Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin bilgisini ve kaydettikleri ilerlemeyi ölçmek ve öğrencilerden bilgi toplamak için testlerden ve ölçme sınavlarından yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerinize test yaparlarken kablolu bir bağlantı kullanmaları gerektiğini hatırlatın. Kablosuz bağlantılarda ağ sorunlarıyla daha sık karşılaşılır. Sinyal stabilitesi, 4G telefon veri bağlantılarına benzer şekilde öğrencilerin ne kadar uzun ve ne kadar bant genişliği çektiğine bağlıdır.

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" videosuna geçin.

Test ve ölçme sınavları hakkında temel bilgiler

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, soruları hazırlar veya diğer testlerden, anketlerden ve havuzlardan mevcut soruları eklersiniz. Soru Ayarları sayfasında bir test, ölçme sınavı veya havuz için soru ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin; puanlama, geri bildirim, resimler, meta veri ve ek kredi seçeneklerini ayarlayabilir, soruların öğrencilere nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Soru ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi

Ardından seçenekleri belirler ve bir içerik alanı ya da klasörde testi veya ölçme sınavını dağıtırsınız. Bir içerik alanına test veya ölçme sınavı eklediğinizde "dağıtılır".

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri dağıtma hakkında daha fazla bilgi

Soruları sınavlara ve ölçme sınavlarına aynı şekilde eklersiniz, ancak ölçme sınavı sorularına puan eklemezsiniz. Ölçme Sınavlarına sorularına not verilmez ve öğrenci yanıtları anonimdir. Bir öğrencinin ölçme sınavını tamamlayıp tamamlamadığını görebilir ve her ölçme sınavı sorusu için sonuçları toplayabilirsiniz.

Test ve ölçme sınavı sonuçları hakkında daha fazla bilgi


Bir test veya ölçme sınavı oluşturma ve soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler veya Ölçme Sınavları

 1. Testler sayfasında Test Oluştur'u seçin.
 2. Test Bilgileri sayfasında bir ad girin. İsteğe bağlı olarak, açıklama ve yönergeleri girin.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Test Tuvali'nde, Soru Oluştur menüsünden bir soru türü seçin.
 5. Oluştur/Düzenle sayfasında, soru oluşturmak için gerekli bilgileri girin.
 6. Gönder'i seçin.
 7. İhtiyacınız olan tüm soruları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Test, Testler sayfasındaki listeye eklenir ve öğrencilerin erişimine hazır olur.

Bir sonraki bölümde, yeni soruları tam istediğiniz yere nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

JAWS® kullanarak test oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi


Mevcut test veya ölçme sınavına soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'nde yeni soruları tam istediğiniz yere ekleyebilirsiniz. Başka bir sorudan önce veya sonra artı işaretini tıklayın ve bir soru türü seçin.

Ayrıca gerektiğinde tek tek sorular için değeri değiştirebilirsiniz.

Olası puanları tam sayı olmayan bir değere ayarlarsanız harf notları doğru şekilde atanamayabilir.

Soruları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtirken sayı kullanmayın.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Bir soruyu tıklayın ve sırayı ayarlamak için Öğeler kutusu altındaki Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Daha önce başvurularını yapmış olan öğrenciler asıl sırayı görür.


İçerik alanına bir test veya ölçme sınavı ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Kurs İçeriği sayfasına test ekleme ile ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Bir test veya ölçme sınavı oluşturduktan sonra, sıradaki adım bunu dağıtmaktır. Öncelikle bir içerik alanına, klasöre, öğrenme modülüne veya ders planına test veya ölçme sınavı ekleyin. Ardından testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımına açın.

 1. Bir test veya ölçme sınavını eklemek istediğiniz yere gidin.
 2. Menüye erişmek için Değerlendirmeler'i seçin ve ardından Test veya Ölçme Sınavı'nı seçin.
 3. Listeden bir test veya ölçme sınavı seçin.
 4. Gönder'i seçin. Test veya Ölçme Sınavı Seçenekleri sayfası açılır.
 5. Testi veya ölçme sınavını öğrencilerin kullanımın açın.
 6. İsteğe bağlı olarak geri bildirimi ve görüntüleme için seçenekleri tıklayın ve teslim tarihini seçip tarihleri görüntüleyin.
 7. Gönder'i seçin.

