Testlere Not Verme

Bu sayfada

  Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

  Not verilecek testlere erişim

  Tanıdık gelmiyor mu? Testlere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

  Not Verme Gerekiyor sayfası veya Not Merkezi'nden not bekleyen testlere erişin.

  Oluşturduğunuz her test için otomatik olarak bir Not Merkezi sütunu oluşturulur ve kursunuza bağlanır. Gönderilmiş ancak not verilmemiş bir test Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir. Sistem bir çok soru türüne puan vermesine rağmen, Denemeler, Kısa Yanıt ve Dosya Yanıtı gibi bazı sorulara manuel olarak not vermelisiniz.

  Testlere anonim olarak not verme, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not verme ve bir soruya ait tüm yanıtlar için tam kredi verme seçeneklerine sahipsiniz. Ayrıca, testten soruları silebilir ya da öğrencinin bir teste yeniden girmesine izin vermek üzere bir test denemesini temizleyebilirsiniz.


  Eksik kurs ödevlerine ilişkin anımsatıcılar gönderme

  Not Merkezi sütunlarından kurs ödevi eksik olan öğrencilere ve grup üyelerine anımsatıcı e-postalar gönderebilirsiniz. Öğrenciler sistem tarafından oluşturulan ve kursu, kurs ödevini ve belirlemişseniz son tarihi listeleyen bir e-posta alırlar.

  Anımsatıcılar gönderme ile ilgili daha fazla bilgi


  Not Bekleyenler sayfasını kullanarak testlere not verme

  Kaydolmuş birçok öğrenciye ve not verilen öğelere sahip kurslar için Not Bekleyenler sayfası önce hangi testlere not verilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.

  Devam eden testler Not Bekleyenler sayfasında görünmez.

  Örneğin, kurumunuzun bitiş tarihinden önce final testlerinizin puanlanması için son tarihe göre sıralayabilirsiniz. Not verilen tüm öğeler için tanımlanmış iş geri dönüş zamanlama kümesine sahipseniz öğelerin görünümünü Not Bekleyenler durumu ile özelleştirebilirsiniz. Listeyi sıralayıp filtreleyebilir ve en acil testlere önce not verebilirsiniz.

  Denetim Masası > Not Merkezi bölümü > Not Verme Gerekiyor sayfası

  Not Verme Gerekiyor sayfasıyla ilgili daha fazla bilgi


  Not Merkezi'nde testlere not verme

  Not Merkezi'nde tüm puanlanabilir öğeler gösterilir. Öğelerin sayısı, puanlama görevleri için zamanınızı nasıl düzenleyeceğinizi etkileyebilir. Ayrıca not verdiğinizde öğrencinin önceki notunu görüntülemek de faydalı olabilir.

  Not Merkezi'ne gidin:

  1. Kontrol Paneli'nde, Not Merkezi bölümünü genişletin.
  2. Test denemelerine erişmek için Tam Not Merkezi'ni veya varsa Testler akıllı görünümünü seçin.

  Tek bir teste not verin:

  1. Not Verme Gerekiyor simgesinin görüntülendiği öğrenci testlerinden birine ait hücreyi bulun.
  2. Hücre menüsünü açın ve Deneme'yi seçin. Teste Not Ver sayfası görünür.

  Teste ait tüm denemelere not verin:

  1. Test sütunu menüsüne erişin.
  2. Denemelere Not Ver seçeneğine tıklayın. Teste Not Ver sayfası görünür.

  Not Merkezi'nde notları atama ile ilgili daha fazla bilgi


  Teste Not Ver sayfası

  Tanıdık gelmiyor mu? Test sayfası ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

  Teste Not Ver sayfasında öğrenciler ve denemeler arasında gezinebilir, dereceli puanlama anahtarlarını görüntüleyebilir, anonim olarak not verebilir ve testlere ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

  Durumu, yönergeleri ve geçerli tarih ve süreleri görüntülemek için Test Bilgileri bağlantısını genişletin. Test denemesini temizleyebilirsiniz. Böylece öğrenciler testi yeniden gönderebilir. Aynı zamanda devam eden testi de gönderebilirsiniz. Böylece bu teste not verebilirsiniz.

