Kurumlar kurs içeriğini ve faaliyetlerini hedeflerle uyumlu hale getirerek programlarının ve müfredatının verimli olduğunu gösterebilir. İşlem üç adımdan oluşur:

 1. Kurumunuz hedefler aracını açar ve hedefleri içe aktarır veya oluşturur. Eğitmenler hedef oluşturamaz.
 2. Eğitmenler kurs içeriğini bir veya daha fazla hedefle hizalar. Orijinal Kurs Görünümü'nde içerik türleri tartışma forum ve konularını, blogları, günlükleri, testleri ve kişisel soruları, ödevleri ve Not Merkezi sütunlarını içerir. Ultra Kurs Görünümü'nde, birden fazla kurs içeriği öğesiyle hedefleri hizalayabilirsiniz.

  Ultra Kurs Görünümü'nde hedefleri hizalama hakkında daha fazla bilgi

 3. Orijinal Kurs Görünümü'nde eğitmenler ve yöneticiler, kurs içeriğinin kurumun hedefleriyle ne ölçüde eşleştiğini ve öğrencilerin hedefleri nasıl gerçekleştirdiğini incelemek için kurs raporları oluşturabilir.

İlk ve orta öğretim okulları için hedefler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki K-12 (ilk, orta ve lise) okulları için yöneticiler 50 eyalette ve Washington D.C.'de bulunan öğrenim hedeflerini alabilir. Ardından kurs içeriğini bu hedeflere hizalayabilir ve kurs raporlarını çalıştırabilirsiniz. Bu raporlar, kurs içeriğinin hedefleri kapsamadığı noktaları gösterir. Böylece müfredatta düzenlemeler yapabilirsiniz.


Sonuç değerlendirmesiyle birlikte kurumunuza ait hedefler

Sonuç değerlendirmesi özelliğine erişimi olan kurumlar hedefleri daha geniş seviyede kullanabilir. Kurumlar, hedef doğrultusundaki öğrenci performansına ilişkin bulguları toplayabilir. Örneğin; kurumlar akreditasyon etkinliklerini desteklemek ve bir programın başarısını değerlendirmek için kurslardan gelen bulguları kullanabilir. Kurumlar aynı zamanda bir programın hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini bulabilir.


İçeriği hedeflere hizala

Tanıdık gelmiyor mu? Hedeflerle ilgili bilgi için "Ultra" yardım bölümüne geçin.

Yöneticiler hedefleri oluşturduktan sonra içeriği hedeflerle hizalayabilirsiniz. Klasör veya ders planı ya da bir veya daha fazla içerik öğesi gibi bütün bir kapsayıcıyı da hizalayabilirsiniz.

Etkinleştirilirse Blackboard Learn'ü engelleyen açılır pencere engelleyicisini devre dışı bıraktığınızdan emin olun. Böylece Hedefleri Keşfet penceresine erişebilirsiniz.

 1. Öğelerin birine ait menüden Hizalamaları Ekle'yi seçin. Hedefleri Keşfet penceresi açılır.
 2. Ölçütlere Gözat bölümünde, ölçüt bölümlerini genişletin ve belirli kriterleri seçin:
  • Kaynak: Aynı anda yalnızca bir kaynak görünebilir. Hedefin nerede saklandığını gösterir.
  • Hedef Küme Türü
  • Hedef Kümesi: Öğrenin dalı veya hedef konusu.
  • Kategori
  • Hedeflerin Türü: Standart gibi bir hedef sınıflandırması.

  Veya eşleşen hedefleri bulmak üzere ifade, sözcük veya sözcük parçası yazmak için Geçerli sonuçları ara kutusunu kullanabilirsiniz.

 3. Görünen ölçütlere uyan hedefler. Dahil etmek istediğiniz hedeflere ait onay kutularını seçin. Hedefler ekranın altındaki Seçili Hedefler alanında görünür. Hedef listenizi görüntülemek için alanı genişletebilirsiniz. Hedef kaldırmak için hedefin yanında bulunan kırmızı X'i tıklatın. Hedef, koleksiyondan kaldırılır ancak sistemden silinmez.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Seçilen hedefler içerik öğesiyle birlikte gözükür. Öğrenci Görünürlüğü simgesini seçerek hedefleri öğrencilerin erişimine açabilirsiniz. Hedeflerden birini kaldırmak için Hizalamayı Kaldır simgesini seçin.

Tartışma forumları ve yazışmalar hakkında

Hedefleri tartışma forum ve yazışmalarına da hizalayabilirsiniz. Seçenekleri, forumu oluşturduğunuzda seçtiğiniz not seçeneğine bağlıdır.

