Kursunuzdaki öğrenci sayısı ve onları ne kadar iyi tanıdığınız grup çalışması ve işbirliği için üyeleri nasıl seçeceğinizi etkileyebilir.

Genel olarak, her gruba en az dört üye ekleyin. Dört üyeli gruplar bir üyenin yokluğunu telafi edebilir ve grup ilerlemeye devam edebilir. Bu grup boyutu hiçbir öğrencinin kenarda kalmasına izin vermez. Grup üyeleri görevleri aralarında eşit şekilde dağıtılabilir. Dört üye kayda değer beyin fırtınaları yapmak ve çözümler bulmak için yeterli çeşitlilik, fikir ve öğrenme tarzı içerir.

Grup etkinliklerini birden fazla kez atamayı planlıyorsanız dönem boyunca gruplar arasında rotasyon yapabilirsiniz. Ancak, kaynaşması ve verimli olması için bir grubun yeterince uzun süre değişmeden kalmasını sağlayın.


Grup kaydetme yöntemleri

Bir grup veya grup kümesi oluştururken grup üyelerini şu yollarla seçebilirsiniz:

  • Grup üyelerini manuel olarak seçme (özel gruplar olarak da anılır)
  • Siz grup kümeleri oluştururken üyeleri rastgele olarak sisteme seçtirme
  • Öğrencilerin kendi kendilerini kaydetmelerine izin verme

Manuel kaydetme

Manuel kayıt seçeneğinde kursunuzdaki her öğrenciyi bir gruba atarsınız.

Öğrenciler hakkında elinizde az da olsa bilgi varsa çeşitlilik sağlayacak şekilde gruplara başarıyla üye atayabilirsiniz. Çeşitli kişilik özellikleri veya karışık yetenekler içeren gruplar en iyi sonuçları elde edebilir. Öğrenciler, üye olmayı kendilerinin seçtiği gruplar yerine eğitmenin atadığı grup üyeliklerini tercih edebilir.

Farklı güçlü yanlara, bilgiye ve hatta çalışma alışkanlıklarına sahip bireyler içeren gruplar oluşturmanız iyi olabilir. Cinsiyet ve kültür farklarını da dikkate almanız gerekir. Heterojen gruplar yeni fikirler oluşturma ve bir projeyi farklı bakış açılarından irdeleme konusunda oldukça iyi çalışır. Grubun güçlü üyeleri zorlanan ekip arkadaşlarına yardım ederken konu ile ilgili daha derin bilgi elde eder. Bazı yanları daha zayıf olan öğrenciler, daha istekli öğrencilerden yalnızca bilgi almakla kalmaz, aynı zamanda grup üyelerinin öğrenim sürecine yönelik yaklaşımlarına ilişkin fikir de edinir. Kurulan işbirliği sayesinde öğrencilerin arkadaşlarına yardım ederek kendilerini iyi hissetmesi ve aynı zamanda diğer öğrencilerin de arkadaşları tarafından motive edilmesi sağlanır.


Rastgele kaydetme

Rastgele kaydetme, grup başına belirlenen öğrenci sayısına veya belirlenen grup sayısına göre gruplara otomatik olarak üyelik dağıtır. Rastgele kaydetme, yalnızca kursunuza hâlihazırda kayıtlı olan öğrenciler için geçerlidir. Yeni öğrencileri manuel kaydedebilirsiniz.

Rastgele grup atama, çok sayıda öğrencinin kaydolduğu kurslarda eğitim veren ve bu nedenle öğrencileri tek tek tanıma fırsatı olmayan eğitmenler için oldukça kullanışlıdır. Ancak bu durumda birlikte çalışıp anlaşabilecek öğrencilerin tespit edilmesi zor olabilir. Hiçbir hazırlık gerektirmediğinden rastgele atama, eğitmen açısından kolay olsa da bazı öğrenciler, rastgele atamayı eğitmenin özen göstermemesi olarak görebilir.

Öğrencileri gruplara rastgele atadığınızda, kendi eşlerini seçen öğrencilerin sosyalleşmeye ve grup oluşturmaya çok zaman harcaması riskini önleyebilirsiniz. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmaz, istenmeyen veya son tercih olmaz. Ayrıca, bazı eğitmenler grup çalışmasının hedeflerinden birinin tanımadığınız insanlarla işbirliği yapmak olduğunu ve rasgele atamanın bunun olasılığını artırdığına inanır.


Kendini kaydetme

Kendi kendine kaydolma, öğrencilerin kendilerini bir gruba eklemesine izin verir.

Bireysel olarak seçim yapan öğrenciler; arkadaşlıkları, takım arkadaşlıkları, organizasyon üyelikleri, kampüsteki sosyal grupları, etnik kimlikleri ya da cinsiyetleri temelinde daha önceden oluşturdukları ilişkilerine ya da kişisel özelliklerine göre gruplara kaydolmaya yönelirler. Az sayıda tanıdığı olan öğrenciler benzer bireylerden oluşan grupların üyesi olmakta zorlanabilir.

Homojen grupların kaynaşmak için uzun bir süre harcaması gerekmez. Aralarında yüksek seviyede bir güven ve anlaşma zaten mevcut olabilir. Bu nedenle bu gruplar, amaçladığınız sonuçlar için daha uygun olabilir.

İçselleştirmeyi nasıl teşvik edeceğiniz üzerinde düşünmek veya kendi kendine kaydı sadece benzer yetenekleri, ilgileri ve tanıdıkları olan öğrencilerin bulunduğu kurslarda kullanmak isteyebilirsiniz. İlgi alanına, not verilmeyen iş birliğine, fazladan krediye ve gönüllülüğe dayanan gruplar ya da çalışma grupları için kendini kaydetme özelliğini kullanabilirsiniz.

Grupların nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği hakkında daha fazla bilgi