Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin bilgisini ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçmek ve öğrencilerden bilgi toplamak için testlerden ve ölçme sınavlarından yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerinize test yaparlarken kablolu bir bağlantı kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Kablosuz bağlantılarda ağ sorunlarıyla daha sık karşılaşılır. Sinyal stabilitesi, 4G telefon veri bağlantılarına benzer şekilde öğrencilerin ne kadar uzun ve ne kadar bant genişliği çektiğine bağlıdır.

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" videosuna geçin.

Test ve ölçüm sınavları hakkında temel bilgiler

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, soruları hazırlar veya diğer testlerden, anketlerden ve havuzlardan mevcut soruları eklersiniz. Soru Ayarları sayfasında bir test, ölçme sınavı veya havuz için soru ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin; puanlama, geri bildirim, resimler, meta veri ve ek kredi seçeneklerini ayarlayabilir, soruların öğrencilere nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi

Ardından seçenekleri belirler ve bir içerik alanı ya da klasörde testi veya ölçme sınavını dağıtırsınız. Bir içerik alanına test veya ölçme sınavı eklediğinizde "dağıtılır".

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri dağıtma hakkında daha fazlası

Soruları sınavlara ve ölçme sınavlarına aynı şekilde eklersiniz, ancak ölçme sınavı sorularına puan eklemezsiniz. Ölçme Sınavlarına sorularına not verilmez ve öğrenci yanıtları anonimdir. Bir öğrencinin ölçme sınavını tamamlayıp tamamlamadığını görebilir ve her ölçme sınavı sorusu için sonuçları toplayabilirsiniz.

Test ve ölçme sınavı sonuçları hakkında daha fazla bilgi


Bir test veya ölçme sınavı oluşturma ve soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler veya Ölçme Sınavları

 1. Testler sayfasında Test Oluştur'u seçin.
 2. Test Bilgileri sayfasında bir ad girin. İsteğe bağlı olarak, açıklama ve yönergeleri girin.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Test Tuvali'nde, Soru Oluştur menüsünden bir soru türü seçin.
 5. Oluştur/Düzenle sayfasında, soru oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
 6. Gönder'i seçin.
 7. İhtiyacınız olan tüm soruları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Test, Testler sayfasındaki listeye eklenir ve öğrencilerin erişimine hazır olur.

Bir sonraki bölümde, yeni soruları tam istediğiniz yere nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

JAWS® kullanarak test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


Mevcut test veya ölçme sınavına soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'nde yeni soruları tam istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Başka bir sorudan önce veya sonra artı işaretini tıklayın ve bir soru türü seçin.

Soruları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtirken sayı kullanmayın.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Bir soruyu tıklayın ve sırayı ayarlamak için Öğeler kutusu altındaki Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Daha önce başvurularını yapmış olan öğrenciler asıl sırayı görür.


İçerik alanına bir test veya ölçme sınavı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Kurs İçeriği sayfasına test ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, sıradaki adım bunu dağıtmaktır. Öncelikle bir içerik alanına, klasöre, öğrenme modülüne veya ders planına test veya ölçme sınavı ekleyin. Ardından testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımına açın.

 1. Bir test veya ölçme sınavını eklemek istediğiniz yere gidin.
 2. Menüye erişmek için Değerlendirmeler'i seçin ve ardından Test veya Ölçme Sınavı'nı seçin.
 3. Listeden bir test veya ölçme sınavı seçin.
 4. Gönder'i seçin. Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası açılır.
 5. Testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımın açın.
 6. İsteğe bağlı olarak geri bildirimi ve görüntüleme için seçenekleri tıklayın ve teslim tarihini seçip tarihleri görüntüleyin.
 7. Gönder'i seçin.

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Test oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Testlerle ilgili temel bilgiler için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Testler, Gelişmiş Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte, ölçüm sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin hazırlanırken ihtiyaç duyacağı diğer içeriklerin yanında testler oluşturabilirsiniz.

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz testleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut testlerin nasıl düzenleneceği ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Ayrıca yeni bir klasör oluşturarak veya mevcut bir klasörü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Öğe Oluştur panelini açmak için Oluştur'u seçin. Değerlendirme bölümünü genişletin ve Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Bir test oluşturulurken, bir not defteri öğesi de otomatik olarak oluşturulur. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Öğrenci grupları için test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Siz test notlarını gönderdikten sonra, öğrenciler notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki test bağlantısını kullanarak bir teste, ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarlarına, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.

Bir testte sadece otomatik olarak puanlanan sorular (Çoktan Seçmeli ve Doğru/Yanlış gibi) varsa söz konusu puanlar öğrencilerin görüntülemesi için otomatik olarak gönderilir.


