Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Kategoriler hakkında

Not Merkezi'nde, kategorileri ilgili sütunları birlikte gruplandırmak ve verileri düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Kategoriler ile aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Not Merkezi görünümünüzü filtreleme. Örneğin; yalnızca Not Merkezi kılavuzunda ödev sütunlarını görüntüleyebilirsiniz.
 • Notları hesaplayın. Örneğin; ağırlıklı sütun ile son notları hesaplarken kategoriye ağırlık atayabilirsiniz.
 • Akıllı görünüm oluşturun. Akıllı görünüm, Not Merkezi'ne odaklanmış bir görünüm olup yalnızca ölçütler kümesine uyan sütunları gösterir. Örneğin; yalnızca test kategorisiyle ilişkilendirilmiş sütunları gösteren akıllı görünüm oluşturabilirsiniz.
 • Rapor oluşturma. Belirli bir kategorideki tüm sütunlara ait istatistik ve performansı gösteren yazdırılabilir bir rapor oluşturabilirsiniz.

Sekiz varsayılan kategori

Varsayılan olarak, Not Merkezi'nde aşağıdaki sekiz kategori oluşturulur:

 • Ödev
 • Blog
 • Tartışma
 • Günlük
 • Kendi ve Eş
 • Ölçme Sınavı
 • Test
 • Wiki, araç mevcut olduğunda ve puanlanabilir bir wiki oluşturduğunuzda

Listeden not verilen öge oluşturduğunuzda Not Merkezi'nde öge için otomatik olarak not sütunu oluşturulur. Sütun otomatik olarak doğru kategori ile ilişkilendirilir.


Kategori oluşturma

Not Merkezi verilerini düzenlemek için gerektiği kadar çok kategori oluşturabilirsiniz. Not Merkezi'ndeki Kategoriler sayfası varsayılan ve sizin oluşturduğunuz kategorileri gösterir. Her kategori satırı, isteğe bağlı açıklama ve bu kategoriyle ilişkilendirilmiş not sütunlarını gösterir.

Oluşturduğunuzda not sütununu varsayılan veya özel kategori ile ilişkilendirebilirsiniz. Aksi takdirde, varsayılan olarak Kategori Yok olarak kategori atanacaktır.

 1. Not Merkezi'nde Yönet menüsünü açın ve Kategoriler'i seçin.
 2. Kategoriler sayfasında Kategori Oluştur ögesini seçerek ad ve isteğe bağlı açıklama girin.
 3. Gönder'i seçin.

Oluşturduğunuz bir kategoriyi düzenlemek veya silmek için kategorinin menüsünü açın. Kendisiyle ilişkilendirilmiş sütunlara sahip bir kategoriyi silemezsiniz.


Kategori görüntüleme ve sütun ilişkilendirme

Not Merkezi'nde, bir kategoriyle ilişkilendirilmiş sütunları iki şekilde görüntüleyebilirsiniz. Not Merkezi görünümünü filtreleyebilir ve bir kategori seçebilirsiniz. Kılavuzda kategori ile ilişkilendirilmiş sütunlar görünür. Değiştirinceye veya tarayıcıyı kapatıncaya kadar görünüm Not Merkezi'nde kalır.

Ayrıca Sütun Organizasyonu sayfasında tüm kategorileri ve ilişkilendirilmiş sütunları da görüntüleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla sütunu bir kategoriye, farklı bir kategoriye veya kategori yok seçeneğine taşıyabilirsiniz. Yönet menüsünden sayfayı açın.

Oluşturduğunuz sütunları bir kategori ile ilişkilendirmediyseniz Sütun Organizasyonu sayfasında sütunları manuel olarak ilişkilendirebilirsiniz. Sütun ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.