Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin bilgisini ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçmek ve öğrencilerden bilgi toplamak için testlerden ve ölçme sınavlarından yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerinize test yaparlarken kablolu bir bağlantı kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Kablosuz bağlantılarda ağ sorunlarıyla daha sık karşılaşılır. Sinyal stabilitesi, 4G telefon veri bağlantılarına benzer şekilde öğrencilerin ne kadar uzun ve ne kadar bant genişliği çektiğine bağlıdır.

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" videosuna geçin.

Test ve ölçüm sınavları hakkında temel bilgiler

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, soruları hazırlar veya diğer testlerden, anketlerden ve havuzlardan mevcut soruları eklersiniz. Soru Ayarları sayfasında bir test, ölçme sınavı veya havuz için soru ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin; puanlama, geri bildirim, resimler, meta veri ve ek kredi seçeneklerini ayarlayabilir, soruların öğrencilere nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi

Ardından seçenekleri belirler ve bir içerik alanı ya da klasörde testi veya ölçme sınavını dağıtırsınız. Bir içerik alanına test veya ölçme sınavı eklediğinizde "dağıtılır".

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri dağıtma hakkında daha fazlası

Soruları sınavlara ve ölçme sınavlarına aynı şekilde eklersiniz, ancak ölçme sınavı sorularına puan eklemezsiniz. Ölçme Sınavlarına sorularına not verilmez ve öğrenci yanıtları anonimdir. Bir öğrencinin ölçme sınavını tamamlayıp tamamlamadığını görebilir ve her ölçme sınavı sorusu için sonuçları toplayabilirsiniz.

Test ve ölçme sınavı sonuçları hakkında daha fazla bilgi


Bir test veya ölçme sınavı oluşturma ve soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler veya Ölçme Sınavları

 1. Testler sayfasında Test Oluştur'u seçin.
 2. Test Bilgileri sayfasında bir ad girin. İsteğe bağlı olarak, açıklama ve yönergeleri girin.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Test Tuvali'nde, Soru Oluştur menüsünden bir soru türü seçin.
 5. Oluştur/Düzenle sayfasında, soru oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
 6. Gönder'i tıklatın.
 7. İhtiyacınız olan tüm soruları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Test, Testler sayfasındaki listeye eklenir ve öğrencilerin erişimine hazır olur.

Bir sonraki bölümde, yeni soruları tam istediğiniz yere nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

JAWS kullanarak test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


Mevcut test veya ölçme sınavına soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'nde yeni soruları tam istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Başka bir sorudan önce veya sonra artı işaretini tıklayın ve bir soru türü seçin.

Ayrıca gerektiğinde tek tek sorular için değeri değiştirebilirsiniz.

Soruları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtirken sayı kullanmayın.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Bir soruyu tıklayın ve sırayı ayarlamak için Öğeler kutusu altındaki Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Daha önce başvurularını yapmış olan öğrenciler asıl sırayı görür.


İçerik alanına bir test veya ölçme sınavı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Kurs İçeriği sayfasına test ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, sıradaki adım bunu dağıtmaktır. Öncelikle bir içerik alanına, klasöre, öğrenme modülüne veya ders planına test veya ölçme sınavı ekleyin. Ardından testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımına açın.

 1. Bir test veya ölçme sınavını eklemek istediğiniz yere gidin.
 2. Menüye erişmek için Değerlendirmeler'i seçin ve ardından Test veya Ölçme Sınavı'nı seçin.
 3. Listeden bir test veya ölçme sınavı seçin.
 4. Gönder'i tıklatın. Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası açılır.
 5. Testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımın açın.
 6. İsteğe bağlı olarak geri bildirimi ve görüntüleme için seçenekleri tıklayın ve teslim tarihini seçip tarihleri görüntüleyin.
 7. Gönder'i tıklatın.

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Test oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Testlerle ilgili temel bilgiler için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Testler, Gelişmiş Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte, ölçüm sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin hazırlanırken ihtiyaç duyacağı diğer içeriklerin yanında testler oluşturabilirsiniz.