  Sizin puan atamanız gereken sorulara sahip olan testin durumu Not Bekleyenler simgesiyle gösterilir ve Deneme Puanı 0'dır.

  1. Teste Not Ver sayfasında, otomatik olarak not verilemeyen her bir soru için bir puan girin. Aynı zamanda mevcut puanları da değiştirebilirsiniz.
  2. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
  3. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi belirli soru türleri için yalnızca Yanıt Geri Bildirimi kutusu görünür.
  4. İsteğe bağlı olarak, yorumları Öğrenciye Geri Bildirim kutusuna girebilirsiniz.
  5. İsteğe bağlı olarak, yorumları Not Vermeye İlişkin Notları kutusuna girebilirsiniz. Bu metin öğrenciler tarafından görülmez.
  6. Kaydet ve Çık seçeneğine tıklayarak not vermenin başladığı yere bağlı olarak Tam Not Merkezi, Not Bekleyenler sayfası veya Not Ayrıntıları sayfasına geri dönün.

   -VEYA-

   Varsa sonraki öğrenciyi göstermek için Kaydet ve İleri seçeneğine tıklayın.

   -VEYA-

   Varsa önceki veya sonraki öğrenciye gitmek için okları kullanın.

  Testle için birden fazla denemeye izin veriyorsanız tüm denemelere not verinceye kadar öğrencinin notu yayınlanmaz.


  Testlere öğrenci adları gizli olarak not verme

  Önemli sonuçları olan ödevlerde not verme önyargısını önlemek üzere oluşturma aşamasında not verme süresince herhangi bir zamanda kullanıcı adlarını gizleyebilirsiniz.

  Anonim olarak not verme başka bir eşitlik ve tarafsızlık katmanı ekler. Gönderimi kimin yaptığınız bilmezsiniz, böylece öğrencinin önceki performansı, sınıf katılımı, çatışmalar, ırk, cinsiyet veya algılanan öğrenci eğiliminden aşırı derecede etkilenmezsiniz. Öğrenciler not vermenin önyargısız olduğundan emin olduğundan, bu uygulama ayrıca öğrenci-eğitmen ilişkisine de katkıda bulunur.

  Anonim olarak not verdiğinizde, tüm kimlik bilgileri gizlenir ve test denemeleri rastgele sırayla görünür. Her öğrenciye, Öğrenci 8 gibi bir sayı atanır.

  Not Bekleyenler sayfasına erişin:

  1. Test denemesi menüsüne erişin.
  2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğine tıklayın. Teste Not Ver sayfası görünür.

  Not Merkezi'ne gidin:

  1. Sütun başlığı menüsüne gidin.
  2. Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver seçeneğine tıklayın. Teste Not Ver sayfası görünür.

  Teste Not Ver sayfasından başlatın:

  1. Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin.
  2. Tamam öğesini seçin. Puanlama sürüyorsa, açık denemeye kaydedilmeyen değişiklikler kaybolur. Teste Not Ver sayfası yenilenir, yeni deneme görünür ve tüm kimlik bilgileri gizlenir.

  Teste soruya göre not verme

  Her bir test için, belirli bir soruya ait tüm yanıtlara not vermeyi seçebilirsiniz. Gönderimler arasında gezinebilir ve öğrencilerin aynı soruyu hangi yanıtı verdiğini görüntüleyebilir ve yanıtlara not verebilirsiniz. Yalnızca tek bir soru için gönderilen yanıtlara konsantre olduğunuzda zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Belirli bir soruyla ilgili nasıl grup yapılacağı hakkında anlık geribildirim sağlayarak tüm öğrencilerin nasıl yanıt verdiğini görebilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerin tamamı ya da bir grup öğrenci için bir puan ayarı gerektiren bir soruyu yeniden ziyaret etmek istediğinizde soruya göre not verebilirsiniz.

