Öğrenciler günlük kullanarak başka şekilde paylaşılmayan gözlemleri, düşünceleri, endişeleri, notları, ilerlemeyi ve fikirleri bir araya getirebilir. Günlük tutma eğitmenler ve öğrenciler arasında yakınlık oluşturarak öğrenme deneyimine olumlu yönde katkı sağlayabilir.

Educause Quarterly'de çevrim içi yayınlanan bir makalede belirtildiği üzere, "Yansıtmalı öğrenim öğrencilerin yeni bilgileri sentezlemesine yardım edebilir, genellikle okuduğunu anlamayı, yazma performansını ve kendini inceleme yoluyla özgüveni geliştirmek için kullanılır."1

Günlükler eğitim ortamında öğrencilerin yerine getirdiği görevlerin listelemekten daha fazlasını içermelidir. Yazma deneyimi, düşünme sürecinin iletilmesi amacıyla kullanılır: Her eylemin nasıl ve neden yapıldığı ve en sonunda yapılan eyleme ilişkin düşünceler yazma deneyiminde yer alır.

Worcester Üniversitesi yansıtmalı öğrenimin avantajlarını listeleyen bir çalışma becerileri tavsiye sayfası dağıtmaktadır, buna göre: "Yansıtmalı öğrenenlerin ana konu hakkında daha derin bir anlayış geliştirmesi ve sonuçta daha yüksek notlar alması daha olasıdır."2

Yansıtmalı öğrenenler aşağıdaki özellikleri paylaşır:

  • Bunların motive olmuş durumdadır ve neyi başarmaya çalıştıklarını ve nedenini bilmektedir.
  • Yeni konulardaki ve bilim dallarındaki anlayışlarını geliştirme konusunda aktiftirler.
  • Mevcut bilgilerini yeni fikirlerle ilgili anlayış geliştirmeye yardımcı olması için kullanırlar.
  • Yeni kavramları önceki tecrübeleriyle ilişkilendirerek anlarlar.
  • Ek araştırma ve okumanın anlayışlarını artırdığını bilirler.
  • Öğrenme ve düşünme gelişimlerini önceki öğrenme deneyimlerinin eleştirel bir değerlendirmesi üzerine inşa ederler.
  • Bilinç sahibidirler; güçlü ve zayıf yanlarını belirleyebilir, açıklayabilir ve bunlarla çalışabilirler.

Kaynaklar

1Phipps, Jonnie Jill. "E-Günlük: Etkileşimli Eğitimi Çevrim İçi Elde Etme." Educause Quarterly. 28.1 (2005): n.pag. Web. 18 Kas 2009.

2Öğrenim Günlükleri. Worcester Üniversitesi, Ağu 2007. Web. 18 Kas 2009.