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz testleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut testlerin nasıl düzenleneceği ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Ayrıca yeni bir klasör oluşturarak veya mevcut bir klasörü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Öğe Oluştur panelini açmak için Oluştur'u seçin. Değerlendirme bölümünü genişletin ve Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Bir test oluşturulurken, bir not defteri öğesi de otomatik olarak oluşturulur. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Öğrenci grupları için test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Siz test notlarını gönderdikten sonra, öğrenciler notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki test bağlantısını kullanarak bir teste, ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarlarına, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.

Bir testte sadece otomatik olarak puanlanan sorular (Çoktan Seçmeli ve Doğru/Yanlış gibi) varsa söz konusu puanlar öğrencilerin görüntülemesi için otomatik olarak gönderilir.

ULTRA: Test oluşturma ile ilgili bir video izleyin


ULTRA: Yeni Test sayfası

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Bir başlık yazın. Öğrencilerin testi kurs içeriğiniz arasından kolayca bulabilmesi için teste sezgisel bir başlık verin. Başlık öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Bir başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Test" adı görünür.

Soru ekleme ve diğer konular. Menüyü açmak ve soru türünü seçmek için artı işaretini seçin. Test için talimatlar gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz.

Soru ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Testi gösterme/gizleme. Siz bir testi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer öğeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler testin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Test ayarlarını uygulama. Testle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vereceğiniz paneli açmak için Test Ayarları simgesini seçin.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Öğrenciler, bir testin son tarihinde ve o tarih geçtikten sonra bir kursa ilk eriştiklerinde açılır pencerede bir kurs bildirimi alır. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan öğeleri kontrol etmeye teşvik edin.

İstisnaları görüntüleyin: Öğrenciler için, test son tarihleri gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz. İstisnaları seçmek için Katılımcı Listesi 'ne gidin ve bir öğrencinin adının üzerine gelin. Ayarladığınız istisnaların sayısı Test Ayarları bölümündeki test sayfasında görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı ekleyin. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Sınıf görüşmelerine izin verme. Ya öğrencilerinizin bir testle ilgili soruları varsa? Bir test içinden görüşmelere izin verebilirsiniz ve bu şekilde herkes katkıda bulunabilir. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Soruları rastgele sıralayın Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek veya akademik dürüstlüğü sağlamak için soruları rastgele sıralayabilirsiniz. Soruları rastgele sırala öğesini seçtiğinizde, öğrencinin her deneme açışında, sorular farklı bir sıralamayla görünür. Soruların sizin için sıralı olarak görüntülendiğini, öğrenciler içinse rastgele hale getirildiğini unutmayın. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtmek üzere sayı eklemeyin.

Soruları rastgele sıralama ile ilgili daha fazla bilgi

Not kategorisini değiştirin. Testin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken varsayılan ve özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir test için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz. Şu anda grup testlerinde birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. İstediğiniz zaman not verme şemasını değiştirebilirsiniz; söz konusu değişiklik öğrencilere gösterildiği gibi, not defterinizde de görünür.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız, maksimum puanı el ile ayarlayabilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Test Ayarları bölümünde, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya kursunuzda oluşturmuş olduğunuz bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirebilirsiniz. Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece sorusuz bir teste ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleyin. Bir testi bir veya daha fazla hedefle hizalayabilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlarda ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için çeşitli hedefler kullanabilirsiniz. Tek tek test sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz.

Grup testi oluşturma. Öğrenci grupları için bir test oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin gönderimlerinde başkalarının çalışmalarını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Orijinallik Raporu'nu, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür. Öğrencilerden testlerinin sonuna dosya yüklemelerini isteyebilirsiniz: Örneğin, onlardan makale soruları için alıntılar sağlamalarını, laboratuvar çalışmaları eklemelerini veya testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz.


ULTRA: Görüşmeyi teşvik etme

Sınıf görüşmelerini etkinleştirirseniz, öğrenciler test geçerliyken sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla test üzerinde tartışabilirler.

Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür. Sohbetler, tartışma sayfasında gözükmez.

Sohbeti görüntülemek için Kurs İçeriği sayfasında testin menüsünden Sohbet'i seçin. Veya test sayfasının sağ üst köşesinden ya da gönderiler sayfasından Sınıf görüşmesi aç simgesini seçebilirsiniz. Öğrencilerinizin neler yazdığını okuyabilir ve kendi düşüncelerinizi ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, metni biçimlendirmek amacıyla düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Birisi konuşmaya gönderim yaptığında, yeni bir etkinlik olduğunu size bildirmek için Kurs İçeriği sayfasında test başlığının yanında bir simge görünür.