  Aynı zamanda, sorulara öğrenci adları gizli olacak şekilde de not verebilirsiniz. Tüm sorulara ait tüm yanıtlara not verinceye kadar tüm test denemeleri Not Bekleyenler durumunda kalır.

  1. Not Merkezi'nde test sütunu menüsüne erişin ve Sorulara Not Ver seçeneğine tıklayın.

   -VEYA-

   Not Bekleyenler sayfasında, test menüsüne gidin ve Soruya Göre Not Ver seçeneğine tıklayın.

  2. Sorulara Not Ver sayfasında, soruları duruma göre filtreleyebilirsiniz: Not Verildi, Not Bekleyenler veya Devam Ediyor. Ayrıca gerekirse Kullanıcı Adları Gizli Olarak Not Ver onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
  3. Her bir soru için Yanıtlar sütunundaki değeri seçin.
  4. Yanıtlara Not Ver sayfasında, soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri bağlantısını genişletin. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
  5. Öğrenci puanının yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın.
  6. Puan kutusuna bir not girin. İsteğe bağlı olarak, ayrı sorulara olmak üzere özel Yanıt Geri Bildirimi ekleyin. Denemeler gibi belirli soru türleri için yalnızca geri bildirim kutusu görünür. Gönder'i tıklatın.
  7. İsteğe bağlı olarak dereceli puanlama anahtarlarından birini Deneme, Kısa Yanıt veya Dosya Yanıtı soruları ile ilişkilendirdiyseniz soruya dereceli puanlama anahtarı kullanarak not vermek için Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçin.
  8. Tüm öğrenci yanıtlarına not verdikten sonra, Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön'ü seçin.

  Tam kredi verme veya kaldırma

  Görüntülemekte olduğunuz soruya ait tüm test gönderimleri için Tam Kredi Verebilirsiniz. Sonraki gönderimlere de tam kredi verilir. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak atanan notu geri almak için Tam Krediyi Kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz.

  1. Yanıtlara Not Ver sayfasına erişmek için devam eden bölümde adım 1-3'ü izleyin.
  2. Soruyu görüntülemek için Soru Bilgileri seçeneğine tıklayın. Önceden anonim not vermeyi seçmediyseniz Kullanıcı Adlarını Gizle'yi seçin. Açılır pencerede Tamam'ı seçin.
  3. Soruya tam kredi atamak için Tam Kredi Ver -VEYA- Tam Krediyi Kaldır seçeneklerinden birini belirleyin.
  4. Sorulara Not Ver sayfasına geri dönmek için Sorulara Geri Dön seçeneğine tıklayın.

  Soru değerini silme veya değiştirme

  Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'nde, soruları ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler gönderim yapmadan önce, soru kümeleri veya rastgele bloklar ekleyebilir, soruları yeniden sıralayabilir ve test veya ölçme sınavı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

  Test gönderimleri yapıldıktan sonra, soru ekleyemez, soru kümesindeki soru sayısını değiştiremez veya rastgele blok tanımı giremez veya blok seçeneklerini değiştiremezsiniz.

  Testi veya ölçme sınavını dağıttıktan ve öğrenciler gönderim yaptıktan sonra, soruları silebilirsiniz. Etkilenen tüm test gönderimlerine yeniden not verilir ve etkilenen tüm ölçme sınavı sonuçları güncellenir. Soru sayıları otomatik olarak güncellenir. Test gönderimleri varsa ve soru sildiyseniz bu soru, kazanılan olası notlarla birlikte testten kaldırılır. Sorular teste eklenmediyse test denemelerine yeniden not verilir.

  Soruları düzenleme ve silme ile ilgili daha fazla bilgi


  ULTRA: Not vermeye nereden başlamalıyım?

  Tanıdık gelmiyor mu? Testlere erişme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

  Not vermeye nereden başlayacağınızı seçebilirsiniz!

  Tüm kurslarınızda kaç testin not verilmek üzere hazır olduğunu mu görmek istiyorsunuz? Adınızın ilk göründüğü listede, genel Notlar sayfasında tüm kurslarınızın not verme görevlerine hemen erişebilirsiniz. Tüm not verme görevleriniz kursa göre düzenlenir. Hızlı şekilde ilerleme durumunuzu kontrol edebilir, panoda öncelikler ayarlayabilir, hatta not vermeye başlayabilirsiniz. Not verilmeye hazır öğeleri görmek için her bir kursa gitmenize gerek yoktur.