 • Forumda Not Verme Yok: Forumları veya yazışmaları hizalayın.
 • Foruma Not Verme: Bu ayar forum hizalamaları için otomatik ayar olarak yapıldığında değiştirilememektedir. Hizalamalar seçeneği gri olur.
 • Yazışmalara Not Verme: Bu ayar yazışma hizalaması için otomatik olarak yapıldığında değiştirilememektedir. Hizalamalar seçeneği gri olur.

Sonraki adımınız, forum veya konuya erişmek ve düzenlemeleri eklemektir.

Yazışmalar için bu işlem fare imlecini sayfanın üstünde bulunan menüye sürüklediğinizde görünen Hizalamalar seçeneği ile yapılır.

Bu işlemi forumlara yönelik gerçekleştirmek için sayfanın en üstünde bulunan Hizalamalar'ı ve ardından Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Bloglar, günlükler ve wiki'ler hakkında

Bir bloga, günlüğe veya wiki'ye erişin. Talimatları genişletin, Hizalamalar ve ardından Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Not Merkezi hakkında

Hedefleri Not Merkezi sütunuyla ilişkilendirebilirsiniz. Sütun menüsüne gidin ve Hizalamaları Görüntüle ve Ekle'yi seçin. Açılır pencerede Hizalamaları Ekle'yi seçin.


Test sorusunun hedeflerle nasıl hizalandığını görüntüleyin

Not Merkezi'nde, tek tek test sorularıyla hizalanan hedefleri görüntüleyebilirsiniz. Test sütun menüsüne gidin ve Denemeler İstatistiği'ni seçin.

Test İstatistiği sayfasında, her bir test sorusuyla hizalanan hedefler Etkin Hedefler bölümünde görünür.


Hedeflerin kapsamıyla ilgili raporları görüntüleme

Eğitmenler, tek bir kurstaki hedeflere ilişkin iki rapor oluşturabilir. Denetim Masası'nda, Değerlendirme bölümünü genişletin ve Kurs Raporları öğesini seçin.

 • Kurs Kapsamı Raporu, bir kursun hedefleri nasıl kapsadığı ve boşlukların nerede olduğuyla ilgili verileri gösterir.
 • Kurs Performansı Raporu, kabul edilebilir performans hedefi değerlerini ve hedef aralıklarını ayarlamanıza izin verir. Bu rapor, bu hedeflere hizalanan öğrenci çalışmasının hedef değerine kadar nasıl ölçüldüğü gösterir.

Yöneticiler, sistemde bulunan bütün kurslardaki hedef kapsamıyla ilgili rapor oluşturabilir.

Hedefler raporu verileri her 20 dakikada otomatik olarak yenilenir. Kurumunuz, rapor verilerini gerekirse manuel olarak yenileyebilir.

Raporları çalıştırma ve kaydetme ile ilgili daha fazla bilgi


Hedeflere ait rapor verileri

Tüm hedef raporları varsayılan olarak HTML'dir ve yeni bir pencerede açılır. Destekleme verilerinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Kurs Kapsamı Ayrıntıları Raporu'nda veriye erişmek için bu alanları kullanın.

Kurs Kapsamı Ayrıntıları raporu alanları
Rapor AlanıDestekleme Verileri Raporu
Hedefleri Karşılaştırma Çubukları
KullanılmıyorKullanılmayan hedeflerin bir listesi
KapsanıyorKapsanan hedeflerin ve hizalanan içerik türlerinin bir listesi
KapsanmıyorKapsanmayan hedeflerin bir listesi
Hedefler Sütunu Sayıları
KullanılmıyorKullanılmayan hedeflerin bir listesi
KapsanıyorKapsanan hedeflerin ve hizalanan içerik türlerinin bir listesi
KapsanmıyorKapsanmayan hedeflerin bir listesi
Hedef Küme Adı Sütunu
Hedef Kümesi AdıHedef Küme Adı Kapsamı Genel Bakışı
Öğrenim Düzeyi Sütunu
Öğrenim Düzeyi AdıÖğrenim Düzeyi Kapsamı Ayrıntıları
Kurslar Sütunu
Kursun adıKurs Kapsamı Raporu
Hedefin adıHedef Kapsamı Ayrıntısı

ULTRA: Hedefler

Tanıdık gelmiyor mu? Hedeflerle ilgili bilgi için "Orijinal" yardım bölümüne geçin.

Ultra Kurs Görünümü'nde, kursunuzdaki birden fazla öğeyle ilgili hedefleri belirleyebilirsiniz:

Kurumlar, kurs içeriğini ve faaliyetleri hedeflerle eşleştirerek programlarının ve müfredatının verimli olduğunu ortaya koyabilir. Kurumunuz hedefleri alır veya oluşturur. Siz de onları kurs içeriğinizle uyumlu hale getirirsiniz. Eğitmenler hedef oluşturamaz; ancak siz sistemde mevcut olan hedefleri bulup ekleyebilirsiniz.