ULTRA: Yeni Test sayfası

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Bir başlık yazın. Öğrencilerin testi kurs içeriğiniz arasından kolayca bulabilmesi için teste sezgisel bir başlık verin. Başlık, öğrencilerin materyalleri görmek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünür. Bir başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Test" adı görünür.

Soru ekleme ve diğer konular. Menüyü açmak ve bir seçim yapmak için artı işaretini seçin. Bir soru türü seçebilir veya mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri tekrar kullanabilirsiniz. Test için talimatlar gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da dosya ekleyebilirsiniz.

Soru ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları ve değerlendirme içeriklerini yeniden kullanma ile ilgili daha fazla bilgi

Testi gösterme/gizleme. Siz bir testi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer öğeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler testin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Test ayarlarını uygulama. Testle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vereceğiniz paneli açmak için Test Ayarları simgesini seçin.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Öğrenciler, bir testin son tarihinde ve o tarih geçtikten sonra bir kursa ilk eriştiklerinde açılır pencerede bir kurs bildirimi alır. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan öğeleri kontrol etmeye teşvik edin.

İstisnaları görüntüleyin: Öğrenciler için, test son tarihleri ve süre sınırları gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz. İstisnaları seçmek için Katılımcı Listesi'ne ve ardından öğrencinin menüsüne gidin. Ayarladığınız istisnaların sayısı Test Ayarları bölümündeki test sayfasında görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı ekleyin. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Sınıf sohbetlerine izin verin. Sınıf sohbetlerine izin verirseniz öğrenciler test geçerliyken sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla test üzerinde tartışabilirler. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi

Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama. Öğrencilerin, gönderim yüklemelerini gerektirmeyen çalışmalarına not vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, sözlü sunumlar, bilim fuarı projeleri, aktörlük performansları ve bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları için not defterinize not ekleyebilirsiniz.

Çevrim dışı olarak gönderim toplama ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları ve yanıtları rastgele sıralama. Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerin akademik dürüstlük sergilemesine yardımcı olmak için soruları rastgele sıralayabilirsiniz. Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini veya ikisini de kullanabilirsiniz. Metin blokları veya ekler içeren testlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Sorular sizin için sıralı olarak görüntülenir, öğrenciler içinse rastgele hale getirilir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtmek üzere sayı eklemeyin.

Soruları ve yanıtları rastgele hale getirme ile ilgili daha fazla bilgi

Not kategorisini değiştirin. Testin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken varsayılan ve özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir test için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz. Şu anda grup testlerinde birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. İstediğiniz zaman not verme şemasını değiştirebilirsiniz; söz konusu değişiklik öğrencilere gösterildiği gibi, not defterinizde de görünür.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız, maksimum puanı el ile ayarlayabilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Test Ayarları bölümünde, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya kursunuzda oluşturmuş olduğunuz bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirebilirsiniz. Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece sorusuz bir teste ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleyin. Bir testi bir veya daha fazla hedefle hizalayabilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlardaki ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için hedefleri kullanabilirsiniz. Tek tek test sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz.

Grup testi oluşturma. Öğrenci grupları için bir test oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin gönderimlerinde başkalarının çalışmalarını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Originality Report'u, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür. Öğrencilerden testlerinin sonuna dosya yüklemelerini isteyebilirsiniz: Örneğin, onlardan makale soruları için alıntılar sağlamalarını, laboratuvar çalışmaları eklemelerini veya testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz.


ULTRA: Teste soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve bir soru türü seçin. Ayrıca mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri de tekrar kullanabilirsiniz.

Test İçeriği alanı açılır, gerekirse bu alanda Çoktan Seçmeli sorular gibi soruları ve yanıt seçeneklerini yazarsınız. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Ekleyebileceğiniz soru türleri ile ilgili daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Dosya ve metin blokları ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları düzenleme ve silme

Kullanılabilir seçeneklere erişmek için bir sorunun menüsünü seçin.

Öğrenciler, düzenleme seçenekleri ve doğru yanıtlar olmadan içeriği sizin gibi görür.

Öğrenciler testi açmadan önce, menüye erişerek Düzenle veya Sil'i seçin. Düzenleme modunu etkinleştirmek üzere bir soru veya yanıt da seçebilirsiniz. Puanları değiştirmek için puan simgesini seçin ve yeni bir değer girin.

Öğrenciler gönderim yaptıktan sonra bile çoğu sorunun ve yanıtın metnini düzenleyebilirsiniz. Öğrenciler testi açtıktan sonra yeni soru ekleyemez, soru silemez, içeriği taşıyamaz, değerleri düzenleyemez veya doğru yanıtları değiştiremezsiniz.

Öğrenciler testi açtıktan sonra Boşluk Doldurma veya Çoklu Boşluk Doldurma sorularını düzenleyemezsiniz.