Test ve ölçme sınavı seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi

Testleri düzenleme ve silme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Test oluşturma

Tanıdık gelmiyor mu? Testlerle ilgili temel bilgiler için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Testler, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açık olmakla birlikte, ölçme sınavlarının anonim olarak gönderilmesi henüz desteklenmemektedir.

Öğrencilerin hazırlanırken ihtiyaç duyacağı diğer içeriklerin yanında testler oluşturabilirsiniz.

Çekinmeden deneyebilirsiniz. Siz testleri görünür hale getirinceye kadar öğrenciler eklediğiniz içeriği göremez.

Mevcut testlerin nasıl düzenleneceği ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs İçeriği sayfasında, test eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öğe Oluştur panelini açmak için Oluştur'u ve ardından Test'i seçin. Yeni Test sayfası açılır.

Ayrıca yeni bir klasör ya da öğrenim modülü oluşturarak veya mevcut bir klasörü/öğrenim modülünü genişleterek de test ekleyebilirsiniz.

Test oluşturulurken, otomatik olarak bir de not defteri öğesi oluşturulur. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur.

Siz test notlarını gönderdikten sonra, öğrenciler notlarını kendi not sayfalarında veya etkinlik akışında görebilir. Ayrıca Kurs İçeriği sayfasındaki test bağlantısını kullanarak bir teste, ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarlarına, gönderimlerine, yaptığınız geri bildirimlere ve notlarına erişebilirler.

Video: Create a Test in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating tests

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about creating tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a test explains how to create a test and add questions in the Ultra Course View. You'll also learn how to make the test available to students.


ULTRA: Yeni Test sayfası

Tanıdık gelmiyor mu? Test oluşturma hakkında daha fazla bilgi almak için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Öğrencilerin kurs içeriğiniz arasından kolayca bulabilmesi için teste açıklayıcı bir başlık girin. Kurs İçeriği sayfasında başlık, öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Başlık eklemezseniz içerik listesinde "Yeni Test" ve tarih görünür. İçerik eklemezseniz test, Kurs İçeriği sayfasında görünmez.

Soru ekleme ve diğer konular. Menüyü açmak ve bir seçim yapmak için artı işaretini seçin. Bir soru türü seçebilir, soru havuzu ekleyebilir veya mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri tekrar kullanabilirsiniz. Test için talimatlar gibi dosya ve metinler de ekleyebilirsiniz. Ayrıca OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da dosya ekleyebilirsiniz. Soru içeren bir testte paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Soru ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soru havuzları ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları ve değerlendirme içeriklerini yeniden kullanma ile ilgili daha fazla bilgi

Testi gösterme/gizleme. Siz bir testi göstermeyi seçene kadar öğrenciler tarafından görülemez. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer öğeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrenciler testin ne zaman gösterileceğini öğrenebilirler.

Test ayarlarını uygulama. Testle ilgili ayrıntıları ve bilgileri vereceğiniz paneli açmak için Ayarlar simgesini seçin.

Bir son tarih girin. Son tarihler takvimde ve etkinlik akışında görünür. Geç yapılan gönderimler kurs not defterinde Geç etiketiyle görünür. Öğrencileri, mümkün olan en kısa sürede soru sorabilmeleri için son tarihi gelen ve yaklaşmakta olan öğeleri kontrol etmeye teşvik edin.

İstisnaları görüntüleyin: Öğrenciler için, test son tarihleri ve süre sınırları gibi belirli kurs şartlarından onları muaf tutan istisnalar ayarlayabilirsiniz. İstisnaları seçmek için Katılımcı Listesi'ne ve ardından öğrencinin menüsüne gidin. Ayarladığınız istisnaların sayısı Test Ayarları bölümündeki test sayfasında görünür.

İstisnalarla ilgili daha fazla bilgi

Süre sınırı ekleyin. Süre sınırı, her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olacağından öğrencilerin dikkatleri dağılmadan testlerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Süre dolduğunda test denemeleri otomatik olarak kaydedilip gönderilir. Ayrıca öğrencilerin süre sınırı dolduktan sonra çalışmasına da izin verebilirsiniz. Şu anda grup testleri için bir süre sınırı ekleyemezsiniz.