Bir test, ödev veya tartışma ile ilgili hedefleri belirleme

Bir test, ödev veya tartışmada, hedef eklemek, düzenlemek ve kaldırmak için Ayarlar simgesini seçin. Görünen panelde Hedeflerle eşleştir'i seçin. Hedefler ve Standartlar sayfası görüntülenir. Öğeyle ilişkilendirilmiş hedefler zaten varsa bağlantı, hedef sayısını gösterir.

Hedefleri tek bir test sorusuyla eşleştirmek için testi açın. Sorunun yanındaki menüyü açın ve Hedefle eşleştir'i seçin. Eşleştirilmiş hedefleri bulunan soruların yanında bir kupa simgesi görünür. Sorudaki hedefleri düzenlemek veya kaldırmak için simgeyi seçin. Veya soruyla ilişkilendirilmiş hedefler eklemek, mevcut hedefleri düzenlemek ya da kaldırmak için Hedefle eşleştir'i tekrar seçebilirsiniz.

Öğrenciler beklentilerinizi öğrenmek için testler, ödevler veya tartışmalarla eşleştirdiğiniz hedeflerle ilgili bilgileri görüntüleyebilir.

Kurs İçeriği sayfasındaki öğelerle hedef eşleştirme

Kurs İçeriği sayfasında; bağlantılar, LTI bağlantılı öğrenme araçları, dosyalar ve belgeler gibi bazı öğelerle hedefleri eşleştirebilirsiniz. Bu öğelerle ilişkilendirilmiş hedefleri eklemek, mevcut hedefleri düzenlemek veya kaldırmak için öğenin satırındaki menüyü açın ve Düzenle'yi seçin. Görünen panelde Hedeflerle eşleştir'i seçin. Hedefler ve Standartlar sayfası görüntülenir. Öğeyle ilişkilendirilmiş hedefler zaten varsa bağlantı, hedef sayısını gösterir.

Öğrenciler bağlantılarla, LTI araçlarıyla, dosyalarla veya belgelerle eşleştirdiğiniz hedefleri görüntüleyemezler.

Bir dereceli puanlama anahtarını hedeflerle eşleştirme

Yeni veya mevcut bir dereceli puanlama anahtarının içinde, ilişkili hedefleri eklemek, düzenlemek veya kaldırmak için bir ölçek satırının altında görünen Hedeflerle hizala bağlantısını seçin. Hedefler ve Standartlar sayfası görüntülenir. Öğrenciler bir dereceli puanlama anahtarıyla hizaladığınız hedefleri görüntüleyemezler.

Ultra'da dereceli puanlama anahtarı oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi

Hedefler ve Standartlar sayfası

Hedefler ve Standartlar sayfasında, kurs içeriğiyle eşleştirilecek hedefleri seçebilir veya eklediğiniz hedefleri kaldırabilirsiniz.

 1. Ölçütlere Göz At panelinde, bölümleri genişletin ve belirli ölçütleri seçin:
  • Kaynak: Aynı anda yalnızca bir kaynak görünebilir. Hedefin nerede saklandığını gösterir.
  • Hedef Küme Türü
  • Hedef Kümesi: Öğrenin dalı veya hedef konusu. Yöneticiler bir üst seviyede hedefleri sınıflandırmak için hedef grupları oluşturabilir.
  • Kategori
  • Hedef Türü: Standart gibi bir hedef sınıflandırması.

  Veya eşleşen hedefleri bulmak üzere ifade, sözcük veya sözcük parçası yazmak için Geçerli sonuçları ara kutusunu kullanabilirsiniz.

 2. Görünen ölçütlere uyan hedefler. Eklemek istediğiniz hedeflere ait onay kutularını seçin.
 3. Hedefler ekranın altındaki Seçili Hedefler alanında görünür. Hedef listenizi görüntülemek için alanı genişletebilirsiniz.
  • Hedef kaldırmak için hedefin yanında bulunan kırmızı X'i tıklatın. Hedef, koleksiyondan kaldırılır ancak sistemden silinmez.
 4. Gönder'i seçin. Seçilen hedefler öğeyle eşleştirilir.

Bir hedefi kaldırma

Kurs içeriğinden bir hedefi kaldırmak için hedefle eşleştirirken kullandığınız aynı bağlantıyı seçin. Bağlantı metninde öğeyle eşleştirilmiş hedeflerin sayısı görünür. Örneğin, 3 hedefle eşleştirildi. Hedef listesini açmak için bağlantıyı seçin, ardından kaldırmak istediğiniz hedefin yanındaki çöp kutusu simgesini seçin.

Bir test sorusuyla eşleştirilmiş hedefleri kaldırmak için testi açın. Sorunun yanındaki kupa simgesini seçin. Hedefler listesinde, kaldırmak istediğiniz hedefin yanındaki çöp kutusu simgesini seçin.