  Sadece bir eylem yapmanız gerektiğinde sayfada bilgi görüntülenir. Not verilmeye hazır olan testleri veya kaç öğrenci için hangi testlerin süresinin dolduğunu görürsünüz.

  Kapsamı daraltmak mı istiyor musunuz? Bir kursta, gezinti çubuğundan kurs not defterine erişebilirsiniz. Kimin gönderimde bulunduğunu görebilir ve not vermeye başlayabilirsiniz.

  Öğrenci gönderimleri not verilmeye hazır olduğunda etkinlik akışında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Not defterine gitme bağlantısını tıklatın. Veya kaç öğrencinin gönderimde bulunduğunu görmek için Kurs İçeriği sayfasından bir test seçin.


  ULTRA: Bir testten not vermeye başlama

  Tanıdık gelmiyor mu? Teste Not Ver sayfasıyla ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

  Bir teste eriştiğinizde, İçerik ve Ayarlar sayfasında sorular ve ayarlar (son tarih ve maksimum puan gibi) görüntülenir. Değişiklik yapmak için Test Ayarları simgesini seçin. Örneğin, not verme şemasını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz; bu değişiklikler öğrenciler tarafından ve sizin not defterinizde görülür.

  Konuşmaları takip edin. Bu testle ilgili konuşmalara izin verdiyseniz öğrencilerin neler söylediğini görmek için konuşma balonu simgesini seçin. Test kullanıma açıkken öğrenciler testi sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla tartışabilir. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Bu konuşmalar testle birlikte saklanır ve bunlara buradan veya test gönderim sayfasından erişebilirsiniz.

  Konuşmalardan herhangi bir kişinin katkılarını kaldırmak için Sil'i tıklatın. Öğrenciler kendi katkılarını silebilir; ancak hiç kimsenin düzeltme yapmasına izin verilmez.

  Testle ilgili konuşmalar hakkında daha fazla bilgi

  Not verilmesi gereken kaç öğrenci olduğunu kontrol edin. Kaç öğrencinin testi tamamladığını görmek için Gönderimler bağlantısını seçin.


  ULTRA: Test gönderim liste sayfası

  Gönderim listesi sayfasında kayıtlı tüm öğrenciler görüntülenir.

  Tüm gönderimleri tek bir sayfada takip edin. Hangi denemelerin not verilmeye hazır olduğunu hızlı şekilde görün. Geç gönderim yapan veya son tarihi geçirip hiç deneme göndermemiş öğrencilerin profil resimleri kırmızı renkli bir daire içinde görünür.

  Ayrıntıları açın. Yönergeleri ve ayarları istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Örneğin, test sayfasına dönmek için İçerik ve Ayarlar bağlantısını seçin.

  İstisnalara sahip öğrencileri görüntüleyin. Kendisi için istisna yapılan öğrencilerin profil resimlerinde simgeler görünür. Son tarih uzatma istisnaları olan öğrencilerin gönderimleri hiçbir zaman "geç" olarak işaretlenmez.

  İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

  Sohbeti gözden geçirin. Öğrencilerin neler dediğini öğrenmek için konuşma balonu simgesini seçin.

  Not vermeye başlayın. Öğrencilerin bireysel gönderimlerine erişmek üzere adlarını seçin, notları atayın ve geri bildirimde bulunun. Notları doğrudan bu sayfadan da atayabilirsiniz. Bu notlar geçersiz kılma notlarıdır. Notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür. Bir değer atadıktan sonra kaydetmek için not alanı dışındaki herhangi bir yeri tıklatın.

  Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

  Notları göndermeye hazır mısınız? Henüz göndermediğiniz her notun yanında Notları gönder düğmesi görünür. Hangi notların ne zaman gönderileceğini seçebilirsiniz. Gönderilen notların sütununda Gönderildi iletisi görünür.