Sınıf sohbetlerine izin verin. Sınıf sohbetlerine izin verirseniz öğrenciler test geçerliyken sizinle ve sınıf arkadaşlarıyla test üzerinde tartışabilirler. Öğrenciler test öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeye katkıda bulunabilirler. Sohbet geliştikçe sadece ilgili testte görünür.

Sohbetlerle ilgili daha fazla bilgi

Gönderimleri çevrim dışı olarak toplayın. Öğrencilerin, gönderim yüklemelerini gerektirmeyen çalışmalarına not vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, sözlü sunumlar, bilim fuarı projeleri, aktörlük performansları ve bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları için not defterinize not ekleyebilirsiniz.

Çevrim dışı olarak gönderim toplama ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları ve yanıtları rastgele sıralama. Uygulama/alıştırma etkinliklerini desteklemek ve öğrencilerin akademik dürüstlük sergilemesine yardımcı olmak için soruları ve yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Testlerin her öğrenciye farklı görünmesi için ayarlardan birini ya da ikisini birden kullanabilirsiniz. Metin blokları veya ekler içeren testlerde soruları rastgele sıralayamazsınız.

Yalnızca Eşleştirme sorularının ve Çoktan Seçmeli soruların yanıtlarını rastgele sıralayabilirsiniz. Doğru/Yanlış sorularının yanıtlarını rastgele sıralamak isterseniz Doğru ve Yanlış yanıt seçenekleriyle Çoktan Seçmeli soru tipini kullanın.

Sorular sizin için sıralı olarak görüntülenir, öğrenciler içinse rastgele hale getirilir. Karışıklık olmaması için, testteki diğer soruları belirtmek üzere sayı eklemeyin.

Soruları ve yanıtları rastgele hale getirme ile ilgili daha fazla bilgi

Not kategorisini değiştirin. Testin not kategorisini, kursunuzda oluşturduğunuz özel not defteri kategorilerinden birinin parçası olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kurs ödevlerinin kursunuzda gruplandırılma biçimini özelleştirmek için yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Genel notu ayarlarken varsayılan ve özel kategorileri kullanabilirsiniz.

Deneme sayısını seçin. Öğrencilerinizin bir test için birden fazla deneme göndermelerine izin verebilirsiniz. Birden fazla denemeye izin verirseniz, son notun nasıl hesaplanacağını da seçebilirsiniz. Şu anda grup testlerinde birden fazla denemeye izin veremezsiniz.

Not verme şemasını seçme. Not ölçütü menüsündeki not verme şemalarından birini (Puanlar gibi) seçin. Bir testin puanı, tüm soruların puanlarının toplamından oluşur. İstediğiniz zaman not verme şemasını değiştirebilirsiniz; söz konusu değişiklik öğrencilere gösterildiği gibi, not defterinizde de görünür.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız, maksimum puanı el ile ayarlayabilirsiniz.

Anonim not vermeyi etkinleştirin. Soru içermeyen bir test oluştururken, öğrenci adlarının siz not verirken gizli kalması için anonim not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Anonim olarak not verilen testlere sadece metin ve dosya ekleyebilirsiniz.

Anonim not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Değerlendirme sonuçlarını gösterin. Öğrencilerin gönderiminden sonra otomatik olarak puanlanan soruların doğru cevaplarını görmelerine izin vermek için Doğru cevapları göster onay kutusunu seçin.

Doğru yanıtları gösterme hakkında daha fazla bilgi

Otomatik geri bildirimleri etkinleştirin. Öğrencilere, ayarlarınıza bağlı olarak otomatik gönderilecek geri bildirimler sağlayın.

Otomatik geri bildirimler hakkında daha fazla bilgi

Erişim kodu ekleyin. Öğrencilerin ve grupların sınava ne zaman gireceklerini kontrol etmek için bir erişim kodu yayımlayabilirsiniz. Şu anda erişim kodları sistem tarafından rastgele üretilmektedir. Erişim kodlarını özelleştiremezsiniz.

Erişim kodları hakkında daha fazla bilgi

Paralel not vermeyi etkinleştirin. Sorusuz bir test oluştururken paralel not vermeyi etkinleştirebilir ve not verenleri atayabilirsiniz. Ayrıca paralel not vermeyi öğrenciler gönderim yaptıktan sonra da etkinleştirebilirsiniz. Sistem sizin seçtiğiniz not verenleri rastgele olarak atar, böylece her öğrenci için testle ilgili iki not veren olur. Not verme işi, not verenler arasında eşit olarak dağıtılır. Not verenler, sadece kendilerine atanan öğrencilerin gönderimlerini açabilir. Öğrencilerin son notlarını eğitmenler veya uzlaştırıcılar belirler.

