Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'ne Erişim

Tanıdık gelmiyor mu? Testlere erişme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Test veya Anket Tuvali'nde soru ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler denemeleri göndermeden önce, soru kümeleri veya rastgele bloklar ekleyebilir, soruları yeniden sıralayabilir ve test ya da ölçme sınavı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Denemeler olduktan sonra, soru ekleyemez, soru kümesindeki soru sayısını değiştiremez veya rastgele blok tanımı ile seçeneklerini değiştiremezsiniz. Soruları silebilirsiniz.

Soruları silme hakkında daha fazla bilgi

Test Tuvali'ne aşağıdaki yolları izleyerek erişin:

 • Not Merkezi > test veya ölçme sınavı sütun başlığı menüsü > Testi Düzenle
 • Kontrol Paneli > Kurs Araçları > Testler, Ölçüm Sınavları ve Havuzlar > Testler > testin menüsü > Düzenle
 • İçerik alanı > testin menüsü > Testi Düzenle

Soruları düzenleme, silme veya yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soru düzenleme ve silme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorularda değişiklik yapmak için Test veya Ölçme Sınavı Tuvali soru menüsüne gidip Düzenle seçeneğini tıklatın.

Öğrenciler denemeleri gönderdikten sonra bile soruları silebilirsiniz. Etkilenen tüm test gönderimlerine yeniden not verilir ve etkilenen tüm ölçme sınavı sonuçları güncellenir. Soru sayıları otomatik olarak güncellenir.

Test Tuvali'nde silinecek her soru için onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil ve Yeniden Not Ver seçeneğini tıklatın.

Ölçme Sınavı Tuvali'nde silinecek her soru için onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil ve Sonuçları Güncelle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın en üstünde herhangi bir testin ya da ölçme sınavının devam etmekte olan denemeleri varsa soruları silemeyeceğinize dair uyarı iletisi alırsınız. Sil ve Yeniden Not Ver işlevi kaldırılmıştır.

Test soruları için değeri değiştirme

Sorular doğru yanıtlandığında verilecek olan olası notları iki şekilde değiştirebilirsiniz. Her iki yöntemde de önceden gönderilmiş tüm testler için yeni notlar baştan hesaplanır.

Olası puanları birden küçük olarak ayarlarsanız harf notları doğru şekilde atanamayabilir.

 1. Test Tuvali'nde sorunun geçerli puanını seçin.
 2. Puanları Güncelle kutusunda puanları düzenleyin, soruyu ek kredi olarak ayarlayın veya soruya tam kredi verin. Soruya tanımlanan ek kredi veya tam krediyi kaldırmak için ilgili onay kutusunun işaretini kaldırın. Soru Ayarları sayfasındaki seçenekleri seçmezseniz sorular için ek kredi veya kısmi kredi ayarlayamazsınız.
 3. Gönder veya Gönder ve Yeniden Not Ver seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

 1. Test Tuvali'nde, değiştirmek istediğiniz her soruya ait onay kutusunu işaretleyin.
 2. Sorular listesinden önce Puanlar kutusuna bir değer girin.
 3. Güncelle veya Güncelle ve Yeniden Not Ver seçeneklerine tıklayın.

Soruları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Bu nedenle, soru metninde belirli soru numaralarına atıfta bulunurken dikkatli olun.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Sorulardan birini seçin ve sırayı ayarlamak için Yukarı ve Aşağı simgelerini kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Gönderilmiş olan denemeler, öğrencilerin testi yaptığı sırada orijinal olarak görüntülenmiş sırayı korur.


Test veya ölçme sınavını silme

Tanıdık gelmiyor mu? Test silme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Test veya ölçme sınavı içerik alanına dağıtılmadan önce ya da sonra silinebilir. Test veya ölçme sınavı menüsüne gidin ve Sil seçeneğini tıklatın. Öğrenciler test veya ölçme sınavına giriş yapmazsa herhangi bir veri kaybı olmadan içerik alanından güvenli şekilde silebilirsiniz. Test veya ölçme sınavını sadece içerik alanından kaldırdınız. Test veya ölçme sınavı; düzenleyebildiğiniz, yeniden dağıtabildiğiniz veya sistemden silebildiğiniz Testler veya Ölçme Sınavları sayfasında bulunmaktadır.

Hiçbir öğrenci teste veya ölçme sınavına girmemişse testi ya da ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından sildiğinizde bunlar içerik alanından da kaldırılır.

İçerik alanından sildikten sonra test veya ölçme sınavını yeniden dağıtabilirsiniz. Birinci ve ikinci dağıtımlar arasında bağlantı veya paylaşılan veriler yoktur.

