeriğin, yayınlanmış diğer materyallerle ne kadarının çakıştığını görmek için Originality Report'a bakabilirsiniz.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, testlerde SafeAssign'ı kullanamazsınız.

SafeAssign'i kullanarak testlere not verme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Birden fazla deneme yapılabilen bir teste not verme

Bir test oluştururken, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, testin son notunun otomatik olarak hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

 • Tüm denemelerin ortalaması
 • Not verilmiş ilk deneme
 • En yüksek notu alan deneme
 • Not verilmiş son deneme
 • En düşük notu alan deneme

Grup testlerinde veya gönderimleri çevrim dışı olarak toplayacaksanız birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Son notun otomatik olarak nasıl hesaplanacağını Denemelere not ver ayarı belirler, ancak notu geçersiz kılma seçeneğiniz de olur. Test için ayarladığınız son tarih, her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız.

Notları geçersiz kılma işleminin diğer etkileri ile ilgili daha fazla bilgi

Bireysel denemeleri görüntüleme

Birden fazla deneme yapılabilen bir teste not vermeniz gerekiyorsa normal bir teste not verdiğiniz aynı yerlerden not vermeye başlayabilirsiniz:

 • Etkinlik akışı
 • Not defteri
 • Test

Bir öğrencinin adını seçtiğinizde, her denemeyi gönderildiği tarihle birlikte gösteren bir panel görünür. Bir denemeyi seçerek ait olduğu gönderimi görebilirsiniz.

Her denemenin yanında geri bildirim simgesi görünür. Ekranın kenarında sabit kalacak olan geri bildirim panelini açmak için simgeyi seçin. Testin içinde gezinebilir, genel geri bildirim ve bir not ekleyebilirsiniz.

Anımsatıcı: Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Dereceli puanlama anahtarı veya otomatik olarak puanlanan sorular kullandıysanız denemeye zaten not verilmiş olabilir.

Son notlar

Birden fazla denemeye izin verilen bir test için son not, Test Ayarları bölümünde seçtiğiniz Denemelere Not Ver ayarına göre hesaplanır. Bir öğrencinin denemelerini listeleyen panelde, bu denemelere not verildiğinde son not görünür. Örneğin, son not en yüksek notu alan denemeye göre hesaplanıyorsa en az bir denemeye not verildikten hemen sonra son not görünür. Ancak siz diğer denemelere not verdikçe bu not değişebilir.

Denemelere not vermeyi bitirdikten sonra son notu öğrencinin görmesi için gönderebilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Birden fazla deneme yapılabilen testlerde, izin verilen deneme sayısı ve son notun nasıl hesaplandığı belirtilir. Öğrenciler başlamadan önce bu bilgileri Ayrıntılar ve Bilgiler sayfasında görüntüler. Notlar gönderildiğinde, öğrenciler yaptıkları her denemeye verilen notları ve son notu görebilirler. Son notu geçersiz kılmaya karar verirseniz öğrenci, durumu bildiren bir ileti görür.

Blackboard Learn'de öğrencilerin testlere erişimi ile ilgili daha fazla bilgi (bu konuya dönmek için tarayıcınızın geri işlevini kullanın)


ULTRA: Süre sınırı olan bir teste not verme

Öğrencilerin bir testte süre sınırı dolduktan sonra da çalışmasına izin verdiğinizde, hangi testlerin süre sınırını aştığını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kaç sorunun süre dolduktan sonra yanıtlandığını da görebilirsiniz.

Bir öğrencinin gönderim sayfasında, öğrencinin testi gönderdiği tarih ve saati görebilirsiniz. Ayrıca süre sınırının aşılıp aşılmadığını da görebilirsiniz. Kaç sorunun süre sınırı dolduktan sonra yanıtlandığını görmek için zaman damgasının üzerine gelin. Süre bittikten sonra yanıtlanan sorular sarı renkle ve şu ifadeyle gösterilir: (Süre bittikten sonra yanıtlandı).

Süre dolduktan sonra yanıtlanan sorular için bir öğrencinin toplam test puanından el ile puan kırabilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz testin son notunu el ile düzenlediğinizde bir geçersiz kılma notu vermiş olursunuz.

Notları geçersiz kılma

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız. Geçersiz kılma notu, atandıktan sonra bir öğrencinin gönderdiği denemelere verilen notlar da dahil olmak üzere diğer tüm not girdilerinden daha fazla öncelik taşır. Ayrıca bir soruya tekrar not verirseniz tekrar verilen o puan deneme puanına uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.

Son notu el ile değiştirdikten sonra başka bir denemeye not vererek devam ederseniz geçersiz kılma notu, verdiğiniz ikinci deneme notuna göre yine aynı şekilde daha fazla öncelik taşımaya devam eder. Bir öğrenci tüm denemeleri yaptıktan veya son tarih geçtikten sonra puan kırmak isteyebilirsiniz.

Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı istisnası + süre sınırı

Öğrencilerin süre sınırı istisnası varsa ve ayarlar bölümünden bir değerlendirmenin bitirilmesi için daha fazla zaman tanırsanız söz konusu süreler birleştirilir.

Süre sınırı istisnaları ile ilgili daha fazla bilgi