Kurumunuzun başarı ölçümünü kolaylaştırmak için menüden Hedefle hizala'yı seçerek hedefleri test sorularına tek tek hizalayın. Siz testi öğrencilerin erişimine sunduktan sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için testler ve sorularla eşleştirdiğiniz hedeflerle ilgili bilgileri görüntüleyebilirler.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi


ULTRA: Testlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloğu ve dosya ekleyebilirsiniz.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Testin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize resim katıştırmak ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız Test Ayarları panelinden Maksimum puanı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerden gönderimlerini karşıya yüklemelerini veya serbest biçimli metin alanlarını kullanmalarını isteyebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözatmak için Yerel dosya ekle 'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Bulut Depolama Alanından dosya ekleme: Dosya depoladığınız OneDrive gibi birden fazla web uygulamasına anında bağlanabilirsiniz. Eklediğiniz dosyalar, o dosyaların kopyalarıdır. Bulut depolama alanındaki bir dosyada değişiklik yaparsanız kursunuza yeni bir kopya yüklemeniz gerekir. Tarayıcınız izin veriyorsa bulut depolama alanında eklediğiniz medya dosyaları satır içi olarak görünür.

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa testlere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi olarak görünür. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa, bu dosya bir ek olarak görünür. Bulut depolama alanından eklediğiniz dosyalar da aynı davranışı gösterir.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa, etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin. Dosya Ayarlarını Düzenle penceresinde, video, ses veya görüntü dosyanızın testte nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüyü ve ardından Dosyayı Önizle veya Dosyayı İndir'e erişirler. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek seçeneklere de sahip olur.

Soruların içinden dosyaları düzenleme

Sorulara eklediğiniz dosyaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide dosyayı seçin, ardından düzenleyici seçenekleri satırından Eki Düzenle simgesini seçin. Açılan ekranda Görünen ad ve Alternatif metin ekleyebilirsiniz.

Dosyayı düzenleyicide bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte satır içi olarak görünecek şekilde doğrudan mı ekleyeceğinizi de seçebilirsiniz.

Testleri ve soruları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruları yeniden sıralama hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardıma atlayın.

Sorular otomatik olarak onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testinizi açtıktan sonra testteki öğelerin sırasını değiştiremezsiniz.

Taşı simgesine erişmek için imleci bir test öğesine getirin. Soruyu, metin bloğunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Bir öğeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuyla bir öğenin Taşı simgesine geçin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Konum seçmek için ok tuşlarını kullanın.
 4. Enter tuşuna basın ve öğeyi yeni konuma bırakın.

ULTRA: Öğrenciler neleri görür?

Herhangi bir süre sınırı yoksa öğrenciler bir testi göndermek zorunda olmadan görebilirler. Öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçtiklerinde, testi sadece görüntüleyebilir veya eklemeler yapabilir ve ardından panelden Kaydet ve Kapat'ı seçebilirler. Öğrenciler teste daha önce başlamışlarsa çalışmaları kaydedilmiştir. Çalışmaya kaldıkları yerden devam etmek için Ödevi görüntüle'yi veya bitirmişlerse Gönder'i seçebilirler.

Ancak bir süre sınırı ayarlarsanız öğrenciler Denemeyi görüntüle yerine Denemeyi başlat'ı görürler.

Süre sınırı Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarının yanında görünür. Öğrenciler süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler.

Öğrenciler Denemeyi başlat'ı seçtiğinde, teste erişebilmeleri için önce açılan bir pencerede süreölçer başlatılır. Başlamaya hazır değillerse İptal'i seçebilirler. Başladıktan sonra, süre dolduğunda test otomatik olarak gönderilir. 

Öğrencilerin birden fazla deneme göndermesine izin verdiyseniz süre sınırı her bir deneme için ayrı işler.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Testler ve etkinlik akışı

Bir test oluşturup öğrenciler tarafından görülebilir hale getirdiğinizde, durum öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

Test notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız geri bildirimler test başlığından sonra görünür.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Test gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için test başlığını seçin.

Etkinlik akışı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Kurs İçeriği sayfasında görünen ve öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken ayarlar panelinden gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrenciler bu tür değerlendirmeleri açtıklarında, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Gönderimleri çevrim dışı olarak toplamak için gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Öğrencilerin sınıfın dışında olmasını gerektiren notlar için (misafir konuşmacı veya saha gezintisi gibi), yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Çevrim dışı gönderimlere not verme

Çevrim dışı gönderimlere not vermeye hazır olduğunuzda, değerlendirme sayfasından veya not defterinden gönderim listesini içeren sayfayı açın. Deneme Oluştur panelini açmak için bir öğrencinin adını seçin, gönderim tarihini/saatini belirtin ve kaydedin.

Öğrencinin gönderim sayfasında, bir not verebilir ve dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilirler. Öğrenciler değerlendirmeye bu kurs alanlarından eriştiklerinde, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Eğitmenler ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.