Paralel not verme ile ilgili daha fazla bilgi

Dereceli puanlama anahtarı ekleyin. Dereceli puanlama anahtarları, tanımladığınız temel ölçütlere göre öğrenci gönderimlerini değerlendirmede size yardımcı olabilir. Test Ayarları bölümünde, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir veya kursunuzda oluşturmuş olduğunuz bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirebilirsiniz. Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece sorusuz bir teste ekleyebilirsiniz.

Hedefler ve standartlar ekleyin. Bir test için bir veya daha fazla hedef belirleyebilirsiniz. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlarda ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için çeşitli hedefler kullanabilirsiniz. Tek tek test sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz.

Grup testi oluşturma. Öğrenci grupları için bir test oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, notu grup bazında verirsiniz, ancak bir grup üyesinin bireysel notunu değiştirebilirsiniz.

Grup testleri grup ödevleriyle aynı şekilde oluşturulur.

SafeAssign'ı etkinleştirme. Öğrencilerin, gönderimlerinde başkasının yazılı çalışmasını kopyalama durumu olup olmadığını kontrol etmek için SafeAssign'ı kullanabilirsiniz. SafeAssign Originality Report'u, istediğiniz zaman (hatta öğrenciler gönderime başladıktan sonra bile) etkinleştirebilirsiniz ancak gönderimler, sadece SafeAssign etkinken kontrol edilir.

İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında test başlığıyla birlikte görünür. Öğrencilerden testlerinin sonuna dosya yüklemelerini isteyebilirsiniz: Örneğin, onlardan makale soruları için alıntılar sağlamalarını, laboratuvar çalışmaları eklemelerini veya testten önce içerik hazırlamalarını isteyebilirsiniz.


ULTRA: Teste soru ekleme

Tanıdık gelmiyor mu? Soru ekleme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini tıklatın ve bir soru türü seçin. Ayrıca mevcut değerlendirmelerdeki soru ve içerikleri de tekrar kullanabilirsiniz. Bir teste soru eklerseniz anonim not vermeyi veya paralel not vermeyi etkinleştiremezsiniz.

Test İçeriği alanı açılır, gerekirse bu alanda Çoktan Seçmeli sorular gibi soruları ve yanıt seçeneklerini yazarsınız. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır. Yeni bir değer yazmak için Puan kutusunu seçin.

Ekleyebileceğiniz soru türleri ile ilgili daha fazla bilgi

Metni biçimlendirmek için düzenleyicideki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralı liste gibi bir seçenek belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Testinizin içeriğinin düzenli olmasına yardımcı olmak için bireysel sorulara dosyalar ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin İçerik Ekle menüsünden, Bulut Depolama Alanından Ekle gibi bir seçeneği belirtin.

Dosya ve metin blokları ekleme ile ilgili daha fazla bilgi

Soruları düzenleme ve silme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları hedeflerle hizalama

Kurumunuzun başarıyı ölçmesine yardımcı olmak için bireysel değerlendirme sorularını hedeflerle hizalayabilirsiniz. Siz değerlendirmeyi erişilebilir hale getirdikten sonra, öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için sorularla eşleştirdiğiniz hedeflere ilişkin bilgileri görüntüleyebilir.

Bir sorunun menüsüne erişin, Hedefle uyumluluğu sağla'yı ve ardından hedefleri seçin.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi


ULTRA: Testlere dosya ve metin blokları ekleme

Soru, metin veya dosya eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçerek menüyü açın. İstediğiniz kadar metin bloğu ve dosya ekleyebilirsiniz.

Metin blokları ekleme. Düzenleyiciyi açmak için Metin ekle'yi seçin. Testin bir bölümüyle ilgili talimatlar veya bir ses dosyası ya da resim için bilgilendirici açıklamalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir Word belgesinden metin de yapıştırabilirsiniz.

Ayrıca metninize resim katıştırmak ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz.