  Gönderim zaman damgalarını görüntüleme

  Not vermeye başlarken veya notları gözden geçirirken; bir gönderim zaman damgasının üzerine gelerek daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Bir değerlendirme için birden fazla denemeye izin vermişseniz zaman damgaları, öğrencilerin gönderim sayfalarında ve deneme panellerinde görünür.

  Örneğin, bir öğrencinin gönderim sayfasında, öğrencinin gönderimi ne zaman yaptığını ve notu ne zaman gönderdiğinizi görebilirsiniz. Son tarih geçtikten sonra zaman damgası kırmızı renkte ve "geç" etiketiyle görünür.

  Birden fazla deneme söz konusu ise Gönderimler liste sayfasında bir öğrencinin adını seçip denemeler panelini açın. Ek bilgileri görüntülemek için bir zaman damgasının üzerine gelin.


  ULTRA: Öğrencinin gönderim sayfası

  Öğrenci gönderimlerine test gönderimlerini içeren liste sayfasından erişin.

  Öğrencilerin çalışmasını inceleyin. Her soruya ilişkin öğrenci yanıtları görünür. Şu anda HTML kodu ile biçimlendirme yapamazlar veya tek tek sorulara dosya ekleyemezler. Ancak öğrenciler testlerinin sonuna yorum ve dosya ekleyebilirler.

  Kaç tanesine not verdiğinizi görün. Her gönderime not verip bir sonrakine geçtikçe, sağ üst köşeden ilerleme durumunuzu görebilirsiniz.

  Diğer gönderimlere gidin. Not verilmeye hazır başka bir gönderime geçmek için okları kullanın.

  Dereceli puanlama anahtarını görüntüleyin. Test ile bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz ölçeği görüntülemek için boş not kutucuğundaki dereceli puanlama anahtarı simgesini seçin. Ekran, öğrencinin gönderimini dereceli puanlama anahtarıyla birlikte görebileceğiniz şekilde ayarlanır.

  dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme hakkında daha fazla bilgi

  Not verin, geri bildirimde bulunun ve gönderin. Her soru için puan atayın. En fazla iki ondalık basamak kullanabilirsiniz. Kaydetmek için not kutucuğunun dışındaki herhangi bir yeri tıklatın. Bitirdiğinizde, toplam değer testin üstünde görünür. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

  Seçeneklere erişmek için testin not kutucuğunun yanından Daha fazla seçenek simgesini seçin. Öneriler, teşvik ifadeleri ve gönderimle ilgili genel geri bildirimi içeren bir not ekleyin. Notu gönderin veya öğrencinin tekrar deneyebilmesi için gönderimi silin.

  Şimdi veya daha sonra gönderin. Her gönderime not verdikçe, öğrencilerin görmesi için notları ve geri bildirimleri gönderebilirsiniz. Notları gönder, gönderim listesi sayfasında henüz yayınlamadığınız her notun yanında da görünür. Hangi notların ne zaman gönderileceğini seçebilirsiniz.

  Öğrenciler neleri görür? Testlere not verip sonuçları gönderdikten sonra, öğrenciler puanlarını not sayfalarında veya etkinlik akışlarında görebilirler. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasından da teste, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.

  Etkinlik akışı ile ilgili daha fazla bilgi

  Öğrenci yorumlarını ve dosyalarını görüntüleme

  Öğrencilerden, laboratuvar çalışması dahil deneme sorularına yönelik alıntılar eklemelerini ya da testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler, çalışmaları hakkında yorum da ekleyebilirler. İsterseniz bir test oluşturabilir ve testi tamamlamak için gereken belgeyi karşıya yükleme ile ilgili talimatlar ekleyebilirsiniz.

  Öğrenciler testleriyle birlikte görüntüleyebileceğiniz içerikler eklediyse bunlar gönderimin sonunda görünür. Kurumunuz tarafından izin verildiği takdirde, testin sonunda görünen öğrenci dosyalarına doğrudan tarayıcı içinden açıklama ekleyebilir ve not verebilirsiniz. Kurumunuzun yaptığı ayarlara bağlı olarak satır içi görüntüleyici, Crocodoc veya New Box View adında üçüncü taraf, bulut tabanlı bir teknolojiyle desteklenir. 