Öğrencilerin tamamlamış olduğu test veya ölçme sınavını silmek yerine kullanıma kapatabilirsiniz.

Denemeleri olan bir testi silmeye çalışırsanız aşağıdaki seçenekleri içeren bir uyarı görünür:

 • Not Merkezi'nde bu Teste ait puanları koruyun ancak bu Teste ait tüm denemeleri silin. Testi içerik alanından silebilirsiniz. Test notları Not Merkezi'nde kalır ancak denemeler silinir. Silme işleminden sonra öğrencilerin yanıtlarını görüntüleyemez ve hiçbir soruya not veremezsiniz. Bu eylem geri alınamaz.
 • Bu içerik öğesini, bu Teste ait Not Merkezi öğesini, bu Teste ait tüm notları ve bu teste ait tüm denemeleri kaldırın. Testi içerik alanından silebilir ve Not Merkezi'nden test kayıtlarını temizleyebilirsiniz. Öğrenci performanslarının tüm kayıtları kalıcı olarak kaldırılır. Bu eylem geri alınamaz.

Testler veya Ölçme Sınavları sayfasında test veya ölçme sınavlarını kalıcı olarak silebilirsiniz. Sil seçeneği test veya ölçme sınavı menüsünde görünmezse ilgili test ya da ölçme sınavını içerik alanında dağıtmışsınızdır. Test veya ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından silmeden önce içerik alanında dağıtılmış olan test ve ölçme sınavlarını silmeniz gerekir.

Dağıtılmamış test veya ölçüm sınavları Not Merkezi'nde görünmez; böylece bunları sildiğinizde Not Merkezi etkilenmez.


ULTRA: Soruları ekleme, düzenleme ve silme

İlk soruyu ekledikten sonra başka bir soru eklemek, metin yazmak veya karşıya dosya yüklemek istediğiniz yer için artı işaretini seçin. İstediğiniz kadar metin bloğu ve dosya ekleyebilirsiniz.

Soru eklerseniz anonim not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Öğrenciler, düzenleme seçenekleri ve doğru yanıtlar hariç olmak üzere içeriği tıpkı sizin gibi görür.

Metin ve dosya ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Öğrenciler değerlendirmeyi açmadan önce, Düzenle veya Sil seçeneklerine erişmek için menüyü açın. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Kurumunuzun başarı durumunu ölçmesini kolaylaştırmak için menüden Hedefle eşleştir öğesini seçerek hedefleri sorularla tek tek eşleştirin. Öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için değerlendirmelerle ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, yanlış yanıtı seçmiş, bir yazım yanlışı bulmuş veya puanları ya da puanlama seçeneklerini ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Tüm öğrencilerin görebileceği bir değişiklik yapabilir ve tüm notları otomatik olarak güncelleştirebilirsiniz.

Güncelleştirme işlemi mevcut tüm denemeleri, devam etmekte olan denemeleri ve sonraki gönderimleri etkiler. Öğrenci notları güncelleştirilir ancak yeni notlar hemen görünmeyebilir. Öğrenciler güncelleştirilen notlarını etkinlik akışlarında görürler.

Öğrencilerin değerlendirmeleri açıkken değişiklik yaparsanız bu değişiklikleri göremezler. Sayfayı yenilemeleri veya değerlendirmeyi gönderip yeniden açmaları gerekir.

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan sonra şu değişiklikleri yapamazsınız:

 • Yeni soru ve yanıt ekleme
 • Soru silme
 • Çoktan Seçmeli ve Eşleştirme sorularında yanıtları silme
 • Boşluk Doldurma sorusunda boşlukların sayısını değiştirme
 • İçeriği taşıma (soruların, yanıtların veya ek içeriklerin sırasını değiştirme gibi)
 • Bir soru havuzundan soru ekleme veya kaldırma ya da bir değerlendirmeden havuz silme

Otomatik olarak not verilen bir soru için öğrencinin aldığı puanı değiştiremezsiniz.

Öğrenciler değerlendirmeyi açtıktan veya gönderim yaptıktan sonra şu değişiklikleri yapabilirsiniz:

 • Soru ve yanıtların metnini değiştirme
 • Puan değerini düzenleme
  • Önceden gönderilen tüm değerlendirmeler için yeniden yeni puanlar hesaplanır.
 • Bir soru için herkese tam kredi verme
 • Doğru yanıtları değiştirme
 • Çoktan Seçmeli ve Eşleştirme soruları için puanlama seçeneklerini değiştirme
 • Sadece değerlendirmeden soruları hedeflerle hizalama

Bir değerlendirmede veya öğrenci gönderiminde, bir sorunun menüsünü açın ve değişiklik yapmak için Düzenle/Yeniden Puanla'yı seçin. Öğrenciler gönderim yapmışsa değişikliklerinizi kaydettikten sonra bir uyarı alırsınız ve yeniden puanlama işlemi yapılır.