Sadece metin blokları içeren bir test oluşturursanız Test Ayarları panelinden Maksimum puanı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, öğrencilerden gönderimlerini karşıya yüklemelerini veya serbest biçimli metin alanlarını kullanmalarını isteyebilirsiniz.

Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözatmak için Yerel dosya ekle 'yi seçin. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler. Dosya içeren bir klasörü ekleyemezsiniz.

Bulut Depolama Alanından dosya ekleme: Dosya depoladığınız OneDrive gibi birden fazla web uygulamasına anında bağlanabilirsiniz. Eklediğiniz dosyalar, o dosyaların kopyalarıdır. Bulut depolama alanındaki bir dosyada değişiklik yaparsanız kursunuza yeni bir kopya yüklemeniz gerekir. Tarayıcınız izin veriyorsa bulut depolama alanından eklediğiniz medya dosyaları satır içi olarak görünür.

Bulut depolama alanıyla ilgili daha fazla bilgi

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Medya dosyası görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız izin veriyorsa değerlendirmelere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şeklinde görüntülenir. Tarayıcınız bir medya dosyasını satır içi olarak görüntüleyemiyorsa bu dosya bir ek olarak görünür. Bulut depolama alanından eklediğiniz dosyalar da aynı davranışı gösterir.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Medya dosyası menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.

Dosyanın alternatif metnini veya ekranda görüntülenme şeklini düzenlemek için düzenleyicide dosyayı seçin, ardından Eki Düzenle simgesini seçin.

Dosya Özelliklerini Düzenle penceresinde; video, ses veya görüntü dosyanızın değerlendirmede nasıl görüneceğini seçebilirsiniz: Satır içi veya ek olarak. Örneğin, aşırı büyük dosyaları öğrencilerin karşıdan yükleyebileceği ekler olarak görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak görüntülenen dosyaların dosya adlarını düzenleyebilirsiniz.

Eklediğiniz resimleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin, ekran okuyucu kullanan veya internet sayfalarını "görüntüler devre dışıyken" ziyaret eden kullanıcılar için, sayfadaki görüntüleri açıklar.

Öğrenciler satır içi olarak görünen video ve ses dosyalarında oynat, duraklat ve ses düzeyi gibi kontrolleri kullanabilirler. Öğrenciler video dosyalarını tam ekran olarak görüntüleyebilirler.

Medya dosyalarını ek olarak görüntüleme

Ek şeklinde görünen medya dosyaları için öğrenciler menüye erişerek Dosyayı Ön İzle veya Orijinal Dosyayı İndir öğelerini seçer. Eğitmenler; taşıma, düzenleme ve silme gibi ek seçeneklere de sahip olur.

Sorularda dosyaları düzenleme ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Soruları, metinleri ve dosyaları yeniden sıralama

Tanıdık gelmiyor mu? Soruların sırasını değiştirme ile ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soruları yeniden sıraladığınızda soru numaraları da güncelleştirilir. Öğrenciler testi açmadan önce testin öğelerinin sıralamasını değiştirebilirsiniz.

Taşı simgesine erişmek için imleci bir test öğesine getirin. Soruyu, metin blokunu veya dosyayı yeni bir konuma taşımak için üzerine basıp sürükleyin.

Bir öğeyi taşımak için klavyenizi de kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir öğenin Taşı simgesine geçin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Konum seçmek için ok tuşlarını kullanın.
 4. Enter tuşuna basın ve öğeyi yeni konuma bırakın.

ULTRA: Öğrenciler neleri görür?

Herhangi bir süre sınırı yoksa öğrenciler bir testi göndermek zorunda olmadan görebilirler. Öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle'yi seçerek testi görüntüleyebilir veya çalışma ekleyebilirler. Öğrenciler panelden Kaydet ve Kapat'ı seçebilir ve daha sonra tekrar geri gelebilirler. Çalışmaları kaydedilir. Öğrenciler çalışmaya kaldıkları yerden devam etmek için Değerlendirmeyi görüntüle'yi veya bitirmişlerse Gönder'i seçebilirler.

Bir süre sınırı ayarlarsanız öğrenciler Değerlendirmeyi görüntüle yerine Denemeyi başlat'ı görürler.