  Bu dosya türlerini tarayıcıda görüntüleyebilir ve ek açıklama ekleyebilirsiniz:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Görüntü, video gibi diğer belge türlerini tarayıcıda görüntüleyebilir ancak bunlara ek açıklama giremezsiniz. Öğrencilerin içerik düzenleyicisiyle oluşturdukları yorumlar, satır içi not verme ile uyumlu değildir.

  Desteklenen dosyalar, tarayıcıda otomatik olarak açılır. Orijinal biçimlendirilen ve karıştırılan görüntüler korunur. Öğrenci desteklenmeyen bir dosyayı karşıya yüklerse bu dosyayı indirmeniz istenir.

  New Box View'da iki tür ek açıklama kullanabilirsiniz:

  • Vurgulama: Metni vurgulamak için imlecinizle üzerine gelip sürükleyin, ardından Metni Vurgula'yı seçin. Vurgulu bir alana yorum eklemek için Vurgulu metne yorum ekle komutunu seçin.
  • Puan bazlı yorumlar: Yorum simgesini seçin ve öğrenci için yorum eklemek istediğiniz kısmın üzerine gelin.

  Ayrıca Crocodoc hizmetini kullanıyorsanız metnin üzerine çizim yapabilir veya üzerini çizebilirsiniz. Crocodoc'tan New Box View'a geçiş ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

  Siz notları gönderene kadar öğrenciler, dosyalarındaki ek açıklamaları göremez.

  Bir yorumu kaldırmak için yorum penceresindeki Sil simgesini seçin. Vurgulu bir alanı kaldırmak için alanın üzerine gelip yine Metni vurgula komutunu seçin. Ayrıca yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve bir öğrencinin dosyasındaki diğer sayfalara gidebilirsiniz.

  Notları gönderdikten sonra bile ek açıklama girebilir ve düzenleyebilirsiniz.

  Ek açıklama girebileceğiniz dosyalar için, menüye erişmek üzere Daha fazla seçenek simgesini seçin, ardından Dosyayı Gizle veya Dosyayı İndir'i seçin. Dosyayı, satır içi görüntüleyicideki menüden de indirip yazdırabilirsiniz. Ek açıklamalarınız, indirilen veya yazdırılan dosyada görünmez.


  ULTRA: Not simgesi renkleri

  Her test sorusunun ve toplam test notunun not simgesi rengi seçtiğiniz not verme şemasına göre değişir. Örneğin, renkler varsayılan not verme şemasıyla şu şekilde eşleşir:

  > %90 = yeşil

  %89–80 = sarı/yeşil

  %79–70 = sarı

  %69–60 = turuncu

  %59–50 = kırmızı


  ULTRA: Bir grup testine not verme

  Bir grup bir test gönderdikten sonra, çeşitli yerlerden not vermeye başlayabilirsiniz: Notlar sayfasından, Kurs İçeriği sayfasından veya not defterinden bunu yapabilirsiniz. Tüm gruba aynı notu verin veya herkes eşit katkıda bulunmamışsa ekibin her üyesinin yaptığı katkıya ayrı ayrı not verin. Not vermeye başladıktan sonra not ayarlarını veya grup üyeliğini değiştiremeyeceğinizi unutmayın.

  Grup üyelerine farklı not verme

  Varsayılan olarak, bir grup testi için not verildiğinde tüm grup üyeleri aynı notu almış olur. Ancak bir grup üyesinin katkısının gruptan farklı bir notu hak ettiğini düşünüyorsanız o grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

  Gönderim görünümünde, tüm gruba bir not verebilirsiniz. Not sütununa bir değer girin. Veya tek bir grup üyesine not verebilirsiniz.