Ayrıca bir testi açtığınızda da yeni konuşma etkinliğini hızlı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sohbet simgesiyle birlikte görünen mor renkli daire, yeni etkinlik olduğunu belirtir. Yeni sohbet iletileri Yeni simgesiyle görünür, böylece okunmamış sohbet gönderilerini hızlı şekilde görebilirsiniz.

Bir kişinin yaptığı katkıyı kaldırmak için Sil simgesini seçin. Öğrenciler kendi yaptıkları katkıları silebilirler, ancak hiç kimse katkılar üzerinde düzenleme yapamaz.


ULTRA: Teste soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve bir soru türü seçin.

Test İçeriği alanı açılır, gerekirse bu alanda Çoktan Seçmeli sorular gibi soruları ve yanıt seçeneklerini yazarsınız. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Ekleyebileceğiniz soru türleri ile ilgili daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek amacıyla düzenleyicideki seçenekleri de kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünde Yerel Dosya Ekle gibi bir seçim yapın. Eklediğiniz dosyaları düzenlemek için sorunun düzenleme moduna geçin.

Dosya ve metin bloğu ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları düzenleme ve silme

Kullanılabilir seçeneklere erişmek için bir sorunun menüsünü seçin.

Öğrenciler, düzenleme seçenekleri ve doğru yanıtlar olmadan içeriği sizin gibi görür.

Öğrenciler testi açmadan önce Düzenle veya Sil seçeneklerine erişmek için Daha fazla seçenek öğesini seçin. Düzenleme modunu etkinleştirmek üzere bir soru veya yanıt da seçebilirsiniz. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler testi açtıktan sonra yeni soru ekleyemez, soru silemez, içeriği taşıyamaz, değerleri düzenleyemez veya doğru yanıtları değiştiremezsiniz.

Öğrenciler testi açtıktan sonra Boşluk Doldurma veya Çoklu Boşluk Doldurma sorularını düzenleyemezsiniz.

Kurumunuzun başarı ölçümünü kolaylaştırmak için menüden Hedefle hizala'yı seçerek hedefleri test sorularına tek tek hizalayın. Siz testi öğrencilerin erişimine sunduktan sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için testler ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflerle ilgili bilgileri görüntüleyebilirler.

Hedeflerin kurs içeriğiyle nasıl hizalanacağı hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Testlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloğu ve dosya ekleyebilirsiniz.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Testin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize resim katıştırmak ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız Test Ayarları panelinden Maksimum puanı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerden gönderimlerini karşıya yüklemelerini veya serbest biçimli metin alanlarını kullanmalarını isteyebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözatmak için Yerel dosya ekle 'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa testlere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi olarak görünür. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa, bu dosya bir ek olarak görünür.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa, etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin. Dosya Ayarlarını Düzenle penceresinde, video, ses veya görüntü dosyanızın testte nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüyü ve ardından Dosyayı Önizle veya  Dosyayı İndir'e erişirler. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek işlevlere de sahip olur.

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin ve ardından düzenleyici işlevleri satırında Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen ad ve Alternatif metin ekleyebilirsiniz.

Düzenleyicide dosyayı bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruları yeniden sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Sorular otomatik olarak onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testinizi açtıktan sonra testteki öğelerin sırasını değiştiremezsiniz.

Taşı simgesine erişmek için imleci bir test öğesine getirin. Soruyu, metin bloğunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Bir öğeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir öğenin Taşı simgesine geçin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Konum seçmek için ok tuşlarını kullanın.
 4. Enter tuşuna basın ve öğeyi yeni konuma bırakın.

ULTRA: Testler ve etkinlik akışı

Bir test oluşturup öğrenciler tarafından görülebilir hale getirdiğinizde, durum öğrencilere etkinlik akışlarında belirtilir.

Test notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız geri bildirimler test başlığından sonra görünür.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Test gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için test başlığını seçin.

Etkinlik akışı ile ilgili daha fazla bilgi