Süre sınırı, Kurs İçeriği sayfasında diğer test ayrıntılarının yanında görünür. Öğrenciler, süre sınırını ayrıca testin Ayrıntılar ve Bilgiler panelinde ve çalışırken testin içinde de görürler. Ekranın sol alt köşesinde bulunan bir geri sayım sayacı, kalan süreyi öğrencilere dakika olarak, son dakikaya girildiğinde de saniye olarak belirtir.

Öğrenciler, Denemeye Başla'yı seçtiklerinde bir açılır pencere görürler. Teste erişebilmek için süreölçeri başlatmaları gerekir. Başlamaya hazır değillerse İptal'i seçebilirler. Başladıktan sonra, süre dolduğunda test otomatik olarak gönderilir.

Öğrencilerin birden fazla deneme göndermesine izin verdiyseniz süre sınırı her bir deneme için ayrı işler.

Öğrenci iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi


ULTRA: Testler ve etkinlik akışı

Bir test oluşturup öğrenciler tarafından görülebilir hale getirdiğinizde, durum öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.

Test notlarını gönderdiğinizde, öğrenciler Notunuzu görüntüleyin'i seçerek notları görüntüleyebilirler. Sağladığınız geri bildirimler test başlığından sonra görünür.

Not verilecek gönderimler varsa akışta bir uyarı görürsünüz. Test gönderimleri sayfasında not vermeye başlamak için test başlığını seçin.

Etkinlik akışı hakkında daha fazla bilgi


ULTRA: Gönderimleri çevrim dışı olarak toplama

Kurs İçeriği sayfasında görünen ve öğrencilerin gönderim yüklemesini gerektirmeyen değerlendirmeler oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin çevrim dışı çalışmaya hazırlanabilmeleri için talimatlar, dosyalar, bir dereceli puanlama anahtarı ve hedefler ekleyebilirsiniz. Ayrıca sohbetleri etkinleştirebilirsiniz, ancak soru ekleyemezsiniz.

Çevrim dışı çalışma örnekleri:

 • Sözlü sunumlar
 • Bilim fuarı projeleri
 • Aktörlük performansı
 • Bireysel olarak sunulan sanat çalışmaları
 • Yüz yüze ekip oluşturma çalışmaları, panel tartışmaları ve münazaralar

Hibrit kursların öğretmenliğini yapan eğitmenler en çok bu tür değerlendirmeleri yararlı bulabilir. Örneğin, bir öğrencinin sunduğu sınıf içi bir sunuma not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Not almak veya daha sonra bir puan eklemek gerekmez.

Bir değerlendirme oluştururken ayarlar panelinden gönderimleri çevrim dışı olarak toplamayı seçebilirsiniz. Öğrenciler bu tür değerlendirmeleri açtıklarında, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Gönderimleri çevrim dışı olarak toplamak için gruplar oluşturursanız öğrenciler kendi grup üyelerini görebilirler.

Çevrim dışı olarak toplanan gönderimler için birden fazla denemeye izin veremez, süre sınırı uygulayamaz veya SafeAssign'ı kullanamazsınız.

Öğrencilerin sınıfın dışında olmasını gerektiren notlar için (misafir konuşmacı veya saha gezintisi gibi), yoklama özelliğine toplantılar ekleyebilirsiniz.

Toplantı ekleme hakkında daha fazla bilgi

Çevrim dışı gönderimlere not verme

Çevrim dışı gönderimlere not vermeye hazır olduğunuzda, değerlendirme sayfasından veya not defterinden gönderim listesini içeren sayfayı açın. Deneme Oluştur panelini açmak için bir öğrencinin adını seçin, gönderim tarihini/saatini belirtin ve kaydedin.

Öğrencinin gönderim sayfasında, bir not verebilir ve dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirdiyseniz onu kullanabilirsiniz.

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenciler değerlendirmeyi Kurs İçeriği sayfasında diğer içeriklerle birlikte, ayrıca genel ve kurs notları sayfalarında görüntüleyebilirler. Öğrenciler değerlendirmeye bu kurs alanlarından eriştiklerinde, çalışmayı çevrim içi olarak gönderemeyecekleri kendilerine bildirilir. Eğitmenler ve eklediyseniz dereceli puanlama anahtarı gibi diğer bilgilere erişebilirler.

Siz bir not atadığınızda, öğrencilere etkinlik akışlarında bildirilir.