  Gruptaki bir kişiye farklı bir not vermek için grup listesini genişletin ve öğrencinin adının yanındaki Not hücresine bir değer girin. Grubun genel notu Devam Ediyor olarak görünür. Bazı öğrenciler henüz testleri için not almadığından Notları gönder seçeneği görünmez.

  Aynı şekilde, genel gruba not verdikten sonra bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz. Grup üyeleri listesini genişletin, ardından bir öğrencinin not hücresi içindeki notu değiştirin. Grubun genel notu Çoklu olarak görünür.

  Ayrıca not defteri kılavuz görünümünden de farklı notlar verebilirsiniz. Bir grup üyesinin hücresini seçin, kılavuzda grubun diğer tüm üyeleri vurgulanır. Bir grup üyesinin notunu gerektiği gibi düzenleyin. Düzenlenen bu notu gruptaki herkese uygulayabilme seçeneğiniz vardır.

  Not verme işlemini bitirdiğinizde, öğrencilerin aldıkları notları görebilmesi için notları gönderin.


  ULTRA: Birden fazla deneme yapılabilen bir teste not verme

  Bir test oluştururken, öğrencilerin birden fazla deneme yapmalarına izin verebilirsiniz. Birden fazla deneme, testin son notunun otomatik olarak hesaplanma biçimini değiştirir. Son notun nasıl hesaplanacağını seçin:

  • Tüm denemelerin ortalaması
  • Not verilmiş ilk deneme
  • En yüksek notu alan deneme
  • Not verilmiş son deneme
  • En düşük notu alan deneme

  Denemelere Not Ver bölümünde hangi seçeneği seçerseniz seçin, son notu geçersiz kılma seçeneğiniz vardır. Test için ayarladığınız son tarih her deneme için geçerlidir. Öğrenci bir denemeyi son tarih geçtikten sonra gönderirse deneme "geç" olarak işaretlenir. Son tarihten önce gönderilen denemeler "zamanında" olarak görüntülenir.

  Bir dereceli puanlama anahtarını testle ilişkilendirirseniz tüm denemelerin notlarını değil sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz.

  Bireysel denemeleri görüntüleme

  Birden fazla deneme yapılabilen bir teste not vermeniz gerekiyorsa normal bir teste not verdiğiniz aynı yerlerden not vermeye başlayabilirsiniz: Etkinlik akışından, not defterinden veya testin içinden. Bir öğrencinin adını seçtiğinizde, her denemeyi gönderildiği tarihle birlikte gösteren bir panel görünür. Bir denemeyi seçerek ait olduğu gönderimi görebilirsiniz. Bireysel denemeler için bir not ve yorum ekleyebilirsiniz. Bir dereceli puanlama anahtarı veya otomatik olarak puanlanan sorular kullandıysanız denemeye zaten not verilmiş olabilir.

  Son notlar

  Birden fazla denemeye izin verilen bir test için son not Test Ayarları bölümünde seçtiğiniz Denemelere Not Ver ayarına göre hesaplanır. Bir öğrencinin denemelerini listeleyen panelde, gereken denemelere not verildiğinde son not görünür. Örneğin, son not en yüksek not verilen denemeye göre hesaplanıyorsa en az bir denemeye not verildikten hemen sonra son not görünür, ancak siz başka denemelere not vermeye devam ettikçe bu son not değişebilir.

  Denemelere not vermeyi bitirdikten sonra son notu öğrencinin not defterine gönderebilirsiniz.

  Öğrenciler neleri görebilir?

  Birden fazla deneme yapılabilen testlerde, izin verilen deneme sayısı ve son notun nasıl hesaplandığı belirtilir. Öğrenciler başlamadan önce bu bilgileri Ayrıntılar ve Bilgiler sayfasında görüntüler. Notlar gönderildiğinde, öğrenciler yaptıkları her denemeye verilen notları ve son notu görebilirler. Son notu geçersiz kılmaya karar verirseniz öğrenci durumu bildiren bir ileti görür.

  Öğrencilerin Blackboard Learn'de testlere nasıl erişeceği ile ilgili daha fazla bilgi

  Buraya dönmek için tarayıcınızın geri düğmesini kullanın.