Soru havuzundaki bir soruyu düzenlerseniz yaptığınız değişiklikler, sorunun kullanıldığı her yerde görünür. Örneğin, doğru cevabı değiştirirseniz sorunun kullanıldığı tüm değerlendirmelerde sorunun puanı değiştirilir. Bu durum, bir kaynak değerlendirmenin sorularında yaptığınız düzenlemeler için de geçerlidir. Bu düzenlemeler, sorunun bulunduğu tüm soru havuzlarını etkiler.

Yenilenen puan, deneme puanına uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.


ULTRA: Tam kredi verme

Net olarak açıklamadığınız veya verdiğiniz dersi ya da ders kitabındaki bilgileri doğru şekilde yansıtmayan bir soru için herkese tam kredi verebilirsiniz.

Bir sorunun menüsünden Düzenle/Yeniden Not Ver'i seçtikten sonra, Soru için tam kredi ver onay kutusunu seçebilirsiniz. Tam kredi verdikten sonra, otomatik notu veya önceden manuel olarak verilen notu geri almak için onay kutusunun işaretini kaldırabilirsiniz.

Güncelleştirme işlemi mevcut tüm denemeleri, devam etmekte olan denemeleri ve sonraki gönderimleri etkiler. Öğrenci notları güncelleştirilir ancak yeni notlar veya geri alma işlemleri hemen görünmeyebilir.

Tam kredi verdiğinizde tek bir sorunun öğrenci puanlarını değiştiremezsiniz. Gerekiyorsa puanları ayarlamak için bir öğrencinin değerlendirme puanını geçersiz kılabilirsiniz.

Notları geçersiz kılma ile ilgili daha fazla bilgi

Tam krediye ilişkin öğrenci görünümü

Not verme işlemi tamamlandıktan ve öğrencilere doğru cevapları gösterdikten sonra öğrenciler, hangi sorulara tam kredi verdiğinizi görebilirler. Not kutucuğunun yanında Tam kredi verildi ifadesi görünür ve bu, yanıtlar bölümünde de belirtilir.

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin ve ardından düzenleyici işlevleri satırında Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen Ad ve Alternatif Metin ekleyebilirsiniz.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.


ULTRA: Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testi açmadan önce testin öğelerinin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Yeniden sıralamak için sürükle simgesine erişmek için imleci bir test öğesine getirin. Soruyu, metin blokunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Bir öğeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir öğenin Yeniden sıralamak için sürükle simgesine geçin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Konum seçmek için ok tuşlarını kullanın.
 4. Enter tuşuna basın ve öğeyi yeni konuma bırakın.

ULTRA: Testleri düzenleme, yeniden sıralama ve silme

Tanıdık gelmiyor mu? Testleri yönetme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Mevcut testlerde değişiklikler yapabilir ve Kurs İçeriği sayfanızda görünecekleri yerleri değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin erişebildiği mevcut bir testte değişiklik yaptığınızda bazı öğrencilerin gönderime başlamış olabileceğini göz önünde bulundurun.

Bir testin satırında Yeniden sıralamak için sürükle simgesine basın ve yeni bir konuma taşıyın. Bir testi bir klasörün içine de taşıyabilirsiniz.

Bir testin satırından menüyü açarak Düzenle ve Sil işlevlerine erişin.

Öğrenciler gönderimlerini yaptıktan sonra dahi testin son tarihini ve not birimini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin durumları, puanları ve not birimleri de güncellenir.

Test silme

Bir testi kursunuzdan silebilirsiniz; hiçbir öğrenci gönderimi yoksa not defteri öğesi de silinir. Gönderimi yapılmış testlerde ise; testi, tüm gönderimleri ve notları kursunuzdan kalıcı olarak kaldırmak istediğinizi onaylamanız gerekir.

Veya gönderimleri ve not defterindeki puanları korumak için testi öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Gönderimlere not vermiş olsanız da öğrenciler Kurs İçeriği sayfasından veya kendi not sayfalarından gizli testlere erişemezler.

Silme konusunda diğer önemli noktalar

Şu alanlardaki soru havuzları için kaynak testleri silemezsiniz:

 • Kurs İçeriği sayfası
 • Not Defteri liste veya tablo görünümü

Ayrıca şu öğeleri de silemezsiniz:

 • Soru havuzları için kaynak testleri içeren klasörler
 • Soru havuzlarında kullanılan soru bankaları