This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Testleri, ölçme sınavlarını ve havuzları diğer kurslarda kullanmak veya diğer eğitmenlerle paylaşmak için içeri ve dışarı aktarabilirsiniz.

Alınan testleri, bir havuz oluştururken Testler bölümünden kullanabilirsiniz.

Sizin veya diğer eğitmenlerin başka kurslara alabildiği testleri, ölçme sınavlarını ve havuzları, sıkıştırılmış dosyalar olarak dışa aktarabilirsiniz.

Ders kitabı yayıncınızdan test setleri ve soru havuzlarını da içeri aktarabilirsiniz. Blackboard Learn'e içeri aktarmaya uygun bir formatta soruların nasıl dışa aktarılacağı ve kaydedileceğiyle ilgili yönergeler için özel yayıncınızın web sitesini kontrol edin.


Test, ölçme sınavı veya havuzu dışarı aktarma

 1. Test, ölçme sınavı veya havuz menüsüne gidin ve Dışarı Aktar seçeneğini tıklatın.
 2. Dosyayı kaydetmek için açılır pencerede Tamam seçeneğini tıklatın.

Kurumunuzun içerik menüsü özelliklerine erişiminiz varsa menüde iki dışarı aktarma seçeneği görünür. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için Yerel Bilgisayarda Dışarı Aktar seçeneğini tıklatın. Dosyayı İçerik Koleksiyonu'na kaydetmek için İçerik Koleksiyonu'na Ver seçeneğini tıklatın.

Başlangıçta bir Kurs Kartuşundan içe aktarılan korumalı sorular dışa aktarmaya dâhil edilmez.


Test, ölçme sınavı veya havuzu içeri aktarma

 1. Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar'ı seçin.
 2. Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar sayfasında, Havuzlar gibi içeri aktarmak istediğiniz ögeyi seçin.
 3. İçeri Aktar seçeneğini tıklatın.
 4. İçeri Aktar sayfasında bilgisayarınızdan veya kurs dosyası deposunda şu konumlardan dosyaya gözatın: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu.
 5. Gönder'i seçin.

Sorun Giderme

Sadece test, ölçme sınavı veya Blackboard Learn'den dışarı aktarılan havuz sıkıştırılmış dosyalarını içeri aktarabilirsiniz.

Dosyalar uygun formattaysa, başka kurumlarda başkaları tarafından oluşturulan veya Blackboard Learn'ün daha eski sürümleriyle oluşturulan testler ve ölçme sınavlarını de içeri aktarabilirsiniz.

QTI Paketleri


QTI paketleri hakkında

Eğitmenler ve kurs oluşturucuları, müfredatlarını oluşturmak ve ders kitapları gibi materyalleri tamamlamak için üçüncü taraf içeriklerden yararlanabilir. Uyumluluğu sağlamaya yardımcı olmak üzere yayıncılar ve diğer içerik oluşturucular bu materyalleri sektör standartlarından yararlanarak geliştirir.

Sektör standartları, öğrenim yönetim sistemlerinin bu içeriğe hazır olmasını ve içeriği işleyebilmesini sağlar. IMS Genel Öğrenim Konsorsiyumu, hangi öğrenim yönetim sistemi söz konusu olursa olsun kursla sorular arasında uyumluluğu desteklemek amacıyla Soru ve Test Birlikte Çalışma Yeteneği (QTI) standardını oluşturdu.

Kurumunuz Blackboard Learn'ün yeni sürümlerinden birini kullanıyorsa değerlendirmelerinizde yararlanmak üzere QTI paketlerini içe alıp dışa verebilirsiniz.

QTI paketinden içe alınan sorular yalnızca Orijinal Kurs Görünümü'nde desteklenir.

QTI paketinde ne desteklenir?

 • Blackboard Learn, QTI paketindeki belirli soru türlerini destekler: Doğru/Yanlış, Çoktan Seçmeli, Çok Yanıtlı, Boşluk Doldurma ve Deneme.
 • Bir soru ekli medya içeriyorsa HTML 5 ve HTML nesne etiketleri içe alınır. HTML5 dışa verilir.
 • Etiketler, kategoriler ve hizalamalar gibi soruyla ilgili meta veriler desteklenmez, içe alınmaz veya dışa verilmez.
 • İsteğe bağlı QTI yanıt işleme işlevinden yararlanan sorular atlanır ve içe alınmaz.
 • Soru yapılandırma seçenekleri eşleşmediğinde Blackboard Learn önceliği ayarlar yerine soru ve yanıt metninin kalitesine verir. Örneğin, bazı sınav sistemleri verilmesi mümkün olan her yanıt için farklı kısmi puan atamalarının ayarlanabilmesine izin verirken, Blackboard Learn doğru yanıtların bir listesini tutar. Bu durumda, tüm yanıt seçenekleri doğru olarak içe alınır. Bu şekilde, seçenekler Blackboard Learn'de sürekli uygulanabilirlik için gözden geçirilebilir.

Farklı değerlendirme araçları farklı özelliklere ve çeşitli medya, HTML ve denklem işleme becerilerine sahip olduklarından, her zaman için çözümler arasında aktarma yaptıktan sonra soruları gözden geçirmeli ve test etmelisiniz.


QTI paketini içe alma

QTI paketlerini kursunuza soru havuzları olarak almanız gerekir. Soruları içe aldıktan sonra bunları değerlendirmelerinizde kullanabilirsiniz.

 1. Kursunuzda Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları, Havuzlar > Havuzlar'a gidin.
 2. QTI 2.1 Paketini Al'ı seçin.
 3. QTI paketini bulmak için bilgisayarınıza veya İçerik Koleksiyonunuza gözatın.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Blackboard Learn paketi işledikten sonra sonuçları gösteren bir durum sayfası görürsünüz. Havuzlar sayfasına geri dönmek için Tamam seçeneğini tıklatın.

Havuzdaki soruları düzenleyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda soruları testlerde kullanabilirsiniz.

Soruları testlerde kullanma

QTI paketini içeri aktardığınıza göre artık soruları testlerde kullanabilirsiniz. Havuzdaki sorulardan bir test oluşturmak için:

 1. Kursunuzda, Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları, Havuzlar > Testler'e gidin.
 2. Testler > Test Oluştur'u seçin.
 3. Bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama ya da yönergeleri girin. Gönder'i seçin.
 4. Soruları Yeniden Kullan menüsünde Soruları Bul seçeneğini tıklatın.
 5. Havuzdakileri de içeren kursunuzdaki test soruları kütüphanesine yönlendirilirsiniz. QTI paketi içe alma işlemi tarafından oluşturulan havuzu seçin.
 6. Kullanmak istediğiniz soruları belirleyin ve Gönder ögesini tıklatın.
 7. Sorular testinize eklenir.

QTI paketini dışa verme

QTI paketleri, tıpkı Blackboard Learn'e alındıkları gibi soru havuzları şeklinde dışa da verilebilir. QTI paketini dışa vermek için soruları değerlendirmeden soru havuzuna taşımanız gerekir.

 1. Kursunuzdaki herhangi bir değerlendirmedeki sorulardan bir havuz oluşturabilirsiniz.
 2. Havuzu oluşturduktan sonra Havuzlar sayfasına geri dönün.
 3. Havuzun menüsünde QTI 2.1 Paketini Dışa Ver'i seçin.
 4. Paket, ZIP dosyası olarak bilgisayarınıza indirilir.